Gazetka nr 810

5 XI 2017 r., XXXI Niedziela Zwykła

Stanęliśmy pośród was

W rozmowach na temat duszpasterzy najczęściej do głosu dochodzi krytyka. Zarzuca się nam, że jesteśmy urzędnikami, że często próżno szukać w nas serca ojcowskiego, a co dopiero matczynego. Słusznie wierni stawiają wysokie wymagania kapłanom, za mało natomiast jest modlitwy w ich intencji. Kształtowanie serca, w którym jest zawarte wszystko, co najlepsze w miłości ojca i w miłości matki, to trudne dzieło, a bez duchowego zaplecza niemożliwe do wykonania.
Każde spotkanie z kapłanem w kancelarii, na katechezie, w kościele winno być połączone z modlitwą za niego. Człowiek na świeczniku jest dodatkowo atakowany przez wrogów Kościoła. Wierni wiedząc o tym, winni stanąć po jego stronie, nie tyle w dyskusjach, ile w modlitwie.
Duszpasterz o wielkim sercu to niezwykle cenny dar dla wspólnoty wierzących. Tę wielkość serca można kształtować modlitwą za kapłanów. Kościół zawsze posiada wielu kapłanów, z których jest dumny. Ich duszpasterska praca przypomina cichą pracę matki, która jest sercem domu. Jakże często mówi się wiele o mężu i dzieciach, nie wspominając o żonie, o matce. Tymczasem wielkość męża, dzieci opiera się jak pomnik na mocnym cokole serca, umysłu, rąk żony i matki. Praca matki jest z reguły pracą w ukryciu, podobnie jest i w duszpasterstwie.

W listopadzie łączymy się z Papieżem w modlitwie: Aby chrześcijanie w Azji, dając świadectwo Ewangelii swoimi słowami i czynami, przyczyniali się do dialogu, pokoju i wzajemnego zrozumienia, zwłaszcza z wyznawcami innych religii.


 Ogłoszenia duszpasterskie 
XXXI Niedziela Zwykła – 5 XI 2017

1. Przeżywamy oktawę Dnia Zadusznego. Pamiętajmy o możliwości uzyskania odpustu zupełnego za Zmarłych. Można jeszcze zgłaszać swoich Zmarłych na tzw. zdrowaśki – jednorazowe lub całoroczne – w biurze parafialnym i zakrystii.

2. We wtorek 7 XI comiesięczny apel jasnogórski w intencji papieża Franciszka o godz. 20.30.

3. W sobotę 11 XI przypada 99. rocznica odzyskania przez naszą Ojczyznę niepodległości po 123 latach zaborów. W tym dniu modlimy się za naszą Matkę – Ojczyznę. Msze św. o godz. 7.00, 9.30, 11.00, 16.30 i 18.00. Msza św. w intencji Ojczyzny o godz. 9.30. Pamiętajmy o wywieszeniu flagi narodowej.

4. W przyszłą niedzielę nastąpi obrzęd poświęcenia opłatków na stół wigilijny i rozesłania. Lista posłańców opłatkowych znajduje się w dzisiejszej gazetce parafialnej. Pragnących włączyć się w to dzieło prosimy o zgłoszenie się w zakrystii. Przyjęcie opłatka wigilijnego z parafii jest wyrazem solidarności i identyfikacji ze wspólnotą parafialną – buduje tę wspólnotę. Posłańcy opłatkowi legitymują się specjalnymi identyfikatorami, by uniknąć wykorzystania przez oszustów. Przy okazji roznoszenia opłatka będzie można złożyć ofiarę na funkcjonowanie Domu Pomocy Samarytanin. W ubiegłym roku parafia przeznaczyła na ten cel ponad 60 tys. złotych.

5. Spotkanie z rodzicami dzieci, które przygotowują się do I Komunii św. w przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 15.00.

