7 X 2018 r., XXVII Niedziela zwykła

Co Bóg złączył, tego niech człowiek nie rozdziela

Warto wśród wielu przyczyn wzrastającej liczby rozpadających się małżeństw dostrzec dwie. Pierwsza to brak odpowiedniego przygotowania do małżeństwa. Niewielu młodych ludzi dorasta do podjęcia obowiązków dobrej matki i odpowiedzialnego ojca. Ich niedojrzała decyzja zyskuje wymiar prawny, a w Kościele sakramentalny, i przez to jej konsekwencje są już całożyciowe. Zbyt późno odkrywają swą pomyłkę, a jej naprawa przerasta ich możliwości. Skoro bowiem nie byli odpowiednio przygotowani do budowy domu szczęścia, tym bardziej nie są przygotowani do jego ratowania, gdy się rozpada.
Druga przyczyna jest jeszcze poważniejsza. Nowożeńcy stając przy ołtarzu dają Bogu słowo, że nie opuszczą współmałżonka aż do śmierci. Gdyby potraktowali Boga jako konkretną osobę i wiedzieli Komu dają słowo, to oddaliby życie, ale danego Mu słowa by nie złamali. Niesłowność wobec Boga jest zawsze brakiem szacunku dla Niego. Niesłowny człowiek nie traktuje na serio ani współmałżonka, ani Kościoła, ani Boga. Dotykamy tu słabości wiary. Wierność miłości małżeńskiej można budować w sposób pewny jedynie w oparciu o Boga. „Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela!”. Kto wie, kim jest Bóg, nie będzie Go poprawiał, lecz uczyni wszystko, by współpracować z Nim w łączeniu serc i budowie domu szczęścia.


Ogłoszenia duszpasterskie
1. Dziś czcimy Najświętszą Maryję Pannę jako Królową Różańca Świętego i Matkę Boską Zwycięską. Odpust parafialny w kościele przy ul. Podgórnej.
Zapraszamy na comiesięczny Apel jasnogórski w intencji papieża Franciszka po Mszy św. o godz. 20 (ok. 20.45).
2. W październiku zapraszamy na nabożeństwa różańcowe. Dziś o godz. 17.15. W dni powszednie dla dorosłych o godz. 17.30; dla dzieci od poniedziałku do piątku o godz. 16.30 w kaplicy, w soboty o 9.45. W sobotę 13 X nie będzie nabożeństwa różańcowego o godz. 17.30, a odbędzie się o godz. 18.45 w ramach nabożeństwa fatimskiego.
3. W przyszłą niedzielę obchodzić będziemy XVIII Dzień Papieski pod hasłem „Promieniowanie ojcostwa”. Młodzież z fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia zaprasza dzieci na piknik do naszego patio po Mszy św. o godz. 12.00. Po Mszach św. odbywać się będzie zbiórka pieniężna na stypendia dla młodzieży z fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia.
4. W przyszłą niedzielę również będziemy modlić się w intencji nauczycieli z racji Dnia Edukacji Narodowej. Z inicjatywy toruńskiej Solidarności zapraszamy na Mszę św. o godz. 11.00.
5. Rodziców dzieci przygotowujących się do Pierwszej i Wczesnej Komunii Świętej zapraszamy na spotkanie w przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 15.00. Tydzień później, w niedzielę 21 X, o tej samej porze spotkanie dla rodziców dzieci klas I i II szkoły podstawowej.
6. W środę 10 X przypada 14. rocznica konsekracji naszej Świątyni – jest to zarazem Uroczystość w naszej parafii. Zapraszamy na Msze św, podczas których dziękować będziemy Miłosierdziu Bożemu za dar naszej Świątyni.
7. W czwartek 11 X Msza św. w intencji Ojczyzny o godz. 18.00
8. Serdeczne „Bóg zapłać” za przygotowanie Uroczystości Odpustowej ku czci Św. Faustyny. Dziękujemy za posprzątanie kościoła i kaplicy, za ofiary na upiększanie naszej Świątyni (epitafium i witraże), za ofiary na funkcjonowanie domu pomocy Samarytanin. Za tydzień nasza kolekta inwestycyjno – remontowa. Kolekta z 30 IX wyniosła 5141 zł. Dziękujemy za ofiary na polskich misjonarzy (432 zł.).
9. Zapraszamy do naszego sklepiku parafialnego oraz biblioteki i wideoteki parafialnej. Zachęcamy do lektury książek katolickich.


