11 XI 2018 r., XXXII Niedziela zwykła

Te Deum laudamus

Boże, Ty rządzisz całym światem, przyjmij łaskawie naszą modlitwę, którą zanosimy za naszą ojczyznę w 100. rocznicę jej odrodzenia. Niech dzięki mądrości rządzących i uczciwości obywateli panują w niej zgoda i sprawiedliwość, abyśmy żyli w pokoju i dobrobycie.

Naród jako szczególna wspólnota ludzi jest wezwany do zwycięstwa: do zwycięstwa mocą wiary, nadziei i miłości; do zwycięstwa mocą prawdy, wolności i sprawiedliwości. Prosimy Cię o takie zwycięstwo. Wybaw nas od głodu, nędzy i wojny. Obdarz nas chlebem. Boże, nasz Ojcze, polecamy Ci trudne „dziś i jutro” naszego narodu. Polecamy Ci jego przyszłość i prosimy: błogosław naszej pracy, błogosław naszą wspólnotę, błogosław nasze rodziny, błogosław naszą ojczyznę.


Ogłoszenia duszpasterskie
XXXII Niedziela zwykła – 11 XI 2018
1. Dziś cała Polska dziękuje Panu Bogu za wstawiennictwem Matki Bożej Królowej Polski za 100 – lecie odzyskania przez naszą Ojczyznę niepodległości. W naszej wspólnocie parafialnej Msza św. w intencji Ojczyzny o godz. 9.30. Po Eucharystii przy epitafium jubileuszowym modlitwy i złożenie kwiatów, zniczy oraz odśpiewanie hymnu „Boże coś Polskę”.

2. W przyszłą niedzielę rozpoczniemy roznoszenie opłatka wigilijnego w naszej parafii. Opłatki zostaną poświęcone podczas każdej Mszy św. Lista posłańców opłatkowych znajduje się w dzisiejszej gazetce parafialnej. Dar opłatka z parafii jest zawsze wyrazem więzi ze swoją wspólnotą. Starajmy się go zachować i pielęgnować. Roznosiciele opłatkowi mają specjalne zaświadczenie parafii (identyfikator), by uniknąć wszelkich nadużyć. Wszelki dochód z roznoszenia opłatków (w postaci cegiełek) przeznaczony jest na funkcjonowanie Domu Pomocy Samarytanin. Spotkanie organizacyjne z roznosicielami opłatkowymi odbędzie się w środę 14 XI po Mszy św. o godz. 18.00.

3. W przyszłą niedzielę zapraszamy na spotkanie formacyjne rodziców dzieci przygotowujących się do I Komunii św. po Mszy św. o godz. 15.00.

4. Z postanowienia papieża Franciszka przyszła niedziela to Dzień Ubogich w Kościele. Przy okazji pragniemy podziękować wszystkim zaangażowanym w działalność parafialnego zespołu charytatywnego, który w imieniu parafii służy ubogim. Doraźna pomoc świadczona jest co wtorek w Samarytaninie. Działalność ta finansowana jest ze zbiórek pieniężnych, ofiar składanych do skarbonki św. Antoniego oraz z darów składanych w Samarytaninie. „Bóg zapłać” za każdą ofiarę złożoną do skarbonki św. Antoniego oraz za przyniesione dary.

5. Dziękujemy za posprzątanie kościoła. „Bóg zapłać” za ofiary na upiększanie naszej Świątyni (witraże) i funkcjonowanie parafii oraz domu pomocy Samarytanin. Kolekta z 4 XI wyniosła 5191 zł.

6. Zapraszamy do naszego sklepiku parafialnego oraz biblioteki i wideoteki parafialnej. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej.

Do wieczności odszedł:
Roman Nowakowski, l 61


Intencje mszalne
Niedziela 11 listopada
7.30 + Ryszard Kawczyński (1 r. śm.), rodzice oraz zmarli z rodzin z obojga stron
9.30 – za Ojczyznę
11.00 – dziękczynna z prośbą o błog. Boże dla Marka i Janusza z ok. 45 urodzin  oraz o życie wieczne dla ich mamy Hani (45 r. śm.)
11.00 + Jan i Danuta Lenz oraz zmarli z rodziny Walczaków
12.00(kap) + Jadwiga Lipińska (1 r. śm.) oraz Antoni Lipiński
12.30 – suma w intencji parafian
15.00 + Janina Zielińska
18.00 + rodzice Irena i Wacław, dziadkowie Wacław i Maria oraz Kazimierz i Helena
20.00 + Jan Jeszka – greg.
Poniedziałek 12 listopada
7.00 + Jan Jeszka – greg.
8.30 + Witold oraz zmarli z rodzinKureckich i Sztuckich
17.00 + Henryk Cioch, Mirosława i rodzice z obojga stron
18.00 + rodzice Irena i Edmund Mrówczyńscy
Wtorek 13 listopada
7.00 + Jan Jeszka – greg.
8.30 + Agnieszka i Alojzy Gliszczyńscy,Helena oraz zmarli z rodzinySurlikowskich
17.00 + Marcin (1 r. śm.) i Maria (2 r. śm.)
18.00 + rodzice Stanisław i Teresa Bojanowscy
Środa 14 listopada
7.00 + Jan Jeszka – greg.
8.30 + Jan, Wanda, Stanisław Czaplińscy, Teresa, Ksawery i Grzegorz Ossowscy
17.00 + zmarłe koleżanki i przyjaciele: Siostra Beata, Gertruda Roznerska, Elżbieta, Teresa, Brygida, Bogumiła, Zbigniew, Kunegunda, Irena,  prof. Leokadia Rogalska
18.00 + Tadeusz Kużel (2 r. śm.)
Czwartek 15 listopada
7.00 + Jan Jeszka – greg.
8.30 + Małgorzata Trapszyc (2 r. śm.)
17.00 + Marek Bruhn
17.00 – o zdrowie dla ks. Józefa Kiełpińskiego
18.00 + Józef Cieślak i rodzice z ob. stron
Piątek 16 listopada
7.00 + Jan Jeszka – greg.
8.30 + Marek Bruhn
15.00 – msza św. w Godzinie Miłosierdzia
17.00 – o potrzebne łaski i Boże błogosławieństwo dla Marty z okazji 7 r. urodzin oraz dla rodzin Gnatowskich  i Frątczaków
17.00 + Jan Żuk (18 r. śm.), żona Helena
i rodzice z obojga stron
18.00 + ks. kan. Edmund Jastak
Sobota 17 listopada
7.00 + Jan Jeszka – greg.
8.30 – dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Aleksandry i Jerzego z okazji 55 r. ślubu
16.00 – msza św. ślubna
17.00 + Marian i Felicja Zywert
17.00 + Marianna (2 r. śm.) i Jerzy Owsian
17.00 + zmarli z rodzin Puszakowskich, Zacharskich, Laszkiewicz i dusze w czyśćcu cierpiące
18.00 + Wawrzyniec Bogacki (31 r. śm.)