11 III 2018 r., IV Niedziela Wielkiego Postu
Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła

Nikodem miał odwagę samodzielnego myślenia. Potrafił się przeciwstawić presji opinii publicznej. Szukał prawdy. Jest to jedna z pięknych postaci Ewangelii. Kochał prawdę i „spełniając jej wymagania, zbliżył się do światła, aby się okazało, że jego uczynki są dokonane w Bogu”.

Odwaga rośnie na umiłowaniu prawdy. Nikodem decydując się na pierwszą rozmowę z Jezusem, wkroczył na drogę wewnętrznej pewności, której mu już nikt nie odebrał. Postępując zgodnie ze swoim sumieniem spotkał się z Jezusem, a umocniony tym spotkaniem dostosował swe postępowanie do wymagań Ewangelii.

Ktokolwiek szuka prawdy i ma odwagę samodzielnie myśleć, wcześniej czy później spotka człowieka, który mu pomoże odnaleźć właściwe miejsce w życiu. Rozmowa z nim wypełni go pewnością, której fundamentem jest Bóg — Prawda w czystej postaci. Nikodemowe rozmowy stanowią jeden z zasadniczych wątków historii Kościoła. To w nich szukający ludzie odnajdują pewność swojej drogi życia. W nich również krystalizuje się chrześcijańska odwaga.


W marcu łączymy się z Papieżem w modlitwie: Aby cały Kościół uznał pilną potrzebę formacji do rozeznania duchowego w aspekcie indywidualnym i wspólnotowym.


Ogłoszenia duszpasterskie
IV Niedziela Wielkiego Postu – 11 III 2018
1. Zapraszamy do udziału w Gorzkich Żalach dziś o godz. 17.15. Droga Krzyżowa w piątek o 14.30 i po Mszy św. o 18.00, dla dzieci o 16.30 w kaplicy. Droga Krzyżowa po Mszy św. o godz. 18 przejdzie ulicami osiedla Kozacka. Nie będzie Drogi Krzyżowej o godz. 19.30.

2. Serdeczne „Bóg zapłać” za posprzątanie kościoła. Dziękujemy za ofiary na upiększanie naszej świątyni, przede wszystkim na ogrzewanie kościoła i kaplicy (zebraliśmy 6327 zł.). Jesteśmy wdzięczni za ofiary na funkcjonowanie Samarytanina. Pomoc w wypełnianiu PIT-ów celem przekazania 1% podatku dochodowego odbywa się w sekretariacie Samarytanina we wtorki i środy w godz. 15.00 – 16.00. Dziękujemy za ofiary na polskich misjonarzy (3047 zł.). Młodzież z duszpasterstwa jezuickiego po Mszach św. zbiera ofiary na wolontariacki wyjazd od Zambii. Za tydzień Caritas parafialna będzie zbierać ofiary na paczki świąteczne dla ubogich naszej parafii. Kolekta w przyszłą niedzielę na potrzeby Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu. Dziękujemy za przygotowanie uroczystości bierzmowania naszej młodzieży.

3. Zapraszamy do naszego sklepiku oraz biblioteki i wideoteki parafialnej. Polecamy pamiątki z naszego Sanktuarium, prasę katolicką, świece Caritas na stół wielkanocny (w cenie 10, 12, 14 zł.).
Na półkach pod chórem znajdują się skarbonki Caritas. Na koniec Wielkiego Postu składamy je jako dar serca przy Grobie Pańskim lub w procesji z darami podczas Mszy świętych.

4. Ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego składamy do skarbonki pod chórem. Karteczki do spowiedzi świętej można odbierać w sklepiku, biurze parafialnym lub zakrystii.

Do Kościoła Bożego zostały włączone:
Zuzanna Czaplewska, Róża Chełek

Do wieczności odeszłi:
Andrzej Lewandowski, l. 69
Zofia Sztanga, l. 71
Marian Kłaczyński, l. 83

Serdecznie wszystkich pozdrawiamy i życzymy, by wywyższony Jezus – Król Miłosierdzia błogosławił nam z Drzewa Życia !!!


Orędzie Ojca Świętego Franciszka na Wielki Post (cz. II)

„Ponieważ wzmoże się nieprawość, ostygnie miłość wielu” (Mt. 24,12)

Co robić?

Jeżeli zauważamy w sobie i wokół nas opisane przed chwilą oznaki, to właśnie Kościół, nasza matka i nauczycielka, wraz z niekiedy gorzkim lekarstwem prawdy proponuje nam w tym okresie Wielkiego Postu słodki środek – modli-twę, jałmużnę i post.

Gdy poświęcamy więcej czasu na modlitwę, pozwalamy naszemu sercu odkryć ukryte kłamstwa, którymi zwodzimy samych siebie, by ostatecznie szukać po-ciechy w Bogu. On jest naszym Ojcem i chce, abyśmy mieli życie.

