Gazetka nr 844

8 VII 2018 r., XIV Niedziela zwykła Boże, Ty stworzyłeś człowieka na swoje podobieństwo i nakazałeś mu miłować bliźniego jak siebie samego. Ty powierzyłeś ludziom ziemię, aby była wspólnym mieszkaniem dla wszystkich narodów. Kiedy człowiek przez nieposłuszeństwo utracił Twoją przyjaźń, [...]