Gazetka nr 806

8 X 2017 r., XXVII Niedziela Zwykła

Czyńcie to, czegoście się nauczyli, co przyjęliście,
co usłyszeliście i co zobaczyliście u mnie

W tych słowach Apostoł Narodów ujął cały sekret przekazu Ewangelii. To jest mniej więcej tak, jakby koło zębate współpracowało idealnie z drugim kołem, którym jest sam Bóg. Wszystkie inne koła chcąc z nim współpracować muszą się do niego dopasować. Dostrzegając piękno i bogactwo jego życia, pragną w nim uczestniczyć. Paweł właśnie to ma na uwadze, gdy pisze: „bądźcie naśladowcami moimi, jak ja Chrystusa”. Jego życie zostało już doszlifowane do idealnej współpracy z Chrystusem. Może więc podać siebie jako normę godną naśladowania.

Braterstwo Ewangeliczne jaśnieje coraz pełniejszym blaskiem tam, gdzie jeden drugiego mobilizuje swoim dobrym przykładem do podjęcia wysiłku, by był dobry i święty. Każdy przeżywa chwile słabości i każdy musi walczyć z różnymi pokusami, wówczas przykład bliskich stanowi wielką pomoc. A jeśli więzy braterskie są oparte na pokrewieństwie lub umocnione przez sakramentalne małżeństwo, dochodzi do tego dodatkowy motyw zaufania, czyli troski o to, by nie zawieść dobrego i mądrego brata, męża, żony.


W październiku łączymy się z Papieżem w modlitwie: Aby w świecie pracy wszystkim były zagwarantowane poszanowanie i ochrona praw, a bezrobotnym została dana możliwość przyczyniania się do tworzenia wspólnego dobra.


Ogłoszenia duszpasterskie  XXVII Niedziela Zwykła – 8 X 2017

1. Przeżywamy XVII Dzień Papieski. Dzieło św. Jana Pawła II kontynuowane jest w żywym pomniku „Dzieło Nowego Tysiąclecia” jako stypendium dla młodzieży ze środowisk niezamożnych. W tym celu przeprowadzana jest zbiórka pieniężna do puszek. Tegoroczny dzień papieski odbywa się pod hasłem: „Idziemy naprzód z nadzieją”.

2. W miesiącu październiku zapraszamy na nabożeństwa różańcowe. Dziś różaniec o godz. 17.15 w połączeniu z nieszporami. W dni powszednie po Mszy św. o godz. 17.00. Dzieci zapraszamy na różaniec do kaplicy na godz. 16.30, a w soboty na 9.45.

3. Dziś po Mszy św. o godz. 15.00 drugie spotkanie z rodzicami dzieci przygotowujących się do I Komunii świętej. W przyszłą niedzielę o tej samej porze zapraszamy rodziców dzieci klas I i II szkoły podstawowej.

4. We wtorek przypada święto konsekracji naszej Świątyni (13 rocznica). Msze św. w tym dniu mają uroczysty charakter.

5. W środę zapraszamy na comiesięczną Mszę św. w intencji naszej Ojczyzny o godz. 18.

6. W piątek 13.10. przypada 100 rocznica ostatniego objawienia fatimskiego. Nabożeństwo z procesją różańcową ze świecami o godz.18.30. Nie będzie nabożeństwa różańcowego o godz. 17.30.

6. W związku z Dniem Nauczyciela zapraszamy nauczycieli i wychowawców na Mszę św. w ich intencji w sobotę o godz. 8.30.

7. W sobotę 14 października 2017 r. o godz. 8.30 w kościele Wniebowzięcia NMP w Toruniu zostanie odprawiona Msza Św. i przeprowadzony pochówek dzieci utraconych – poronionych. Po Mszy św. w czasie ceremonii pogrzebowych na Centralnym Cmentarzu Komunalnym w Toruniu zostaną pogrzebane prochy dzieci, których poronienie stwierdzono w Szpitalu Wojewódzkim w Toruniu od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 r.

8. Serdeczne „Bóg zapłać” za przygotowanie uroczystości odpustowej ku czci św. Faustyny. Dziękujemy za posprzątanie kościoła. Wyrażamy naszą wdzięczność za materialne wspieranie funkcjonowania naszej parafii i domu opieki „Samarytanin” oraz upiększania naszej świątyni. Kolekta z niedzieli 1.10. wyniosła 4968 zł. W przyszłą niedzielę nasza comiesięczna kolekta inwestycyjno – budowlana. „Bóg zapłać” za ofiary dla polskich misjonarzy (402 zł.).

