Gazetka nr 811

12 XI 2017 r., XXXII Niedziela Zwykła

Czuwajcie, bo nie znacie dnia ani godziny

Chrystus w przypowieści o pannach mądrych i głupich zwraca uwagę na to, że mądre nie podzieliły się swoją oliwą z leniwymi, którym nie chciało się w odpowiednim czasie napełnić lamp. Mądrość to nie tylko troska o to, by moja lampa była pełna i zawsze gotowa do świecenia, ale i umiejętność spojrzenia na innych ludzi i precyzyjne rozpoznanie ich motywacji, gdy wyciągają rękę po pomoc.
Chrześcijanin musi umieć powiedzieć „nie”. Tak jak to uczyniły panny mądre: „Aby nam i wam nie zabrakło, idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie”. Ten, kto nie umie odmówić pomocy ludziom żyjącym kosztem innych, będzie odpowiadał przed Bogiem za złe wykorzystanie swoich talentów. Może się zdarzyć, że przy nieroztropnym wspomaganiu innych zabraknie czasu, zdrowia, sił, pieniędzy dla dobrego wykonania obowiązków, za które jest odpowiedzialny. Leniwych wspomagać nie wolno!

W listopadzie łączymy się z Papieżem w modlitwie: Aby chrześcijanie w Azji, dając świadectwo Ewangelii swoimi słowami i czynami, przyczyniali się do dialogu, pokoju i wzajemnego zrozumienia, zwłaszcza z wyznawcami innych religii.


Ogłoszenia duszpasterskie    XXXII Niedziela Zwykła – 12 XI 2017

1. W dniu dzisiejszym rozpoczynamy roznoszenie opłatka wigilijnego w naszej parafii. Serdeczne „Bóg zapłać” wszystkim, którzy w to dzieło się zaangażowali. Tym dziełem pragniemy umocnić naszą więź parafialną. Prosimy o życzliwe przyjmowanie posłańców opłatkowych. Dziękujemy za każdą ofiarę przeznaczoną na funkcjonowanie naszego domu pomocy Samarytanin, który pragniemy rozbudować. Spotkanie podsumowujące nastąpi w piątek 8 XII (w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP) po Mszy św. o godz. 18.00.

2. Spotkanie z rodzicami dzieci, które przygotowują się do I Komunii św. dzisiaj po Mszy św. o godz. 15.00.

3. „Bóg zapłać” serdecznie za posprzątanie kościoła. Wyrażamy naszą wdzięczność za ofiary na potrzeby inwestycyjne i funkcjonowanie parafii oraz domu pomocy Samarytanin. Dziś po Mszach św. zbiórka pieniężna do puszek na rzecz prześladowanych naszych braci w wierze w Syrii. Za tydzień kolekta przeznaczona na Wyższe Seminarium Duchowne w Toruniu. Kolekta z niedzieli 5 XI wyniosła 5084 zł.

4. Zapraszamy do naszego sklepiku parafialnego oraz biblioteki i wideoteki parafialnej. Zachęcamy do lektury książek i czasopism religijnych. Polecamy pamiątki z naszego Sanktuarium oraz cegiełki na Samarytanina.

Do wieczności odeszła:
Urszula Wierzchowska, l. 81

Serdecznie i gorąco pozdrawiamy wszystkich modlących się w naszym Sanktuarium i życzymy, by Chrystus – Król Miłosierdzia prowadził nas drogami zbawienia !!!
__________________________________________________________

Wydział Pedagogiczny Wyższej Szkoły Filozoficzno–Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie organizuje Korespondencyjny Kurs Biblijny.

Zgłoszenia do udziału w konkursie można kierować pocztą elektroniczną na adres: zmarek@jezuici.pl bądź zmarek@ignatianum.edu.pl, a także pocztą tradycyjną (z dołączoną kopertą z podanym adresem zwrotnym i naklejonym znaczkiem pocztowym):

Ks. Zbigniew Marek SJ
ul. Zaskale 1
30-250 Kraków
z dopiskiem „Kurs Biblijny”

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie www.ignatianum.edu.pl w dziale Wydział Pedagogiczny/Studia podyplomowe i kursy.


Intencje mszalne

Niedziela 12 listopada
7.30 + Maria i Krzysztof Szczepańscy oraz o zdrowie i Miłosierdzie Boże dla rodziny
9.30 + Edward Czekała (37 r. śm.), rodzice i rodzeństwo z obojga stron
11.00 + rodzice Józefa i Aleksander oraz Władysława i Antoni
12.00(kap) + Tadeusz Urbanek – greg.
12.30 – suma w intencji parafian
15.00 – dziękczynna z prośbą o zdrowie i potrzebne łaski dla Ireny z ok. 70 urodzin oraz dla Marty z ok. 18 urodzin
18.00 + Józef, Feliksa, syn Piotr Olszewscy oraz dziadkowie Maria i Józef Roszak
20.00 + dziadkowie Czesław i Bronisława Tollik

Poniedziałek 13 listopada
7.00 + Małgorzata Trapszyc (1 r. śm.)
7.00 + Tadeusz Urbanek – greg.
8.30 + zmarli z rodzin Puszakowskich, Zacharskich, Laszkiewicz i dusze w czyśćcu cierpiące
17.00 + Mirosława (10 r. śm.) i Henryk Cioch oraz rodzice z obojga stron
18.00 + Teresa i Stanisław Bojanowscy

Wtorek 14 listopada
7.00 + Tadeusz Urbanek – greg.
8.30 + Bożena Paprocka, Sławomir Waligóra, zmarli z rodziny Waligórów i dusze w czyśćcu cierpiące
17.00 + rodzice Irena i Edmund Mrówczyńscy
18.00 + mąż Tadeusz Marcinski, rodzice, teściowie, bracia, siostry i krewni  z obojga stron

