Gazetka nr 778

26 III 2017 r., IV Niedziela Wielkiego Postu

A ty, co o Nim myślisz ?!

Ileż smutku jest w wypowiedzi kaleki, który odzyskał wzrok, skierowanej do faryzeuszy: „W tym wszystkim to jest dziwne, że wy nie wiecie, skąd Jezus pochodzi, a mnie oczy otworzył (…) Gdyby nie pochodził od Boga, nie mógłby nic uczynić”. Faryzeusze uważali się za specjalistów w sprawach Boga, a gdy stanęli wobec namacalnego Jego działania, nie chcieli Go ani uznać, ani przyjąć.

To, co stare, często bywa wrogiem nowego nie dlatego, by nie ceniło tego, co nowe, ale w obawie przed trudem przebudowy tego co stare. W człowieku dawne przyzwyczajenia są wrogiem nowych, o które dopomina się Bóg. Ewangelia jest zawsze nowa, jest dobrą nowiną. Jako taka nieustannie wzywa do przebudowy dotychczasowego życia według wzoru, który zostawił nam Mistrz z Nazaretu.
Wielki Post to czas głębszej refleksji nad izolacją, jaka pokrywa nasze serce; to czas ożywienia wiary, czyli usunięcia izolacji i podłączenia do źródła zbawczej mocy; to czas trudu podjętego w celu przebudowy własnego życia w oparciu o łaskę płynącą z Jezusowego Serca.


W marcu łączymy się z Papieżem w modlitwie: Aby prześladowani chrześcijanie doświadczyli wsparcia całego Kościoła przez modlitwę i w postaci pomocy materialnej.


Liturgia

I czytanie: 1 Sm 16,1b.6-7.10-13a      Namaszczenie Dawida na króla

Psalm 23 z refrenem:                           Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego

II czytanie: Ef 5,8-14                           Powstań z martwych, a zajaśnieje Ci Chrystus

Aklamacja (J 8,12b):                                          Ja jestem światłością świata.

                                                                   Kto idzie za Mną, będzie miał światło życia.

SŁOWA  EWANGELII  WEDŁUG  ŚWIĘTEGO JANA /J 9,1-41/

Uzdrowienie niewidomego od urodzenia

                                   Jezus przechodząc ujrzał pewnego człowieka, niewidomego od urodzenia. Splunął na ziemię, uczynił błoto ze śliny i nałożył je na oczy niewidomego, i rzekł do niego: „Idź, obmyj się w sadzawce Siloe”, co się tłumaczy: Posłany. On więc odszedł, obmył się i wrócił widząc. A sąsiedzi i ci, którzy przedtem widywali go jako żebraka, mówili: „Czyż to nie jest ten, który siedzi i żebrze?”. Jedni twierdzili: „Tak, to jest ten”, a inni przeczyli: „Nie, jest tylko do tamtego podobny”. On zaś mówił: „To ja jestem”. Zaprowadzili więc tego człowieka, niedawno jeszcze niewidomego, do faryzeuszów. A dnia tego, w którym Jezus uczynił błoto i otworzył mu oczy, był szabat. I znów faryzeusze pytali go o to, w jaki sposób przejrzał. Powiedział do nich: „Położył mi błoto na oczy, obmyłem się i widzę”. Niektórzy więc spośród faryzeuszów rzekli: „Człowiek ten nie jest od Boga, bo nie zachowuje szabatu”. Inni powiedzieli: „Ale w jaki sposób człowiek grzeszny może czynić takie znaki?”. I powstało wśród nich rozdwojenie. Ponownie więc zwrócili się do niewidomego: „A ty, co o Nim myślisz w związku z tym, że ci otworzył oczy?” Odpowiedział: „To jest prorok”. Na to dali mu taką odpowiedź: „Cały urodziłeś się w grzechach, a śmiesz nas pouczać?”. I precz go wyrzucili. Jezus usłyszał, że wyrzucili go precz, i spotkawszy go rzekł do niego: „Czy ty wierzysz w Syna Człowieczego?”. On odpowiedział: „A któż to jest. Panie, abym w Niego uwierzył?”. Rzekł do niego Jezus: „Jest nim Ten, którego widzisz i który mówi do ciebie”. On zaś odpowiedział: „Wierzę, Panie!” i oddał Mu pokłon.


Ogłoszenia duszpasterskie
IV Niedziela Wielkiego Postu – 26 III 2017

1. Dziś po Mszach św. zbiórka pieniężna do puszek na paczki wielkanocne dla potrzebujących parafian.

2. Zapraszamy do udziału w nabożeństwach Gorzkich Żali (dziś o 17.15) i Drogi Krzyżowej w piątek o godz. 14.30, 16.30 i po Mszy św. o 18 (ulicami Osiedla Kozacka). Nie będzie Drogi Krzyżowej o 19.30.

