Gazetka nr 813

26 XI 2017 r., Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

Weźcie w posiadanie królestwo

Gdyby chrześcijanie wzięli na serio tylko tę jedną, dzisiejszą Ewangelię i dostosowali do niej swoje życie, w ciągu jednego pokolenia przebudowaliby oblicze ziemi. Miliard ludzi ochrzczonych, pochylony nad potrzebującymi pomocy, byłby w stanie podnieść życie ludzkości na zupełnie nowy, wyższy poziom. Miliard ludzi miłosiernych potrafi zbudować nowy świat. Potęga miłosiernej miłości jest wszechmocna, bo razem z tymi, którzy się nią posługują, współpracuje Bóg.

Chrystus od dwudziestu wieków utożsamia siebie z głodnym, starym, kalekim, ubogim i wzywa do okazania miłosierdzia. Czeka na odkrycie tej prawdziwej mocy, jaka jest zawarta w miłosiernej miłości. Serce bowiem człowieka pochylającego się nad potrzebującymi pomocy rośnie i staje się coraz piękniejsze. W posłudze miłości doskonali się duch. Tu nie ma żadnej straty, tu jest wielki zysk. Nie da się go obliczyć przy pomocy metod, jakimi posługuje się ekonomista. Energii zawartej w miłosierdziu ekonomista nie uwzględnia. Dostrzega ją i uwzględnia jedynie Bóg. Ona jest potrzebna nie do produkcji, lecz do doskonalenia ludzkiego serca. Czy może być większy zysk niż dostąpienie miłosierdzia Bożego?

W listopadzie łączymy się z Papieżem w modlitwie: Aby chrześcijanie w Azji, dając świadectwo Ewangelii swoimi słowami i czynami, przyczyniali się do dialogu, pokoju i wzajemnego zrozumienia, zwłaszcza z wyznawcami innych religii.


Ogłoszenia duszpasterskie

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata – 26 XI 2017

1. Dziś ostatnia niedziela roku kościelnego.

2. W tym tygodniu przypadają I piątek i I sobota grudnia. Zachęcamy do korzystania z sakramentów świętych. Okazja do spowiedzi św. przed każdą Mszą św. i w piątki od godz 15 do 17. Dzieci zapraszamy do sakramentu pokuty i pojednania w czwartek na godz. 16.30. W piątek kolekta na działalność misyjną. Po Mszy św. o godz. 18 comiesięczne spotkanie liderów grup i ruchów duszpasterskich działających przy naszej parafii. W sobotę po Mszy św. o godz. 7.00 zapraszamy do śpiewu Godzinek ku czci NMP. Chorych z posługą sakramentalną odwiedzimy w sobotę 23 XII. Chorych nie objętych stałą opieką duszpasterską prosimy zgłaszać w biurze parafialnym lub zakrystii. Nabożeństwo I-sobotnie i czuwanie Obrońców Życia odbędzie się w ramach dziękczynnej modlitwy parafialnej po Mszy św. o godz. 18.

3. Uroczystymi nieszporami w sobotę o godz. 17.30 rozpoczniemy nowy rok liturgiczny oraz Adwent – czas radosnego oczekiwania na przyjście Pana. Hasło duszpasterskie nowego roku brzmi: „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”.

4. W przyszłą niedzielę po Mszach św. zbiórka charytatywna do puszek. Młodzież ze wspólnoty Pustynia Serca rozprowadzać będzie własnoręcznie wykonane karty świąteczne, a schola płyty z własnymi kolędami.

5. Dziś po Mszy św. o godz. 15 spotkanie z rodzicami ministrantów i lektorów w salce.

6. Organizujemy ośmiodniową pielgrzymkę do Włoch w dniach 19 – 26 kwietnia. Zapisy przyjmujemy do 17 grudnia w zakrystii i biurze parafialnym.

7. „Bóg zapłać” serdecznie za ofiary składane na upiększanie i funkcjonowanie parafii. Dziękujemy za ofiary na funkcjonowanie Samarytanina, szczególnie te złożone przy roznoszeniu opłatka wigilijnego. Kolekta z niedzieli 19 XI wyniosła 5132 zł. „Bóg zapłać” za posprzątanie kościoła.

8. Zapraszamy do naszego sklepiku parafialnego oraz biblioteki i wideoteki parafialnej. Polecamy prasę katolicką, pamiątki z naszego Sanktuarium oraz cegiełki na Samarytanina.

