Gazetka nr 805

1 X 2017 r., XXVI Niedziela Zwykła

Dziecko, idź i pracuj w winnicy !

Chrystus podając przypowieść o dwóch synach zaproszonych przez ojca do pracy w winnicy, zwraca uwagę na niesłowność jednego z nich. Syn obiecuje ojcu, że przyjdzie do pracy, a nie przychodzi, czyli wprowadza ojca w błąd. Nie dotrzymał danego słowa. Drugi syn, nieco leniwy, nie miał ochoty na pracę i jasno to ojcu oznajmił: „Nie chce mi się”. Później przemyślał swoją decyzję, zmienił zdanie i poszedł pracować w winnicy. On ojca nie wprowadził w błąd. Sprawił mu raczej miłą niespodziankę. Ojciec na jego pomoc nie liczył, a jednak ją otrzymał. Słuchacze przypowieści jednoznacznie ocenili postawę synów. Ten drugi, w oczach ich i Chrystusa, zasłużył na uznanie.

Słowność stanowi znak autentycznej miłości bliźniego. To dowód, że człowiek troszczy się o cudze dobro. Człowiek niesłowny nie liczy się z dobrem drugiego, lecz kieruje się swoim wyrachowaniem. Szuka tego, co jest dobre dla niego, a nie dla tego, komu dał słowo. Prawdziwa miłość jest zawsze słowna.


W październiku łączymy się z Papieżem w modlitwie: Aby w świecie pracy wszystkim były zagwarantowane poszanowanie i ochrona praw, a bezrobotnym została dana możliwość przyczyniania się do tworzenia wspólnego dobra.


Ogłoszenia duszpasterskie  XXVI Niedziela Zwykła – 1 X 2017

1. Z dniem dzisiejszym przez cały miesiąc październik rozpoczynamy nabożeństwa różańcowe. Dziś różaniec o godz. 17.15 w połączeniu z nieszporami. W dni powszednie po Mszy św. o godz. 17.00 (zmiana w stosunku do lat ubiegłych !!!). Dzieci zapraszamy na różaniec do kaplicy na godz. 16.30, a w soboty na 9.45. Za wspólne odmawianie różańca można uzyskać odpust zupełny. Niech ta modlitwa polecana przez Matkę Bożą w Fatimie i św. Jana Pawła II będzie przez nas praktykowana.
Spotkanie Żywego Różańca w środę po Mszy św. o godz. 18.00 w kaplicy.

2. W sobotę 7.10. (I sobota miesiąca) różaniec o godz. 14.00 (cztery części) w ramach akcji „Różaniec do granic” i nabożeństwo pierwszosobotnie oraz czuwanie obrońców życia. Jest możliwość wspólnego wyjazdu do Gdańska. W tym dniu czcimy Matkę Bożą Różańcową – Zwycięską. Odpust w parafii MB Zwycięskiej przy ul. Podgórnej. Suma o godz. 18.00. W naszej parafii comiesięczny apel jasnogórki w intencji papieża o godz. 20.30.

3. Dziś w przededniu Świętych Aniołów Stróżów i po święcie Świętych Archaniołów (m.in. św. Rafała) poświęcenie pojazdów po Mszy św. o godz. 11.00 wzdłuż ul. Kozackiej w kierunku ul. Wielki Rów. Zbieramy ofiary na pojazdy dla polskich misjonarzy.

4. Trwamy na nowennie ku czci św. Siostry Faustyny. W czwartek 5.10. w 79. rocznicę narodzin dla nieba naszej Patronki – Odpust parafialny. Suma pod przewodnictwem Bpa Andrzeja Suskiego w połączeniu z XXV- leciem Toruńskiej Caritas o godz. 15.00.

