4 III 2018 r., III Niedziela Wielkiego Postu

Gorliwość o dom Twój pochłonie Mnie

Tam, gdzie trzeba wznosić świątynię, musi brzęczeć pieniądz, bo świątynia budowana dla Boga powstaje jednak z materiałów zakupionych w świecie, a na to trzeba pieniędzy. Potrzeba ich również do utrzymania już wybudowanej — remonty, malowanie, wyposażenie, sprzątanie, światło itp. W sumie w grę wchodzą miliony, a te muszą przepływać przez ręce ludzi odpowiedzialnych za budowę czy utrzymanie świątyni. Ponieważ zaś z doświadczenia wiadomo, że ręce ludzkie są lepkie i pieniądz łatwo przykleja się do nich, o nadużycia nietrudno. Jeszcze łatwiej o posądzenie, jako że wielu sądzi według siebie i nie wierzy, że inni mogą być uczciwsi od nich.

Kto patrzy na świątynię przez pieniądze, nie potrafi dostrzec jej prawdziwego skarbu. Często zło wykorzystuje szelest liczonych w kościele pieniędzy dla zniszczenia tego, co najświętsze, najcenniejsze, boskie. I dziś trzeba zabiegać o zachowanie w Kościele granicy między tym, co święte, a tym, co świata. I dziś trzeba w Chrystusie odkryć tę najpiękniejszą świątynię, w której to, co ludzkie, łączy się w hymnie uwielbienia z tym, co boskie. W świątyni Ciała zmartwychwstałego Chrystusa już nie dźwięczą pieniądze, ich miejsce zajmuje łaska i wdzięczność. Szczęśliwy, kto potrafi przejść na ten poziom życia religijnego. Jego już pieniądze świątyni nie zgorszą.


W marcu łączymy się z Papieżem w modlitwie: Aby cały Kościół uznał pilną potrzebę formacji do rozeznania duchowego w aspekcie indywidualnym i wspólnotowym.


III Niedziela Wielkiego Postu – 4 III 2018

1. Z niedzielą dzisiejszą rekolekcje szkolne rozpoczynają dzieci ze szkoły podstawowej. Rekolekcje potrwają do środy. Rodziców, nauczycieli i wychowawców prosimy o pomoc w przeprowadzeniu rekolekcji.

2. W środę Biskup Toruński Wiesław Śmigiel udzieli naszej młodzieży sakramentu bierzmowania o godz. 15.00. Wszystkich prosimy o modlitwę w intencji bierzmowanych, ich rodzin i świadków bierzmowania. Młodzież aktualnie przez modlitewną nowennę przygotowuje się do przyjęcia tego sakramentu. Dziś po Mszy św. o godz. 15 spotkanie z rodzicami kandydatów do przyjęcia sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej. W środę biuro parafialne nieczynne.

3. W środę również comiesięczny apel jasnogórski w intencji papieża Franciszka o godz. 20.30. Serdecznie zapraszamy.

4. Zapraszamy na Gorzkie Żale – dziś i w pozostałe niedziele Wielkiego Postu o 17.15. Droga Krzyżowa w piątki o 14.30 i po Mszy św. o 18.00, dla dzieci o 16.30 w kaplicy, dla młodzieży o 19.30.

5. W przyszłą niedzielę zapraszamy rodziców dzieci przygotowujących się do I Komunii Świętej po Mszy św. o godz. 15, a o godz. 18 comiesięczna Msza św w intencji Ojczyzny.

6. Karteczki do spowiedzi świętej można odbierać w sklepiku, biurze parafialnym lub zakrystii.

7. Serdeczne „Bóg zapłać” za posprzątanie kościoła. Dziękujemy za ofiary na ogrzewanie naszej świątyni i funkcjonowanie Domu Pomocy Samarytanin. W sekretariacie Samarytanina możemy korzystać z pomocy w wypełnianiu PIT-ów celem przekazania 1% podatku dochodowego na rzecz Samarytanina – mamy swój własny KRS fundacji Samarytanin: 0000647260. Paniom Danucie i Jolancie serdeczne „Bóg zapłać” za tę pomoc, jak również wszystkim, którzy decydują się przekazać kwotę 1% na ten zbożny cel. Dziś po Mszach św. młodzież z duszpasterstwa Ojców Jezuitów zbiera ofiary na wyjazd do Zambii jako wolontariusze. Za tydzień nasza comiesięczna kolekta remontowo–inwestycyjna. Pragniemy wewnątrz zmodernizować naszą kaplicę i dostosować do sali widowiskowo – kinowej. Kolekta z niedzieli 25 II wyniosła 5013 zł.

8. Zapraszamy do naszego sklepiku oraz biblioteki i wideoteki parafialnej. Polecamy pamiątki z naszego Sanktuarium, teksty Drogi Krzyżowej i cegiełki na Samarytanina. Zachęcamy do lektury prasy i książek katolickich. Na półkach pod chórem prasa katolicka i skarbonki Caritasu.
9. Zapraszamy wszystkie osoby pragnące włączyć się poprzez śpiew w liturgię Wielkiego Czwartku i Wielkiego Piątku do udziału w próbach Scholi Paschalnej, które odbywać się będą w salce parafialnej z boku plebanii w piątki po Drodze Krzyżowej, tj. ok. godz. 19.

