Gazetka nr 860

28 X 2018 r., XXX Niedziela zwykła Przejrzał i szedł za Nim drogą Jezus wychodzi z Jerycha, Bartymeusz zaś, który siedział przy drodze żebrząc, woła do Niego: “Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną”. Niektórzy chcą go uciszyć, lecz on [...]