Gazetkanr 967

22 listopada 2020 roku, Niedziela Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata Żywe jest Słowo Boże… Mt 25, 31-46 Jezus powiedział do swoich uczniów: «Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale, a z Nim wszyscy aniołowie, wtedy zasiądzie [...]

Gazetka nr 966

Pierwszy numer naszej Gazetki Wspólnota i My Dzisiejsze wydanie papierowe jest po raz 1400-tny   15 listopada 2020 roku, XXXIII Niedziela Zwykła Żywe jest Słowo Boże… Mt 25, 14-30 Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść: [...]

Gazetka nr 965

8 listopada 2020 roku, XXXII Niedziela Zwykła Żywe jest Słowo Boże… Mt 25, 1-13 Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść: «Podobne będzie królestwo niebieskie do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie [...]

Gazetka nr 964

1 listopada 2020 roku, Wszystkich Świętych Żywe jest Słowo Boże… Mt 5,1-12a Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami: [...]

Gazetka nr 963

25 października 2020 roku, XXX Niedziela Zwykła Żywe jest Słowo Boże… Mt 22, 34-40 Gdy faryzeusze posłyszeli, że zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w Prawie, wystawiając Go na próbę,  [...]

Gazetka nr 962

18 października 2020 roku, XXIX Niedziela Zwykła Żywe jest Słowo Boże… Mt 22, 15-21 Faryzeusze odeszli i naradzali się, jak by podchwycić Jezusa w mowie. Posłali więc do Niego swych uczniów razem ze zwolennikami Heroda, [...]

Gazetka nr 961

Odpust ku czci św. Faustyny Po dziewięciodniowej nowennie nasza wspólnota parafialna przeżywała uroczystość odpustową ku czci swojej Patronki, św. Faustyny Kowalskiej. Sumie odpustowej przewodniczył i Słowo Boże wygłosił Ksiądz Biskup Józef Szamocki. 1 października 2020 [...]

Gazetka nr 960

4 października 2020 roku, XXVII Niedziela zwykła Żywe jest Słowo Boże… Mt 21, 33-43 Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: «Posłuchajcie innej przypowieści. Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w [...]

Gazetka nr 959

27 września 2020 roku, XXVI Niedziela zwykła Żywe jest Słowo Boże… Mt 21, 28-32 Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: «Co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł: „Dziecko, [...]

Gazetka nr 958

XXV Niedziela zwykła 20 września 2020 roku,  Żywe jest Słowo Boże… Mt 20, 1-16a Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść: «Królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swej [...]