Gazetka nr 812

19 XI 2017 r., XXXIII Niedziela Zwykła Omnibus omnia factus Słowa św. Pawła: "Stałem się wszystkim dla wszystkich", z Listu do Koryntian są dewizą posługi biskupiej Biskupa Nominata Toruńskiego Wiesława Śmigla. Wymowne jest też znaczenie herbu biskupiego. Na tarczy herbu [...]