Praktykowanie jałmużny uwalnia nas od chciwości i pomaga nam odkryć, że drugi człowiek jest moim bratem – to, co mam, nie jest nigdy tylko moje. Bar-dzo bym chciał, żeby jałmużna stała się dla wszystkich prawdziwym, autentycz-nym stylem życia! Bardzo bym chciał, abyśmy, jako chrześcijanie, brali przy-kład z apostołów i widzieli w możliwości dzielenia się z innymi naszymi dob-rami konkretne świadectwo komunii, jaką żyjemy w Kościele. Odnośnie do tego posłużę się napomnieniem św. Pawła, kiedy zachęcał Koryntian do zbiórki na rzecz wspólnoty w Jerozolimie: „To przyniesie pożytek wam” (2 Kor 8,10). Do-tyczy to w sposób szczególny Wielkiego Postu, kiedy to liczne organizacje przeprowadzają zbiórki dla Kościołów i społeczności znajdujących się w trud-nych sytuacjach. Jak bardzo bym chciał, abyśmy również w naszych codzien-nych relacjach, za każdym razem, kiedy brat prosi nas o pomoc, pomyśleli, że jest to wezwanie Bożej Opatrzności: każda jałmużna jest sposobnością, aby uczestniczyć w Opatrzności Boga względem Jego dzieci; a jeżeli On dziś posłu-guje się mną, abym pomógł bratu, to czyż jutro nie zatroszczy się także o moje potrzeby – On, który nie daje się prześcignąć w hojności?

Post, na koniec, odbiera siłę naszej przemocy, rozbraja nas i stanowi wielką okazję do wzrastania. Z jednej strony, pozwala nam doświadczyć tego, co od-czuwają ludzie, którym brakuje nawet tego, co niezbędnie potrzebne, i których na co dzień dręczy głód; z drugiej strony, wyraża stan naszego ducha, złaknio-nego dobroci i spragnionego życia Bożego. Post nas przebudza, powoduje, że stajemy się bardziej wrażliwi na Boga i na bliźniego, budzi na nowo wolę posłu-szeństwa Bogu, który jako jedyny zaspokaja nasz głód.

Chciałbym, aby mój głos dotarł poza granice Kościoła katolickiego, aby dosię-gnął was wszystkich, mężczyzn i kobiety dobrej woli, otwartych na słuchanie Boga. Jeżeli tak jak my jesteście zasmuceni szerzeniem się niegodziwości w świecie, jeżeli niepokoi was lodowacenie paraliżujące serca i działania, jeżeli widzicie, że słabnie poczucie wspólnego człowieczeństwa, przyłączcie się do nas, byśmy razem błagali Boga, by razem z nami pościć i razem dawać, ile mo-żecie, żeby pomóc braciom!

Płomień Paschy

Zachęcam przede wszystkim członków Kościoła, aby z zapałem podjęli drogę wielkopostną, czerpiąc wsparcie z jałmużny, postu i modlitwy. Jeżeli niekiedy wydaje się, że miłość gaśnie w wielu sercach, nie jest tak w sercu Boga! On daje nam wciąż nowe okazje, abyśmy mogli znów zacząć kochać.

Dobrą okazją będzie, również w tym roku, inicjatywa „24 godziny dla Pana”, która jest zachętą do tego, by sakrament pojednania był sprawowany w kontek-ście adoracji eucharystycznej. W 2018 r. odbędzie się ona w piątek 9 i w sobotę 10 marca, a inspiracją do niej będą słowa z Psalmu 130,4: „Ty udzielasz przeba-czenia”. W każdej diecezji przynajmniej jeden kościół pozostanie otwarty przez 24 godziny bez przerwy, co stworzy sposobność do modlitwy adoracyjnej i do spowiedzi sakramentalnej.

W noc Zmartwychwstania Pańskiego będziemy na nowo przeżywać sugestywny rytuał zapalenia paschału: światło, odpalone od „nowego ognia”, stopniowo rozproszy mrok i oświetli zgromadzenie liturgiczne. „Niech światło Chrystusa, chwalebnie zmartwychwstałego, rozproszy ciemności naszych serc i umysłów”, abyśmy wszyscy mogli na nowo przeżyć doświadczenie uczniów z Emaus – słuchanie Słowa Pana i karmienie się Chlebem eucharystycznym sprawi, że na-sze serce będzie mogło znów płonąć wiarą, nadzieją i miłością.

Błogosławię wam z serca i modlę się za was. Nie zapominajcie modlić się za mnie.