Do Kościoła Bożego zostali włączeni:
Laura Witowska, Antoni Łapacz
Serdecznie pozdrawiamy wszystkich nawiedzających nasze Sanktuarium i życzymy, by Jezus – Król Miłosierdzia królował w świątyni naszych serc !!!
Bezpłatne rozliczanie PIT-ów w SAMARYTANINIE od 7 marca 2018 w każdą środę w godz. 15.00 – 16.00
Możesz przekazać 1% swojego podatku w 2018 roku na wsparcie Ośrodka Parafialnego SAMARYTANIN !!!
Jak to zrobić ???
To proste, w rocznym zeznaniu podatkowym w rubryce
– Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP – wpisujemy:
Fundacja „SAMARYTANIN” KRS 0000647260


INTENCJE MSZALNE
Niedziela 4 marca
7.30 + Melania Ossowska – greg.
9.30 + Karol Koprowski
11.00 + Kazimierz i Janina Skierkiewicz oraz dziadkowie z obojga stron
12.00(kap) + Zbigniew Nędzusiak
(12 r. śm.) i zmarli rodzice z obojga stron
12.30 – suma w intencji parafian
15.00 + Irena Leszniewska (12 r. śm.)
18.00 + Elżbieta Kwietniewska (10 r. śm.) i zmarli z rodziny
20.00 + Kazimiera, Zdzisław i Tomasz Murawscy oraz zmarli z rodzin Pszczólnych i Gozdalskich
Poniedziałek 5 marca
7.00 + Melania Ossowska – greg.
8.30 + zmarli z rodzin Puszakowskich, Laszkiewicz, Waligórów oraz dusze w czyśćcu cierpiące
17.00 – dziękczynna z prośbą o błog. Boże dla Mileny
17.00 – dziękczynna z prośbą o błog. Boże i opiekę MB dla Urszuli z ok. 80 urodzin
18.00 – o potrzebne łaski w chorobie dla Janusza Radziszewskiego
Wtorek 6 marca
7.00 + Melania Ossowska – greg.
8.30 – rez.
17.00 + Edmund Cywka (12 r. śm.) oraz zmarli z rodzin Cywków i Lewandowskich
18.00 + ojciec Franciszek (60 r. śm.), matka Anna (13 r. śm.), brat Czesław, Piotr, Wacław i Tadeusz Rutkowscy
Środa 7 marca
7.00 + Melania Ossowska – greg.
8.30 + Roman Chmurzyński i zmarli z rodziny
15.00 – msza św. – bierzmowanie
17.00 + Barbara Piontek (rocznica urodzin)
18.00 + Remigiusz Kwaśniewski (1 r. śm.)
Czwartek 8 marca
7.00 + Melania Ossowska – greg.
8.30 + Bożena i zmarli z rodziny Sadowskich
17.00 – o błog. Boże dla Zofii i Marka z okazji urodzin
17.00 + Ryszard oraz o błog. Boże dla Haliny i Aurory
18.00 + Stanisław Domański i rodzice z obojga stron
Piątek 9 marca
7.00 + Zofia Szafran
8.30 + Gabriel Tarkowski
15.00 – msza św. w Godzinie Miłosierdzia
17.00 + Melania Ossowska – greg.
17.00 + Marta, Alojzy, Leonard, Lucjan
i Wacław Kończewscy
18.00 + Jan Koziński (12 r. śm.)
Sobota 10 marca
7.00 + Halina i Katarzyna Terek
8.30 + Zdzisława Golędzinowska (2 r. śm.) i zmarli z rodziny
17.00 + Marek Łada
17.00 + Melania Ossowska – greg.
17.00 + rodzice Zofia i Kazimierz
18.00 + Elżbieta Grombkowska (5 r. śm.) i jej wnuk Szymon Tykarski (6 r. śm.)Orędzie Ojca Świętego Franciszka na Wielki Post

„Ponieważ wzmoże się nieprawość, ostygnie miłość wielu” (Mt. 24,12)

Drodzy Bracia i Siostry!

Ponownie zbliża się Pascha Pana! Aby nas do niej przygotować, Boża Opatrzność daje nam każdego roku Wielki Post, „sakramentalny znak naszego nawrócenia”, który zapowiada i urzeczywistnia możliwość nawrócenia się do Pana całym sercem i całym życiem.

Również w tym roku – przez to przesłanie – pragnę pomóc całemu Kościołowi w przeżywaniu z radością i w prawdzie tego czasu łaski; a inspiruję się w tym słowami Jezusa z Ewangelii Mateusza: „Ponieważ wzmoże się nieprawość, ostygnie miłość wielu” (24,12).

To zdanie zawarte jest w mowie dotyczącej końca czasów, wygłoszonej w Jerozolimie, na Górze Oliwnej, właśnie tam, gdzie rozpocznie się męka Pana. Jezus, odpowiadając na pytanie uczniów, zapowiada wielkie udręki i opisuje sytuację, w jakiej może znaleźć się wspólnota wierzących: w obliczu bolesnych wydarzeń pewni fałszywi prorocy wielu wprowadzą w błąd, tak iż grozić będzie wygaśnięcie w sercach miłości, która jest istotą całej Ewangelii.

