25 XI 2018 r.
Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

Aby dać świadectwo prawdzie

Jest rzeczą znamienną, że na kartach Ewangelii nie znajdujemy ani jednej wypowiedzi Jezusa, w której sugerowałby potrzebę zmiany władzy państwowej czy świątynnej. Nigdy nie wystąpił z wezwaniem do rewolucji, mimo że wszyscy na to czekali. Swoją postawą wierności prawdzie wskazał jednak drogę jedynego, skutecznego oddziaływania na władzę i możliwość zamiany nie tyle jednego władcy na innego, ile wewnętrznej przemiany człowieka sprawującego władzę, przez wprowadzenie go na drogę szacunku dla prawdy.

Piłat i Kajfasz mieli najwartościowszego podwładnego, jaki kiedykolwiek żył na ziemi. Ponieważ zdradzili prawdę, wydali na Niego wyrok śmierci. W rzeczywistości jednak to prawda wydała na nich wyrok. Gdziekolwiek prawda zostanie naruszona, tam sprawa nie zostaje jeszcze definitywnie zamknięta, nawet gdy obrońcy prawdy ponoszą śmierć. Ostatnie słowo bowiem należy zawsze nie do władzy, ale do prawdy.

Chrystus Król — rządzi światem w imię miłości, a sądzi świat w imię prawdy. Dlatego On jest jedynym, sprawiedliwym Władcą świata.


Ogłoszenia parafialne 
Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata – 25 XI 2018

1. Dziś ostatnia niedziela roku kościelnego. Po Sumie wystawienie Najświętszego Sakramentu i akt oddania się Jezusowi Chrystusowi Królowi Wszechświata.

2. Dziś gościmy ks. Łukasza Skarżyńskiego, proboszcza parafii św. Andrzeja na Jarze w Toruniu. Ks. Proboszcz Łukasz zapoznaje nas z życiem swojej parafii, a po Mszach świętych wraz z przedstawicielami rady parafialnej przeprowadza zbiórkę pieniężną na budowę kościoła.

3. W piątek przypada Święto Św. Andrzeja Apostoła – imieniny Biskupa Andrzeja Suskiego i doroczny odpust parafialny na Jarze. Suma o godz. 18.00.

4. Od przyszłej niedzieli (2 grudnia) rozpoczynamy Adwent – czas radosnego oczekiwania na przyjście Pana.
Adwent rozpoczynamy uroczystymi Nieszporami w sobotę 1 grudnia o godz. 17.30. Serdecznie zapraszamy.
Tradycyjne nabożeństwo dziękczynnej modlitwy parafialnej w połączeniu z nabożeństwem I – sobotnim i czuwaniem Obrońców Życia po Mszy św. o godz. 18.

5. Dziś przed Mszą św. o godz. 15 promocja nowych ministrantów, a po Mszy św. spotkanie z rodzicami ministrantów, lektorów i kandydatów w salce katechetycznej.

6. W przyszłą niedzielę po Mszach św. zbiórka charytatywna do puszek na paczki świąteczne dla ubogich.

7. Serdeczne podziękowanie za posprzątanie kaplicy. Dziękujemy za ofiary na funkcjonowanie parafii oraz domu pomocy Samarytanin – zwłaszcza te składane podczas roznoszenia opłatka wigilijnego. „Bóg zapłać” za ofiary na upiększanie naszego Sanktuarium oraz przeznaczone na działalność charytatywną z okazji Dnia Ubogich (2460,40 zł.). Kolekta z 18 XI wyniosła 5237 zł. W przyszłą niedzielę kolekta na dofinansowanie ogrzewania kościoła i kaplicy.

8. Zapraszamy do naszego sklepiku parafialnego oraz biblioteki i wideoteki parafialnej. Polecamy prasę katolicką oraz pamiątki z naszego Sanktuarium i cegiełki na Samarytanina.

Do wieczności odeszli:
Elżbieta Bonowicz, l 73,
Józef Szczęsny, l 86.

Pozdrawiamy wszystkich i życzymy, by Jezus – Król Miłosierdzia
był Królem naszych serc !!!


