8 IV 2018 r., Niedziela Miłosierdzia Bożego

Dzisiaj, w Niedzielę Miłosierdzia, chcemy pamiętać o słowach papieża Franciszka, który – komentując odczytany przed chwilą fragment ewangelii – wskazał, że pierwszym zadaniem Kościoła zleconym mu przy przekazaniu Ducha Świętego jest niesienie przebaczenia grzechów. „Miłosierdzie – naucza Franciszek – ma kluczowe znaczenie w życiu wiary i jest konkretną formą, poprzez którą ukazujemy zmartwychwstanie Jezusa” (23.04.2017 r.). Wcześniej Papież Benedykt XVI przypominał nam, że Duch Święty na nowo rozpala serca wiernych oraz nakłania ich do miłowania swoich braci i sióstr tak, jak Chrystus ich umiłował, a także do tego, aby czynami miłosierdzia dawali całej ludzkości świadectwo miłości Ojca (por. Deus caritas est, 19). Uwielbiamy dzisiaj Boga za to Jego zbawcze działanie pośród nas.

Ważne jest tutaj świadectwo św. Pawła Apostoła o jego osobistej zażyłości z Duchem Świętym. Apostoł Narodów mówi bowiem, że w pewnym momencie został przez Ducha Świętego „przynaglony”, by udać się do Jerozolimy, chociaż ta podróż wiązała się dla niego z ryzykiem uwięzienia za wiarę (por. Dz 20, 20). Sami możemy dostrzec w naszych sercach i umysłach podobne „przynaglenia”, by np. nie odkładać ważnej decyzji, by udać się w drogę na spotkanie z oczekującym pomocy, by przeprowadzić z kimś ważną rozmowę, by przynieść komuś słowo pociechy lub słowo upomnienia, by zażegnać konflikt, czy rozwiązać problem utrudniający międzyludzkie relacje. Przekonujemy się wtedy, że był to najwyższy czas i należało się pośpieszyć, bo stosowna okazja mogłaby się już nigdy nie nadarzyć. Duch Święty – szanując naszą wolność – podpowiada takie czyny miłosierdzia, jakich sami nie bylibyśmy w stanie odkryć. Dzięki mocy Ducha Świętego możemy zatem przynosić konkretne owoce miłości. A „owocem Ducha jest: miłość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie” (Ga 5, 22-23).


Ogłoszenia duszpasterskie  8 IV 2018

1. Dziś II Niedziela Wielkanocna – kończy się oktawa Zmartwychwstania Pańskiego, przeżywamy Święto Miłosierdzia Bożego. Witamy i pozdrawiamy wszystkich pielgrzymów i czcicieli Miłosierdzia Bożego przybywających do naszego Sanktuarium. Suma odpustowa o godz. 15.00 pod przewodnictwem Biskupa Toruńskiego Wiesława Śmigla (przynosimy obrazy Jezusa Miłosiernego). Po uroczystościach złożenie kwiatów i modlitwa przed epitafium smoleńskim. Kaznodzieją odpustowym na Mszach św. jest Ojciec Tadeusz Domeracki, były superior i rektor kościoła św. Ducha (Ojców Jezuitów). Po Mszach św. zbiórka pieniężna do puszek na cele charytatywne Diecezji Toruńskiej. Dziś święto Caritas.

2. Jutro obchodzimy Uroczystość Zwiastowania Pańskiego przeniesioną z 25 marca (Niedziela Palmowa). Modlimy się w intencji naszej diecezji w 26. rocznicę powstania oraz o poszanowanie życia. Na Mszy św o godz. 18.00 odbędzie się duchowa adopcja dziecka poczętego. Zachęcamy do włączenia się w to dzieło.

3. W przyszłą niedzielę rozpoczynamy tydzień biblijny.

4. Dziękujemy za przygotowanie uroczystości odpustowej, posprzątanie kościoła, „Bóg zapłać” za ofiary na Samarytanina – składane podczas kolekty, wpłacane na konto bankowe, składane osobiście i przeznaczenie 1% podatku dochodowego. Pomoc przy wypełnianiu PIT można uzyskać w biurze Samarytanina w środy od 15 do 16. Skarbonki Caritas przynosimy do ołtarza podczas Mszy św. w czasie procesji darów ofiarnych. Za tydzień nasza kolekta inwestycyjno – remontowa. Przygotowujemy się do modernizacji kaplicy, by dostosować ją do sali widowiskowej oraz do instalacji witraży na drzwiach kościoła. Kolekta z 1.04. wyniosła 7648 zł.