5. W tym tygodniu przypadają dni eucharystyczne: I czwartek, I piątek i I sobota października. Zachęcamy do korzystania z sakramentów świętych. Dzieci i młodzież zapraszamy do spowiedzi św. już w środę na godz. 16.30 (ze względu na czwartkowe uroczystości). W piątek kolekta przeznaczona na potrzeby misyjne. Po Mszy św. o godz. 18.00 comiesięczne spotkanie liderów grup duszpasterskich. W sobotę śpiew godzinek ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP po Mszy św. o godz. 7.00. Kapłani odwiedzą chorych z posługą sakramentalną w godzinach przedpołudniowych.

6. W przyszłą niedzielę obchodzić będziemy XVII Dzień Papieski pod hasłem: „Idziemy naprzód z nadzieją”. Przed kościołem i na ulicach odbędzie się tradycyjna zbiórka pieniężna do puszek na rzecz Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia jako pomoc stypendialna dla młodzieży z niezamożnych środowisk.

7. Dziękujemy za posprzątanie kościoła. Zapraszamy do pomocy w soboty po Mszy św. O godz. 8.30 – zgłosić się można do Siostry Joachimy. Dziękujemy za ofiary na upiększanie naszej świątyni i funkcjonowanie domu opieki „Samarytanin”. Kolekta z niedzieli 24.09. wyniosła 4973 zł. „Bóg zapłać” za ofiary dla potrzebujących z naszej parafii (2202, 93 zł.).

8. Zapraszamy do naszego sklepiku parafialnego oraz biblioteki i wideoteki parafialnej. Polecamy pamiątki z naszego Sanktuarium, prasę katolicką i cegiełki na Samarytanina.

Serdecznie pozdrawiamy wszystkich nawiedzających nasze Sanktuarium i życzymy, by praca w Winnicy Pańskiej dawała jak najwięcej radości !!!

Do wieczności odszedł:
Bronisław Zawacki, l. 89


Intencje mszalne

Niedziela 1 października
7.30 + zmarli członkowie Róż św. Faustyny i św. Teresy od Dzieciątka Jezus
9.30 + Janina Kowalczyk (12 r. śm.), mąż Aleksander oraz synowie Leopold i Bogdan
11.00 + Anna Dembek (25 r. śm.)
12.00(kap) + Stanisław Zasadny, Klemens, Władysława, Witold i Mieczysław Reiwer
12.30 – suma w intencji parafian
15.00 – o zdrowie, błog. Boże, szczęśliwą śmierć, odpuszczenie grzechów a potem radość nieba dla Ireny
18.00 – o błogosławieństwo Boże dla radców prawnych z ok. 35 rocznicy utworzenia samorządu zawodowego
20.00 + Franciszek, Kunegunda i zmarli z rodzin Wasilow i Kochalskich

Poniedziałek 2 października
7.00 + Cecylia
7.00 + Sławomir Krajewski
8.30 + Sabina (10 r. śm.) i Jan Sionkowscy
17.00 – o zdrowie, błog. Boże, szczęśliwą śmierć, odpuszczenie grzechów a potem radość nieba dla Ireny
17.00 + Agnieszka Szady
18.00 + Elżbieta Szczepanowska (32 r. śm.) i rodzice z obojga stron

Wtorek 3 października
7.00 – za nowożeńców Joannę i Marcina
8.30 + Bogdan Wojciechowski
17.00 – o zdrowie, błog. Boże, szczęśliwą śmierć, odpuszczenie grzechów a potem radość nieba dla Ireny
18.00 + Jan Kozłowski (2 r. śm.)

Środa 4 października
7.00 + Henryk Zubrzycki
8.30 + Katarzyna, Anastazja, Stanisław, Franciszek
17.00 – o zdrowie, błog. Boże, szczęśliwą śmierć, odpuszczenie grzechów a potem radość nieba dla Ireny
18.00 + Edward Brzezicki

Czwartek 5 października
7.00 + Jan Wojdanowski
8.30 + Bronisław, Jadwiga, Rozalia, Zenon, Maria, Stefan, zmarli z rodzin Wojciechowskich i Alberti
15.00 – suma odpustowa w int. parafian
17.00 – dziękczynna za dar życia z prośbą o błog. Boże dla Stasia za przyczyną św. Faustyny i Stanisława Papczyńskiego
17.00 – o zdrowie, błog. Boże, szczęśliwą śmierć, odpuszczenie grzechów a potem radość nieba dla Ireny
18.00 + ks. Stanisław Chmura i ks. Tomasz Drzymalski

