Gazetka nr 801

3 IX 2017 r., XXII Niedziela Zwykła

Kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je

W ewangelicznym myśleniu klęska jest potraktowana jako stopień wiodący do celu. Tym różni się myślenie Boga o życiu doczesnym od naszego myślenia. Jego wizja życia ujmuje klęskę jako nieunikniony etap na drodze do zwycięstwa. Trzeba umieć przegrać, aby ostatecznie wygrać. Trzeba umieć stracić, by zyskać. Trzeba umieć umrzeć, by żyć.
Człowiek zamknięty w doczesnym myśleniu nie jest w stanie zrozumieć sensu klęski. Może ją przyjąć jedynie przez wiarę. W ludzkiej logice klęska się nie mieści – jest złem. W logice Boga często stanowi warunek dorastania do wielkich wartości. Jezus chcąc nas o tym przekonać, sam dobrowolnie wszedł na drogę cierpienia, poniżenia, śmierci. W dniu swego Zmartwychwstania oświadczył swoim uczniom: „Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swojej chwały?”
Piotr musi ponieść klęskę, by odkryć tajemnicę myślenia Bożego. Przeżyje klęskę swego Mistrza i przeżyje klęskę własną, gdy wobec służącej zaprze się Jezusa. Dopiero te przeżycia pomogą mu w odkryciu tajemniczej drogi wiodącej do wartości, o które chodzi Bogu. Kiedy po latach pracy zostanie przybity do krzyża na Watykańskim Wzgórzu, będzie już w pełni przekonany, że droga do nowego życia wiedzie przez śmierć.


We wrześniu łączymy się z Papieżem w modlitwie: Aby nasze parafie, ożywiane duchem misyjnym, były miejscami, gdzie przekazuje się wiarę i daje świadectwo miłości.


Ogłoszenia duszpasterskie
XXII Niedziela Zwykła – 3 IX 2017

1. Kończy się czas wakacji wakacji – jutro rozpoczynamy nowy rok szkolny 2017/18. Pragniemy jak najserdeczniej powitać wszystkich wracających z wakacyjnego wypoczynku. Dziękujemy za wszelkie dowody pamięci i więzi z parafią (pozdrowienia z różnych zakątków naszej Ojczyzny i świata). Porządek Mszy św. w niedziele i funkcjonowanie biura parafialnego jak przed wakacjami.
Na rozpoczęcie roku szkolnego Msze św. jutro dla Szkoły Podstawowej nr 3 o godz. 8.30, dla Szkoły Podstawowej nr 4 i Gimnazjum nr 3 o godz. 7.30.

2. Posiedzenie Rady Parafialnej w środę po Mszy św. o 18.00. Zagadnienia mające być omawiane na radzie do odebrania w zakrystii.
Spotkanie liderów grup duszpasterskich w piątek po Mszy św. o 18.00.

3. W czwartek zapraszamy na comiesięczny Apel Jasnogórski w intencji papieża Franciszka o godz. 20.30.

4. W piątek przypada Święto Narodzenia NMP (Matki Bożej Siewnej).

5. Serdeczne „Bóg zapłać” za posprzątanie naszej świątyni i pielęgnację terenu wokół niej. Dziękujemy za ofiary na upiększanie naszej świątyni i funkcjonowanie domu opieki „Samarytanin”, jak również na wyprawkę szkolną dla dzieci z rodzin niezamożnych. Państwu Jędrak dziękujemy za przekazanie przyborów szkolnych. Za tydzień nasza comiesięczna kolekta inwestycyjno – budowlana.

6. Zapraszamy do naszego sklepiku parafialnego oraz biblioteki i wideoteki parafialnej. Polecamy prasę katolicką, pamiątki z naszego Sanktuarium i cegiełki na Samarytanina.

Do Kościoła Bożego zostali włączeni:

Jan Józef Kosiński,
Antoni Franciszek Kania,
Zoja Joanna Skórzyńska

Do wieczności odeszli:
Izabela Węgierska, l. 53
Marian Zakrzewski, l. 53
Jadwiga Zyblewska, l. 86

Serdecznie i gorąco pozdrawiamy wszystkich uczestników niedzielnej liturgii i życzymy, by zaproszenie Pana Jezusa – Króla Miłosierdzia zostało przez nas przyjęte !!!


INTENCJE MSZALNE

Niedziela 3 września
7.30 – dziękczynna z prośbą o dalsze błog.Boże dla Ewy i Marka w 25 r. ślubu
9.30 + Ignacy, rodzeństwo i rodzice z obojga stron
11.00 + Jerzy Sieminiak, rodzice, rodzeństwo oraz zmarli z rodzin Sieminiak, Wlaźlak i Pater
12.00(kap.) + córka Małgorzata Porowska – greg.
12.30 – suma w intencji parafian
15.00 + Zbigniew Głowacki (5 r. śm.)
18.00 – rez.
20.00 + Adam Puchalski – int. od siostry z synem

Poniedziałek 4 września
7.00 + córka Małgorzata Porowska – greg.
8.30 + zmarli z rodzin Kalwajtis i Rozlazły
17.00 + zmarli z rodzin Stefanowskich, Paszkiewiczów i Zgierskich
17.00 + pradziadkowie Jan i Marianna Żak oraz zmarli z rodziny
18.00 – rez.

Wtorek 5 września
7.00 + córka Małgorzata Porowska – greg.
8.30 + zmarli z rodzin Puszakowskich, Zacharskich, Laszkiewicz oraz dusze w czyśścu cierpiące
17.00 – o błogosławieństwo Boże dla Agaty
18.00 + Władysław, Genowefa i Zbigniew Kraszewscy

Środa 6 września
7.00 + córka Małgorzata Porowska – greg.
8.30 + Witek Ancipow
17.00 – dziękczynna
17.00 – dziękczynna z prośbą o dalsze błog. Boże dla Renaty i Mirosława Bochenek w 32 r. ślubu
18.00 + Maria i Jan Zielaskowscy, Janina i Władysław Krasa oraz zm. z rodzin

Czwartek 7 września
7.00 + córka Małgorzata Porowska – greg.
8.30 – o błog. Boże, wiarę i zdrowie dla Józefa i rodziny
17.00 – dziękczynna z prośbą o dalsze błog. Boże dla Janiny Zielińskiej
17.00 + Sławomir Krajewski – int. od Renaty Kochanowskiej
18.00 – dziękczynna z prośbą o dalsze błog. Boże dla Katarzyny i Jarosława w 15 r. ślubu oraz dla dzieci i całej rodziny

Piątek 8 września
7.00 + córka Małgorzata Porowska – greg.
8.30 + Marek Wajs (1 r. śm.)
15.00 – msza św. w Godzinie Miłosierdzia
17.00 + Ryszard Wójcik
17.00 – rez. p. Kozioł
18.00 + Wanda Perczak (6 r. śm.)

Sobota 9 września
7.00 + Józef Nowak oraz o Miłosierdzie dla żony i syna
7.00 + córka Małgorzata Porowska – greg.
8.30 – dziękczynna z prośbą o dalsze błog. Boże dla Pauliny i Michała Kudlińskich w 1 r. ślubu
8.30 – rez.
17.00 – rez.
17.00 + Rozalia i Antoni Kluska (r. śm.) oraz zmarli z rodziny
18.00 + Jerzy Mazurkiewicz (10 r. śm.), Mirosława Pilarska, Julia i Ludwik Moryto, Władysława i Edward Brogowscy

2017-09-03T22:54:28+00:00