Do Kościoła Bożego zostały włączone:
Łucja Jadwiga Rejman, Małgorzata Anna Sawicka

Pozdrawiamy serdecznie i gorąco wszystkich modlących się w naszym Sanktuarium i życzymy, by Chrystus – Król Miłosierdzia był Królem naszych serc !!!


 KURIA DIECEZJALNA

          TORUŃSKA

                                                                                                                Toruń, dnia 14 listopada 2017 roku

87-100 Toruń ul. Łazienna 18

tel. (0)56-62-23-530, fax (0)56-62-109-02

kuria@diecezja.torun.pl               

 

Komunikat

w sprawie kanonicznego objęcia diecezji przez nowego Biskupa Toruńskiego i jego ingresu do bazyliki katedralnej Św. Janów w Toruniu

Biskup Wiesław Śmigiel przejmie kanonicznie diecezję toruńską jako jej biskup diecezjalny w dniu 8 grudnia br., o godz. 17.00, w bazylice katedralnej Św. Janów w Toruniu. Do obecności zobowiązani są członkowie Kolegium Konsultorów. Natomiast bardzo wskazana jest obecność kapłanów, osób konsekrowanych i wiernych świeckich, zwłaszcza z parafii toruńskich i parafii podmiejskich Torunia.

  1. Uroczysty ingres nowego Biskupa Toruńskiego do bazyliki katedralnej Św. Janów w Toruniu nastąpi w dniu 10 grudnia br. (niedziela), o godz. 12.00. W ingresie, wraz z Nuncjuszem Apostolskim w Polsce i przedstawicielami Episkopatu Polski, uczestniczą kapłani i delegacje parafii całej diecezji.
  2. W dniu 9 grudnia br. o godzinie 18.00 w kościele p.w. Ducha Świętego w Toruniu (O.O. Jezuici) rozpocznie się modlitewne czuwanie młodzieży. Natomiast w dniach kanonicznego objęcia diecezji oraz ingresu zalecana jest w kościołach diecezji toruńskiej szczególna modlitwa w intencjach nowego biskupa diecezjalnego. W dniu ingresu, o godz. 12.00, odezwą się dzwony kościołów diecezji toruńskiej.

 

+ Andrzej Suski
Administrator Apostolski
Diecezji Toruńskiej


Intencje mszalne

Niedziela 26 listopada
7.30 + Józef, Rozalia, Jan i Stanisław Reczuch
9.30 + Helena i Zofia Grodzickie
11.00 + Mirosława Pilarska (32 r. śm.), Jerzy Mazurkiewicz, Julia i Ludwik Moryto oraz Adam i Rafał Kubiak
12.00(kap) + Tadeusz Urbanek – greg.
12.30 – suma w intencji parafian
15.00 + Kazimierz Kuzimkowski (22 r. śm.), rodzice i rodzeństwo Tarkowscy
18.00 + Aniela Dudek (r. śm.) i zmarli z rodziny
20.00 + wujkowie Jan Grabosz i Andrzej Tollik

Poniedziałek 27 listopada
7.00 + rodzice Łucja (17 r. śm.) i Jan Szkodzińscy
8.30 + Bożena Paprocka, Sławomir Waligóra, zmarli z rodziny Waligórów i dusze w czyśćcu cierpiące
17.00 – rez. p. Gowińscy
18.00 + Tadeusz Urbanek – greg.

Wtorek 28 listopada
7.00 + Cecylia, Tadeusz, Małgorzata, Edmund i zmarli z rodziny
8.30 + Ryszard Sobociński (1 r. śm.)
17.00 + Gertruda Białkowska (17 r. śm.)
18.00 + ks. prał. Zdzisław Wyrowiński

Środa 29 listopada
7.00 + Urszula Bujakiewicz
8.30 + Jan Sucharewicz (6 r. śm.) i zmarli z rodziny
17.00 + Władysław (49 r. śm.) i Bronisława (8 r. śm.) Nowak
18.00 + Janina, Regina, Józef, Władysław Wesoły oraz Eugeniusz Nowakowski

Czwartek 30 listopada
7.00 – w intencji Panu Bogu wiadomej
8.30 – dziękczynna z prośbą o błog. Boże dla Cypriana z okazji urodzin
17.00 + syn Marek (20 r. śm.) i żona Urszula Wierzchowscy oraz rodzice i rodzeństwo z obojga stron
17.00 + zmarli z rodzin Klusków, Zychów, Schmidtów oraz przyjaciele i znajomi
18.00 + Franciszek (r. śm.)