Piątek 6 października
7.00 + Ryszard Olszak
8.30 + Anna, Mirosław, Maria i zmarli z rodziny
15.00 – msza św. w Godzinie Miłosierdzia
17.00 – o zdrowie, błog. Boże, szczęśliwą śmierć, odpuszczenie grzechów a potem radość nieba dla Ireny
17.00 + rodzice Tadeusz i Lucyna, Edmund i Leokadia oraz zm. z obojga stron
18.00 + Henryk Wydrzyński (31 r. śm.)

Sobota 7 października
7.00 – o łaski potrzebne dla Siostry Anieli
7.00 – rez. p. Wojciechowscy
8.30 – rez. p. Józefiak
8.30 – o zdrowie, błog. Boże, szczęśliwą śmierć, odpuszczenie grzechów a potem radość nieba dla Ireny
17.00 + Marta, Alojzy, Leonard, Lucjan i Wacław Kończewscy
17.00 + mąż Tadeusz Urbanek, Czesława i Stanisław Morawscy, siostra Krystyna Lutomirska, Leonard, ks. Jan, Jakub, Hortencja Winniccy
18.00 – wynagradzająca Niep. Sercu NMP


IDŹMY NAPRZÓD Z NADZIEJĄ!

Nadzieja w życiu św. Brata Alberta
Przeżywamy obecnie rok Świętego Brata Alberta. Niewątpliwie był to czło-wiek, który potrafił dojrzewać w nadziei i miłości. Nie poddawał się, gdy przychodziły trudności, których doznał wiele. Był przy tym niezwykle kon-sekwentny w swych wyborach życiowych. Pozwolił, by kształtowała go mi-łość – jak napisał o nim młody kapłan Karol Wojtyła w dramacie pt. Brat naszego Boga. Życie św. Brata Alberta jest wyraźnym znakiem, że głęboko przyjęta chrześcijańska nadzieja nie jest indywidualistyczna, prowadzi do innych, zwłaszcza do potrzebujących. Nie cofa się przed cierpieniem, jest zdolna do wyrzeczeń, promieniuje na innych i ich inspiruje. Młody Adam Chmielowski, ożywiony miłością do Ojczyzny, podjął walkę zbrojną z za-borcami. Pełna poświęcenia postawa szybko naznaczyła go dozgonnym znamieniem – w wieku 18 lat, walcząc w Powstaniu Styczniowym, stracił nogę. Odkrywając w sobie talent malarski kształcił się artystycznie w War-szawie i Monachium. Jednak później zaczął bardziej cenić życie pośród i dla ludzi, których wydaje się, że nikt inny nie cenił. Powiedział o nim kardynał Karol Wojtyła: „rzucony na kolana przed majestatem Bożym, upadł na kola-na przed majestatem człowieka i to najbiedniejszego, najbardziej upośledzo-nego, przed majestatem ostatniego nędzarza”. Brat Albert zamieszkał w kra-kowskiej miejskiej ogrzewalni razem z bezdomnymi i tułaczami, z alkoholi-kami i przeżywającymi przeróżne dramaty życiowe. Zostawił dla nich wszystko.
Zrozumiał, że tylko w taki sposób będzie w stanie dać tym ludziom prawdziwą nadzieję; nadzieję pochodzącą od Boga. Poszedł drogą heroicznej miłości. Ofiarował nie tylko coś od siebie, ale przede wszystkim dał samego siebie. Takim stylem życia potrafił zainspirować innych, zysku-jąc sobie miano „najpiękniejszego człowieka swego pokolenia”. Wspólno-towy wymiar jego nadziei ujawnił się także w założeniu Zgromadzenia Braci Albertynów, a później Zgromadzenia Sióstr Albertynek.

