14 X 2018 r., XXVIII Niedziela zwykła

Hasło tegorocznego Dnia Papieskiego, „Promieniowanie ojcostwa”, zachęca też do ponownego sięgnięcia do homilii św. Jana Pawła II wygłoszonej w Kielcach 3 czerwca 1991 roku poświęconej IV Przykazaniu Bożemu – Czcij ojca swego i matkę swoją. Możemy tę homilię rozumieć jako konkretne wskazówki nadal aktualne w naszej Ojczyźnie.
Św. Jan Paweł II przypomina nam, że Odkupienie dokonuje się najpierw przez rodzinę. Papież, wskazując na kluczowe znaczenie rodziny, zauważa: „Słowa czwartego przykazania skierowane są do dzieci, do synów i córek. Mówią: »Czcij ojca i matkę«. Z równą siłą jednak odnoszą się do rodziców: »Pamiętaj, abyś prawdziwie zasługiwał na tę cześć«. Bądź godny imienia ojca! Bądź godna imienia matki!”.
Św. Jan Paweł II stwierdza w homilii kieleckiej, że Jezus Chrystus przyszedł objawić ludzkości ojcostwo Boga. Objawić, czyli przywrócić. Przywrócić przez posłuszeństwo aż do śmierci i to śmierci krzyżowej. Tylko w ten sposób Bóg mógł przezwyciężyć skutki grzechu pierworodnego, który był nieposłuszeństwem i zarazem odrzuceniem ojcostwa Boga.


Ogłoszenia duszpasterskie   
XXVIII Niedziela zwykła – 14 X 2018

1. Przeżywamy XVIII Dzień Papieski. Po Mszach św. zbiórka pieniężna na Dzieło Nowego Tysiąclecia na stypendia dla uzdolnionej młodzieży z ubogich środowisk. W naszej parafii młodzież z Dzieła Nowego Tysiąclecia organizuje po raz drugi tzw. miasteczko rodzinne w naszym patio (kiermasz ciast i atrakcje dla dzieci) od 12.30 do 15.00. Serdecznie zapraszamy.

2. Dziś szczególnie modlimy się za nauczycieli i wychowawców. Msza św. w ich intencji o godz. 11.00.

3. Spotkanie z rodzicami dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii Świętej po Mszy św. o godz. 15.00. Za tydzień zapraszamy rodziców dzieci klas I i II.

4. Zachęcamy do udziału w nabożeństwach różańcowych. Dziś o godz. 17.15. W dni powszednie dla dorosłych o godz. 17.30; dla dzieci od poniedziałku do piątku o godz. 16.30 w kaplicy, w soboty o 9.45.

5. Sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji przygotowuje się do odpustu ku czci św. Jana Pawła II (22.10). Jutro kustosz zaprasza grupy modlitewne Żywego Różańca na Mszę św. o godz. 18.00. Jutro także przypada Dzień Dziecka Utraconego.
Spotkanie Stowarzyszenia Rodzin Katolickich po Mszy św. o godz. 18.00.

6. W przyszłą niedzielę – niedziela misyjna i rozpoczęcie tygodnia misyjnego pod hasłem: „Pełni Ducha i posłani”. Kolekta na cele misyjne, a po Mszach św. zbiórka na cele charytatywne naszej parafii.

7. W ramach festiwalu Musica Vera zapraszamy na koncert „Między tradycją a nowoczesnością” do naszego Sanktuarium w sobotę 20 X o godz. 19.30.

8. Diecezjalny Duszpasterz Służby Zdrowia serdecznie zaprasza wszystkich pracowników Służby Zdrowia na Mszę św. w ich intencji, która sprawowana będzie w czwartek 18 X o godz. 18.00 w kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu. Po Mszy św. spotkanie w Centrum Dialogu im. Jana Pawła II.

9. Serdeczne „Bóg zapłać” za posprzątanie kościoła. Dziękujemy za ofiary na upiększanie naszej Świątyni. Mamy już prawie spłacone epitafia i adaptację sali audiowizualnej – 63 tys. zł. (przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego). Do realizacji pozostały witraże na drzwi. Kolekta z 7 X wyniosła 5113 zł. Państwu E. M. Bernaciakom dziękujemy za pomoc przy montowaniu epitafium z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Pani Aleksandra dziękuje za wsparcie wyjazdu na Kubę.

10. Zapraszamy do naszego sklepiku parafialnego oraz biblioteki i wideoteki parafialnej. Zachęcamy do lektury czasopism katolickich. Polecamy pamiątki z naszego Sanktuarium oraz na Samarytanina.
Swój Złoty Jubileusz Małżeństwa obchodzili Państwo Eugenia i Jerzy Mowińscy  z ulicy Bartkiewiczówny.  Złotym Jubilatom życzymy wielu łask Bożych i opieki Jezusa Miłosiernego !


