18 XI 2018 r., XXXIII Niedziela zwykła

Niebo i ziemia przeminą

Kiedy rok liturgiczny dobiega końca, liturgia wzywa wiernych do rozważania końca czasów, który zbiega się z objawieniem i powrotem chwalebnym Chrystusa oraz odnowieniem w Nim wszystkich rzeczy. To wielkie wydarzenie eschatologiczne przedstawiają dzisiejsze czytania, szczególnie zaś proroctwo Daniela i Ewangelia.

Proroctwa Daniela, podobnie jak Chrystusa, odnoszą się również do wydarzeń historycznych mających nadejść — do prześladowania Żydów przez królów pogańskich i zniszczenia Jerozolimy — lecz w pełnym znaczeniu odnoszą się one do końca czasów. Doświadczenia i cierpienia owej godziny będą ostatnim wezwaniem do nawrócenia grzeszników oraz ostatnim oczyszczeniem wybranych. Daremnie dociekać, kiedy i jak to nadejdzie; jest to tajemnica Boga. Należy raczej mieć na uwadze, że od śmierci, zmartwychwstania Chrystusa cały czas potem historia jest nastawiona na ostateczne przyjście Pana i dlatego powinna służyć przygotowaniu Jego chwalebnego powrotu. Zmienne koleje i utrapienia dzisiejsze, ale i jutrzejsze, tak jednostek jak i narodów, mają za jedyny cel przygotowanie ludzi na ostateczne przyjście Chrystusa oraz na ich przyszłe w Nim uwielbienie.


Ojczyznę wolną pobłogosław Panie

W naszym Sanktuarium w roku dziękczynienia Panu Bogu za 100 – lecie odzyskania przez Polskę niepodległości wiele obchodów miało charakter patriotyczny. W lipcu zostało odsłonięte epitafium ofiar Wołynia, a podczas uroczystości odpustowej ku czci św. Siostry Faustyny w październiku epitafium upamiętniające tę szczególną dla naszego narodu rocznicę.

W wigilię Święta Niepodległości wierni zgromadzili się na modlitwie różańcowej w intencji naszej Ojczyzny, adoracji Najświętszego Sakramentu oraz Apelu Jasnogórskim. W niedzielę 11 listopada podczas wszystkich Mszy świętych śpiewaliśmy Te Deum laudamus (Ciebie, Boga wysławiamy), aby w ten sposób dziękować Stwórcy za wielkie rzeczy, których dokonał w historii naszego narodu.

Uroczysta Msza święta za Ojczyznę została odprawiona przez ks. Prałata Stanisława Majewskiego o godz. 9.30. Wcześniej dr Zbigniew Girzyński, historyk oraz poseł na Sejm trzech kadencji, w przygotowanej przez siebie prelekcji opowiedział o drodze, którą Polska musiała przebyć do wolności. W uroczystej Eucharystii udział wzięli przedstawiciele i poczty sztandarowe Międzyzakładowej Komisji Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”, Akcji Katolickiej Diecezji Toruńskiej, VI Liceum Ogólnokształcącego im. Zesłańców Sybiru oraz Szkoły Podstawowej nr 4 im. św. Jana Pawła II w Toruniu. Po zakończonej Mszy świętej złożono znicze i kwiaty pod epitafium upamiętniającym 100. rocznicę odzyskania niepodległości.

O godz. 12.00 wierni raz jeszcze bardzo licznie zapełnili świątynię, aby wspólnie z duszpasterzami zaśpiewać hymn narodowy.


Ogłoszenia duszpasterskie  
XXXIII Niedziela zwykła – 18 XI

1. Z woli Ojca św. Franciszka kościół powszechny obchodzi dzisiaj Dzień Ubogich. Starajmy się dostrzec tych, którzy posiadają znacznie mniej niż my i przyjdźmy im z pomocą. Kościół wspiera biednych przez Caritas na szczeblu parafialnym i diecezjalnym, ogólnokrajowym i międzynarodowym. Włączajmy się w jego działalność. Wszystkim zaangażowanym w dzieło Caritas składamy serdeczne „Bóg zapłać”.

2. Dziś spotkanie z rodzicami dzieci przygotowujących się do I Komunii św. po Mszy św. o godz. 15.00.

3. Za tydzień ostatnia niedziela roku kościelnego i Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. Na Mokrym – odpust parafialny. Po Mszy św. o godz. 12.30 akt oddania Chrystusowi Królowi Wszechświata. Na Mszach św. Słowo Boże wygłosi ks. Łukasz Skarżyński, proboszcz parafii św. Andrzeja na Jarze. Po Mszach św. radni tej parafii przeprowadzą zbiórkę pieniężną na budowę ich kościoła.

Przed Mszą św. o godz. 15.00 (o 14.45) promujemy nowych ministrantów, a po Mszy św. zapraszamy na spotkanie rodziców członków Służby Ołtarza.

