Gazetka nr 777

19 III 2017 r., III Niedziela Wielkiego Postu

Chwalcie Boga z radością !
Przeżywany jubileusz diecezji skłania nas do tego, abyśmy odnowili w sobie nie tylko autentyczną wiarę i zaufanie okazywane Kościołowi, ale także szczerą miłość do Kościoła, który jest jak matka, bo daje życie, karmi i wychowuje. Matkę się kocha i szanuje. Matce niesie się pomoc. Dobry syn czy córka o matce źle nie mówi.
(Słowo pasterskie bpa Andrzeja)


W marcu łączymy się z Papieżem w modlitwie: Aby prześladowani chrześcijanie doświadczyli wsparcia całego Kościoła przez modlitwę i w postaci pomocy materialnej.


III Niedziela Wielkiego Postu – 19 III 2017

1. Diecezja Toruńska przygotowuje się do przeżycia Jubileuszu 25 – lecia istnienia. Msza św. dziękczynna w katedrze śś. Janów w sobotę 25 III o godz. 11.00. Cały program jubileuszowy w gablocie ogłoszeń.

2. Jutro (z racji przypadającej dziś Niedzieli Wielkiego Postu) obchodzimy Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP i ziemskiego opiekuna Pana Jezusa. U Ojców Redemptorystów odpust parafialny. Suma o godz. 18.00.

3. Dziś przypada 4 rocznica inauguracji pontyfikatu papieża Franciszka i imieniny bpa pomocniczego Józefa. Polecamy ich naszej modlitwie.

4. W sobotę Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Msze św. o godz. 7.00, 9.30 (z modlitwą o uzdrowienie poprzedzona całonocną adoracją Najświętszego Sakramentu w kaplicy; na tej Mszy św. odbędzie się adopcja duchowa dziecka poczętego), 16.30 (z adopcją duchową) i o godz. 18.00. W tym dniu modlimy się o poszanowanie życia, szczególnie poczętego. Po Mszy św. wieczornej spotkanie czcicieli św. Ojca Pio.

5. Zapraszamy do udziału w nabożeństwach Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali. Droga Krzyżowa w piątek o godz. 14.30 i po Mszy św. o 18, dla dzieci o 16.30 w kaplicy, dla młodzieży o 19.30. Gorzkie Żale dziś o 17.15 w połączeniu z nieszporami.

6. Serdeczne „Bóg zapłać” za posprzątanie kościoła. Dziękujemy za ofiary na upiększanie świątyni i funkcjonowanie domu pomocy Samarytanin. Pomoc przy wypełnieniu PIT-ów z przeznaczeniem 1% podatku dochodowego na Samarytanina we wtorki i środy w godz. 15 – 16 w sekretariacie. Kolekta z niedzieli 12 III wyniosła 6941 zł. Za tydzień kolekta przeznaczona na Wyższe Seminarium Duchowne w Toruniu, a po Mszach św. zbiórka do puszek na paczki świąteczna dla ubogich naszej parafii. „Bóg zapłać” za ofiary dla misjonarzy (2248, 50 zł.) oraz za przygotowanie uroczystości bierzmowania.

7. Zapraszamy do naszego sklepiku parafialnego. Polecamy prasę katolicką, paschałki Caritas na stół wielkanocny w cenie 10 i 14 zł., pamiątki z naszego Sanktuarium i cegiełki na Samarytanina. Pod chórem do odbioru skarbonki Caritas na jałmużnę postną.

8. Dziś po Mszy św. o godz. 15 comiesięczne spotkanie z rodzicami dzieci przygotowujących się do I Komunii św.
Do wieczności odeszli:
Krzysztof Karbowiński, l. 66
Janina Sewerniak, l. 90

Serdecznie pozdrawiamy wszystkich uczestników dzisiejszej liturgii
i życzymy, by Jezus – Król Miłosierdzia dawał nam Wody Życia !!!


