Internetowy Tygodnik Sanktuarium Miłosierdzia Bożego
przy Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Miłosierdzia Bożego
i świętej Siostry Faustyny w Toruniu

na podstawie Tygodnika „Wspólnota i My”
Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Miłosierdzia Bożego w Toruniu.

Redaktor prowadzący: Ks. Andrzej Jankowski
Kontakt z redakcją: wim-milosierdzie@wp.pl ; tel. 56 639 44 06 (parafia).

Redakcja zastrzega sobie prawo skrótów.

Adres internetowy naszej parafii: www.milosierdzie.org


Gazeka nr 1025

16 stycznia 2022 roku, II Niedziela Zwykła Żywe jest Słowo Boże… J 2, 1-11 W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A [...]

Gazetka nr 1024

9 stycznia 2022 roku, Niedziela Chrztu Pańskiego Żywe jest Słowo Boże… Łk 3, 15-16. 21-22 Gdy lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w swych sercach co do Jana, czy nie jest Mesjaszem, on [...]

Gazetka nr 1023

1 - 2 - 6 stycznia 2022 roku, Świętej Bożej Rodzicielki Maryi - II Niedziela po Bożym Narodzeniu - Objawienie Pańskie Żywe jest Słowo Boże… Świętej Bożej Rodzicielki Maryi Łk 2, 16-21 Pasterze pośpiesznie udali [...]

Gazetka nr 1022

25 i 26 grudnia 2021 roku, Boże Narodzenie i Niedziela Świętej Rodziny Gdy się Chrystus rodzi… Całej Wspólnocie Parafialnej, Wszystkim Czcicielom Miłosierdzia Bożego i Gościom, przeżywającym Tajemnicę Bożego Narodzenia w naszej Parafii, składamy jak najserdeczniejsze [...]

Gazetka nr 1021

19 grudnia 2021 roku, IV Niedziela Adwentu Żywe jest Słowo Boże… Łk 1, 39-45 W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w ziemi Judy. Weszła do domu [...]

Gazetka nr 1020

12 grudnia 2021 roku, III Niedziela Adwentu Żywe jest Słowo Boże… Łk 3, 10-18 Gdy Jan nauczał nad Jordanem, pytały go tłumy: «Cóż mamy czynić?» On im odpowiadał: «Kto ma dwie suknie, niech się podzieli [...]

Gazetka nr 1019

5 grudnia 2021 roku, II Niedziela Adwentu Żywe jest Słowo Boże… Łk 3, 1-6 Było to w piętnastym roku rządów Tyberiusza Cezara. Gdy Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, brat jego Filip tetrarchą [...]

Gazetka nr 1018

28 listopada 2021 roku, I Niedziela Adwentu Żywe jest Słowo Boże… Łk 21, 25-28. 34-36 Jezus powiedział do swoich uczniów: «Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec huku [...]

Gazetka nr 1017

21 listopada 2021 roku, Niedziela Chrystusa Króla Żywe jest Słowo Boże… J 18, 33b-37 Piłat powiedział do Jezusa: «Czy Ty jesteś Królem żydowskim?» Jezus odpowiedział: «Czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci [...]

Gazetka nr 1016

14 listopada 2021 roku, XXXIII Niedziela Zwykła Żywe jest Słowo Boże… Mk 13, 24-32 Jezus powiedział do swoich uczniów: «W owe dni, po wielkim ucisku, „słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku. Gwiazdy [...]