Internetowy Tygodnik Sanktuarium Miłosierdzia Bożego
przy Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Miłosierdzia Bożego
i świętej Siostry Faustyny w Toruniu

na podstawie Tygodnika „Wspólnota i My”
Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Miłosierdzia Bożego w Toruniu.

Redaktor prowadzący: Ks. Andrzej Jankowski
Kontakt z redakcją: wim-milosierdzie@wp.pl ; tel. 56 639 44 06 (parafia).

Redakcja zastrzega sobie prawo skrótów.

Adres internetowy naszej parafii: www.milosierdzie.org


Gazetka nr 1043

22 maja 2022 roku, VI Niedziela Wielkanocna Żywe jest Słowo Boże… J 14, 23-29 Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do [...]

Gazetka nr 1042

15 maja 2022 roku, V Niedziela Wielkanocna Żywe jest Słowo Boże… J 13, 31-33a.34-35 Po wyjściu Judasza z wieczernika Jezus powiedział: «Syn Człowieczy został teraz otoczony chwałą, a w Nim Bóg został chwałą otoczony. Jeżeli [...]

Gazetka nr 1041

8 maja 2022 roku, IV Niedziela Wielkanocna Żywe jest Słowo Boże… J 10, 27-30 Jezus powiedział: «Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną, a Ja daję im życie wieczne. [...]

Gazetka nr 1040

1 maja 2022 roku, III Niedziela Wielkanocna Żywe jest Słowo Boże… J 21, 1-19 Jezus znowu ukazał się nad Jeziorem Tyberiadzkim. A ukazał się w ten sposób: Byli razem Szymon Piotr, Tomasz, zwany Didymos, Natanael [...]

Gazetka nr 1039

24 kwietnia 2022 roku, Niedziela Miłosierdzia Bożego Żywe jest Słowo Boże… J 20, 19-31 Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i [...]

Gazetka nr 1038

17 kwietnia 2022 roku, Niedziela Wielkanocna Zmartwychwstały Chrystus, Baranek Paschalny, Księżę Pokoju niech obdarza nas swoim błogosławieństwem i pokojem serca przez przebaczenie i miłosierdzie w radości wielkanocnej całej wspólnocie parafialnej i wszystkim czcicielom Miłosierdzia Bożego [...]

Gazetka nr 1037

10 kwietnia 2022 roku, Niedziela Palmowa Żywe jest Słowo Boże… Łk 19, 28-40 Jezus szedł naprzód, zdążając do Jerozolimy. Gdy przybliżył się do Betfage i Betanii, ku górze zwanej Oliwną, wysłał dwóch spośród uczniów, mówiąc: [...]

Gazetka nr 1036

3 kwietnia 2022 roku, V Niedziela Wielkiego Postu Żywe jest Słowo Boże… J 8, 1-11 Jezus udał się na Górę Oliwną, ale o brzasku zjawił się znów w świątyni. Cały lud schodził się do Niego, [...]

Gazetka nr 1035

27 marca 2022 roku, IV Niedziela Wielkiego Postu Żywe jest Słowo Boże… Łk 15, 1-3. 11-32 W owym czasie przybliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i [...]

Gazetka nr 1034

20 marca 2022 roku, III Niedziela Wielkiego Postu Żywe jest Słowo Boże… Łk 13, 1-9 W tym czasie przyszli jacyś ludzie i donieśli Jezusowi o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. Jezus [...]