Intencje mszalne

Niedziela 19 marca
7.30 + Józef i Józefa, brat Zygmunt, mąż Stefan i zięć Tadeusz
7.30 + Józef Olszewski, syn Piotr, Józef i Maria Roszak, bracia Feliks, Aleksander i bratowa Maria
9.30 + dusze w czyśćcu cierpiące
11.00 – dziękczynna z prośbą o dalsze Miłosierdzie i błog. Boże dla Sabiny z ok. 90 urodzin
12.00(kap) + syn Adam Wiśniewski
12.30 – suma w intencji parafian
15.00 + Maria i Stefan Słupkowscy i zmarli z rodziny z ob. stron
18.00 + Feliks Szukaj (25 r. śm) i zmarli z rodzin Szukaj i Politowskich
20.00 + Józef Skrzek – z ok. imienin

Poniedziałek 20 marca
7.00 + Franciszka i Julian Kuprajtys
7.00 + mąż Stanisław i zmarli z rodziny z obojga stron
8.30 + syn Adam Wiśniewski – greg.
17.00 + Józef Zejfer
17.00 – o dary Ducha Św, zdrowie  i błog. Boże dla Józefa
18.00 + Wanda (16 r. śm.), Stanisław, ich rodzice oraz Aniela i Jan (rez.)

Wtorek 21 marca
7.00 + Franciszka i Julian Kuprajtys
8.30 + syn Adam Wiśniewski – greg.
17.00 + Władysław Nawrocki
17.00 + Małgorzata Porowska
18.00 + Lucjan Wypych (16 r. śm.)

Środa 22 marca
7.00 + Remigiusz Kwaśniewski
7.00 – dziękczynna z prośbą o zdrowie i poczucie bezpieczeństwa dla Justyny
8.30 + syn Adam Wiśniewski – greg.
17.00 + Ignacy i Maria Bronowscy
17.00 + rodzice Puszakowscy oraz zmarli z rodzin Puszakowskich, Laszkiewicz i Zacharskich
18.00 + Janina Lewandowska

Czwartek 23 marca
7.00 + Zdzisława (1 r. śm.) i Zdzisław Berlińscy
8.30 + syn Adam Wiśniewski – greg.
17.00 + Ignacy i Maria Bronowscy
17.00 + Bronisława (16 r. śm.) i Andrzej (14 r. śm.) Przypis
18.00 + Henryk Gliński (rez.)

Piątek 24 marca
7.00 + Stanisław Sztangierski
8.30 + syn Adam Wiśniewski – greg.
15.00 – msza św. w Godzinie Miłosierdzia
17.00 + Roman Wyrzykowski
17.00 + Ignacy i Maria Bronowscy
18.00 + Stanisława i Teodor Gabor, Franciszek i Tadeusz Kużel

Sobota 25 marca
7.00 + syn Adam Wiśniewski – greg.
9.30 – msza św. z modlitwą o uzdrowienie
16.30 + Paweł Szmidt (r. śm.), rodzice, rodzeństwo i zmarli z rodziny
16.30 + Kazimierz (17 r. śm.) i Jerzy (7 r. śm.) Bartłomiejus oraz zmarli  z rodzin Bartłomiejus i Sowów
16.30 + Ryszard Matuszewski, Zygmunt i Władysława Głowińscy (rez.)
18.00 + Andrzej Komorowski (17 r. śm.), Marianna i Mieczysław Adamczyk oraz Jan i Aleksandra Komorowscy