Środa 15 listopada
7.00 + Gabriela Liss
8.30 + koleżanki i przyjaciele: siostra Beata, Elżbieta, Bogumiła, Brygida, Teresa, Gertruda, Kunegunda, Irena Fryśna oraz prof. Leokadia Rogalska
17.00 + Tadeusz Urbanek – greg.
18.00 + Józef Cieślak i rodzice z ob. stron

Czwartek 16 listopada
7.00 + zmarli z rodzin Łyczaków i Wydrzyńskich
8.30 + Tadeusz Urbanek – greg.
17.00 + Jan i Stefan Bildź
17.00 + Barbara Piontek
18.00 + ks. kan. Edmund Jastak

Piątek 17 listopada
7.00 + rodzice Halina i Michał Wilczewscy
7.00 + Jadwiga Delikat
8.30 + Tadeusz Urbanek – greg.
15.00 – msza św. w Godzinie Miłosierdzia
17.00 + Wiesław Rumiński (22 r. śm.) oraz rodzice Salomea i Andrzej
17.00 + Wawrzyniec (30 r. śm.) i zmarli z rodziny Bogackich
18.00 + Konrad Wąsikowski (18 r. śm.) oraz Janina i Roman

Sobota 18 listopada
7.00 + Józef, Marian i Marianna Bartoszewscy
7.00 + Kazimierz Sikora
8.30 – dziękczynna za łaskę zdrowia z prośbą o błog. Boże dla Anny
8.30 + Marianna (1 r. śm.) i Jerzy (27 r. śm.) Owsian
16.30 – dziękczynna z prośbą o zdrowie i Miłosierdzie Boże dla rodziny – int. z okazji 60 urodzin Urszuli
16.30 + Tadeusz Urbanek – greg.
18.00 + Sylwester, Irena i Henryk Regent


Apel Prezydium Konferencji Episkopatu Polski w sprawie ochrony prawa do życia od poczęcia do naturalnej śmierci.

Prawo do życia jest podstawowym prawem każdego człowieka. Każde dziecko ma prawo żyć, także dziecko chore. Musimy szczególnie chronić prawo bezbronnego dziecka żyjącego pod sercem matki, tak samo jak chronimy życie dziecka po jego narodzinach. O tym, że od chwili poczęcia istnieje już osoba ludzka, choć dopiero w fazie embrionalnej, w bezsporny sposób mówi współczesna nauka. Obrona życia dzieci nienarodzonych nie jest zatem kwestią tylko religii czy światopoglądu, lecz należy do najbardziej fundamentalnych obowiązków każdego człowieka.
Święty Jan Paweł II nie znajdował żadnego usprawiedliwienia dla zabijania dzieci. W encyklice Evangelium vitae stwierdził: «Świadoma i dobrowolna decyzja pozbawienia życia niewinnej istoty ludzkiej jest zawsze złem z moralnego punktu widzenia i nigdy nie może być dozwolona ani jako cel, ani jako środek do dobrego celu. Jest to bowiem akt poważnego nieposłuszeństwa wobec prawa moralnego, co więcej, wobec samego Boga, jego twórcy i gwaranta; jest to akt sprzeczny z fundamentalnymi cnotami sprawiedliwości i miłości. „Nic i nikt nie może dać prawa do zabicia niewinnej istoty ludzkiej, czy to jest embrion czy płód, dziecko czy dorosły, człowiek stary, nieuleczalnie chory czy umierający. Ponadto nikt nie może się domagać, aby popełniono ten akt zabójstwa wobec niego samego lub wobec innej osoby powierzonej jego pieczy, nie może też bezpośrednio ani pośrednio wyrazić na to zgody. Żadna władza nie ma prawa do tego zmuszać ani na to przyzwalać”» (Evangelium Vitae, 57).
W związku z tym, Prezydium Konferencji Episkopatu Polski zachęca wszystkich do poparcia obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej „Zatrzymaj aborcję”, która ma na celu większą ochronę życia dziecka poczętego (www.zatrzymajaborcje.pl). Jest to ważny krok w stronę ochrony każdego życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Za kilka dni kończy się czas wyznaczony na zbieranie podpisów, dlatego raz jeszcze zachęcamy do wsparcia tej inicjatywy. Karty z podpisami należy przesłać do organizatorów, aby trafiły do Parlamentu RP do końca listopada.
Kościół katolicki w Polsce stale wspiera rodziny w trudnych sytuacjach życiowych. Jeśli rodzice – pomimo dostępnej pomocy psychologicznej, medycznej i materialnej – nie zdecydują się na wychowywanie dziecka, zawsze mogą przekazać je do adopcji, tym bardziej, że tak wiele rodzin jest gotowych z otwartym sercem przyjąć je i otoczyć swoją opieką. Zabijanie dzieci nigdy nie powinno mieć miejsca. Zamiast aborcji – adopcja!
Prosimy o modlitwę za nienarodzone dzieci, aby wszystkie od chwili swego poczęcia cieszyły się miłością i miały zagwarantowane prawo do narodzin i dalszego szczęśliwego życia.
+ Stanisław Gądecki + Marek Jędraszewski
Arcybiskup Metropolita Poznański Arcybiskup Metropolita Krakowski
Przewodniczący KEP Wiceprzewodniczący KEP

+ Artur Miziński
Biskup Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski

Warszawa, dnia 8 listopada 2017 roku

2017-11-12T08:10:48+00:00