3 XII 2017 r., I Niedziela Adwentu

Z wieczora czy o północy …

Łaska działa zawsze zaskakująco. To interwencja Boga, której formy nigdy nie można przewidzieć. Raz przychodzi w drugim człowieku, innym razem ukryta jest w słowie pisanym; trafia w nasze serca przez wydarzenia i natchnieniem oświeca umysły; pojawia się w blaskach wschodzącego słońca i spada razem z błyskiem piorunu. Trzeba być ustawicznie nastawionym na odbiór Bożych znaków i słuchanie Jego tajemniczej mowy. Jak radiotelegrafista nie może zasnąć, lecz musi uważać na każdy sygnał dochodzący z aparatów nadawczych, tak człowiek wędrujący ewangeliczną drogą musi być otwarty na odbiór każdego znaku pochodzącego od Boga. Ewangeliczna droga to wielka i pasjonująca przygoda, to spotkanie z żywym Bogiem. Niewielu katolików odkrywa jej piękno i czar. Sprowadziliśmy religię do kilku praktyk religijnych, co w rezultacie staje się balastem przysłaniającym Boga. Czas odmawiania pacierza i pobytu w kościele staje się niewygodnym obowiązkiem, a nie przygodą pełną napięcia, życia, niespodzianki. Jest to owoc zlekceważenia wezwania Chrystusa: „Czuwajcie!”. Do śpiących, roztargnionych, leniwych głos Boga nie dotrze. Oni spotkania z Nim nie przeżyją.

W grudniu łączymy się z Papieżem w modlitwie: Aby osoby starsze, wspierane przez rodziny i przez wspólnoty chrześcijańskie, współpracowały, wykorzystując mądrość i doświadczenie, w przekazywaniu wiary i wychowywaniu nowych pokoleń.


Ogłoszenia duszpasterskie    I Niedziela Adwentu – 3 XII 2017

1. Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy nowy rok kościelny i liturgiczny. Adwent to czas radosnego oczekiwania na przyjście Pana. Przygotowujemy się do godnego przeżycia Tajemnicy Bożego Narodzenia i do powtórnego przyjścia Zbawiciela na ziemię (paruzji). Hasło duszpasterskie nowego roku brzmi: „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”. Niech Duch Święty, którego otrzymujemy szczególnie w sakramencie bierzmowania uzdalnia nas do mężnego wyznawania wiary.

2. Po Mszach św. odbywa się zbiórka pieniężna do puszek na paczki świąteczne dla potrzebujących naszej parafii. Do nabycia są też świece wigilijnego dzieła pomocy Caritas. Wspólnota Pustynia Serca rozprowadza własnoręcznie wykonane kartki świąteczne, a w przyszłą niedzielę dzieci ze scholi rozprowadzać będą nagraną przez siebie płytę z kolędami (dobrowolne ofiary będą przeznaczone na pokrycie kosztów nagrania oraz na dalszą działalność scholi).

3. Cała nasza diecezja przygotowuje się do ingresu nowego Biskupa Toruńskiego, który nastąpi w przyszła niedzielę o godz. 12 w katedrze Świętych Janów. W sobotę zapraszamy do kościoła św. Ducha (akademickiego) na czuwanie przed ingresem o godz. 18, które zostanie zakończone Mszą św. o godz. 20. W piątek 8 XII o godz. 17 w katedrze nastąpi kanoniczne przejęcie naszej diecezji przez Biskupa Nominata Wiesława Śmigla.

4. W czasie adwentu zapraszamy na roraty – Mszę św. przed świtem – o godz. 6.15. Przynieśmy ze sobą lampiony, które są wyrazem naszego czuwania adwentowego. Na zakończenie adwentu odbędzie się konkurs lampionów.

5. W czwartek zapraszamy na comiesięczny apel jasnogórski w intencji papieża Franciszka o godz. 20.30.

6. W piątek przypada uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Msze św. o godz. 6.15, 7.00, 9.30, 15.00, 16.30 i 18.00. Od godz. 12 – 13 tzw. Godzina Łaski. Na Mszy św. o godz. 18.00 duchowa adopcja dziecka poczętego, co jest wyrazem troski o nienarodzonych. Zachęcamy do udziału w tym dziele. Po Mszy św. wieczornej spotkanie z roznosicielami opłatkowymi.

7. Do 17 grudnia można zapisywać się na pielgrzymkę do Włoch w dniach 19 – 26 kwietnia.

8. Serdecznie dziękujemy za posprzątanie kościoła. Pani Hannie Strzeleckiej dziękujemy za wypranie kołnierzy i sutanek ministranckich. „Bóg zapłać” za ofiary na upiększanie naszej świątyni oraz funkcjonowanie parafii i Domu Pomocy Samarytanin, zwłaszcza ostatnio złożone przy roznoszeniu opłatka wigilijnego. Za tydzień nasza comiesięczna kolekta bodowlano – inwestycyjna. Po Mszach św. zbiórka na potrzeby Kościoła na Wschodzie. Kolekta z niedzieli 26 XI wyniosła 5211 zł.