Czas przyjmowania opłatka

W ubiegłą niedzielę w naszej parafii podczas Mszy świętych odbywało się poświęcenie opłatków wigilijnych oraz rozesłanie posłań-ców, którzy zatroszczą się o to, aby opłatek dotarł do każdego parafianina i każdej parafianki. W ten sposób swoją misję rozpoczęło 135 po-słańców opłatkowych.

Roznoszenie oraz przyjmowanie opłatka posiada olbrzymi du-chowy charakter. Od początków chrześcijaństwa dzielenie się chlebem ukazywało chęć bycia razem oraz jedność członków wspólnoty. Łamanie białego chleba podczas wigilijnej wieczerzy, który poświęcony został przy parafialnym ołtarzu to znak dzielenia się tą miłością, którą karmimy się od samego Jezusa Chrystusa.
Parafianie wraz z opłatkiem otrzymają folder, w którym znajdą skierowane do nich przez Księdza Proboszcza słowo. Prospekt przypomina także najważniejsze wydarzenia, które w minionym okresie stały się udziałem naszej wspólnoty oraz przekazuje potrzebne informacje dotyczące życia liturgicznego i duszpasterskiego parafii. Przy odbieraniu opłatka każdy będzie miał okazję do tego, aby włożyć swój wkład w dzieło rozbudowy Domu Pomocy Samarytanin poprzez wykupienie cegiełki lub złożenie dobrowolnej ofiary.
Posłańcy przekażą też wiernym informację o terminie wizyty duszpasterskiej.


Dzień Seniora w naszym Ognisku

W czwartek 15 listopada w Parafialnym Ognisku odbyły się uroczyste obchody Światowego Dnia Seniora. W tym dniu oficjalnie podziękowaliśmy także p. Hannie Kosińskiej za 20- letnią pracę na stanowisku dyrektora placówki.

Popołudnie w placówce zgromadziło ok. 100 osób z wielu grup, z którymi od lat współpracujemy. Wśród zaproszonych gości znaleźli się: ks. Prałat Stanisław Majewski, p. Hanna Kosińska wraz z mężem, przedstawiciele toruńskich władz miejskich: Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki społecznej p. Izabela Miłoszewska, Kierownik Działu Wsparcia Rodziny i Pieczy Zastępczej w MOPR p. Marcin Cięgotura, Pani Dorota Wróblewska z MOPR, przewodnicząca Toruńskiej Rady Seniorów p. Krystyna Nowakowska, przedstawiciele parafialnego Klubu Seniora z przewodniczącą p. Danutą Wolską, pensjonariusze Domu Opieki „Samarytanin” z dyrektor p. Ewą Grajkowską i opiekunami, seniorzy z Toruńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku z przedstawicielami Zarządu, wolontariusze, byli wychowankowie, przedstawiciele rodziców dzieci.

Gości przywitała obecna Dyrektor Ogniska Siostra Mateusza oraz gospodarz naszej parafii ks. Prałat Stanisław Majewski. Dzieci pod kierunkiem wychowawców zaprezentowały program artystyczny, który obejmował przedstawienie pt. „Cztery pory roku”, piosenki i układy taneczne. Po występach ”milusińskich” przyszedł czas na podziękowania i życzenia dla pani Hanny Kosińskiej. Odczytano oficjalny list gratulacyjny od prezydenta miasta Torunia p. Michała Zaleskiego. Wręczono statuetkę anioła w dowód wdzięczności za długoletnia pracę na rzecz młodych Torunian. Przedstawiciele poszczególnych grup skierowali do p. Hanny wiele ciepłych słów, wręczyli kwiaty, dziękowali za możliwość współpracy i serdeczność. Szczególne gorąco pożegnały p. dyrektor dzieci z Ogniska i kadra. Wręczono kwiaty, dyplom, kosz rozmaitości, pamiątkowe zdjęcia, laurki i upominek – niespodziankę. Pani Hanna Kosińska nie ukrywała łez wzruszenia, wdzięczna za cudowny wieczór i docenienie jej działań kierowniczych. Seniorzy, którzy licznie przybyli do Ogniska otrzymali własnoręcznie wykonany upominek z toruńskim sercem.