9. Zapraszamy do naszego sklepiku parafialnego oraz biblioteki i wideoteki parafialnej. Polecamy pamiątki z naszego Sanktuarium, prasę katolicką i cegiełki na Samarytanina.

W sobotę 23 września odbyło się tradycyjne ognisko na zakończenie lata. Zabawę zorganizowało Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, a o muzyczną oprawę zadbała młodzież ze wspólnoty Pustynia Serca.

Do Kościoła Bożego zostali włączeni:
Pola Bierzyńska, Szymon Mikołajczyk

Do wieczności odeszła:
Leokadia Ernest, l. 83

Serdecznie i gorąco pozdrawiamy wszystkich wiernych, modlących się w naszym Sanktuarium i życzymy, byśmy szli naprzód z nadzieją !!!


Intencje mszalne

Niedziela 8 października
7.30 – o zdrowie, błog. Boże, szczęśliwą śmierć, odpuszczenie grzechów a potem radość nieba dla Ireny
9.30 + Michał i Jan Talar
11.00 + Stanisław (23 r. śm.) i Helena Załeńscy
12.00(kap) + Ewa i Włodzimierz  Nowakowscy
12.30 – suma w intencji parafian
15.00 + Wiktoria i Bronisław
18.00 – dziękczynna z okazji urodzin z prośbą o błog. Boże dla Magdaleny  i Piotra oraz dla dzieci
20.00 + Edwin (1 r. śm.) i Zofia oraz Teresa Pułkonik

Poniedziałek 9 października
7.00 – za nowożeńców Magdalenę i Michała
7.00 + Krystyna i Edward Bernaciak, Aleksy Gryczyk, Jadwiga Smuszko
8.30 – o zdrowie, błog. Boże, szczęśliwą śmierć, odpuszczenie grzechów a potem radość nieba dla Ireny
17.00 + Helena (30 r. śm.), Władysława i zm. z rodzin Tomkiewicz i Warachewicz
18.00 + Jan Wojdanowski

Wtorek 10 października
7.00 + Andrzej Szefler
8.30 – o zdrowie, błog. Boże, szczęśliwą śmierć, odpuszczenie grzechów a potem radość nieba dla Ireny
17.00 + Katarzyna Rytwińska – Szymańska i Piotr Rytwiński
18.00 – dziękczynna z prośbą o błog. Boże dla Eweliny i Sławomira z ok. 7 r. ślubu

Środa 11 października
7.00 – za nowożeńców Joannę i Wojciecha
8.30 – o zdrowie, błog. Boże, szczęśliwą śmierć, odpuszczenie grzechów a potem radość nieba dla Ireny
17.00 – dziękczynna z prośbą o błog. Boże i dary Ducha Św. dla męża Mirosława
18.00 – za Ojczyznę

Czwartek 12 października
7.00 – dziękczynna za dar długich lat życia z prośbą o błog. Boże i opiekę NMP dla sióstr Janiny, Józefy i Ireny
8.30 – o zdrowie, błog. Boże, szczęśliwą śmierć, odpuszczenie grzechów a potem radość nieba dla Ireny
17.00 + Józef Lipiński (1 r. śm.) oraz o Miłosierdzie Boże dla rodziny
17.00 + Agnieszka i Jan Drążek oraz zmarli z rodziny
18.00 + Edward Rumiński (25 r. śm.)

Piątek 13 października
7.00 – za nowożeńców Paulinę i Wojciecha
7.00 + Bolesław Karbowicki (10 r. śm.)
8.30 + Marian
15.00 – msza św. w Godzinie Miłosierdzia
17.00 – o zdrowie, błog. Boże, szczęśliwą śmierć, odpuszczenie grzechów a potem radość nieba dla Ireny
17.00 + zm. z rodzin Puszakowskich, Zacharskich, Laszkiewicz i dusze  w czyśćcu cierpiące
18.00 – rez. p. Ciborska

