18 III 2018 r., V Niedziela Wielkiego Postu

Właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę

Życie chrześcijanina polega na świadomym przestawieniu się z tego, by mieć, na to, by kochać, by być dla innych. To zaś jest nierozerwalnie połączone z cierpieniem. Kiedy tracę mojego ojca, me serce krwawi, kiedy umiera moje dziecko, cierpię, bo umiera część mego serca. Utrata tego, co moje, jest zawsze połączona z cierpieniem, a im większa to dla mnie wartość, tym większe cierpienie.
Zbliżając się do Chrystusowego krzyża, trzeba odkryć ten najmądrzejszy sposób zamiany życia doczesnego w wieczne. To zgoda na rezygnację z przywłaszczania sobie życia, uznawania go za swoje a przeznaczenie go dla innych. Takie podejście budzi lęk. Sam Jezus się do tego przyznaje: „Teraz dusza moja doznała lęku i cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw Mnie od tej godziny. Nie, właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę”.
I w naszym życiu zbliża się godzina ofiary, cierpienie syna, męża, kalectwo dziecka, alkoholizm ojca. Godzina obumierania tego, co najbardziej nasze. Trzeba wówczas spojrzeć na obumierające ziarno pszenicy i oczami wiary zobaczyć kłos, liczący dziesiątki wspaniałych nowych ziaren.


W marcu łączymy się z Papieżem w modlitwie: Aby cały Kościół uznał pilną potrzebę formacji do rozeznania duchowego w aspekcie indywidualnym i wspólnotowym.


Ogłoszenia duszpasterskie 
Niedziela Wielkiego Postu – 18 III 2018

1. Dziś po Mszach św. zbiórka pieniężna do puszek na paczki świąteczne dla potrzebujących.

2. Jutro Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP. Jest to dzień modlitw za mężczyzn i ojców oraz ich misję w Kościele, rodzinach i świece. Odpust parafialny na Bielanach. Imieniny Biskupa Józefa Szamockiego.

3. Zapraszamy na Gorzkie Żale dziś o godz. 17.15 oraz Drogę Krzyżową w piątek o 14.30 i po Mszy św. o 18.00, dzieci na 16.30 do kaplicy, młodzież na 19.30. Ogólnomiejska Droga Krzyżowa w piątek 24 III o 17.00 z kościoła garnizonowego.

4. Za tydzień Niedzielą Palmową (Męki Pańskiej) rozpoczynamy Wielki Tydzień. W niedzielę święcimy palmy. Rozprowadza je młodzież ze wspólnot parafialnych.

5. Dziękujemy za ofiary na upiększanie naszej świątyni (kolekta z 11.03.: 7084 zł.). Serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary na funkcjonowanie Domu Pomocy Samarytanin. Zachęcamy do przekazania 1% podatku dochodowego na ten cel. Pomoc przy wypełnianiu PIT-ów w środy w godz. 15.00 – 16.00 w sekretariacie Samarytanina. Dziękujemy za posprzątanie kościoła i pomoc przy zorganizowaniu parafialnej Drogi Krzyżowej. Dziękujemy za ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego, które można składać do skarbonki pod chórem. Panu Ignacemu dziękujemy za pozdrowienia dla księży i parafian z sanatorium.

6. Zapraszamy do naszego sklepiku oraz biblioteki i wideoteki parafialnej. Polecamy prasę katolicką, pamiątki z naszego Sanktuarium i cegiełki na Samarytanina. Pod chórem ulotki z KRS-em Samarytanina i skarbonki Caritas – jałmużna postna. Karteczki do spowiedzi świętej można odbierać w sklepiku, biurze parafialnym lub zakrystii.

6. Chorych z wielkanocną posługą sakramentalną kapłani odwiedzą w sobotę 24. 03. w godzinach przedpołudniowych. Chorych nie objętych comiesięczną posługą duszpasterską prosimy zgłaszać w biurze parafialnym lub zakrystii.

7. Spotkanie SRK jutro po Mszy św. o godz 18.00. Bezpłatne porady prawne we wtorek w godz. 19 – 20 w biurze parafialnym.

Swój Diamentowy Jubileusz małżeństwa obchodzą Państwo Barbara i Zbigniew Staniszewscy.
Czcigodnym Jubilatom życzymy Bożego błogosławieństwa na dalsze lata życia !!!

Serdecznie witamy i pozdrawiamy wszystkich modlących się w naszym Sanktuarium i życzymy, by Jezus – Król Miłosierdzia z Drzewa Życia pociągnął nas do siebie !!!


Sprawozdanie Finansowe za 2017 r.


SŁOWO PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI DUSZPASTERSTWA KEP  W ZWIĄZKU Z WPROWADZANIEM W ŻYCIE USTAWY O OGRANICZENIU HANDLU W NIEDZIELĘ

            Wszyscy znamy kryteria działania duszpasterskiego, wyliczane przez papieża Franciszka przy każdej nadarzającej się okazji: przyjąć, towarzyszyć, rozeznawać i integrować tych, którzy pozostają w ludzkim osądzie na marginesie egzystencji. Kryteria te, wyrażające potrzebę „duszpasterskiego nawrócenia”, są w dużym stopniu kontynuacją teologicznej myśli poprzedników obecnego papieża, którzy w świętowaniu niedzieli odkrywali racje nie tylko chrześcijańskiej radości i odpoczynku, ale przede wszystkim solidarności.