Po zakończeniu części oficjalnej spotkania wykonano pamiątkowe zdjęcie wszystkich gości. Uroczystość zakończono słodkim poczęstunkiem, miłymi rozmowami przy herbatce i kawie. To listopadowe popołudnie, podczas  którego panowała radosna, miła, ciepła, ale też i wzruszająca atmosfera na długo pozostanie w pamięci wszystkich…

Siostrze Mateuszy życzymy powodzenia, zdrowia, sił i wielu łask Bożych w pracy kierowniczej w naszym Ognisku.

Kadra Ogniska Parafialnego


Intencje mszalne
Niedziela 25 listopada
7.30 + rodzice Rozalia i Józef, Stanisław Reczuch i zmarli z rodziny
9.30 + Helena, Zofia, Kazimierz, Eugeniusz i Stanisława Grodziccy
11.00 + Mirosława Pilarska (33 r. śm.), Jerzy Mazurkiewicz, Julia i Ludwik Moryto, Adam i Rafał Kubiak
11.00 + Fabian Jasiński (40 r. śm.)
12.00(kap) + Kazimierz Kuzimkowski  (23 r. śm.) oraz rodzice i rodzeństwo Tarkowscy
12.30 – suma w intencji parafian
15.00 – dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Andrzeja Stepień z okazji 70 r. urodzin oraz opiekę NMP dla całej rodziny
18.00 – o Boże błogosławieństwo  i potrzebne łaski dla Emilii i córki Hanny  z okazji urodzin oraz o stałą opiekę MB
dla całej rodziny
20.00 + Jan Jeszka – greg.
Poniedziałek 26 listopada
7.00 + Jan Jeszka – greg.
8.30 – o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Leokadii i Lidii Jędryka
17.00 + rodzice Stanisława i Piotr Oberland
18.00 + Kazimierz, Bolesława i Jan Maszkiewicz oraz Adam i Stefania Trela
Wtorek 27 listopada
7.00 + Jan Jeszka – greg.
8.30 + rodzice i brat Dąbkowscy oraz dziadkowie Rakowscy
17.00 – rez.
18.00 – rez. p. Majewska
Środa 28 listopada
7.00 + Jan Jeszka – greg.
8.30 + ks. Prał. Zdzisław Wyrowiński
17.00 + Zdzisław Ubysz, rodzice z obojga stron: Katarzyna i Paweł, Waleria i Stanisław oraz bracia Józef i Tadeusz
18.00 – dziękczynna za szczęśliwy przebieg operacji i powrót do zdrowia wnuczki Martynki
Czwartek 29 listopada
7.00 + Jan Jeszka – greg.
8.30 + Joanna Wasilewska (11 r. śm.)
17.00 + Regina, Janina, Józef i Władysław  Wesoły
17.00 + Jadwiga Zyblewska
17.00 + zmarli z rodzin Puszakowskich, Zacharskich, Laszkiewicz oraz dusze  w czyśćcu cierpiące
18.00 + Władysław (50 r. śm.) i Bronisława (9 r. śm.) Nowak
Piątek 30 listopada
7.00 + Jan Jeszka – greg.
8.30 – dziękczynna z prośbą o dary Ducha Świętego dla Andrzeja w dniu imienin
15.00 – msza św. w Godzinie Miłosierdzia
17.00 – o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Andrzeja
17.00 – o łaskę zdrowia dla Wojciecha i siły do walki z chorobą
18.00 – dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo dla małżonków w kolejna rocznicę ślubu oraz o nawrócenie w rodzinie
Sobota 1 grudnia
7.00 + Jan Jeszka – greg.
8.30 – o Boże błogosławieństwo z okazji 35 urodzin dla Cypriana
15.00 – msza św. ślubna
17.00 + Tadeusz Szlufik (21 r. śm.) i rodzice z obojga stron
17.00 + Kazimierz Maszkiewicz oraz Piotr, Jadwiga i Genowefa Cetera
18.00 – wynagradzająca Niep. Sercu NMP