9. Zapraszamy do naszego sklepiku oraz biblioteki i wideoteki parafialnej. Polecamy pamiątki z naszego Sanktuarium oraz cegiełki na Samarytanina.

Do wieczności odszedł:
Andrzej Drapiewski, l. 66


INTENCJE MSZALNE
Niedziela 3 grudnia
7.30 + Joanna Wasilewska (10 r. śm.)
9.30 + Henryk Zubrzycki
11.00 + Janina, Wiesław, rodzice i bracia oraz zmarli z rodziny
12.00(kap) – o Bożą opiekę i zdrowie dla męża Sławomira
12.30 – suma w intencji parafian
15.00 – o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Łucji
18.00 + Stefan Przypis
(12 r. śm. oraz rocznica urodzin)
20.00 + Czesława i Władysław Gajewscy, Henryka i Antoni Stępień oraz dziadkowie z obojga stron
Poniedziałek 4 grudnia
6.15 – o błogosławieństwo Boże dla Tobiasza z okazji 13 urodzin
7.00 + Andrzej, Maria, syn Stanisław, bracia z rodziny Brodowskich, Anna, Leon, zmarli z rodzin Królów i Mazurów oraz Stanisława Łazur
8.30 + Bogumiła Pytlarczyk (5 r. śm.)
17.00 + Barbara Zaidlewicz oraz zmarli z rodzin Zaidlewicz i Malewskich
18.00 – rez. p. Strzesak
Wtorek 5 grudnia
6.15 – o błogosławieństwo Boże i dary Ducha Świętego dla Rafała
7.00 + Kazimierz
8.30 + zmarli z rodzin Pugowskich, Wnukowskich, Zawadzkich, Okłotów
17.00 + rodzice Helena i Wiktor, mąż Jan oraz Ewa, Gerard i Jerzy
18.00 + Stefan Gołębiewski (10 r. śm.)
Środa 6 grudnia
6.15 + Mikołaj
7.00 + Mikołaj Bojarski i zm. z rodziny
8.30 + rodzice Stanisław i Helena Więckowscy Ryszard i Zygmunt Więckowscy, siostra Aleksandra Cagowska, Regina Nadolska, Roch Kaczyński
17.00 – o błog. Boże i potrzebne łaski dla dzieci Karoliny (9 urodziny) i Patryka (7 urodziny)
18.00 + rodzice Eleonora i Henryk, Stanisława i Kazimierz oraz dziadkowie
Czwartek 7 grudnia
6.15 – dziękczynna z prośbą o błog. Boże dla Adama z okazji 51 urodzin
7.00 + Rajmund Grabowski
8.30 – dziękczynna z prośbą o opiekę NMP i św. Antoniego dla Emilii, córki Hanny z ok. urodzin i błog. Boże dla 0rodziny
17.00 – w intencji Panu Bogu wiadomej
17.00 + Izabela Węgierska
18.00 + Henryk Zubrzycki
Piątek 8 grudnia
6.15 + Kazimierz (12 r. śm.), Michał i Jadwiga Truchan
7.00 + Wanda Jankowska
9.30 + ojciec Piotr, syn Michał, babcie, dziadek oraz Czesław, Wacław i Tadeusz Rutkowscy
15.00 – msza św. w Godzinie Miłosierdzia
16.30 – o zdrowie i błog. Boże dla Marcina
16.30 – o błog. Boże i potrzebne łaski dla rodziny za przyczyną św. Józefa 18.00 + Helena i Michał Kądziołka
Sobota 9 grudnia
6.15 + bracia Piotr (24 r. śm.), Wacław
(10 r. śm.), Czesław i Tadeusz oraz rodzice Rutkowscy
7.00 + Urszula Wierzchowska
8.30 + Stanisława Ostrowska (30 r. śm.), Henryk, zmarli z rodzin Gozów, Ostrowskich oraz Keczmarów
17.00 + Jan i Felicja Folborscy oraz Elżbieta Majewska
17.00 + Ryszard Olszak – z ok. urodzin
18.00 + teściowie Stanisław i Marianna oraz syn Kazimierz Abramowicz
18.00 – rez. p. Chachowska