Sobota 14 października
7.00 + Gabriela Liss
7.00 + Marian Zakrzewski
8.30 – rez. p. Wiśniewski
8.30 + Elżbieta Lewandowska (1 r. śm.), bracia Edward, Jerzy i rodzice z ob. stron
17.00 – o zdrowie, błog. Boże, szczęśliwą śmierć, odpuszczenie grzechów a potem radość nieba dla Ireny
17.00 + Jerzy Sieminiak (8r. śm.), rodzice, rodzeństwo, zm. z rodzin Sieminiak, Wlaźlak i Pater
18.00 – dziękczynna z prośbą o błog. Boże dla Wandy i Kacpra z ok. 1 r. ślubu  oraz dla córki Łucji


Nowy program duszpasterski

Komisja Duszpasterstwa KEP opracowała dwuletni program (2017-2019). Celem nowego programu, wchodzącego w życie w pierwszą niedzielę Adwentu, jest odkrycie Osoby Ducha Świętego, otwarcie się na Jego działanie oraz refleksja nad sakramentem bierzmowania i jego skutkami. Temat ilustrują słowa „Duch, który umacnia miłość”, zaczerpnięte z Drugiej Modlitwy Eucharystycznej o Tajemnicy Pojednania.
Ks. dr Krystian Piechaczek z sekretariatu Komisji Duszpasterstwa podkreśla, że kontynuując metodologię mijającego programu czteroletniego (2013-2017) o chrzcie świętym, poświęcony bierzmowaniu nowy program zyskuje walor ciągłości. Wskazuje na jedność sakramentów chrześcijańskie-go wtajemniczenia oraz na Eucharystię jako źródło ich ożywiania.
Bierzmowanie jest dla każdego chrześcijanina darem i zadaniem. Pierwszy rok realizacji programu upłynie zatem na odkrywaniu Osoby i da-rów Ducha Świętego, zrozumieniu skutków bierzmowania i sposobów ich zastosowania w dochodzeniu do dojrzałości chrześcijańskiej.
Natomiast drugi rok programu będzie poświęcony misji, czyli poka-zywaniu, jak realizowane jest powołanie ucznia-misjonarza, który przyjmuje od Chrystusa wezwanie do chrześcijańskiego świadectwa.
Program nie może się ograniczać wyłącznie do ludzi młodych, któ-rzy przygotowują się w parafiach do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Jego adresatami są wszyscy ochrzczeni – zarówno ci, którzy zostali już bierzmowani, jak i ci, którzy ten sakrament dopiero otrzymają. W tym kon-tekście szansą duszpasterską będzie towarzyszenie wiernym w odkrywaniu darów Ducha Świętego, które „zostały im wprawdzie udzielone, jednak bar-dzo często pozostają niezauważone lub niewykorzystane.
Cztery główne cele programu duszpasterskiego

Cel ewangelizacyjny z jednej strony akcentuje różne formy przepowiadania: głoszenie Słowa Bożego, katecheza, czy rekolekcje ewangelizacyjne lub ke-rygmatyczne. Z drugiej strony zauważono pilną potrzebę towarzyszenia wie-rzącym w ich odkrywaniu i rozwijaniu darów Ducha Świętego, wysiłki for-macyjne na różnych poziomach życia parafialnego oraz „promowanie śro-dowisk wzrostu i dojrzewania wiary”.
Cel inicjacyjny programu polegać ma m.in. na ukazywaniu związku miedzy chrztem, bierzmowaniem i Eucharystią, podkreśleniu znaczenia osobistego wyboru Jezusa Chrystusa i odkrywaniu przynależności do Kościoła. Istotne w tym kontekście ma być wskazywanie na rolę świadectwa osób świeckich jako przykładów osobistego przeżywania relacji z Bogiem.
Cel formacyjny ma być realizowany przede wszystkim przez podejmowanie duszpasterskich wysiłków w parafii na rzecz dalszej formacji osób bierzmo-wanych oraz przybliżanie wiernym Kościoła jako wspólnoty, którą kieruje i umacnia Duch Święty.
Cel społeczny nowego programu duszpasterskiego ma być widoczny po-przez ukazywanie wiernym darów Ducha Świętego w różnych dziedzinach troski o dobro wspólne: od pracy charytatywnej po życie polityczne, a także w ramach służby na rzecz wspólnoty parafialnej.

2017-10-07T23:38:43+00:00