Intencje mszalne
Niedziela 7 października
7.30 + zmarli z rodziny z obojga stron
7.30 + Ewelina Tischberger – greg.
9.30 + Kazimierz, Zofia, Helena, Eugeniusz i Stanisława Grodziccy
11.00 + Jerzy Sieminiak (9 r. śm.), rodzice i rodzeństwo oraz zmarli z rodzin  Sieminiak, Wlaźlak i Pater
11.00 + Marianna Kamińska – greg.
12.00(kap) + Edwin (2 r. śm.) i Zofia  oraz Teresa Pułkonik
12.30 – suma w intencji parafian
15.00 + mąż Bogusław (40 r. ślubu) oraz o błogosławieństwo Boże dla dzieci  i wnuków
18.00 + Piotr Goncarz (4 r. śm.)
20.00 + Mirosław (r. urodzin) i Władysław Józefiak oraz Piotr i Amelia Karpińscy
Poniedziałek 8 października
7.00 + Ewelina Tischberger – greg.
8.30 + Ewaryst Lasiński
17.00 + rodzice Bronisław (48 r. śm.) i Cecylia Markowscy oraz Helena  i Józef Korczyńscy
17.00 + Ewa i Włodzimierz Nowakowscy
17.00 + Marianna Kamińska – greg.
18.00 + Stanisław (24 r. śm.) i Helena Załeńscy
Wtorek 9 października
7.00 + Henryk (32 r. śm.) i Stanisław Wydrzyńscy
8.30 + Ewelina Tischberger – greg.
17.00 + Urszula Bujakiewicz (1 r. śm.)
17.00 + Marianna i Mirosław
18.00 + Marianna Kamińska – greg.
Środa 10 października
7.00 + Ewelina Tischberger – greg.
8.30 – o błogosławieństwo Boże i światło Ducha Świętego dla córki Darii i wnuczki Natalii
17.00 – dziękczynna z prośbą o dalsze błog. Boże dla Eweliny i Sławka z okazji 8 rocznicy ślubu
17.00 + Marianna Kamińska – greg.
17.00 + Marianna Kowalska (4 r. śm.) i zm. z rodzin Kowalskich i Pełkowskich
18.00 + Krystyna i Edward Bernaciak, Aleksy Gryczyk oraz Jadwiga Smuszko
Czwartek 11 października
7.00 + Ewelina Tischberger – greg.
8.30 + za nowożeńców Magdalenę i Krzysztofa
8.30 + Aleksander Klepaczko
17.00 + Stefan Przypis (13 r. śm.)
17.00 + Marianna Kamińska – greg.
18.00 – za Ojczyznę (rez.)
Piątek 12 października
7.00 + Ewelina Tischberger – greg.
7.00 + Jaromir Durczewski
8.30 + Honorata Krajewska
15.00 – msza św. w Godzinie Miłosierdzia
17.00 + Alicja i Zygmunt
17.00 + Marianna Kamińska – greg.
18.00 + Klemens (28 r. śm.) i zmarli z rodziny
Sobota 13 października
7.00 + Marianna i Mieczysław Mucha, Marianna i Stanisław Salamończyk oraz dziadkowie z obojga stron
8.30 + Ewelina Tischberger – greg.
7.00 + Marianna Kamińska – greg.
17.00 + Genowefa Ciborska (3 r. śm.) oraz zmarli z rodzin Ciborskich i Schubert
17.00 + Michał i Jan Talar
17.00 + Jadwiga, Kazimierz, Andrzej Kalinowscy, Irena Lipska, Hieronim Lenkiewicz
18.00 + Józef Kłoczko (32 r. śm.) i rodzice


Promieniowanie ojcostwa
Interpretacja hasła i okoliczności

XVIII Dzień Papieski obchodzić będziemy w niedzielę, 14 października 2018 roku. W tym Dniu Papieskim nasze rozważania i działania chcemy zogniskować wokół dwóch rocznic z życia św. Jana Pawła II oraz setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
1. W bieżącym roku przeżywać będziemy 60. rocznicę sakry biskupiej Karola Wojtyły (4 lipca 1958 r. papież Pius XII mianuje ks. Karola Wojtyłę biskupem pomocniczym archidiecezji krakowskiej; 28 września 1958 roku zostaje udzielona Karolowi Wojtyle sakra bi-skupia);
2. W tym roku przeżywać też będziemy 40. rocznicę wyboru na Stolicę Piotrową Metropolity Krakowskiego – działo się to pamiętnego 16 października 1978 r.;
3. Dzień Papieski będziemy też niewątpliwie przeżywać w radosnej at-mosferze związanej z setną rocznicą odzyskania niepodległości.