STO LAT Z NIEPOKALANĄ I JEJ RYCERSTWEM

Rycerstwo Niepokalanej − geneza i cele

W tym roku mija sto lat od założenia Rycerstwa Niepokalanej. Jego powstanie wynikało przede wszystkim z pragnienia ratowania dusz, ale i z potrzeby czasu. Wówczas bowiem dogasała I wojna światowa, rozpalało się zarzewie Rewolucji Październikowej i nasilały się antykościelne działania masonerii. Z drugiej strony Matka Boża w Fatimie objawiła tajemnice i wezwała do nawrócenia. W takich okolicznościach, 16 października 1917 roku, ojciec Maksymilian Maria Kolbe (wówczas jeszcze jako kleryk) wraz z sześcioma innymi franciszkanami, inicjuje ruch maryjny – Rycerstwo Niepokalanej. Ruch był otwarty na wszystkich: na świeckich i na duchownych, na dzieci, młodzież i dorosłych. Warto zauważyć, że Rycerstwo Niepokalanej powstało trzy dni po objawieniach Matki Bożej w Fatimie i było niejako odpowiedzią na Orędzie z nieba.
Celem Rycerstwa jest wypełnianie misji Kościoła, którą jest wezwanie do nawrócenia wszystkich grzeszników oraz ich uświęcenie „pod opieką i za pośrednictwem NMP Niepokalanej”. W tym procesie przemiany nieodzowne są dwa warunki: całkowite oddanie się Maryi za „narzędzie w Jej niepokalanych rękach” oraz noszenie „Cudownego Medalika”. Według św. Maksymiliana należy wykorzystać „wszelkie środki (byle godziwe), na jakie pozwalają stan, warunki i okoliczności, co poleca się każdego gorliwości i roztropności: przede wszystkim zaś Cudowny Medalik i o ile możności raz na dzień zwrócić się do NMP Niepokalanej z aktem strzelistym: O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła świętego i poleconymi Tobie” (Pisma II,215).

Jutro należy do Niepokalanej

W obecnych czasach Rycerstwo jawi się jako swoiste antidotum na różnego rodzaju konflikty i zniewolenia duszy ludzkiej. Idea Rycerstwa Niepokalanej została zawarta w tzw. „Dyplomiku” oraz w modlitewnym Akcie oddania się Niepokalanej. Przyjęcie tych treści i wcielenie ich w życie sprawi, że będziemy kształtowali siebie na wzór Maryi Niepokalanej. Dzięki temu – jak uczy św. Maksymilian – możemy stać się „tym środkiem przez który Niepokalana kocha Jezusa i Jezus widząc nas jako własność i jakby część ukochanej Matki, kocha Ją w nas i przez nas” (Pisma I,655).
Każdy może zostać rycerzem Niepokalanej. Wystarczy skierować prośbę do Centrum Narodowego Rycerstwa Niepokalanej w Niepokalanowie. Po otrzymaniu deklaracji należy ją wypełnić i podpisać a następnie odesłać do Niepokalanowa. Osoba, która zdeklarowała chęć wstąpienia do Rycerstwa, zostanie wpisana do Księgi Rycerstwa i otrzyma „Dyplomik Rycerstwa Niepokalanej”, który jest swego rodzaju legitymacją oraz Cudowny Medalik. Po ich otrzymaniu należy w dniu wpisanym w „Dyplomiku” przystąpić do sakramentu pokuty i w pełni uczestniczyć we Mszy Świętej oraz dokonać aktu całkowitego poświęcenia się Niepokalanej. Formuła aktu znajduje się w „Dyplomiku”. Na znak oddania należy zawiesić na szyi Cudowny Medalik.
(z listu Episkopatu Polski)


8.12.2017    Uroczystość Niepokalanego POCZĘCIA NMP

Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego

„Mieć liczną rodzinę” – świadectwo
Mieszkam w małej wiosce. Pracuje zawodowo, prowadzę małe gospodarstwo i wychowuję dzieci. Jestem matką sześciorga dzieci- trzech synów i trzech córek. Mój mąż zmarł nagle, to był wspaniały kochający i pracowity człowiek. Pozostałam sama z dziećmi, ale nigdy nie przyszło mi na myśl – dlaczego mieliśmy tyle dzieci. Jestem bardzo szczęśliwa, z nimi lżej mi było przeżyć śmierć męża. W 1988 roku, gdy zaszłam w ciążę z szóstym dzieckiem bar-dzo źle się czułam. Lekarz stwierdził , że trzeba zrobić test , żeby usunąć. A ja na to stanowczo – testu robić nie będę , zabijać też nie, i opuściłam gabinet. Jeszcze wiele razy wysłuchiwałam wielu szykan , znosiłam to w milczeniu i więcej modliłam się do Matki Najświętszej.
23 września urodził się piękny i zdrowy syn. Każde nasze dziecko było oczekiwane z miłością, najmłodszy syn został mini-strantem , a obecnie przygotowuje się do pierwszej komunii świę-tej. Nie wyobrażam sobie, gdybym wtedy lekarzowi powiedziała: „TAK” . Jak z takim grzechem i z takim ciężarem żyć?. A teraz je-stem szczęśliwa i dumna , patrząc na wspaniałe dorastające dzieci. Mieć liczną rodzinę, razem się modlić , kochać Boga i ludzi – to wielka łaska. Dwoje dzieci w tym roku dostało się na studia , mo-dlimy się , dziękując Bogu za Jego miłość i opiekę .
Macierzyństwo zmieniło niektóre moje plany , ale Pan lepiej wie czego nam potrzeba . WYSTARCZY MU ZAWIERZYĆ.

Krystyna