Piątek 1 grudnia
7.00 + Zbigniew (1 r. śm.)
7.00 – rez.
8.30 + rodzice i bracia Dąbkowscy oraz dziadkowie Rakowscy
15.00 – msza św. w Godzinie Miłosierdzia
17.00 – dziękczynna z prośbą o błog. Boże dla małżonków Krystyny i Marcina, Anny i Michała, Jolanty i Wiesława oraz dla ich dzieci i rodzin
17.00 + Wojciech Struczyński
18.00 + Tadeusz Szlufik (20 r. śm.) oraz rodzice z obojga stron

Sobota 2 grudnia
7.00 – o błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Jolanty
8.30 + Wanda Lewandowska
17.00 + rodzice Barbara i Zdzisław
17.00 + rodzice z obojga stron Izydor i Helena Rogalscy, Mieczysław i Janina Jakubowscy, bracia Kazimierz, Marian, Eugeniusz oraz zmarli z rodzin Rogalskich, Adamskich, Jakubowskich i Gmińskich
18.00 – wynagradzająca Niep. Sercu NMP


19 listopada 2017 r. obchodziło swoje 25-lecie Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Toruńskiej, pierwsze stowarzyszenie powołane przez ks. biskupa Andrzeja Suskiego w nowo powstałej w roku 1992 Diecezji Toruńskiej.

Mszę św. pod przewodnictwem bpa Andrzeja Suskiego koncelebrowali asystenci kościelni, w obecności władz i członków Stowarzyszenia, przedstawicieli samorządu lokalnego i zaproszonych gości. Z okazji jubileuszu Stowarzyszenie zostało odznaczone Medalem Marszałka Województwa Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis. Celem Stowarzyszenia jest szeroko rozumiana służba rodzinie w zakresie formacji duchowej do uczestnictwa w posłannictwie Kościoła i życiu publicznym. Członkowie Stowarzyszenia podejmują liczne działania w kierunku obrony praw rodziny, publicznie prezentują jej potrzeby, współdziałają z samorządem lokalnym i regionalnym, gminnymi i powiatowymi centrami pomocy rodzinie, organizują pomoc materialną dla najuboższych, organizują festyny rodzinne, jubileusze rodzin, podejmują działania dydaktyczno-wychowawcze z dziećmi i młodzieżą, współredagują gazetki i inne wydawnictwa parafialne…

O wadze działalności i jej efektach świadczy fakt, że w okresie 25 lat Biskup Toruński Andrzej Suski przyznał członkom SRKDT 50 medali „Zasłużony dla Diecezji Toruńskiej”.
(autor: Hanna Kosińska)


Należy zadbać by w każdej parafii istniało Koło Stowarzyszenia Rodzin Katolickich

 Biskup Wiesław Śmigiel nowym ordynariuszem Diecezji Toruńskiej

 11 listopada 2017 roku Nuncjusz Apostolski w Polsce abp Salvatore Pennacchio ogłosił decyzję Ojca Świętego Franciszka o mianowaniu Biskupem Toruńskim biskupa Wiesława Śmigla, dotychczasowego biskupa pomocniczego diecezji pelplińskiej. W historii naszej diecezji, w minionym roku obchodziliśmy 25 lat jej istnienia, to niezwykle ważne wydarzenie. Do tej pory, od początku istnienia diecezji, ordynariuszem był biskup Andrzej Suski. Rozpoczyna się więc nowy rozdział w dziejach naszej młodej diecezji. Warto więc w tym momencie przybliżyć osobę nowego ordynariusza toruńskiego.

Kapłan

Biskup Wiesław Śmigiel pochodzi z Gruczna koło Świecia, urodził się 3 stycznia 1969 roku w Świeciu. Szkołę średnią, a dokładnie I Liceum Ogólnokształcące, ukończył w Bydgoszczy. Po zdaniu w 1988 roku matury przekroczył próg Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Chełmińskiej w Pelplinie. Święcenia kapłańskie otrzymał 29 maja 1994 roku z rąk biskupa pelplińskiego Jana Szlagi. Po święceniach, w latach 1994-1996 był wikariuszem w parafii Trójcy Świętej w Kościerzynie. Przez następne dwa lata pełnił funkcję sekretarza biskupa pelplińskiego. W latach 1996-1998 był redaktorem dwutygodnika diecezji pelplińskiej „Pielgrzym”.

