27 V 2018 r., Niedziela Trójcy Świętej

A oto Ja jestem z wami

Przełomowym momentem w rozwoju wiary jest odkrycie Boga we współpracy. On jest blisko, ramię przy ramieniu, by z nami pracować. To odkrycie dokonuje się z reguły wówczas, gdy człowiek staje przed zadaniem przerastającym jego możliwości. Zadanie musi być podjęte, a skoro po ludzku sądząc jest to niemożliwe, trzeba je podjąć wierząc, że Bóg pomoże. Razem z Nim można zadanie wykonać. To jest mniej więcej tak, jakby człowiek miał przenieść długą i ciężką belkę. Sam jej nie uniesie i prosi, by Bóg ujął belkę z drugiego końca. Wierząc, podnosi belkę i mimo że nie widzi Boga, to doskonale czuje, że On razem z nim niesie ten ciężar.
Apostołowie do momentu Zesłania Ducha Świętego obliczali możliwości wykonania czekających ich zadań według własnych sił i dlatego siedzieli, pełni bojaźni, zamknięci w Wieczerniku. Gdy jednak podjęli współpracę z Bogiem, dokonali dzieł, wobec których sami stawali zdumieni.
Dla chrześcijanina Bóg to nie hipoteza, to nie rzeczywistość odległa jak planeta Saturn, to nawet nie Słońce na niebie, lecz Wszechmocny Przyjaciel, z którym można współpracować na co dzień.


Niedziela Trójcy Świętej – 27 V 2018

1. Zapraszamy na nabożeństwa majowe. Dziś i w Boże Ciało (31.05) o godz. 17.15 w połączeniu z Nieszporami. W dni powszednie o godz. 16.30 w kaplicy dla dzieci i dla dorosłych o 17.45.

2. W czwartek przypada Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Msze św. jak w niedziele, z wyjątkiem Mszy świętej w kaplicy o godz. 12.00. Po Mszy św. o godz. 12.30 wyruszy z naszego Sanktuarium procesja eucharystyczna ulicami parafii (Św. Faustyny, Legionów, Żwirki i Wigury, Konfekcyjną, Długą, Legionów i Św. Faustyny). Zakończenie przy Samarytaninie. Prosimy o udekorowanie okien na trasie procesji i pomoc przy strojeniu ołtarzy (Legionów 119, Konfekcyjna 12, Długa 58, budynek Samarytanina). Niech będzie to okazja do świadectwa wiary i solidarności. Procesji niech towarzyszy skupienie, modlitwa, śpiew i zorganizowany przemarsz.

W oktawie Bożego Ciała zapraszamy na nabożeństwa ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa z procesją wokół kościoła.
Dziewczynki zachęcamy do sypania kwiatków. Próba jutro o godz. 18.40.

3. W tym tygodniu przypadają dni eucharystyczne: I piątek i I sobota czerwca. Zachęcamy do korzystania z sakramentów świętych. Dzieci zapraszamy do spowiedzi w środę od godz. 17.00 (po nabożeństwie majowym). Spowiedź św. dla dorosłych przed każdą Mszą św. oraz w piątek między godziną 15 a 17. Kolekta w piątek przeznaczona jest na misje. Po Mszy św. o godz. 18 comiesięczne spotkanie liderów grup i ruchów duszpasterskich działających przy parafii. W sobotę Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP. W godzinach przedpołudniowych ks. Dawid i ks. Paweł odwiedzą chorych z posługą sakramentalną. Nabożeństwo I – sobotnie i czuwanie Obrońców Życia po Mszy św. o godz. 18.00.

5. Spotkanie Żywego Różańca w środę po Mszy św. o godz. 18.00 w kaplicy.
6. Zapraszamy do naszego sklepiku oraz biblioteki i wideoteki parafialnej. Zachęcamy do lektury czasopism religijnych.
7. Serdeczne „Bóg zapłać” za posprzątanie kościoła i dbanie o teren przy kościele i Samarytaninie. „Bóg zapłać” młodzieży z fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia za zorganizowanie kiermaszu dla dzieci. Dziękujemy za ofiary na upiększanie naszej Świątyni i funkcjonowanie Samarytanina. Kolekta z niedzieli 20.05: 5196 zł. „Bóg zapłać” za złożone ofiary na cele charytatywne.
Do Kościoła Bożego zostały włączone:
Małgorzata Manikowska
Marta Maćkiewicz
Do wieczności odszedł:
Jerzy Troczyński, l. 67
Serdecznie witamy i pozdrawiamy wszystkich modlących się w naszym Sanktuarium.


31 maja – Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

Boże Ciało to święto, którego celem jest publiczne wyznanie wiary w obecność Pana Naszego Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, oddanie Mu należnej czci i uwielbienia, podziękowanie za łaski płynące przez ten Sakrament, wreszcie przebłaganie Go za zniewagi wyrządzone przez słabość i oziębłość.

