15 IV 2018 r., III Niedziela Wielkanocna

To właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was

Jednym z pierwszych darów, jakich zmartwychwstały Chrystus udzielił Apostołom, był dar rozumienia Pisma Świętego. Chodziło, rzecz jasna, o teksty Starego Testamentu, bo Nowego jeszcze nikt nie napisał. Dziwny to dar. Wydawać by się mogło, że po wydarzeniach Wielkiego Tygodnia już niepotrzebny.

Dar rozumienia Biblii jest potrzebny nie tylko do odkrycia ukrytych w niej prawd o Chrystusie, lecz i do spokojnego wysłuchania Słowa Bożego przekazującego bolesną, a nawet gorszącą, prawdę o człowieku. Wielu ludzi z dużą gorliwością zabiera się do czytania ksiąg Starego Testamentu, by po kilku dniach zamknąć Biblię na zawsze. Okazuje się bowiem, że nie tylko nie są w stanie wyczytać z niej nic budującego, ale wręcz przeciwnie zaczynają się nią gorszyć. I nie jest łatwo wytłumaczyć takim ludziom, że to sam Bóg swoim Słowem chce człowieka „zgorszyć”.

To w tym kontekście należy odczytywać Stary Testament. Jest to Słowo Boga objawiające tajemnicę naszego Zbawiciela i jest to Słowo Boga objawiające tajemnicę nieprawości. Bóg, jak dobry Ojciec, chce rzeczowo porozmawiać z nami i na przykładach z historii ukazać prawdę o ludzkim życiu, prawdę o jego pięknie i jego dramacie. Nie dziwmy się zatem, że zmartwychwstały Chrystus udzielił uczniom daru rozumienia Biblii. To dar rozumienia Bożego Słowa. Czy tu na ziemi można otrzymać większy dar?


Ogłoszenia duszpasterskie
III Niedziela Wielkanocna – 15 IV 2018

1. Dzisiejszą niedzielą biblijną „Weźmijcie Ducha Świętego” rozpoczynamy tydzień biblijny w Kościele. Niech Słowo Boże umacnia naszą wiarę.

2. Za tydzień Niedziela Dobrego Pasterza. Rozpoczniemy tydzień modlitw o powołania kapłańskie i zakonne.

3. Spotkanie Stowarzyszenia Rodzin Katolickich jutro po Mszy św. o godz. 18.00.

4. Ostatnie spotkanie z rodzicami dzieci przygotowujących się do przyjęcia I Komunii świętej w przyszła niedzielę po Mszy św. o godz. 15.00.

5. Serdeczne „Bóg zapłać” za przygotowanie Święta Miłosierdzia Bożego – naszego odpustu parafialnego. Dziękujemy za posprzątanie kościoła. „Bóg zapłać” za wspieranie naszego dzieła miłosierdzia – Domu Pomocy Samarytanin (kolekta z 8.04 wyniosła 7134 zł.). Dziękujemy za ofiary wpłacane na konto bankowe, składane podczas kolekty, składane osobiście i przeznaczenie 1% podatku dochodowego. Pomoc przy wypełnianiu PIT-ów można uzyskać w biurze Samarytanina w środy od 15 do 16. Paniom Danucie i Jolancie dziękujemy za podjęcie się tego dzieła. „Bóg zapłać” także za ofiary z ubiegłej niedzieli na diecezjalną Caritas (2318 zł.).

6. Zapraszamy do naszego sklepiku oraz biblioteki i wideoteki parafialnej. Polecamy pamiątki z naszego Sanktuarium, prasę katolicką i cegiełki na Samarytanina.

Swój Złoty Jubileusz małżeństwa obchodzili
Państwo Krystyna i Stanisław Potera z ul. Długiej
oraz Mieczysława i Ryszard Mederowscy z ul. Legionów
Czcigodnym Jubilatom życzymy Bożego błogosławieństwa
na dalsze lata życia !!!

Do wieczności odeszli:
Wanda Kręciszewska, l. 93
Franciszek Szkulimowski, l. 73
Maria Błędowska – Szymańska


 Obchody Święta Miłosierdzia
W ubiegłą niedzielę obchodziliśmy Święto Miłosierdzia Bożego. Przez cały dzień naszą świątynię odwiedzali liczni wierni, nie tylko parafianie, ale także czciciele Miłosierdzia Bożego z miasta i okolic. Uroczystej sumie odpustowej o godz. 15.00 przewodniczył Ksiądz Biskup Wiesław Śmigiel.

W homilii Ksiądz Biskup zauważył, że tak naprawdę nie ma innej drogi do zbawienia jak droga miłosierdzia. Każdego dnia zatem jesteśmy czcicielami Miłosierdzia Bożego, nie tylko przy okazji odpustu. Tak uroczyste świętowanie jest jednak pragnieniem samego Pana Jezusa, które objawił światu za pośrednictwem św. Siostry Faustyny. Podkreślił także ogromną rolę papieża Jana Pawła II w szerzeniu kultu Miłosierdzia. Nasz pasterz mówił o pokorze i szczodrości Boga, który do każdego przychodzi indywidualnie, nawet czasem pomimo drzwi zamkniętych, aby pokonać wszystkie mury, bariery i lęki naszego życia. Zachęcił też wszystkich zgromadzonych do odpowiedzi na ogrom darów Bożego Miłosierdzia poprzez stanie się kolejnymi apostołami miłosierdzia. Przypomniał obietnicę daną przez Pana Jezusa św. Faustynie, że wówczas w godzinie śmierci nie będzie dla nas sędzią, ale Miłosiernym Zbawicielem.