6. Dziękujemy za posprzątanie kościoła. Serdeczne „Bóg zapłać” na upiększanie naszej świątyni oraz funkcjonowanie parafii i domu opieki „Samarytanin”. W przyszłą niedzielę nasza comiesięczna kolekta remontowo – budowlana. Dziękujemy za ofiary na cele charytatywne parafii (1955,13 zł.).

7. Zapraszamy do naszego sklepiku parafialnego oraz biblioteki i wideoteki parafialnej. Zachęcamy do lektury książek i czasopism religijnych.

Wszystkim modlącym się w naszym Sanktuarium życzymy, by Jezus – Król Miłosierdzia  obdarował nas swoim życiem !!!


INTENCJE MSZALNE

Niedziela 5 listopada
7.30 + dziadkowie Erwin i Stefania Grabosz
9.30 + Ignacy Kossakowski (17 r. śm.)
11.00 + Zofia i Zygmunt oraz zmarli z rodzin Piotrkiewicz, Wasilewskich i Romanowskich
12.00(kap) – o błog. Boże dla Celiny z ok. 5 urodzin za przyczyną św. Joanny Beretty Molli
12.30 – suma w intencji parafian
15.00 + Tadeusz Urbanek – greg.
18.00 + rodzice, teściowie i bracia z obojga stron
20.00 + Marian Zakrzewski

Poniedziałek 6 listopada
7.00 – o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla rodziców, dzieci i wnuków
7.00 + Maria i Edmund Serdakowscy oraz dziadkowie z obojga stron
8.30 + Tadeusz Urbanek – greg.
17.00 + Łukasz Zaidlewicz (25 r. śm.)
17.00 + rodzice Anna i Franciszek, bracia Czesław, Piotr, Wacław, Tadeusz Rutkowscy i zm. z rodziny Zawadzkich
18.00 – rez. p. Piekarus

Wtorek 7 listopada
7.00 + zmarli z rodzin Huzar i Wawrzków oraz Elżbieta i Roland
8.30 + Tadeusz Urbanek – greg.
17.00 + Roman (37 r. śm.), Cecylia, Stanisław oraz ich rodzice i rodzeństwo
18.00 + Regina Puchalska (1 r. śm.)

Środa 8 listopada
7.00 + Henryk i Marta Kwiatkowscy, Jan, Waleria i Marta Zwolińscy, Elżbieta Pilkiewicz, Jan Gonigroszek oraz rodzice Antoni i Wiktoria Zwolińscy
8.30 + Gertruda, Józef, Marek i Eugeniusz
17.00 + rodzice Waleria i Antoni
18.00 + Tadeusz Urbanek – greg.

Czwartek 9 listopada
7.00 + Franciszka i Jan, Bengt i Erik
8.30 + Stanisław Skowronek, rodzice z obojga stron i rodzeństwo
17.00 + Tadeusz Urbanek – greg.
17.00 – rez. p. Strzesak
18.00 – rez.

Piątek 10 listopada
7.00 + Irena (9 r. śm.) i Władysław Roszak
7.00 + Wanda, Feliks i Józef Laskowscy
8.30 + Tadeusz Urbanek – greg.
15.00 – msza św. w Godzinie Miłosierdzia
17.00 + Czesław Kardas (9 r. śm.)
17.00 – rez. p. Zejfer
18.00 + Elżbieta Wiśniewska (2 r. śm.)

Sobota 11 listopada
7.00 + Witold oraz zmarli z rodzin Kureckich i Sztuckich
7.00 + dziadkowie Jan i Jadwiga Stuczyńscy oraz Jan i Marta Wilczewscy
9.30 – za Ojczyznę
11.00 + Franciszek, Kunegunda oraz zmarli z rodzin Wasilow i Kochalskich
16.30 + Tadeusz Urbanek – greg.
16.30 – rez.
18.00 + Edmund i Maria, Michał, Teresa Kosińscy, zmarli z rodzin Kosińskich i Błaszak.


 

2017-11-05T19:12:55+00:00