Internetowy Tygodnik Sanktuarium Miłosierdzia Bożego
przy Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Miłosierdzia Bożego
i świętej Siostry Faustyny w Toruniu

na podstawie Tygodnika „Wspólnota i My”
Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Miłosierdzia Bożego w Toruniu.

Redaktor prowadzący: Ks. Andrzej Jankowski
Kontakt z redakcją: wim-milosierdzie@wp.pl ; tel. 56 639 44 06 (parafia).

Redakcja zastrzega sobie prawo skrótów.

Adres internetowy naszej parafii: www.milosierdzie.org


Gazetka nr 1079

29 stycznia 2023 roku, IV Niedziela Zwykła Żywe jest Słowo Boże… Mt 5, 1-12a Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył usta i nauczał ich tymi [...]

Gazetka nr 1078

22 stycznia 2023 roku, III Niedziela Zwykła Żywe jest Słowo Boże… Mt 4, 12-23 Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei. Opuścił jednak Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem, [...]

Gazetka nr 1077

15 stycznia 2023 roku, II Niedziela Zwykła Żywe jest Słowo Boże… J 1, 29-34 Jan zobaczył podchodzącego ku niemu Jezusa i rzekł: «Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. To jest Ten, o którym powiedziałem: [...]

Gazetka nr 1076

6 i 8 stycznia 2023 roku, Objawienie Pańskie i Niedziela Chrztu Pańskiego Żywe jest Słowo Boże… Objawienie Pańskie Mt 2, 1-12 Gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto mędrcy [...]

Gazetka nr 1075

1 stycznia 2023 roku, Świętej Bożej Rodzicielki Maryi Żywe jest Słowo Boże… Łk 2, 16-21 Pasterze pośpiesznie udali się do Betlejem i znaleźli Maryję, Józefa oraz leżące w żłobie Niemowlę. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli, co [...]

Gazetka nr 1074

25 grudnia 2022 roku, Boże Narodzenie Z narodzenia Pana dzień dziś wesoły! Całej Wspólnocie Parafialnej i wszystkim wiernym, którzy w naszym Sanktuarium przeżywają Święta Bożego Narodzenia życzymy pokoju i radości serca. Niech Boża Dziecina wszystkim [...]

Gazetka nr 1073

18 grudnia 2022 roku, IV Niedziela Adwentu Żywe jest Słowo Boże… Mt 1, 18-24 Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za [...]

Gazetka nr 1072

11 grudnia 2022 roku, III Niedziela Adwentu Żywe jest Słowo Boże… Mt 11, 2-11 Gdy Jan usłyszał w więzieniu o czynach Chrystusa, posłał swoich uczniów z zapytaniem: «Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy [...]

Gazetka nr 1071

4 grudnia 2022 roku, II Niedziela Adwentu Żywe jest Słowo Boże… Mt 3, 1-12 W owym czasie pojawił się Jan Chrzciciel i głosił na Pustyni Judzkiej te słowa: «Nawracajcie się, bo bliskie jest królestwo niebieskie». [...]

Gazetka nr 1070

27 listopada 2022 roku, I Niedziela Adwentu Żywe jest Słowo Boże… Mt 24, 37-44 Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Albowiem jak w czasie przed [...]