Tego dnia modliliśmy się za ofiary katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem w związku ze zbliżającą się 8. rocznicą tej tragedii. W uroczystościach uczestniczyli parlamentarzyści z miasta oraz regionu, a także przedstawiciele władz samorządowych. Po Mszy św. pod epitafium smoleńskim złożono wieńce.


W dniach 15-22 kwietnia 2018 roku przeżywamy X Tydzień Biblijny, którego hasłem są słowa: „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”. Nawiązuje ono do wydarzenia z życia apostołów, którzy pośród prześladowań ze strony Żydów modlili się do Boga o pomoc. I – jak pisze św. Łukasz: „wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i głosili odważnie słowo Boże” (por. Dz 4,31).
W Niedzielę Biblijną, która jest równocześnie Narodowym Dniem Czytania Pisma świętego, każdy z nas po Komunii św. otrzyma wyjątkowy dar. Będzie to Chleb życia pod postacią fragmentu Pisma św. Z przygotowanych koszyczków – po krótkiej osobistej modlitwie – weźmiemy kartkę z zaznaczonymi wersetami Listu do Rzymian i Księgi Psalmów. Po powrocie do domu otwórzmy rodzinne Pismo święte i każdy w najgłębszym skupieniu i powadze niech odczyta sobie otrzymany dzisiaj tekst. Niech on nam posłuży jako przedmiot medytacji w codziennej modlitwie i w rachunku sumienia – przez cały rok. Zaznaczmy go sobie. Niech będzie dla nas światłem i mocą na drodze naszego osobistego i narodowego życia przez wszystkie dni aż do następnej Niedzieli Biblijnej.


Intencje mszalne

Niedziela 15 kwietnia
7.30 + Jadwiga Pecyna (7 r. śm.)
7.30 + Anna Flicińska – greg.
9.30 + Stanisława Zasadowska
11.00 + rez. p. Mielcarek
12.00(kap) + Barbara Zaidlewicz (16 r. śm.)
12.30 – suma w intencji parafian
15.00 – dziękczynna z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże, opiekę NMP i dobre wybory na dalszej drodze życia dla Jakuba z okazji 18. urodzin
18.00 + brat Tadeusz (4 r. śm.), zmarli z rodziny, Franciszek i Anna oraz bracia Czesław, Piotr i Wacław Rutkowscy
20.00 + Konrad Jędraszek – greg.
Poniedziałek 16 kwietnia
7.00 – dziękczynna z prośbą o błog. Boże dla rodziców Heleny, Bonifacego, Agnieszki i Józefa
8.30 + Konrad Jędraszek – greg.
17.00 – dziękczynna z prośbą o błog. Boże dla męża Andrzeja z okazji urodzin
17.00 + Anna Flicińska – greg.
18.00 + rodzice Teresa i Jan Witczak, siostra Ewa i siostrzenica Izabela Węgierska
Wtorek 17 kwietnia
7.00 + Kazimierz Such
8.30 + Anna Flicińska – greg.
17.00 – dziękczynna z prośbą o błog. Boże dla Barbary z okazji 80 urodzin
17.00 + Katarzyna Wasilewska (8 r. śm.)
18.00 + Konrad Jędraszek – greg.
Środa 18 kwietnia
7.00 + Marian, Zbigniew i zmarli z rodziny
8.30 – o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Blanki i Krzysztofa
17.00 + Anna Flicińska – greg.
17.00 + Bronisława i Florian Czerwińscy
18.00 + Konrad Jędraszek – greg.
Czwartek 19 kwietnia
7.00 + dusze w czyśćcu cierpiące
8.30 + Janina i Jan
17.00 + dziadkowie Rozalia i Jan oraz pradziadkowie Eleonora i Wojciech
17.00 + Anna Flicińska – greg.
17.00 + Anna, Jan i Jerzy Mendel
18.00 + Konrad Jędraszek – greg.
Piątek 20 kwietnia
7.00 – dziękczynna z prośbą o zdrowie, błog. Boże i dary Ducha Św. dla Joanny z ok. ur. za przyczyną św. Jana Pawła II
8.30 – o zdrowie i potrzebne łaski dla Jolanty
15.00 – msza św. w Godzinie Miłosierdzia
17.00 + Bernard (50 r. śm.) i Helena Boniewicz
17.00 + Konrad Jędraszek – greg.
17.00 + Anna Flicińska – greg.
18.00 + Krzysztof Jaroszewski (19 r. śm.) oraz Gabriela Jankiewicz (3 r. śm.)
Sobota 21 kwietnia
7.00 + Anna Flicińska – greg.
8.30 + Konrad Jędraszek – greg.
15.00 – msza św. ślubna
16.00 – msza św. ślubna
17.00 + Kazimierz (16 r. śm.) i Irena Leszniewscy
17.00 – o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Marii i Wacława Piekarus z okazji 35 rocznicy ślubu
17.00 + Edward Górecki i zmarli z rodziny
18.00 + rodzice Irena i Józef Gut