4. W piątek 23.11 po Mszy św. o godz. 18.00 comiesięczne spotkanie modlitewne czcicieli św. Ojca Pio.

5. W sobotę zapraszamy na Mszę św. z modlitwą o uzdrowienie o godz. 9.30. Msza św. poprzedzona jest nocną adoracją Najświętszego Sakramentu w kościele od piątku od godz. 19.00 (po modlitwie czcicieli św. Ojca Pio) do soboty do godz. 7.00. Zachęcamy do udziału we Mszy św. i adoracji.

6. Dziś rozpoczynamy roznoszenie opłatka wigilijnego w naszej parafii. Jak najserdeczniej dziękujemy wszystkim, którzy w to dzieło są zaangażowani. Przez dzielenie się opłatkiem pochodzącym z własnej parafii pragniemy umocnić wzajemną więź. Prosimy o życzliwe przyjęcie roznosicieli opłatkowych. Dziękujemy też za każdą ofiarę przeznaczoną na działalność naszego Domu Pomocy Samarytanin. Podsumowanie nastąpi w piątek 7.12 po Mszy św. o godz. 18.00.

7. Serdeczne „Bóg zapłać” za posprzątanie kościoła. Dziękujemy za ofiary na upiększanie naszej Świątyni, na funkcjonowanie parafii oraz domu pomocy Samarytanin. Kolekta z 11 XI wyniosła 7192 zł. Za tydzień kolekta na Wyższe Seminarium Duchowne w Toruniu.

8. Zapraszamy do naszego sklepiku parafialnego oraz biblioteki i wideoteki parafialnej. Zachęcamy do lektury czasopism katolickich.

Serdecznie pozdrawiamy wszystkich modlących się w naszym Sanktuarium i życzymy, by spotkanie z Jezusem – Królem Miłosierdzia dało nam rozeznanie znaków czasu !!!


Intencje mszalne
Niedziela 18 listopada
7.30 + Maria i Krzysztof Szczepańscy oraz o zdrowie i Miłosierdzie Boże  dla rodziny
7.30 + Jan Jeszka – greg.
9.30 + Jarosław Jaworski (19 r. śm.), rodzice i zmarli z rodziny
11.00 – rez. p. Wałdowski
12.00(kap) + Konrad Wąsikowski  (19 r. śm.) i zmarli z rodziny
12.30 – suma w intencji parafian
15.00 + Aleksy Szkodziński (7 r. śm.)
18.00 – rez. p. Wasilow
20.00 + Sylwester. Irena i Henryk Regent
Poniedziałek 19 listopada
7.00 + dusze w czyśćcu cierpiące
8.30 + Marek Bruhn
17.00 + Stanisława i Józef Ciechaccy
17.00 + Jan Jeszka – greg.
18.00 + mąż Ryszard oraz Irena Sobocińscy
Wtorek 20 listopada
7.00 – o potrzebne łaski, Boże błogosławieństwo i wzrost w miłości Bożej dla Michała i jego rodziców
8.30 + Marek Bruhn
17.00 + Halina i Feliks Sobaccy
18.00 + Jan Jeszka – greg.
Środa 21 listopada
7.00 – o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Pani Krystyny
8.30 – rez. p. Kiełbasiewicz
17.00 + Jakub Nowatkowski
17.00 + Hieronim Bronowski (4 r. śm.)
17.00 + Jan Jeszka – greg.
18.00 + Janusz Radziszewski
Czwartek 22 listopada
7.00 – za nowożeńców Kamilę i Bartosza
8.30 + Cecylia i Edmund
17.00 + Sławomir (25 r. śm.) i Urszula (10 r. śm.) Wolak
17.00 + rodzice Więckowscy, bracia Ryszard i Zygmunt, siostra Aleksandra Cagowska, Roch Kaczyński oraz Renata Nadolska
17.00 + Jan Jeszka – greg.
18.00 + Witold Szczuczko (6 r. śm.)
Piątek 23 listopada
7.00 – rez.
8.30 + Andrzej Drapiewski (1 r. śm.) i zmarli z rodziny Witkowskich
15.00 – msza św. w Godzinie Miłosierdzia
17.00 – rez. p. Gliński
17.00 + Jan Jeszka – greg.
18.00 + Wiesław Ziółkowski (8 r. śm.) oraz zmarli z rodzin Ziółkowskich  i Nowackich
Sobota 24 listopada
7.00 + dusze w czyśćcu cierpiące
8.30 + Jan Jeszka – greg.
8.30 + Danuta Jarek
17.00 + Ryszard Wójcik
17.00 + Marek (5 r. śm.) oraz rodzice Bronisław (25 r. śm.) i Czesława Pieróg
18.00 – dziękczynna z prośbą o zdrowie