5. Zapraszamy do naszego sklepiku oraz biblioteki i wideoteki parafialnej.

Do Kościoła Bożego zostali włączeni:
Nikodem Jakubczyk, Nadia Maria Jasińska, Igor Zendecki,
Teresa Krystyna Talarek, Klara Bednarska, Jędrzej Pollak,
Alan Malinowski, Wiktor Kalinowski

Do wieczności odeszli:
Jadwiga Zalewska, l. 88
Jan Janiszewski, l. 84
Krzysztof Słowiński, l. 43


INTENCJE MSZALNE

Niedziela 8 kwietnia
7.30 – rez. Siostry MB Miłosierdzia
9.30 + ks. Bogdan Lesiński i brat Jerzy
11.00 + Jerzy Bujakiewicz (28 r. śm.), Czesława, Stanisław i Leszek Bartoszewicz
11.00 + Janina Zielińska
12.00(kap) + Anna Flicińska – greg.
12.30 + Antoni Zasadowski – ofiara Zbrodni Katyńskiej
15.00 – suma odpustowa za parafian
18.00 + rodzice Janina i Czesław Czarneccy, Marianna i Aleksander Foigt oraz zmarli z rodziny
20.00 + Konrad Jędraszek – greg.

Poniedziałek 9 kwietnia
7.00 + zmarli z rodziny Kadłubowskich: Jan, Jadwiga i Piotr
8.30 + Konrad Jędraszek – greg.
17.00 + żona Janina i synowa Wioleta Ostrowskie
17.00 + Stella (9 r. śm.)
17.00 + Anna Flicińska – greg.
18.00 + Czesława Lewandowska (8 r. śm.)

Wtorek 10 kwietnia
7.00 – o zdrowie dla Ewy oraz potrzebne łaski dla Łukasza i Franciszka
8.30 + Konrad Jędraszek – greg.
17.00 + Anna Flicińska – greg.
17.00 – o wolę walki z chorobą i zdrowie dla Janusza
18.00 + rodzice Saturnina i Marian Kęska

Środa 11 kwietnia
7.00 + Wiktor Dudek
8.30 + Konrad Jędraszek – greg.
17.00 + Anna Flicińska – greg.
17.00 + Maria Kluczewska
18.00 – za Ojczyznę (rez.)

Czwartek 12 kwietnia
7.00 – dziękczynna za uratowanie małżeństwa
8.30 + Konrad Jędraszek – greg.
17.00 + Adam Wiśniewski (1 r. śm.)
17.00 + Anna Flicińska – greg.
17.00 – dziękczynna z ok. 8 urodzin Magdaleny, urodzin babci Haliny z prośbą o błog. Boże dla całej rodziny
18.00 + Kazimierz Wierzbowski (r. śm.)

Piątek 13 kwietnia
7.00 + Franciszek i Bronisława Wierszyło
8.30 + Zofia Sztanga
15.00 – msza św. w Godzinie Miłosierdzia
17.00 + Jan Janiszewski
17.00 + Izabela Kowalska (14 r. śm.), mąż Albin i rodzice z obojga stron
17.00 + Anna Flicińska – greg.
18.00 + Konrad Jędraszek – greg.

Sobota 14 kwietnia
7.00 + Gabriela Liss
8.30 + Konrad Jędraszek – greg.
8.30 + Anna Flicińska – greg.
12.00 – dziękczynna z prośbą o błog. Boże dla Krystyny i Stanisława Potera z okazji 50 rocznicy ślubu
15.00 – msza św. ślubna
16.00 – msza św. ślubna
17.00 – dziękczynna z prośbą o błog. Boże dla Mieczysławy i Ryszarda Mederowskich z okazji 50 rocznicy ślubu
17.00 + Daniela Wegner
17.00 + Irena i Waldemar oraz zmarli
z rodzin Rusińskich i Pendykowskich