Gazetka nr 787

28 V 2017 r., Wniebowstąpienie Pańskie

Idźcie więc i nauczajcie !

Mówi Jezus do Apostołów: Gdy Duch Święty zstąpi na was i otrzymacie Jego moc, będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi. Zatem, aby osiągnąć niebo potrzeba nam dawać świadectwo o Jezusie. Ale gdzie?

Po pierwsze: w Jerozolimie i w całej Judei. Dla Apostołów sprawa była jasna. A co to znaczy dla nas? Naszą Jerozolimą i Judeą jest nasz dom rodzinny, nasze codzienne środowiska, nasza ojczyzna. Tam mamy być świadkami Chrystusa.

Gdzie jeszcze? Po drugie: w Samarii. Oczywiście Apostołowie zrozumieli, że mają dawać świadectwo wśród tych, którzy nie wierzą w jedynego Boga. Z naszą Samarią jest podobnie. Mamy świadczyć o Jezusie wśród nieznających Boga, niewierzących, nawet wśród tych, którzy nie chcą o Nim słyszeć, bo jest im niewygodny.

Po trzecie: trzeba być świadkami aż po krańce ziemi. Tak, jak Apostołowie poszli głosić Jezusa wszędzie: Azja Mniejsza, Grecja, Rzym, tak i my mamy mieć ten zapał misyjny do mówienia o Jezusie: w krajach liberalnej Europy, na całej kuli ziemskiej. Gdziekolwiek pojedziemy, na przykład do pracy, mamy dawać świadectwo o Jezusie, a nie się Go wstydzić i udawać, że Go nie znamy.


W czerwcu będziemy łączyć się z Papieżem w modlitwie: Aby odpowiedzialni za narody zdecydowanie dokładali starań, by położyć kres handlowi bronią, który jest przyczyną wielu niewinnych ofiar.


Ogłoszenia duszpasterskie Wniebowstąpienie Pańskie – 28 V 2017

1. Od dnia dzisiejszego przygotowujemy się do Uroczystości Zesłania Ducha Świętego (niedziela 4. 06). Po nabożeństwach majowych i czerwcowych odprawiamy modlitwy o dary Ducha Świętego.

2. Zapraszamy na nabożeństwa majowe ku czci Matki Najświętszej w dni powszednie o 17.45, w niedziele o 17.15. Nabożeństwa majowe dla dzieci o 16.30 w kaplicy.

3. Dziś po Mszach św. zbiórka pieniężna do puszek na cele charytatywne naszej parafii. Za tydzień coroczna zbiórka na budowę Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie.

4. Od czwartku rozpoczynamy nabożeństwa ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa – miesiąc czerwiec poświęcony jest czci Serca Bożego – w dni powszednie o 17.45, w niedziele o 17.15.

5. W tym tygodniu przypadają dni eucharystyczne: I czwartek (dziękujemy za Eucharystię i modlimy się o powołania kapłańskie i zakonne), I piątek (składamy zadośćuczynienie NSPJ) i I sobota (czcimy Niepokalane Serce NMP). Zachęcamy do korzystania z sakramentów świętych. Dzieci i młodzież zapraszamy do spowiedzi św. w czwartek na godz. 16.30. Okazja do korzystania z sakramentu pokuty i pojednania zawsze przed każdą Mszą św. i w każdy piątek w godz. 15 – 17. W I piątek kolekta misyjna. Po Mszy św. o godz. 18 zebranie liderów grup duszpasterskich. Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP w sobotę po Mszy św. o godz. 7.00. W I sobotę chorych nawiedzą ks. Dawid i ks. Maciej. Ks. Karol i ks. Paweł tydzień później. Nabożeństwo I – sobotnie po Mszy św. o 18. O godz. 19.30 Wigilia Zesłania Ducha Świętego pod przewodnictwem grupy Odnowy w Duchu Świętym „Dobry Pasterz”.

6. Jutro comiesięczne zebranie parafialnego oddziału Caritas w Samarytaninie po Mszy św. o godz. 18. Zachęcamy do włączania się w prace charytatywne naszej parafii.

7. Serdeczne „Bóg zapłać” za posprzątanie kościoła. Dziękujemy za ofiary na funkcjonowanie parafii i dzieło upiększania naszej świątyni. Dziękujemy za ofiary i prace wolontariackie na rzecz domu pomocy Samarytanin. Kolekta z niedzieli 21.05. wyniosła 4912 zł.

8. Zapraszamy do naszego sklepiku parafialnego oraz biblioteki i wideoteki parafialnej. Polecamy prasę katolicką: tygodniki, dwa dwutygodniki, miesięczniki oraz kwartalniki, płyty CD sióstr karmelitanek, DVD z obchodów uroczystości naszej parafii oraz cegiełki na Samarytanina.

9. W przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 18.00 w ramach 32 Świętojańskiego Festiwalu Organowego na naszych organach koncertować będzie Pani Elżbieta Karolak z Poznania.

10. W sobotę 3.06. w Parku na Bydgoskim Przedmieściu odbędzie się 23 Dzień Dziecka „Michayland 2017”. Szczegóły na plakatach w gablocie. Tydzień później, 10 czerwca, festyn parafii św. Andrzeja na Osiedlu JAR w godz. 14 – 19.

Serdecznie pozdrawiamy wszystkich nawiedzających nasze Sanktuarium i życzymy, by Chrystus – Król Miłosierdzia, Wniebowstępujący Pan okazywał nam miłosierdzie w drodze do nieba !!!

