30 IX 2018 r., XXVI Niedziela zwykła

Kto by się stał powodem grzechu …

Świat staje się zły głównie drogą zgorszenia. Ono czasem działa na zasadzie szoku, częściej jednak na zasadzie trucizny muchomora sromotnika. Gdy się go spożywa, człowiek o tym nie wie, ale po pewnym czasie jego działanie jest już śmiercionośne. Chrystus w trosce o dobro gorszyciela powiada: „Byłoby lepiej uwiązać kamień młyński. ..”. Rzecz jasna chodzi tu o to, by nie dopuścić do zgorszenia. Jezus nie wzywa do mordowania gorszycieli. Nie tak należy rozumieć Jego słowa. Jezus wzywa, by do zgorszenia nie dopuścić, nawet za cenę krzywdy wyrządzonej potencjalnemu gorszycielowi.
Gorszyciela wzywa do nawrócenia i do wzięcia odpowiedzialności za popełnione zło. Kto zgorszył jednego człowieka winien, życie poświęcić dobrym dziełom, by budować ludzi swoim przykładem, by ratować, gdy wchodzą na niewłaściwą drogę. Kto stał się błędnym drogowskazem, niech tak ustawi swe życie, by wszystkim wskazywać drogę dobra, sprawiedliwości, szczęścia.
Słowa Jezusa o kamieniu młyńskim uwiązanym u szyi winny z racji swej przerażającej ostrości dotrzeć do świadomości każdego człowieka i sparaliżować każdy ruch, gest, słowo, które może uczynić gorszym drugiego człowieka.


Pani Haniu, dziękujemy !

            Parafialne Ognisko Wychowawcze działające od ponad 20 lat przy naszym Sanktuarium to pierwsza wspólnota zinstytucjonalizowana wyrażająca na zewnątrz Boże Miłosierdzie. To kilkuset wychowanków, którzy zaznali ciepła, pokoju, wsparcia duchowego, intelektualnego i materialnego od wychowawców reprezentujących naszą Parafię. Założycielem i Dyrektorem tej wspaniałej jednostki wychowawczej jest Pani Hanna Kosińska, zasłużona parafianka na różnych płaszczyznach życia duszpasterskiego, wychowawczego oraz charytatywnego.

            Po wcześniejszych uzgodnieniach z Generalną Przełożoną Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, Paulą Kowalczyk, obowiązki Dyrektora Ogniska przejmie od 1 października b. r. nasza Siostra Przełożona Mateusza Lis.

            Pani Hani dziękujemy za założenie Ogniska i jego sumienne prowadzenie, uzewnętrznione licznym inicjatywami i programami. To benedyktyńska praca, np. pisanie i rozliczanie licznych projektów, aby dać wychowankom jak najwięcej satysfakcji.

            Za to wszystko pragniemy Pani Dyrektor podziękować na spotkaniu w Ognisku  w poniedziałek 1 października o godz. 15.30 i podczas Uroczystej Mszy świętej odpustowej w piątek 5 października o godz. 15.00. Siostrze Mateuszy życzymy kontynuacji dzieła Pani Hani i błogosławieństwa Bożego.

            Wszystkich wychowanków i osoby związane z Ogniskiem zapraszamy na w/w uroczystości.

                                   Wdzięczny Proboszcz wraz ze współpracownikamiOgłoszenia duszpasterskie

1. Dziś po Mszy św. o godz. 11.00 (ok. 11.50) poświęcenie pojazdów. Ustawiamy się wzdłuż ulicy Kozackiej w kierunku ulicy Wielki Rów. Ofiary z poświęcenia przeznaczamy na zakup pojazdów dla polskich misjonarzy.

2. Dziś po Mszach św. nasza parafianka Aleksandra Mielewczyk zbiera ofiary jako świecka misjonarka udająca się na Kubę.

3. Od jutra rozpoczynamy nabożeństwa różańcowe. W dni powszednie różaniec po Mszy św. o godz. 17, a w niedziele o godz. 17.15. Różaniec dla dzieci od poniedziałku do piątku o godz. 16.30 w kaplicy, w soboty o 9.45. Za wspólnotowe odmówienie jednej części (pięć dziesiątek) różańca można uzyskać odpust zupełny. Odpowiedzmy jak najochotniej Matce Bożej, zwłaszcza objawiającej się w Fatimie.
Spotkanie Żywego Różańca w środę po Mszy św. o godz. 18.00 w kaplicy.

4. W piątek (5.10) przypada Uroczystość Odpustowa ku czci św. Faustyny (80. rocznica narodzin dla nieba). Uroczysta suma odpustowa pod przewodnictwem J. E. Ks. Biskupa Józefa Szamockiego o godz. 15.00. Po sumie poświęcenie epitafium z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę. W tym dniu na terenie naszej parafii nie obowiązuje post piątkowy. Serdecznie zapraszamy do udziału w uroczystościach odpustowych i do świętowania.

5. W ramach cyklu „Wieczory w Miłosierdziu” zapraszamy wszystkich, a szczególnie młodzież przygotowującą się do sakramentu bierzmowania, do udziału w Wieczorze Uwielbienia ze św. Siostrą Faustyną, który odbędzie się w przeddzień Odpustu, tj. w czwartek 4 października 2018 r. po wieczornej Mszy św. ok. godz. 18:45.