Do wieczności odeszli:
Rajmund Szulc, l. 79
Hanna Kwiatkowska, l. 61
Robert Kwiatkowski, l. 39
Zygfryd Kwiatkowski, l. 76
Jadwiga Dunajko, l. 66
Zenon Olejnik, l. 82
Janusz Radziszewski, l. 58


Intencje mszalne

Niedziela 14 października
7.30 – za żyjące i zmarłe członkinie Róży św. Jana Pawła II
7.30 – o pomyślny przebieg operacji i dalszego leczenia
9.30 + Jadwiga i Marian Bojanowscy, Halina i Kazimierz Jaworscy
11.00 – o błogosławieństwo Boże dla nauczycieli i pracowników oświaty
11.00 + Marianna Kamińska – greg.
12.00(kap) + Janina Zielińska
12.30 – suma w intencji parafian
15.00 + Irena Raczyńska (1 r. śm.)
18.00 + Ludwika i Franciszek Pancierzyńscy oraz zmarli z rodziny
20.00 + Ewelina Tischberger – greg.
Poniedziałek 15 października
7.00 + Irena Adlis
8.30 + Marianna Kamińska – greg.
17.00 + Ewelina Tischberger – greg.
17.00 + Wacław i Ryszard
18.00 + Jadwiga i Tadeusz Łużyńscy oraz dziadkowie Anastazja i Jan  Marchelek
Wtorek 16 października
7.00 – o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla rodziny za przyczyną św. Józefa
8.30 + Marianna Kamińska – greg.
17.00 + Ewelina Tischberger – greg.
17.00 + zmarli z rodzin Puszakowskich, Zacharskich, Laszkiewicz i dusze w czyśćcu cierpiące
18.00 + Marta (2 r. śm.) i Marian Fojgt
Środa 17 października
7.00 + Marianna Kamińska – greg.
8.30 + Anna Perdenia
17.00 + Jadwiga (1 r. śm.) i Adam Delikat oraz zmarli z rodziny Pawlak
17.00 + Ewelina Tischberger – greg.
17.00 + Jaromir Durczewski
18.00 – dziękczynna za dar życia Pawła Garachow w 3. rocznicę jego śmierci
Czwartek 18 października
7.00 + Marianna Kamińska – greg.
8.30 + Ewelina Tischberger – greg.
17.00 + Władysław i Bronisława Żółkiewscy
17.00 + Łukasz Zaidlewicz oraz zmarli z rodzin Malewskich i Zaidlewicz
17.00 + Helena Koba
18.00 – dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Tatiany i Marka w 21. rocznicę ślubu
Piątek 19 października
7.00 + Małgorzata i Brunon Sus oraz zmarli z rodzin Sus, Reetz, Zalfresso – Jundziłło
7.00 + dusze w czyśćcu cierpiące
8.30 + Marianna Kamińska – greg.
15.00 – msza św. w Godzinie Miłosierdzia
17.00 + Edward Zarzycki (16 r. śm.) i rodzice z obojga stron
17.00 + Ewelina Tischberger – greg.
18.00 + Agnieszka Żółkiewska (3 r. śm.)
Sobota 20 października
7.00 + Jan Sarnowski, Franciszek i Waleria Gołębiewscy oraz bracia Joachim i Jerzy Gołębiewscy
7.00 – o błogosławieństwo Boże dla ks. Karola
8.30 + Ewelina Tischberger – greg.
14.00 – msza św. ślubna
17.00 + Jan Borkowski (14 r. śm.) oraz rodzice z obojga stron
17.00 + Adam Stankowski (20 r. śm.), rodzice i dziadkowie z obojga stron oraz brat Wiesław
17.00 + Marianna Kamińska – greg.
18.00 + Bronisława (18 r. śm.) i Franciszek


Sobota 20 października godz. 19.30 w naszym Sanktuarium
MUSICA VERA
Ewa Fabiańska – Jelińska w 2013 roku ukończyła z wyróżnieniem Akademię Muzyczną im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu w klasie prof. Zbigniewa Kozuba. Jest także absolwentką studiów podyplomowych z kompozycji (2014) w uczelni Universität für Musik und darstellende Kunst w Wiedniu pod kierunkiem prof. Reinharda Karge-ra. W roku 2016 uzyskała stopień doktora w dziedzinie sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej kompozycja i teoria muzyki.
Jest laureatką wielu prestiżowych ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów kompozytorskich m.in. Międzynarodowego Kon-kursu Kompozytorskiego na utwór perkusyjny w Oklahoma City, USA (2010), Międzynarodowego Konkursu Kompozytorskiego ‚Gramodeska’ w Pradze (2011), Międzynarodowego Konkursu Kompozytorskie-go ‚Marathon V-Festival for young contemporary music’ w Wiedniu (2013), Ogólnopolskiego Konkursu Kompozytorskiego KM Związku Kompozytorów Polskich im. Z. Mycielskiego (2013, 2014), XIV. International Forum Music of Youth w Kijowie (2016) czy Special Prize EUROPEAN PIANO BRIDGE w Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim Artistes en herbe w Luksemburgu (2017).
Jej kompozycja Trzy Tańce Polskie na kwintet dęty blaszany została zakwalifikowana przez międzynarodowe jury oraz wykonana w 2016 roku podczas jednego z najbardziej prestiżowych festiwali – Światowych Dni Muzyki w Korei Południowej organizowanych przez Międzynarodowe Towarzystwo Muzyki Współczesnej. Kompozytorka była jedną z najmłodszych uczestniczek tego Festiwalu.