Już w pierwszych wiekach chrześcijanie czcili Najświętszą Eucharystię, a nawet ginęli w Jej obronie. Wyrazem ogromnej czci dla Najświętszego Sakramentu stało się odgradzanie ołtarza, gdzie stała hostia, od wiernych specjalnymi zasłonami. Nastąpiło to najpóźniej po roku 300, kiedy to do kościołów zaczęły przychodzić tłumy ludzi. Odgrodzenie chóru od nawy w mniejszych kościołach składało się po prostu z poprzecznej drewnianej belki. Pozostałością po owych zasłonach są spotykane w starych kościołach balaski. Obrządek bizantyjski postawił natomiast architraw, ikonoklast i carskie wrota, które w dalszym ciągu izolują ołtarz podczas sprawowania najważniejszych tajemnic.

Papież Urban IV wprowadził kult dla Najświętszego Sakramentu do Kościoła powszechnego; jego zarządzenia potwierdził papież Klemens V i Jan XXII, który dodał oktawę. Oficjum i Mszę ułożył św. Tomasz z Akwinu, który tak dobrał teksty, aby służyły do rozważania głównych prawd o Eucharystii.

W Boże Ciało po Mszy św. wychodzi z kościoła procesja na główne ulice miasta. W Polsce od XV w. istnieje zwyczaj śpiewania czterech Ewangelii przy czterech ołtarzach ustawionych w drodze pochodu. Na koniec procesji śpiewany jest hymn Te Deum laudamus, a celebrans udziela błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem.

„Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem” (J 6, 55). Dziś Chrystus wychodzi ze swoich świątyń, aby powtórzyć te słowa po raz kolejny nam wszystkim. Czy dziś uwierzysz słowom Chrystusa?

Św. Bernard nauczał, że Msza św. daje nam większe zasługi niż wszystkie nasze dobre uczynki razem wzięte. Św. Tomasz Morus mówił o wielkiej mocy, jaką daje mu częste przyjmowanie Komunii św. w czasie Mszy św., o tym, że ów „stracony czas” na modlitwę procentuje mądrością od Boga otrzymywaną.

Dziś Bóg w sposób szczególny przypomina nam, że jest, że nas kocha i zawsze na nas czeka.


Intencje mszalne
Niedziela 27 maja
7.30 + Marian i Jadwiga Bojanowscy oraz Kazimierz i Halina Jaworscy
9.30 + Beata, rodzice Zofia i Józef oraz zmarli z rodziny Cichockich
11.00 + rodzice Józefa i Aleksander oraz Władysława i Antoni
12.00(kap) + Maria Kluczewska
12.30 – suma w intencji parafian
15.00 + Izanna Sęczkowska
18.00 + Janina (20 r. śm.), Witold (6 r. śm.) i Jerzy (11 r. śm.) Podlaszewscy oraz zmarli z rodziny
20.00 + Mieczysław Burak (7 r. śm.) oraz rodzice Burak i Witkowscy
Poniedziałek 28 maja
7.00 + Zofia Kuraś – greg.
8.30 + Wanda Kręciszewska
17.00 + Stanisława i Edmund Kwiatkowscy oraz rodzice i rodzeństwo z obojga stron
18.00 – o błogosławieństwo Boże dla Róży Różańcowej rodziców i dzieci
za wstawiennictwem Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Wtorek 29 maja
7.00 + Zofia Kuraś – greg.
8.30 + Stanisław (5 r. śm.)
17.00 + syn Mariusz, mąż Władysław, rodzice i zmarli z rodziny
17.00 + Jadwiga Zyblewska
18.00 + Roman Wąsikowski (5 r. śm.) i zmarli rodzice
Środa 30 maja
7.00 + Zofia Kuraś – greg.
8.30 + Marta, Helena, Stanisław i Bronisław
8.30 + Jan Bielecki
17.00 + Krzysztof Słowiński
17.00 – o zdrowie dla Ireny
18.00 – dziękczynna za Anię i Jurka z okazji urodzin
Czwartek 31 maja
7.30 + Wanda Kręciszewska – int. od Róży św. Faustyny
9.30 + Henryk Kaźmierkiewicz
11.00 + Anna, Ludwika, Aleksander, Mateusz Bucha, Franciszek Przybylski i rodzice z obojga stron
12.30 – suma w intencji parafian
15.00 + Joanna Felczak
18.00 + Janusz, Tadeusz i Janina
20.00 + Zofia Kuraś – greg.
Piątek 1 czerwca
7.00 + Zofia Kuraś – greg.
8.30 + zmarli z rodzin Puszakowskich, Zacharskich, Laszkiewicz i Waligórów
15.00 – msza św. w Godzinie Miłosierdzia
17.00 + Maria, Janina i Stanisław Śledzik, Weronika i Kazimierz Galant, siostra Bogusława oraz Dominik
17.00 – int. wolna
18.00 + Cyryl (4 r. śm.), Janina, rodzice Bolesława i Bernard oraz rodzeństwo Elżbieta, Henryk, Józef i Michał
Sobota 2 czerwca
7.00 – dziękczynna za łaskę wiary i dar sakramentów świętych w 33 r. Pierwszej Komunii Świętej
8.30 + Zofia Kuraś – greg.
15.00 – msza św. ślubna
17.00 + Marek (4 r. śm.), Irena i Hieronim Rumińscy, Bożena i Ryszard Groń oraz dziadkowie z obojga stron
17.00 + Wiesław Grabarczyk (11 r. śm.), zmarli z rodzin Kućko, Grabarczyk, Sulskich i Tazbir oraz dusze w czyśćcu cierpiące
18.00 – wynagradzająca Niep. Sercu