Do wieczności odeszła:

Feliksa Olszewska, l. 83


Świętojański festiwal organowy 5 czerwca 2107

W naszym Sanktuarium wystąpi Elżbieta Karolak (Poznań) – organy

Elżbieta Karolak – organistka, profesor Akademii Muzycznej w Po-znaniu. Szczególnie chętnie wykonuje muzykę dawną na instrumen-tach z epoki oraz muzykę francuską epoki romantyzmu i współczesną.
Uczestnik międzynarodowego programu wymiany wyższych uczelni Erasmus/Socrates (listopad 2006 – Hochschule fuer Musik – Lue-beck), juror konkursów organowych (Francja, Rosja, Polska).
Występuje na festiwalach organowych w Polsce oraz w innych kra-jach Europy (Dania, Szwecja, Niemcy, Holandia, Belgia, Szwajcaria, Francja, Hiszpania, Łotwa, Rosja, Litwa) i w Stanach Zjednoczonych. Współorganizatorka i juror Międzynarodowych Konkursów Organo-wych im. F. Nowowiejskiego w Poznaniu koordynatorka renowacji zabytkowych organów F. Ladegasta w poznańskiej farze.
Jest też autorką publikacji na temat zabytkowych organów na Pomorzu i w Wielkopolsce.
Ma w dorobku nagrania CD na zabytkowych organach w Wielkopolsce.

Karolak jest kierownikiem muzycznym Festiwalu Muzyki Pasyjnej i Paschalnej oraz organizatorem Staromiejskich Koncertów Organowych i Kameralnych w Poznaniu, członkiem zarządu Towa-rzystwa Przyjaciół Poznańskiej Fary i Towarzystwa im. F. Nowowiejskiego.

Jej wychowankowie i studenci są laureatami nagród na kon-kursach krajowych i zagranicznych.
Hobby – literatura, koty.

Swój obecny kształt Świętojański Festiwal Muzyki Organowej w Toruniu zawdzięcza dyrektorom artystycznym, którzy przez lata dbali o jego rozwój. Twórcą festiwalu i pierwszym dyrektorem artystycznym do 1995 roku był Marian Dorawa. Funkcję tę pełnili kolejno prof. Roman Grucza (1996-2001), ks. dr Mariusz Klimek (2002-2011) i ks. Czesław Grajkowski (2013-2016), a w 2017 roku znów ks. dr Mariusz Klimek.


Intencje mszalne

Niedziela 28 maja
7.30 + Marian i Jadwiga Bojanowscy oraz Halina i Kazimierz Jaworscy
7.30 + Krzysztof Karbowiński – greg.
9.30 + Adela (8 r. śm.) i Stanisław (15 r. śm.) Rytwińscy
11.00 + Antoni Gawrych
12.00(kap) – dziękczynna z prośbą o błog. Boże dla Anny z ok. 15 urodzin
12.30 – suma w intencji parafian
15.00 + Barbara Piontek – greg.
18.00 + Mieczysław Burak (6 r. śm.) oraz rodzice Burak i Witkowscy
20.00 + Halina Dymek

Poniedziałek 29 maja
7.00 – o cud za przyczyną NMP
7.00 + Krzysztof Karbowiński – greg.
8.30 + Klara Cieślak
17.00 + Wiktor Bierycz
17.00 + Barbara Piontek – greg.
18.00 + Jan Pronobis

Wtorek 30 maja
7.00 + Krzysztof Karbowiński – greg.
8.30 + rodzice Anna i Leon Król, syn Stanisław oraz Stanisław Łazur
17.00 – dziękczynna z prośbą o dalsze błog. Boże dla Mirosławy z ok. 80 ur.
17.00 + Adam Wiśniewski
18.00 + Barbara Piontek – greg.

Środa 31 maja
7.00 + rodzice i dziadkowie z ob. stron
7.00 + Krzysztof Karbowiński – greg.
8.30 + Anna Bryk
17.00 + Adam Wiśniewski
17.00 – o błog. Boże i potrzebne łaski dla rodziny za przyczyną św. Józefa
18.00 + Barbara Piontek – greg.

Czwartek 1 czerwca
7.00 + Krzysztof Karbowiński – greg.
8.30 – o zdrowie, opiekę Matki Bożej i pogłębienie wiary dla Mariusza
17.00 + Weronika i Kazimierz Galant, Maria, Janina, Stanisław i Józef Śledzik, siostra Bogusława i Dominik
17.00 + Barbara Piontek – greg.
18.00 – o błog. Boże dla dzieci i rodziców z Róży Różańcowej

Piątek 2 czerwca
7.00 + Krzysztof Karbowiński – greg.
8.30 – o błog. Boże dla Karoliny i Arkadiusza z ok. 5 r. ślubu oraz dla Kornela
15.00 – msza św. w Godzinie Miłosierdzia
17.00 + Barbara Piontek – greg.
17.00 + Wiesław Grabarczyk (10 r. śm.)
18.00 + Halina Karłowska – int. od rodziny Szczepańskich

Sobota 3 czerwca
7.00 – o błog. Boże, zdrowie i potrzebne łaski dla Joanny, Zuzanny i Joanny
7.00 + Krzysztof Karbowiński – greg.
8.30 + Alojzy Krajewski (4 r. śm.)
16.00 – msza św. ślubna
17.00 + Leszek Krzyżosiak i rodzice z obojga stron
17.00 + Barbara Piontek – greg.
18.00 – wynagradzająca Niep. Sercu NMP

2017-05-28T08:22:31+00:00