6. W tym tygodniu przypadają dni eucharystyczne: I czwartek, I piątek i I sobota października. Ze względu na piątkowy odpust zachęcamy do korzystania ze spowiedzi św. w czwartek przed Mszą św. o godz. 17.00 i 18.00.
W czwartek po Mszy św. o godz. 18.00 spotkanie z liderami grup i stowarzyszeń działających w naszej parafii.
W sobotę zapraszamy na Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP po Mszy św. o godz. 7.00. Kapłani w godzinach przedpołudniowych odwiedzą chorych z posługą sakramentalną. Nabożeństwo I-sobotnie i czuwanie Obrońców Życia po Mszy św o 18.

7. W przyszłą niedzielę (7.10) Apel jasnogórski w intencji papieża Franciszka po Mszy św. o godz. 20 (ok. 20.45).

7. Serdeczne „Bóg zapłać” za posprzątanie kościoła. Dziękujemy za ofiary na rzecz funkcjonowania parafii i domu pomocy Samarytanin. Dziękujemy za ofiary na upiększanie naszej Świątyni (epitafium wołyńskie i jubileuszowe oraz realizacja witraży) Kolekta na WSD wyniosła 5094 zł. „Bóg zapłać” za ofiary na cele charytatywne parafii (1961,32 zł.).

8. Zapraszamy do naszego sklepiku parafialnego oraz biblioteki i wideoteki parafialnej. Polecamy prasę katolicką, pamiątki z naszego Sanktuarium i cegiełki na Samarytanina.

Swój Złoty Jubileusz Małżeństwa obchodzili Państwo Maria i Adam Korczyńscy
Złotym Jubilatom życzymy wielu łask Bożych i opieki Jezusa Miłosiernego !

Do wieczności odeszli:
Krystyna Wysocka, l. 81, ul. Spółdzielcza
Marek Bruhn, l. 39, ul. Legionów

Pozdrawiamy wszystkich uczestników dzisiejszej liturgii i życzymy, by Jezus – Król Miłosierdzia zachował nas od wszelkiego zła !!!


Intencje mszalne
Niedziela 30 września
7.30 + Urszula Ostrowska – greg.
9.30 + Mieczysław Gburski i rodzice z obojga stron
11.00 + Franciszek i Kunegunda oraz zmarli z rodzin Wasilow i Kochalskich
11.00 + Mieczysław Wróbel (32 r. śm.)  oraz rodzice Maria i Jan Znojek
12.00(kap) + Henryka Lubowicz – greg.
12.30 – suma w intencji parafian
15.00 + Wiesław Popowski
18.00 – dziękczynna z prośbą o błog. Boże i potrzebne łaski dla Józefy i Michała z okazji 45 rocznicy ślubu
20.00 – rez. p. Malarska
Poniedziałek 1 października
7.00 – o nawrócenie i ulgę w cierpieniu dla Jacka
7.00 – rez.
8.30 + Jerzy Dąbrowski
17.00 + Marianna Kamińska – greg.
17.00 + Ewelina Tischberger – greg.
17.00 + Piotr Wojtkiewicz (28 r. śm.)
18.00 + Janina Kowalczyk (13 r. śm.), mąż Aleksander oraz synowie Leopold i Bogdan
Wtorek 2 października
7.00 + Wanda i Feliks Laskowscy
8.30 + Marianna Kamińska – greg.
17.00 + Ewelina Tischberger – greg.
17.00 + Marianna i Władysław Kiełbasa
18.00 + Elżbieta Szczepanowska (33 r. śm.) i rodzice z obojga stron
Środa 3 października
7.00 + Marianna Kamińska – greg.
8.30 + Katarzyna, Helena, Stanisławi Franciszek
17.00 + Ewelina Tischberger – greg.
17.00 + Andrzej Bączyński i Danuta Radomska
18.00 + Józef Skowroński (3 r. śm.)
Czwartek 4 października
7.00 + Józef Bartoszewski
8.30 + Marianna Kamińska – greg.
8.30 + Krystyna Poźniak
17.00 + Katarzyna Rytwińska – Szymańska
i Piotr Rytwiński
17.00 + Ewelina Tischberger – greg.
17.00 – rez. p. Strzesak
18.00 – dziękczynna za dar życia z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże  dla Agaty za przyczyną NMP
Piątek 5 października
7.00 + Marianna Kamińska – greg.
7.00 + Mieczysława Budzichowska
8.30 + Tadeusz Urbanek (5 r. śm.)
15.00 – suma odpustowa w int. parafian
17.00 + Bogumiła Lasińska
17.00 + Ewelina Tischberger – greg.
18.00 + Wiesław Rumiński (23 r. śm.) oraz Andrzej i Salomea
Sobota 6 października
7.00 + Marianna Kamińska – greg.
8.30 + Ewelina Tischberger – greg.
17.00 + Jadwiga i Edmund Jankowscy
17.00 + Marta, Alojzy, Leonard, Lucjan i Wacław Kończewscy
17.00 + Gertruda i Stanisław Tarkowscy oraz Iwona i Henryk
18.00 – dziękczynna z prośbą o dalsze błog. Boże dla Eugenii i Jerzego Mowińskich z okazji 50 rocznicy ślubu
18.00 – wynagradzająca Niep. Sercu