Biskup Wiesław Śmigiel z wykształcenia jest teologiem, pastoralistą. Tytuł magistra teologii uzyskał w 1993 roku w Akademii Teologii Katolickiej (obecny Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego) w Warszawie. W latach 1998-2002 odbył studia z zakresu teologii pastoralnej w Instytucie Teologii Pastoralnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W 2003 roku uzyskał na tym uniwersytecie stopień doktora teologii, a w 2010 roku stopień doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie teologii pastoralnej.

Biskup

24 marca 2012 roku papież Benedykt XVI mianował ks. Wiesława Śmigla biskupem pomocniczym diecezji pelplińskiej ze stolicą tytularną Beatia. Święcenia biskupie otrzymał  21 kwietnia 2012 roku w katedrze pelplińskiej z rąk metropolity gdańskiego arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia. Biskup Wiesław Śmigiel jako zawołanie biskupie przyjął słowa z 1 Listu św. Pawła do Koryntian: Omnibus omnia factus (Stałem się wszystkim dla wszystkich).

W ramach Konferencji Episkopatu Polski nowy ordynariusz toruński jest członkiem: Rady Stałej, Rady ds. Rodziny, Komisji Duszpasterstwa, Zespołu ds. Ruchów Intronizacyjnych, Komisji ds. Polonii i Polaków za Granicą oraz przewodniczącym Komitetu ds. Dialogu z Niewierzącymi.

W swoich pracach naukowych biskup podejmuje aktualne wyzwania duszpasterskie. Już przed kilkunastoma laty zauważył wartość internetu, jako narzędzia działalności pastoralnej. W swoich tekstach zadawał ważne pytania, np.: Parafia- przeżytek, czy wciąż realna szansa? Od wielu lat zajmuje się refleksją nad obecnością świeckich w Kościele, w tym nad rolą małych grup religijnych w parafii. Pośród grup zrzeszających rodziny katolickie biskup w swoich pracach i wypowiedziach wymienia między innymi Stowarzyszenie Rodzin Katolickich oraz Polską Federację Stowarzyszeń Rodzin Katolickich.

Duszpasterz rodzin

Biskup Wiesław Śmigiel jest jednak przede wszystkim duszpasterzem, który dostrzega pilną potrzebę „nawrócenia duszpasterskiego” Kościoła w Polsce. Zdaje sobie sprawę z tego, że obecny czas jest czasem nowej ewangelizacji, który można jednak beztrosko przespać. Biskup podkreśla, że inspiracje duszpasterskie czerpie z postawy papieża Franciszka, który pobudza i często burzy mało ewangeliczne schematy. W swojej posłudze biskupiej chciałby największy nacisk położyć na nową ewangelizacje i duszpasterstwo. Jednocześnie wskazuje, że kluczem, który łączy obydwie płaszczyzny jest osobista relacja do Jezusa Chrystusa.

Nowy ordynariusz toruński, który w ramach Konferencji Episkopatu Polski jest członkiem Rady ds. Rodziny, podkreśla, że na pierwszym miejscu Kościół powinien postawić duszpasterstwo rodzin. Jest ono jego zdaniem najważniejsze, gdyż to właśnie rodzina jest głównym środowiskiem i miejscem ewangelizacji.

W każdej parafii Stowarzyszenie Rodzin Katolickich

Biskup Wiesław Śmigiel jest autorem kilku pozycji książkowych, w tym między innymi Eklezjalność zrzeszeń religijnych, Pelplin 2015. Przywołujemy powyższą pozycję, gdyż biskup odwołując się w niej do przyjętego w 2003 roku przez Konferencję Episkopatu Polski Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin, przypomina, że księża biskupi w Polsce zachęcają: aby w każdej parafii działało Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, które kładzie duży nacisk na potrzebę pogłębienia formacji i apostolatu. Zadaniem księży asystentów, zarówno na szczeblu diecezjalnym, jak i parafialnym, jest troska o osoby zrzeszone w grupie. (s. 158).

Prośba o modlitwę

Polecajmy w naszych modlitwach osobistych, a szczególnie małżeńskich i rodzinnych, wspólnie z dziećmi, naszego nowego biskupa. Ingres biskupa Wiesława Śmigla do katedry toruńskiej będzie miał miejsce w niedzielę 10 grudnia o godz. 12.00. Niech nas nie zabraknie na tym świętowaniu i modlitwie w intencji nowego ordynariusza toruńskiego.

Dk. prof. Waldemar Rozynkowski

Przewodniczący Diecezjalnej Rady Ruchów i

Stowarzyszeń Katolickich Diecezji Toruńskiej

2017-11-29T23:01:16+00:00