Gazetka nr 797

6 VIII 2017 r., Przemienienie Pańskie Pan wywyższony króluje nad ziemią Ponad całą ziemię Tyś bowiem wywyższony i nieskończenie wyższy ponad wszystkich bogów (Ps 97) Dziś przez wiarę uczestniczymy w doświadczeniu Apostołów, oglądających na górze Tabor chwałę Syna Bożego. Biel [...]