Gazetka nr 857

7 X 2018 r., XXVII Niedziela zwykła Co Bóg złączył, [...]