Gazetka nr 776

12 III 2017 r., II Niedziela Wielkiego Postu


Zaprowadził ich na górę wysoką

Wielki Post to okres, w którym Kościół organizuje wyprawę na trzy szczyty znane z Ewangelii.
Rozpoczyna od Taboru, by ci, którzy decydują się na tę wędrówkę, mogli doświadczyć obecności Boga, by spojrzeli w świat Bożego życia i doznali przemieniającej mocy modlitwy. Drugim szczytem jest Góra Oliwna. Na niej można poznać prawdę o tajemnicy zła dręczącego ludzkość i siłę modlitwy jako szczepionki uodporniającej na wszelkie jego zakusy. W Wielki Piątek najbardziej odważnych Kościół prowadzi na Kalwarię, by objawić tajemnicę zwycięstwa Boga nad złem. Dramat tego szczytu trwa trzy dni. Początkowo wszystko wskazuje na przewagę zła, ale poranek wielkanocny ujawnia bezapelacyjne zwycięstwo Boga.
Nikt nie potrafi zdobyć tych trzech szczytów bez doskonalenia modlitwy, czyli autentycznego spotkania z Bogiem. Chodzi o umiejętność wejścia w Jego świat i o zdolność chodzenia z Nim, w naszym świecie. Po przeżyciu bogactwa Taboru, Getsemani i Golgoty życie człowieka wygląda zupełnie inaczej. Z tych szczytów wszystko widać we właściwych proporcjach.
Brakuje nam dziś szkoły modlitwy. Potrzeba mistrzów, wytrawnych znawców sztuki duchowego alpinizmu. Jest ich wciąż za mało, a kandydatów do tej szkoły wielu. Prośba apostołów: „Panie naucz nas modlić się” w okresie Wielkiego Postu staje się szczególnie aktualna.


W marcu łączymy się z Papieżem w modlitwie: Aby prześladowani chrześcijanie doświadczyli wsparcia całego Kościoła przez modlitwę i w postaci pomocy materialnej.


Ogłoszenia duszpasterskie

1. Z dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy w naszej parafii rekolekcje wielkopostne, którym przewodniczy J. E. Ks. Bp Antoni Długosz z Częstochowy, znany ewangelizator szczególnie dzieci z programów telewizyjnych. Serdecznie witamy Ks. Biskupa w naszej wspólnocie i życzymy wielu łask Bożych. Plan rekolekcji dla dzieci i dorosłych znajduje się w gazetce parafialnej i przy drzwiach wejściowych. Nauki ogólne dziś podczas Mszy św., w dni powszednie o godz. 8.00 i 18.00, stanowe o 19.00: dla kobiet dziś, dla mężczyzn jutro, dla młodzieży studiującej i pracującej we wtorek. W środę o godz. 8.00 zapraszamy starszych i chorych, gdyż udzielimy sakramentu namaszczenia chorych. Spowiedź rekolekcyjna w środę o godz. 7.30 i o 16.30. W środę kolekta podczas Mszy św. przeznaczona na działalność apostolską ks. Biskupa. Prosimy serdecznie parafian, by wykorzystali czas łaski rekolekcji. Rodziców i nauczycieli prosimy o zaangażowanie się w rekolekcje dzieci.

2. Dziś modlimy się za polskich misjonarzy – „Gdzie misjonarz, tam nadzieja”. Po Mszach św. zbiórka do puszek przeznaczona na działalność polskich misjonarzy.

3. W czwartek o godz. 15.00 ks. Biskup Józef Szamocki udzieli sakramentu bierzmowania naszej młodzieży. Wszystkich prosimy o modlitwę w intencji bierzmowanych.

4. Zapraszamy do udziału w nabożeństwach Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali. Skorzystajmy z możliwości uzyskania odpustu zupełnego. Droga Krzyżowa w piątek o godz. 14.30 i po Mszy św. o 18, dla dzieci o 16.30 w kaplicy, dla młodzieży o 19.30. Gorzkie Żale dziś o 17.15 w połączeniu z nieszporami.

5. Dziś od godz. 14.40 zjazd podwórkowych kółek różańcowych. O 15.00 Msza św. pod przewodnictwem Ks. Bpa Antoniego. Po Mszy św. koncert piosenek religijnych w wykonaniu Ks. Biskupa. Serdecznie zapraszamy.

6. W przyszłą niedzielę spotkanie z rodzicami dzieci przygotowujących się do I Komunii świętej.

7. Radcowie prawni i aplikanci radcowscy z Okręgowej Izby Radców Prawnych zapraszają na bezpłatne porady prawne w czwartek 16 marca o godz. 19 do biura parafialnego.

8. Serdeczne „Bóg zapłać” za posprzątanie kościoła. Dziękujemy za ofiary na upiększanie świątyni i funkcjonowanie domu pomocy Samarytanin. Zachęcamy do przekazania 1% podatku dochodowego na ten cel. Informacje w gazetce i w sekretariacie Samarytanina we wtorki w godz. 15 – 16.


Komunikat z posiedzenia Parafialnej Rady Duszpasterskiej
w dniu 1 marca 2017 roku.