Ensemble TOCCANTE powstał wiosną 2016 roku. Jest wynikiem przyjaźni pięciu pasjonatek muzyki dawnej, z których każda ma znaczące doświadczenie i osiągnięcia w dziedzinie profesjonalnej gry na swoim instrumencie.
Zespół wyróżnia się spośród wielu istniejących ansambli tym, że w jego stały skład wchodzi wokalistka – sopran Anna Budzyńska. Na instrumentach solowych grają Olga Musiał – Kurzawska (flet traverso) oraz Katarzyna Kmieciak (skrzypce). Sekcję basso continuo tworzą wiolonczelistka Martyna Jankowska oraz klawesynistka Dagmara Tyr-cha. Wszystkie artystki grają na kopiach instrumentów barokowych, które wymagają nie tylko specjalnych umiejętności technicznych, lecz także szerokiej wiedzy muzycznej.
Przez słuchaczy doceniana jest ich szczerość i swoboda, z jaką artystki wykonują różnorodny repertuar oraz widoczna przyjemność, którą sprawia im możliwość wspólnego muzykowania. Ich zaangażowanie i wrażliwość daje niepowtarzalny efekt. Muzyka, tworzona blisko trzysta lat temu, nabiera w ich interpretacji życia i kolorów, które stają się bliskie także współczesnemu słuchaczowi.


15 października – Dzień Dziecka Utraconego

„Zaufaj Mi, zawsze jestem z Tobą”

Po długim oczekiwaniu na dziecko wreszcie przyszedł czas radości, zostanę Mamą, moje serce przepełniało szczęście. Radość nie trwała jednak długo, nastąpiła niepewność co będzie z moim dzieckiem? Diagnoza nie była obiecująca najbliższe dni miały rozstrzygnąć czy moje maleństwo będzie żyło. Zaczęłam odmawiać nowennę do Św. Rity z prośbą o zdrowe dziecko. W połowie nowenny pojawiło się światło, proś o wypełnienie woli Bożej. Tak bardzo bałam się woli Bożej, bałam się utraty dziecka. To, co tak przerażało mnie, stało się, iskrzące światełko nowego życia zgasło. Cząstka mnie również została pogrążona w ciemnościach bólu. Nadszedł czas próby, nieprzespanych nocy, niekończących się łez, wszechogarniającego smutku. Później nastąpiła cisza i milczenie, i wtedy przyszedł Pan. Tak bardzo moje zranione serce pragnęło Boga. Bóg zawsze przychodzi w ciszy, przynosi łaskę i daje ukojenie. Powoli jakby z rozproszonych dźwięków moich myśli, myśli innych ludzi, usłyszałam szept Boga. „Nie płacz, widzę Twój ból, widzę twoje łzy… Twoje dziecko jest ze Mną. Jest w niebie, szczęśliwie. Chcę Cię zapewnić, że jest zbawione. Po prostu zaufaj Mi…”

Upłynęło kilka lat, wciąż jednak pamiętam o moim nienarodzonym dziecku, pociechą jest dla mnie myśl, że jest w niebie z Bogiem, który jest Miłością. Dziś dziękuję Panu, że przeprowadził mnie przez to trudne doświadczenie, jestem wdzięczna św. Ricie, że towarzyszyła mi w przyjęciu woli Pana. Dziś modlę się za moje dziecko:

„Twojemu Miłosierdziu, o Boże, powierzam mojego męża i nasze ukochane dzieciątko.
Wierzę, że w dniu w którym jego serce przestało bić w moim łonie, zaczęło bić w Niebiańskim Świecie.
Jezu, Ty kochasz tych najmniejszych i wiem, że teraz tulisz w ramionach Maleństwo, które ja utraciłam.
Proszę, daj mi siłę, abym żyła dalej tak, bym po swojej śmierci mogła spotkać się z moim dzieckiem w Twojej ojczyźnie.
Niech ono, wraz ze wszystkimi świętymi, stanie się naszym orędownikiem. Amen”.