Gazetka nr 850

19 VIII 2018 r., XX Niedziela zwykła

Kto mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie

Eucharystia to zostawiona przez Chrystusa ciągle otwarta możliwość przenoszenia doczesności w wieczność, a mówiąc dokładniej zamieniania krótkiego czasu ludzkiego życia na ziemi w wieczną i Bożą egzystencję. My ciągle mamy tendencje do ściągania Boga na ziemię, przykrawania Go do wymiarów naszej małej doczesności. Tymczasem Pan Bóg ma inne zamiary. Pragnie pomóc nam w dorastaniu do wymiarów Jego nieograniczonej wieczności. Każde przyjęcie Komunii świętej winno pomagać w tym dorastaniu do wymiarów Bożego życia.
Gdyby Eucharystia zawierała energię użyteczną dla doczesności, ludzie korzystaliby z niej masowo. Skoro jednak jest nastawiona na ubogacenie człowieka w wymiarze wieczności, zainteresowanie nią jest stosunkowo niewielkie. Najlepiej o tym świadczy zewnętrzna oprawa pierwszej Komuni świętej. Ma ona przede wszystkim wymiar doczesny — piękny wystrój kościoła, odświętne stroje, fotograf, suto zastawiony stół, upominki. W tym jednym wypadku „udało się” przykroić Chrystusa obecnego w Eucharystii do wymiarów doczesnych i dlatego tylko pierwsza Komunia budzi większe zainteresowanie współczesnych katolików. Niewiele to jednak ma wspólnego z pragnieniem Boga, który ma na uwadze podłączenie ludzkiego serca w obieg własnej krwi, a więc w swoje wieczne życie.


Ogłoszenia duszpasterskie   XX Niedziela zwykła – 19 VIII 2018

1. Pozdrawiamy i witamy wszystkich pielgrzymów pieszej pielgrzymki na Jasną Górę. W różnych grupach naszą parafię reprezentowało ponad dwadzieścia osób. Dziękujemy za piękne świadectwo wiary i życzymy radości z owoców pielgrzymki.

2. W czwartek 23 sierpnia comiesięczne spotkanie czcicieli św. Ojca Pio po Mszy św. o godz. 18.00.

3. Również w tym roku szkolnym odpowiadamy na pragnienie rodziców przyjęcia dzieci do wczesnej Komunii Świętej. Kryteria to gorące pragnienie dziecka złączenia się z Panem Jezusem w Komunii Świętej i żywa wiara rodziców. Zapisy przyjmujemy w zakrystii i biurze parafialnym.

4. Serdeczne „Bóg zapłać” za posprzątanie kościoła i dbałość o obejście kościoła i Samarytanina. Dziękujemy za ofiary na upiększanie naszej Świątyni oraz funkcjonowanie Samarytanina. Realizowane najbliższe inwestycje to adaptacja kaplicy św. Ojca Pio jako sali audiowizualnej, pamiątkowa tablica z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę i witraże na drzwiach wejściowych. Kolekta z niedzieli 12.08.: 6211 zł. Za tydzień po Mszach św. zbiórka pieniężna na cele charytatywne naszej parafii.

5. Zachęcamy do lektury czasopism religijnych.

Do wieczności odeszli:
Bogumiła Lasińska, l. 69,
Jan Jeszka, l. 96

Serdecznie pozdrawiamy Parafian i Gości.    Niech Jezus – Król Miłosierdzia, Chleb dający życie wieczne.


Intencje mszalne

Niedziela 19 sierpnia
7.30 – rez.
9.30 + dusze w czyśćcu cierpiące
11.00 + Helena i Jan Czyżewscy
11.00 + Eugeniusz (7 r. śm.) i FelicjaŚwitajscy
12.30 – suma w intencji parafian
18.00 + Tadeusz Pancierzyński
20.00 + Janina Zielińska

Poniedziałek 20 sierpnia
7.00 – za nowożeńców Magdalenę i Rafała
8.30 + Irena Sobocińska
17.00 + Zdzisław Grabowski
18.00 + Stanisław Dąbrowski (29 r. śm.) oraz rodzice z obojga stron

Wtorek 21 sierpnia
7.00 – za nowożeńców Mikołaja i Martę
8.30 – dziękczynna z prośbą o zdrowie
i błogosławieństwo Boże dla rodziny Kużel
17.00 + Hieronim Marciniak (8 r. śm.)
18.00 + Halina Kisielewicz (9 r. śm.) oraz zmarli z obojga stron

Środa 22 sierpnia
7.00 + Tadeusz Amrozy oraz rodzice: Franciszek i Władysława, Stanisława i Eugeniusz Morawscy
8.30 – o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Janka
17.00 + Wojciech Szypnicki (36 r. śm.) i zmarli z rodziny Szypnickich
18.00 – dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o ulgę w cierpieniu i szczęśliwą śmierć dla Jacka Iwickiego

Czwartek 23 sierpnia
7.00 + Bogumiła Lasińska
8.30 + Urszula Ostrowska
17.00 + Henryk Gliński
18.00 – rez.

Piątek 24 sierpnia
7.00 + Zofia Drozd (2 r. śm.)
8.30 + zmarli z rodzin Puszakowskich, Zacharskich i dusze w czyśćcu cierpiące
15.00 – msza św. w Godzinie Miłosierdzia
17.00 + Bronisław Chojnacki (24 r. śm.) i zmarli rodzice z obojga stron
18.00 + Sławomir Ozga (8 r. śm.), Franciszek i Henryka Zielińscy oraz Leszek Ozga

Sobota 25 sierpnia
7.00 + Jadwiga i Stanisław Zgliczyńscy
8.30 + Edmund Wysocki (14 r. śm.), Andrzej Buczkowski oraz rodzice Marian i Wanda
8.30 + Jan Jeszka
17.00 – dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Marty i Jerzego w 40 r. ślubu
18.00 + Maria Buczkowska (1 r. śm.)

Niedziela 26 sierpnia
7.30 + Maria i Krzysztof Szczepańscy oraz o zdrowie i Boże Miłosierdzie  dla rodziny
9.30 + Władysław i rodzice
11.00 + Salomea i Feliks
12.30 – suma w intencji parafian
18.00 + Stanisław Cichecki (32 r. śm.), Henryk i zmarli z rodziny
20.00 + rodzice Urszula (2 r. śm.) i Feliks

2018-08-24T20:38:16+00:00