Internetowy Tygodnik Sanktuarium Miłosierdzia Bożego
przy Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Miłosierdzia Bożego
i świętej Siostry Faustyny w Toruniu

na podstawie Tygodnika „Wspólnota i My”
Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Miłosierdzia Bożego w Toruniu.

Redaktor prowadzący: Ks. Andrzej Jankowski
Kontakt z redakcją: wim-milosierdzie@wp.pl ; tel. 56 639 44 06 (parafia).

Redakcja zastrzega sobie prawo skrótów.

Adres internetowy naszej parafii: www.milosierdzie.org


Gazetka nr 1071

4 grudnia 2022 roku, II Niedziela Adwentu Żywe jest Słowo Boże… Mt 3, 1-12 W owym czasie pojawił się Jan Chrzciciel i głosił na Pustyni Judzkiej te słowa: «Nawracajcie się, bo bliskie jest królestwo niebieskie». [...]

Gazetka nr 1070

27 listopada 2022 roku, I Niedziela Adwentu Żywe jest Słowo Boże… Mt 24, 37-44 Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Albowiem jak w czasie przed [...]

Gazetka nr 1069

20 listopada 2022 roku, Niedziela Chrystusa Króla Żywe jest Słowo Boże… Łk 22, 35-43 Gdy ukrzyżowano Jezusa, lud stał i patrzył. A członkowie Sanhedrynu szydzili: «Innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, jeśli jest Mesjaszem, Bożym [...]

Gazetka nr 1068

13 listopada 2022 roku, XXXIII Niedziela Zwykła Żywe jest Słowo Boże… Łk 21, 5-19 Gdy niektórzy mówili o świątyni, że jest przyozdobiona pięknymi kamieniami i darami, Jezus powiedział: «Przyjdzie czas, kiedy z tego, na co [...]

Gazetka nr 1067

6 listopada 2022 roku, XXXII Niedziela Zwykła Żywe jest Słowo Boże… Łk 20, 27-38 Podeszło do Jezusa kilku saduceuszów, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, i zagadnęli Go w ten sposób: «Nauczycielu, Mojżesz tak nam [...]

Gazetka nr 1066

30 października 2022 roku, XXXI Niedziela Zwykła Żywe jest Słowo Boże… Łk 19, 1-10 Jezus wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto. A pewien człowiek, imieniem Zacheusz, który był zwierzchnikiem celników i był bardzo bogaty, [...]

Gazetka nr 1065

23 października 2022 roku, XXX Niedziela Zwykła Żywe jest Słowo Boże… Łk 18, 9-14 Jezus opowiedział niektórym, co dufni byli w siebie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili, tę przypowieść: «Dwóch ludzi przyszło do świątyni, [...]

Gazetka nr 1064

16 października 2022 roku, XXIX Niedziela Zwykła Żywe jest Słowo Boże… Łk 18, 1-8 Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść o tym, że zawsze powinni się modlić i nie ustawać: «W pewnym mieście żył sędzia, który [...]

Gazetka nr 1063

9 października 2022 roku, XXVIII Niedziela Zwykła Żywe jest Słowo Boże… Łk 17, 11-19 Zdarzyło się, że Jezus, zmierzając do Jeruzalem, przechodził przez pogranicze Samarii i Galilei. Gdy wchodzili do pewnej wsi, wyszło naprzeciw Niego [...]

Gazetka nr 1062

2 października 2022 roku, XXVII Niedziela Zwykła Żywe jest Słowo Boże… Łk 17, 5-10 Apostołowie prosili Pana: «Dodaj nam wiary». Pan rzekł: «Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie: „Wyrwij się z korzeniem [...]