2 IX 2018 r., XXII Niedziela zwykła

Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego …

Prawdziwa religijność polega na czystości serca. Ono musi być nie tylko obmyte, lecz wypełnione dobrymi myślami, szacunkiem do człowieka, pragnieniem niesienia pomocy, umiłowaniem prawdy, mądrością.

Jezus, znając ludzką słabość, nigdy nie stawia — jako warunku przynależności do Boga — wolności od jakiegokolwiek grzechu. Nie. On domaga się odpowiedzialności za każdy czyn, a więc i za grzech. Umywanie rąk jako ucieczka od odpowiedzialności jest klęską człowieka. Grzech trzeba przynieść do Boga, bowiem tylko On może nas z niego usprawiedliwić.

Jako chrześcijanie nie możemy w umywaniu rąk naśladować ani Piłata szukającego usprawiedliwienia przed ludźmi, ani Żydów ostro zganionych przez Jezusa. Naszym niedościgłym wzorem jest sam Zbawiciel umywający nie swoje ręce, lecz nogi uczniów. On sam w Wieczerniku dał nam przykład pełnej odpowiedzialności za drugiego człowieka i w formie przykazania nowego wezwał nas, byśmy sobie wzajemnie nogi umywali.


We wrześniu łączymy się z Papieżem w modlitwie: Aby młodzież na kontynencie afrykańskim miała dostęp do edukacji i pracy we własnej ojczyźnie.


Ogłoszenia Parafialne – 2 IX 2018

1. Serdecznie witamy wszystkich powracających z wakacyjnego wypoczynku. Od dziś porządek nabożeństw i funkcjonowanie biura parafialnego jak w roku szkolnym.

Od jutra rozpoczynamy nowy rok szkolny 2018/19. Jak zawsze pragniemy rozpocząć go w imię Boże. Zapraszamy na Msze św. inaugurujące rok szkolny dzieci, młodzież, nauczycieli, wychowawców, opiekunów:

– Msza św. dla Szkoły Podstawowej nr 4 i Gimnazjum nr 3 o godz. 7.30.

– Msza św. dla Szkoły Podstawowej nr 3 o godz. 8.30

Na tych Mszach św. święcimy przybory szkolne.

Kto nie skorzystał jeszcze z sakramentu spowiedzi św., może to uczynić jutro.

2. We wtorek 4.09 letnia sesja rady parafialnej po Mszy św. o godz. 18.00. Zagadnienia do odbioru w zakrystii.

3. W tym tygodniu przypadają I czwartek i I piątek września. Zachęcamy do korzystania z sakramentów świętych. Okazja do spowiedzi św. przed każdą Mszą św. oraz w piątek od 15 do 17. W piątek kolekta na cele misyjne. Spotkanie liderów grup i wspólnot parafialnych odbywać się będzie w czwartki przed I piątkiem miesiąca – najbliższe 6.09 po Mszy św. o godz. 18.00.

W piątek o godz. 20.30 zapraszamy na comiesięczny apel jasnogórski w intencji papieża Franciszka.

W sobotę kapłani odwiedzą chorych z posługą sakramentalną.

4. W sobotę przypada Święto Narodzenia NMP.

5. Zapraszamy dziewczynki do zaangażowania się w działalność scholi parafialnej. Próby odbywają się we wtorki po wieczornej Mszy św. oraz w niedziele o godz. 10.30 na chórze.

6. Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym „Dobry Pasterz” zaprasza na pierwsze po wakacjach spotkanie modlitewne w czwartek o godz. 19.00 w salce parafialnej.

7. W przyszłą niedzielę przypada 43 rocznica śmierci Janiny Bartkiewiczówny. We Mszy św. w jej intencji o godz. 11.00 będą uczestniczyć harcerze toruńskiego Hufca ZHP, a po Mszach św. będą rozprowadzać książkę jej autorstwa „Listy z Afryki”.

8,„Bóg zapłać” za wszelkie wyrazy pamięci, życzliwości i pozdrowienia z różnych stron Polski i świata skierowane do parafii z wakacyjnego wypoczynku.
9. Zapraszamy do sklepiku po prasę katolicką, pamiątki z naszego Sanktuarium i cegiełki na Samarytanina. W dni powszednie prasa do nabycia w zakrystii.
Swój Złoty Jubileusz Małżeństwa obchodzą Państwo Krystyna i Lech Wiśniewscy.
Złotym Jubilatom życzymy wielu łask Bożych
i opieki Jezusa Miłosiernego !
Do wieczności odeszły:
Irena Adlis, l. 91
Janina Modrzejewska
Serdecznie pozdrawiamy wszystkich modlących się w naszym Sanktuarium i życzymy, by nasze serca były blisko Serca Jezusa – Króla Miłosierdzia !!!