W dniu 1 marca 2017 roku odbyła się zimowa sesja Parafialnej Rady Duszpasterskiej. W porządku obrad znalazły się następujące zagadnienia:

Regionalne spotkanie Podwórkowych Kół Różańcowych Dzieci.
Spotkanie odbędzie się w naszej parafii. Jego centralnym punktem będzie uroczysta Eucharystia sprawowana pod przewodnictwem JE ks. Bpa Antoniego Długosza. Na sesji Rady Parafialnej zostały omówione wstępne założenia organizacyjne. Ustalono, że doprecyzowanie kwestii organizacyjnych nastąpi w najbliższy piątek (3 marca) na spotkaniu liderów grup duszpasterskich.

Zmiana granic obwodów szkolnych na terenie parafii.
W związku z reformą edukacji i zmianą obwodów szkolnych wszystkie ulice parafii znalazły się pod opieką szkół, w których nasza parafia odpowiada za katechezę. Zmiana czeka szkołę przy ul. Żwirki i Wigury. W chwili obecnej jest to Gimnazjum nr 3, od 1 września placówka będzie funkcjonować jako Szkoła Podstawowa nr 4. Tym samym od roku szkolnego 2017/2018 na terenie parafii będą funkcjonowały dwie szkoły podstawowe nr 3 przy ul Legionów i wspomniana SP nr 4.

Aktualizacja struktur Rady Parafialnej
Ustanowiono nową strukturę PRD. W chwili obecnej w ramach Rady funkcjonować będą cztery sekcje:

-liturgiczna – odpowiedzialna za przygotowanie uroczystości parafialnych ze szczególnym uwzględnieniem Świętego Triduum Paschalnego,

-sakramentalna – jej członkowie odpowiedzialni będą za wspieranie kapłanów w przygotowaniu wiernych do przyjęcia Sakramentów św.

-charytatywna – odpowiedzialna za dzieła dobroczynne realizowane przez naszą wspólnotę parafialną,

-inwestycyjno-architektoniczna, której członkowie będą zaangażowani w dalsze kształtowanie infrastruktury parafialnej, w tym Domu Pomocy Samarytatnin.

Rada zatwierdziła zmianę na stanowisku sekretarza PRD. Pana Tomasza Wirkusa, który funkcję sprawował przez 15 lat zastąpił p. Piotr Józefiak.
Oprócz tego na spotkaniu ks. Proboszcz Stanisław Majewski przedstawił sprawę zaangażowania naszej parafii w pomoc nowo utworzonej Parafii pw. Św. Andrzeja Apostoła oraz informację nt. planowanego na początku drugiej połowy roku malowania kościoła.
Piotr Józefiak


Rekolekcje wielkopostne w parafii Miłosierdzia Bożego i Św. Siostry Faustyny w Toruniu

Prowadzi Ks. Biskup Antoni Długosz

Niedziela 12 marca

Nauka podczas każdej Mszy Świętej: 7.30, 9.30, 11.00
12.00 (w kaplicy dla przedszkolaków)
12.30, 18.00, 20.00

14.40 rozpoczęcie regionalnego zjazdu podwórkowych kół różańcowych
15.00 msza święta pod przewodnictwem Ks. Bpa Antoniego Długosza
koncert Ks. Bpa Antoniego Długosza

19.00 – Nauka stanowa dla kobiet
Poniedziałek 13 marca

8.00 – Msza Święta z nauką dla dorosłych

dla dzieci:

Klasy 0 – 3 Klasy 4 – 6
9:00 – 10:00 nauka w kościele 9:00 – 10:00 spotkanie w kaplicy
10:00 – 11:00 spotkanie w kaplicy 10:00 – 11:00 nauka w kościele
11:00 – 11:30 Droga Krzyżowa w kościele
18.00 – Msza Święta z nauką dla dorosłych
19.00 – Nauka stanowa dla mężczyzn
Wtorek 14 marca

8.00 – Msza Święta z nauką dla dorosłych

dla dzieci:

Klasy 0 – 3 Klasy 4 – 6
9:00 – 10:00 nauka w kościele 9:00 – 10:00 spotkanie w kaplicy
10:00 – 11:00 spotkanie w kaplicy 10:00 – 11:00 nauka w kościele
18.00 – Msza Święta z nauką dla dorosłych
19.00 – Nauka stanowa dla młodzieży studiującej i pracującej
Środa 15 marca

8.00 – Msza Święta z nauką dla dorosłych i namaszczeniem chorych

dla dzieci:

Klasy 0 – 3 Klasy 4 – 6
9:30 – 10:00 Droga Krzyżowa 9:30 – 10:00 nabożeństwo pokutne
w kaplicy i spowiedź św. w kościele

10:00 – 11:00 Msza św. pod przewodnictwem ks. bp. Antoniego Długosza
kl.0-6 w kościele
18.00 – Msza Święta z nauką dla dorosłych

Spowiedź św. dla dorosłych : od godz. 7.30 oraz od godz. 16.30

2017-03-19T20:45:37+00:00