3. W sobotę przypada I sobota miesiąca. Zapraszamy do śpiewania Godzinek ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP. Chorych z posługą sakramentalną odwiedzimy 8 kwietnia, nieobjętych comiesięczną posługa prosimy zgłaszać w zakrystii lub biurze parafialnym. Karteczki do spowiedzi św. wielkanocnej odbierać w sklepiku, biurze lub zakrystii.

4. Serdeczne „Bóg zapłać” za posprzątanie kościoła. Dziękujemy za wspieranie dzieła upiększania naszej świątyni (doświetlenie) oraz funkcjonowania domu pomocy Samarytanin. Zachęcamy do przeznaczenia 1% podatku dochodowego na ten cel. Pomoc przy wypełnieniu PIT-ów można uzyskać we wtorki i środy w godz. 15 – 16 w sekretariacie Samarytanina. Kolekta z niedzieli 19 III wyniosła 4971 zł. Za tydzień młodzież z Jezuickiego Centrum Społecznego będzie zbierała ofiary na misje w Zambii. Dziękujemy za ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego składane do skarbonki pod chórem.

5. Zapraszamy do naszego sklepiku parafialnego oraz biblioteki i wideoteki parafialnej. Polecamy prasę katolicką, pamiątki z naszego Sanktuarium, albumy parafialne oraz diecezjalne, cegiełki na Samarytanina, paschałki Caritasu.

6. Szkoły Salezjańskie zapraszają rodziców i dzieci na „Dzień Otwartych Drzwi” w sobotę 1 kwietnia od 10.00 do 13.00.

Do Kościoła Bożego została włączona:
Liliana Chrapczyńska

Do wieczności odszedł:
Walenty Wasilewski, l. 83, ul Filtrowa

Możesz przekazać 1 % podatku na SAMARYTANINA

Caritas Diecezji Toruńskiej
KRS 0000225584
z dopiskiem „Samarytanin”

Serdecznie pozdrawiamy wszystkich uczestników niedzielnej liturgii i życzymy, by światło Chrystusa – Króla Miłosierdzia oświecało nasze drogi życiowe !!!


Spotkanie Podwórkowych Kół Różańcowych i rekolekcje wielkopostne
pod przewodnictwem Biskupa Antoniego Długosza

     W dniach 12 – 15 marca w naszej parafii odbywały się reko-lekcje wielkopostne, które w tym roku prowadził Ks. Bp Antoni Dłu-gosz, emerytowany już biskup pomocniczy diecezji częstochowskiej znany głównie z programu telewizyjnego „Ziarno”.
Można śmiało powiedzieć, że były to zupełnie wyjątkowe re-kolekcje. Od samego początku Ksiądz Biskup zarażał wszystkich swoim niesamowitym entuzjazmem. Nie tylko głosił homilię, ale przed każdą Mszą św. ewangelizował poprzez śpiew pieśni i piosenek religijnych, a potem towarzyszył wiernym w czasie Eucharystii ko-mentując Słowo Boże i animując śpiew.
W plan tegorocznych rekolekcji wpisane zostało regionalne spotkanie Podwórkowych Kół Różańcowych Dzieci. W niedzielę 12 marca do naszego Sanktuarium przybyły dzieci z różnych parafii To-runia, a także zorganizowane grupy z Gdyni i Jarocina. Rodzice swo-imi samochodami przywieźli dzieci również z Gdańska i Piły.

     O godzinie 14.40 wszystkich zgromadzonych powitał O. Piotr Dettlaff, redemptorysta pracujący w Radio Maryja, który pełni funkcję opiekuna Podwórkowych Kółek Różańcowych, a następnie Ks. Prałat Stanisław Majewski opowiedział gościom o naszym Sanktuarium. Nie mogła być obecna Magda Buczek, inicjatorka i założycielka dziecię-cych kółek różańca, ale połączyła się z nami telefonicznie. Dzieci z naszej parafii odmówiły dziesiątek różańca świętego i rozpoczęła się Eucharystia, której przewodniczył Ks. Biskup Antoni.
Po zakończeniu Mszy św. miał miejsce koncert piosenek reli-gijnych. Dzieci przez kilkadziesiąt minut śpiewały, tańczyły i skakały na cześć Pana, po czym udały się na przygotowany przez Panie z na-szego Żywego Różańca poczęstunek.

      Od poniedziałku do piątku swoje rekolekcje przeżywały dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 3. Biskup Antoni Długosz przekazał im wiele cennych myśli o potrzebie nawrócenia, warunkach dobrej spo-wiedzi oraz o miejscach, w których spotykamy Boga w codziennym życiu. Wszystko oczywiście poprzedzał i kończył radosnym uwielbie-niem Stwórcy poprzez śpiew i zabawę z dziećmi.
Podczas pobytu w naszej parafialnej wspólnocie Biskup Dłu-gosz odwiedził również pensjonariuszy domu pomocy Samarytanin.


2017-04-02T15:26:22+00:00