            Ta społeczna cnota jest nam, Polakom, bardzo bliska. Jej propagatorzy i obrońcy bronili i nadal strzegą „niedzieli Bożej i naszej”. Wydaje się, że w chwili obecnej, kiedy świat definiują różnorakie kontrasty, opowiadanie się za międzyludzką solidarnością nabiera jeszcze bardziej wyrazistego znaczenia. Przybywa bowiem pośród nas sióstr i braci, którzy z różnych powodów cierpią biedę, opuszczenie i samotność. Paradoksalnie cierpią także na gruncie rodzinnym, kiedy zawiedli najbliżsi, małżonkowie rozeszli się, a dzieci przeżywają dramat rozdarcia i stają się przedmiotem sądowych negocjacji. Skoro wszyscy cierpiący duchowo i moralnie są bardzo bliscy Chrystusowi, to te osoby winne pozostać bliskie także i nam.

            Być może właśnie po to otrzymujemy w darze wolną od pracy niedzielę, aby jeszcze bardziej otworzyć oczy na sytuację osób żyjących pośród nas: sąsiadów, seniorów i ubogich. Logika miłosierdzia podpowiada, aby zaprosić do wspólnego stołu osobę samotną, odwiedzić chorych, zdobyć żywność dla ubogiej rodziny, poświęcić kilka godzin jakiejś konkretnej formie wolontariatu i solidarności. Każdy niedzielny obiad powinien być kontynuacją rodzinnego i braterskiego nastawienia, które towarzyszy nam w wigilijny wieczór, a miejsce przygotowane przy stole winno być udostępnione potrzebującemu z bliskiego otoczenia. Jakże trafne pozostają intuicje papieża Polaka, który stwierdził, że „niedziela powinna być dniem, w którym wierni mogą się poświęcić dziełom miłosierdzia, działalności charytatywnej i apostolstwu”.

(c.d. w następnym numerze)


Intencje mszalne

Niedziela 18 marca
7.30 + Maria i Krzysztof Szczepańscy oraz o Miłosierdzie i zdrowie dla rodziny
9.30 + Ludwika i Stanisław Lewandowscy
11.00 + Teresa Bogdoń (5 r. śm.)
12.00(kap) + Jadwiga Zielińska
12.30 – suma w intencji parafian
15.00 + Józef Zejfer
18.00 + Melania Ossowska – greg.
20.00 + Kunegunda i Franciszek Wasilow oraz zmarli z rodzin Kochalskich i Wasilow
Poniedziałek 19 marca
7.00 + Melania Ossowska – greg.
8.30 + Józef Jastrząb oraz Maria Kiełbus (miesiąc po jej śmierci)
17.00 + dusze w czyśćcu cierpiące
18.00 + Józef Skrzek
Wtorek 20 marca
7.00 + Melania Ossowska – greg.
8.30 + Stefan, Józef, Władysław i rodzice
17.00 + Kazimiera Żurawska
18.00 + Zofia Grzegorzewska, Janina i Antoni Kłosowscy
Środa 21 marca
7.00 + Melania Ossowska – greg.
8.30 + Wanda (17 r. śm.), Stanisław, rodzice z obojga stron oraz Aniela, Jan i Halina
17.00 + Jan Jankowski (28 r. śm.) i Marianna
18.00 + Lucjan Wypych (17 r. śm.)
Czwartek 22 marca
7.00 + Melania Ossowska – greg.
8.30 + Bernarda Zbroja
17.00 + Zofia i Roman Wyrzykowscy
17.00 + rodzice Józef (32 r. śm.) i Helena Korczyńscy, Cecylia i Bronisław Markowscy oraz dziadkowie z ob. stron: Cecylia i Kazimierz Lewandowscy, Stanisława i Szczepan Korczyńscy
17.00 + siostra Teresa i zmarli z rodziny Waligórów
18.00 + Kazimierz (18 r. śm.) i Jerzy (8 r. śm.) Bartłomiejus oraz zmarli z rodzin Bartłomiejus i Sowów
Piątek 23 marca
7.00 + Zdzisława i Zdzisław Berlińscy
8.30 + Weronika i Stanisław Rawinis
15.00 – msza św. w Godzinie Miłosierdzia
17.00 + Melania Ossowska – greg.
17.00 + Henryk Gliński
18.00 + Maria Kluczewska – int. od rodziny Zglińskich
Sobota 24 marca
7.00 + Stanisław Sztangierski
8.30 – dziękczynna z prośbą o błog. Boże za przyczyną NMP dla Zuzanny z ok. 1 urodzin
17.00 + rodzice Józef i Józefa, brat Zygmunt, mąż Stefan i zięć Tadeusz
17.00 + Melania Ossowska – greg.
17.00 + rodzice Marianna i Franciszek oraz zmarli z rodzin Przygodów i Lewandowskich
18.00 + Maria i Alfons, Ludmiła i Wincenty, Teresa i Lech oraz zmarli z ich rodzin


BIERZMOWANIE 2018
W środę 7 marca Biskup Toruński Wiesław Śmigiel udzielił naszej młodzieży sakramentu bierzmowania. Gotowość do przyjęcia daru Ducha Świętego wyraziło 49 młodych osób z naszej parafii oraz 4 osoby z parafii św. Andrzeja Apostoła. Ceremonię poprzedziły trzyletnie przygotowania oraz rozmowy kwalifikacyjne (skrutynia) z Księdzem Proboszczem.
Otaczajmy młode osoby swoją modlitwą, aby Duch Święty uzdalniał ich do bycia świadkami Jezusa Chrystusa w swoich środowiskach !