Fałszywi prorocy

Słuchamy tego fragmentu i zastanawiamy się: jakie postaci przybierają fałszywi prorocy?

Przypominają oni „zaklinaczy węży”, to znaczy wykorzystują ludzkie emocje, aby zniewalać ludzi i prowadzić ich tam, gdzie chcą. Ileż dzieci Bożych daje się zwieść powabom trwającej parę chwil przyjemności, którą bierze się za szczęście! Iluż mężczyzn i ile kobiet żyje jakby pod urokiem iluzji pieniądza, który w rzeczywistości czyni ich niewolnikami zysku lub niegodziwych interesów! Ileż osób żyje, sądząc, że same sobie wystarczają, i padają ofiarą samotności!

Inni fałszywi prorocy to „szarlatani”, którzy proponują łatwe i natychmiastowe sposoby zaradzenia cierpieniom, środki, które okazują się jednak zu-pełnie nieskuteczne – jakże wielu młodym ludziom proponowane jest fałszywe remedium w postaci narkotyków, relacji „jednorazowego użytku”, zarobków łatwych, ale nieuczciwych! Jak wielu jest wciąż zaplątanych w sieć życia całkowicie wirtualnego, w którym relacje wydają się łatwiejsze i szybkie, a potem okazują się dramatycznie pozbawione sensu! Ci oszuści, proponujący rzeczy bez wartości, odbierają natomiast to, co jest najcenniejsze, jak godność, wolność i zdolność kochania. To pokusa próżności prowadzi nas do tego, że puszymy się jak paw i potem się ośmieszamy; a ze śmieszności nie ma powrotu. Nic dziwne-go: od zawsze diabeł, który jest „kłamcą i ojcem kłamstwa” (J 8,44), przedstawia zło jako dobro, a fałsz jako prawdę, aby zmylić serce człowieka. Dlatego każdy z nas jest wezwany do tego, by w swoim sercu rozeznawał i badał, czy jest zagrożony przez kłamstwa tych fałszywych proroków. Trzeba się nauczyć nie zatrzymywać na poziomie bezpośrednim, powierzchownym, ale rozpoznawać to, co zostawia w nas dobry i trwalszy ślad, bowiem pochodzi od Boga i służy rzeczywiście naszemu dobru.

Zimne serce

Dante Alighieri w swoim opisie piekła wyobraża diabła siedzącego na lodowym tronie; mieszka on w mrozie stłumionej miłości. Zastanówmy się za-tem: w jaki sposób stygnie w nas miłość? Jakie sygnały wskazują nam, że mi-łość w nas może wygasnąć?

Tym, co gasi miłość, jest przede wszystkim chciwość pieniądza, będąca „korzeniem wszelkiego zła” (1 Tm 6,10); jej następstwem jest odrzucenie Boga, a zatem szukania pociechy w Nim – wolimy nasze przygnębienie niż pokrzepienie Jego Słowa i sakramentów. To wszystko przeradza się w przemoc, obracają-cą się przeciwko tym, których uważamy za zagrożenie dla naszych „pewników”, jak nienarodzone jeszcze dziecko, chory starzec, gość będący przejazdem, cudzoziemiec, a także bliźni, który nie odpowiada naszym oczekiwaniom.

Również świat stworzony jest milczącym świadkiem tego oziębienia miłości; ziemia jest zatruta przez odpady, wyrzucane niedbale i dla interesu; morza, które także są zanieczyszczone, muszą, niestety, kryć szczątki licznych rozbitków przymusowych migracji; niebiosa – które w zamyśle Boga wyśpiewują Jego chwałę – są poorane przez maszyny, które zrzucają narzędzia śmierci.

Miłość stygnie również w naszych wspólnotach; w adhortacji apostolskiej „Evangelii gaudium” starałem się opisać najbardziej ewidentne oznaki tego braku miłości. Są nimi: egoistyczna gnuśność, jałowy pesymizm, pokusa izolowania się i angażowania w nieustanne bratobójcze wojny, mentalność światowa, która skłania do zajmowania się tylko tym, co pozorne, osłabiając w ten sposób zapał misyjny. (c.d. w kolejnym numerze)


REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 2018 DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3

Poniedziałek 5 marca
Klasy 0 – 3
9:30 – 11:00 spotkanie w kaplicy
Klasy 4 – 7
9:30 – 10:00 Droga Krzyżowa w kościele
10:00 – 11:00 nauka w kościele
————————————————–
Wtorek 6 marca
Klasy 0 – 3
9:30 – 11:00 spotkanie w kaplicy
Klasy 4 – 7
9:30 – 11:00 nauka w kościele
————————————————–
Środa 7 marca
Klasy 0 – 3
9:30 – 10:00 Droga Krzyżowa
Klasy 4 – 7
9:30 – 10:00 nabożeństwo pokutne
w kaplicy i spowiedź św. w kościele
kl.0-7
10:00 – 11:00 Msza św. w kościele