Gazetka nr 783

30 IV 2017 r., III Niedziela Wielkanocna A myśmy się spodziewali … Nasze ludzkie pragnienia, nawet najpiękniejsze, są zawsze na naszą ludzką miarę. Natomiast Bóg pragnie nas uszczęśliwić na swoją miarę. Przygotował dary tysiące razy większe niż te, których pragniemy. [...]