Hasło Dnia Papieskiego jest zaczerpnięte bezpośrednio z literackiego dziedzictwa Papieża Polaka. Promieniowanie ojcostwa to tytuł dra-matu Karola Wojtyły datowanego na 1964 rok.
Jako społeczność tworząca Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia” pragniemy, aby przygotowania i obchody XVIII Dnia Papieskiego stanowiły zaproszenie do lektury pism K. Wojtyły, zwłaszcza wspo-mnianego dramatu, Promieniowanie ojcostwa. Chcemy bowiem, aby dotarła do nas głębia myślenia Naszego Patrona. Uzupełnienie niech stanowią dwie książki: Wstańcie, chodźmy! oraz Pamięć i toż-samość. Wspaniałym streszczeniem dokonanym przez samego św. Jana Pawła II jest homilia wygłoszona w Kielcach 3 czerwca 1991 roku w czasie IV pielgrzymki do Ojczyzny. Znajdujemy w niej ak-tualne dzisiaj wyraźne wskazania moralne.
Książka zawierająca osobiste wspomnienia i przemyślenia, Wstańcie, chodźmy!, powstaje w 45. rocznicę sakry biskupiej i w srebrnym ju-bileuszu posługi na Stolicy Piotrowej. Część IV omawianego dzieła nosi znamienny tytuł: Ojcostwo biskupa. Znajdujemy tam rozdział zatytułowany: Ojcostwo na wzór św. Józefa, w którym właśnie św. Józef jest postawiony za wzór dla „wszystkich powołanych do ojco-stwa – w rodzinie albo w kapłaństwie”. Warto w tym miejscu przy-toczyć ważny dla nas fragment: „Wiemy, że Chrystus zwracał się do Boga Ojca słowem Abba – słowem bliskim i rodzinnym, takim, ja-kim dzieci Jego narodu zwracają się do swoich ojców. Pewnie też, jak inne dzieci, tym samym słowem zwracał się do Józefa. Czy moż-na powiedzieć więcej o tajemnicy ludzkiego ojcostwa? Sam Chry-stus, jako człowiek, doświadczał ojcostwa Boga poprzez swoje syno-stwo wobec św. Józefa”. (Jan Paweł II, Wstańcie, chodźmy!, Kraków 2004, s. 109). Papież zauważa też, że św. Józef ofiarował Dziecku – Jezusowi: podporę męskiej równowagi, jasne widzenia spraw i odwagę, służył zaletami dobrego ojca, czerpiąc siłę z tego najwyższego źródła, od którego bierze nazwę wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi (por. Ef 3, 15). (tamże, s. 109-110).
Szczególnie inspirująca jest dla nas lektura wspomnianego już wyżej dramatu Promieniowanie ojcostwa. Zachwyca w tym tekście opisy-wanie kondycji człowieka w żywym odniesieniu do Boga. Znajdujemy w nim słowa: „Po jakimś długim czasie zdołałem zrozumieć, że nie chcesz, ażebym był ojcem, nie stając się dzieckiem. Dlatego właśnie przyszedł na świat Twój Syn. Jest On całkowicie Twój”. (K. Wojtyła, Promieniowanie ojcostwa, w: tenże, Poezje i dramaty.

MODLITWA ZA SYNOD
„MŁODZIEŻ, WIARA
I ROZEZNAWANIE POWOŁANIA”
3 – 28 PAŹDZIERNIKA 2018
Panie Jezu,
Twój Kościół podążający ku Synodowi
kieruje wzrok na wszystkich młodych ludzi świata.
Prosimy Cię, by z odwagą wzięli oni życie w swoje ręce,
zawsze mając wolne serca dążyli do najpiękniejszych i najgłębszych celów.
Pomóż im odpowiedzieć na wezwanie,
które kierujesz do każdego z nich,
by realizując właściwy projekt życia
osiągnęli szczęście wsparci obecnością mądrych i ofiarnych przewodników.
Otwieraj ich serca na wielkie marzenia i uczyń wrażliwymi na dobro innych.
Niech trwają pod Krzyżem jak Umiłowany Uczeń,
by przyjmować w darze Twoją Matkę.
Uczyń ich świadkami Twojego Zmartwychwstania,
by doświadczając Twojej bliskości, głosili z radością, że jesteś Panem.