Franciszek


Intencje mszalne
Niedziela 11 marca
7.30 + Melania Ossowska – greg.
9.30 – dziękczynna z prośbą o zdrowiei błog. Boże dla Krystyny z okazji urodzin
11.00 + Edward Kalinowski (5 r. śm.), rodzice i dziadkowie z obojga stron oraz brat Janusz
12.00(kap) + Teodozja i Władysław oraz dziadkowie
12.30 – suma w intencji parafian
15.00 + Krzysztof Karbowiński (1 r. śm.)
18.00 – za Ojczyznę
20.00 + Regina i Wacław Iwaniccy oraz rodzice z obojga stron
Poniedziałek 12 marca
7.00 + Melania Ossowska – greg.
8.30 + Gabriel Tarkowski
17.00 + Genowefa Sytek (13 r. śm.)
17.00 + Franciszek i Weronika Kardas
18.00 + Leokadia (20 r. śm.) i Tadeusz Drygalscy oraz Stanisława i Julian
Wtorek 13 marca
7.00 + Melania Ossowska – greg.
8.30 – dziękczynna z prośbą o dalsze błog. Boże dla Krystyny i Bożeny
17.00 – dziękczynna za obecność Boga w całym życiu
18.00 + Jan i Władysław Słoma
Środa 14 marca
7.00 + Melania Ossowska – greg.
8.30 + Gabriela Liss
17.00 + Michalina (57 r. śm.)
18.00 + Maria Bogacka (20 r. śm.) i zmarli z rodziny
Czwartek 15 marca
7.00 + Melania Ossowska – greg.
8.30 + rodzice Felicja i Jan Wiśniewscy oraz dziadkowie z obojga stron
17.00 + Marek Chaustowicz
17.00 + Paweł i Jan Schmidt (r. śm.), rodzice, rodzeństwo i zmarli z rodziny
18.00 + Maciej Walężak oraz zmarli z rodzin Walężak i Lewandowskich
Piątek 16 marca
7.00 + Jerzy i Julianna
8.30 + Zygmunt Żabicki (2 r. śm.)
15.00 – msza św. w Godzinie Miłosierdzia
17.00 + Melania Ossowska – greg.
17.00 – rez.
17.00 – dziękczynna za dar życia i wiary z prośbą o potrzebne łaski dla Justyny
18.00 – rez.
Sobota 17 marca
7.00 – dziękczynna z prośbą o dalszą opiekę Jezusa Miłosiernego dla Krystyny
8.30 + Walenty Wasilewski (1 r. śm.)
17.00 + Józef i Marta Dziewiątkowscy
17.00 + Melania Ossowska – greg.
17.00 + Stanisław i Pelagia Chrostowscy
18.00 + Regina (10 r. śm.) i Kazimierz Ubiorscy


SŁOWO PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI DUSZPASTERSTWA KEP
W ZWIĄZKU Z WPROWADZANIEM W ŻYCIE
USTAWY O OGRANICZENIU HANDLU W NIEDZIELĘ

1. Ograniczenie handlu w niedzielę staje się w naszej Ojczyźnie faktem. Już od marca br. tylko dwie niedziele w miesiącu będą handlowe: pierwsza i ostatnia. Docelowo – jak czytamy w przyjętej przez Sejm ustawie – w 2020 r. ograniczenie handlu w zakresie określonym stanowionym prawem będzie obowiązywało we wszystkie niedziele w ciągu roku. Wypada podziękować wszystkim, którzy włączyli się w inicjatywę obywatelską Związku Zawodowego „Solidarność” i popierali ją w różnych formach, a także wyrazić nadzieję, że nakreślony w ustawie kalendarz przywracania niedzieli społeczeństwu zostanie utrzymany.
Niestety nowej regulacji prawnej, będącej konsekwencją uwzględnienia przez rządzących społecznego postulatu przyznania dnia wolnego pracownikom (nierzadko kobietom) zatrudnionym w handlu, towarzyszą negatywne opinie i analizy natury ekonomicznej, zapowiadające niepowetowane straty materialne w sektorze gospodarczo-handlowym. Z kolei właściciele dużych koncernów i sieci handlowych już zapowiadają wykorzystywanie luk prawnych oraz wydłużanie godzin otwarcia sklepów wielkopowierzchniowych w piątki i soboty, aby prawa rynku nadal dominowały nad prawem pracownika do godziwego wypoczynku i świętowania niedzieli.
Na wartość świętowania niedzieli winniśmy spojrzeć całościowo – aspekt ekonomiczny jest tylko jednym z wymiarów poruszanej kwestii. Podnoszą go zasadniczo pracodawcy. Tymczasem w problematyce świętowania niedzieli zawiera się „wielkie bogactwo treści duchowych i duszpasterskich” (DD 81). Aspekt religijny wspiera wymiar społeczny. W tym ostatnim odkrywamy ponadczasową rolę rodziny. Trzeba więc z całym przekonaniem zaznaczyć, że tylko niewolnik musi pracować siedem dni w tygodniu, w tym w niedzielę!

2. Powolne odzyskiwanie przez polskie społeczeństwo niedzieli wolnej od pracy w III Rzeczypospolitej, na co wielokrotnie zwracała uwagę w swoich wypowiedziach Konferencja Episkopatu Polski, okazało się dzięki determinacji wielu skuteczne, ponieważ wolna od pracy niedziela nie może być jedynie przywilejem bogatych. Jest prawem w nowoczesnych demokracjach, szanujących godność i prawo do wypoczynku każdego człowieka.