Lektor i akolita w Kościele Rzymskokatolickim (cz. II)
Akolita
Znaczenie urzędu akolity w życiu Kościoła wyjaśnia liturgicz-ny „Obrzęd ustanowienia akolitów”. W pouczeniu biskupa i odma-wianej przez niego modlitwie mężczyźni mający zostać ustanowieni akolitami słyszą następujące słowa: Drodzy synowie, wybrani do służ-by akolitów, w szczególny sposób będziecie uczestniczyć w posługiwa-niu Kościoła, dla którego Eucharystia jest szczytem i źródłem życia (…).Macie pomagać kapłanom i diakonom w wykonywaniu ich urzę-du, i jako nadzwyczajni szafarze udzielać Komunii świętej wiernym, a także zanosić ją chorym. Do zadań akolity w trakcie sprawowania Eu-charystii należy zatem niesienie krzyża w procesji wejścia, pomoc ka-płanowi i diakonowi w czasie celebracji poprzez podanie księgi, wo-dy, kadzidła, rozłożenie na ołtarzu korporału, puryfikaterza, palki i kielicha (w Diecezji Toruńskiej także nalanie wina i wody przyniesio-nych w darach ofiarnych), posługę przy mszale, dokonanie puryfikacji naczyń po zakończonych obrzędach Komunii Św., gdy nie ma diako-na. Szczególnym zadaniem wykonywanym w trakcie Mszy św. przez akolitę jest także rozdawanie w razie potrzeby Komunii św.
Inne przykładowe obszaru zaangażowania akolity w życiu pa-rafii, poza Mszą św., to: prowadzenie adoracji Najświętszego Sakra-mentu, przygotowanie uroczystości liturgicznych w parafii, posługa wobec chorych, pomoc potrzebującym, organizacja wolontariatu. W sytuacjach wyjątkowych akolita ma prawo wystawiania Najświętsze-go Sakramentu do adoracji bez udzielania błogosławieństwa.

Aktualnie w naszej wspólnocie parafialnej nie ma ustanowionych akolitów. Do przyjęcia tej posługi przygotowuje się p. Piotr Józe-fiak. Msza św. z udzieleniem posługi akolitatu zostanie odprawio-na pod przewodnictwem JE Ks. Biskupa Józefa Szamockiego w Parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Toruniu w dniu 8 kwietnia 2017 r. o g. 11.00.


25 MARCA
DZIEŃ ŚWIĘTOŚCI ŻYCIA

ŚWIADECTWO – WYMODLONE DZIECKO
Jestem wdową i mieszkam z córką, która ma nieślubne dziecko. Dziecko zostało poczęte po zabawie, po piciu alkoholu, po nadmiernym paleniu papierosów. Ojcem dziecka był młody mężczyzna (dużo młodszy od córki). Córka wtedy była już po trzydziestce. Po fakcie córka szukała argumentów przeciwko urodzeniu dziecka. Brała po uwagę okoliczności zajścia w ciąże, swój wiek, ogólny stan zdrowia – walkę z nadciśnieniem, przebytą poważ-ną chorobę serca w wieku szkolnym. Naturalnie wstyd i strach. Była w roz-terce. Co zrobić ? Zdecydowanie byłam przeciwna usunięciu ciąży. W tej sytuacji nie pozostało mi nic innego, jak uderzyć na alarm do Matki Bo-skiej. Matka Boska pomogła mi już wiele razy i teraz też nie zawiodła. Mo-dlitwa moja i kilku bliskich, życzliwych nam osób, została wysłuchana. Po przeżyciu trudnego porodu córka szybko zapomniała o bólach i zaczęła się cieszyć żywym darem od Boga, swoim dzieckiem. Zagrożone życie, dzięki wstawiennictwu Maryi, zostało uratowane. Dziewczynka jest tak do swo-jej mamy podobna, że nikt nie może się domyślić, kto jest ojcem. Ojciec dziecka nie miał odwagi przyznać się do swojej córeczki i jest dla niej nie-znany. Natomiast my wszyscy, którzy zabiegaliśmy o życie tego dziecka, cieszymy się nim, śledzimy jego rozwój duchowy, umysłowy i fizyczny. Nie wyobrażam sobie naszego domu bez dorastającej istotki, bez jej radości, która nam się udziela. Moja wnuczka od września br. Roku pójdzie do szkoły. Będą ją prowadzić i będę się czuła młodo tak jak do tej pory.
Babcia Marysia


2017-03-19T22:39:27+00:00