Nadzieja w wymiarze społecznym
Ojciec Święty Benedykt XVI przypomina w encyklice Spe salvi, że „każde poważne i prawe działanie człowieka jest czynną nadzieją” (Spe salvi, 35). Opatrzność Boża pozwala nam cieszyć się niezmierzoną ilością takich bło-gosławionych działań, podejmowanych wczoraj i dziś w przestrzeni indywi-dualnej i publicznej. Niewątpliwie w tę perspektywę wpisuje się nadchodzą-cy jubileusz 100-lecia odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę.
Odzyskana wolność pozwoliła między innymi na utworzenie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. U podstaw jego powołania legło przekonanie, że odradzająca się w wymiarze państwowym Polska, aby była silna, musi kształcić inteligencję świadomą swych chrześcijańskich korzeni. Uczelnia ta wkracza właśnie w jubileuszowy, setny rok działalności. W swej bogatej historii szczyci się niemal ćwierćwieczną współpracą z księdzem, później-szym biskupem, arcybiskupem i kardynałem – Karolem Wojtyłą, który kie-rował Katedrą Etyki na Wydziale Filozofii aż do pamiętnego październiko-wego konklawe w 1978 roku. Katolicki Uniwersytet Lubelski odegrał nie do przecenienia rolę budzenia nadziei w czasach, kiedy o nią było naprawdę trudno. Jest on dowodem na to, iż warto podejmować wyzwania dalekosięż-ne, angażujące umysły i serca wielu, aby ewangelicznie przemieniać oblicze tej ziemi. Na tym polega także prawdziwy patriotyzm.
Opisując współczesną sytuację kulturową i społeczną Ojciec Święty Franci-szek zauważa: „W kulturze często zdominowanej przez technikę jest jakby coraz więcej różnych form smutku i samotności, w które popadają ludzie, także wielu młodych. Przyszłość rzeczywiście zdaje się być zakładnikiem niepewności, która nie pozwala na osiągnięcie stabilizacji. W ten sposób często rodzą się uczucia melancholii, smutku i nudy, które mogą powoli do-prowadzić do rozpaczy. Potrzebni są świadkowie nadziei i prawdziwej rado-ści, aby odpędzić iluzje, które obiecują łatwe szczęście ze sztucznymi raja-mi. Głęboka pustka wielu osób może być wypełniona przez nadzieję, jaką nosimy w sercach, z wypływającą z niej radością. Istnieje wielka potrzeba poznania radości, która objawia się w sercu dotkniętym przez miłosierdzie. Doceńmy zatem słowa Apostoła: „Radujcie się zawsze w Panu” (Flp 4,4; por. 1 Tes 5, 16) (Misericordia et Misera, 3).
Nadzieja jest zawsze spodziewaniem się dobra. My, chrześcijanie opieramy ją na wierności Boga, na Jego nieodwołalnej miłości miłosiernej, jaką nie-ustannie okazuje każdemu nas. Jest ona niemal na wyciągnięcie ręki. Jeśli pozwolimy Bogu działać w nas samych, wówczas objawi On swą moc, która będzie widoczna w życiu indywidualnym, rodzinnym, społecznym, poli-tycznym, narodowym i międzynarodowym.
Rozpoczynając miesiąc różańca prośmy Niepokalaną Dziewicę, Gwiazdę Nadziei, aby uzdolniła nas do podjęcia z entuzjazmem papieskiego wezwania: Idźmy naprzód z nadzieją! Wypowiedzmy za św. Janem Pawłem II słowa modlitwy: „Maryjo, naucz nas Twojego zawierzenia, Twojej nadziei i Twojej miłości. Naucz nas wychodzić ku Twojemu Synowi. Prowadź nas do Niego. Niech On będzie odpowiedzią na wszystkie nasze pytania. Naucz nas wychodzić ku innym ludziom, może bardziej biednym i samotnym niż każdy z nas” (Częstochowa, 15 sierpnia 1991 r.).

z listu pasterskiego KEP

2017-10-01T10:34:56+00:00