2 XII 2018 r., I Niedziela Adwentu

Zbliża się wasze odkupienie

Kościół, rozpoczynając Adwent czytaniem Ewangelii, która opowiada o końcu świata i ostatecznym przyjściu Pana, nie zamierza straszyć swoich synów, lecz napomnieć ich, że czas mija, życie ziemskie zaś jest chwilowe, że celem nadziei i pragnień nie może być ziemia, lecz niebo. Jeśli świat aktualnie jest wzburzony przez wojny, rewolucje, przewrót idei, deprawację obyczajów, wszystko to powinno być ostrzeżeniem: człowiek odrzucając Boga zginie, bo tylko On może go zbawić. A więc: „Nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie”. Kościół pragnie obudzić w sercach pragnienie i potrzebę zbawienia, tęsknotę za Zbawicielem. Zamiast dać się porwać i pochłonąć przez zmienne ziemskie wypadki, trzeba opanować je i przeżywać w świetle przyjścia Pana: „Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie przypadł na was znienacka”. Należy więc czuwać „modląc się w każdym czasie” i korzystać z czasu, by postępować w miłości Boga i bliźniego. Takie jest życzenie i zachęta św. Pawia: „Bracia, Pan niech pomnoży i niech spotęguje waszą wzajemną miłość dla wszystkich… aby serca wasze utwierdzone zostały jako nienaganne w świętości… na przyjście Pana naszego Jezusa”.Ta sprawiedliwość, ta świętość, jaką Zbawiciel przyniósł na ziemię, winna rodzić się i rozwijać w sercu chrześcijanina, a stąd rozlewać się na świat.


I Niedziela Adwentu – 2 XII 2018 
Ogłoszenia duszpasterskie  

1. Rozpoczynamy czas Adwentu, radosnego oczekiwania na przyjście Pana. Hasło rozpoczynającego się roku kościelnego brzmi: „W mocy Bożego Ducha”.

2. Czas Adwentu to nasza troska o potrzebujących. Po Mszach św. parafialny oddział „Caritas” przeprowadza zbiórkę pieniężną do puszek na paczki wigilijne dla ubogich. Za tydzień doroczna zbiórka pieniężna jako pomoc dla Kościoła na Wschodzie (w byłych republikach ZSRR). Do nabycia również świece Wigilijnego Dzieła u służby liturgicznej i w sklepiku. Zespół kresowian przeprowadza zbiórkę żywności dla Polaków żyjących poza granicami wschodnimi. Bliższe informacje na plakacie w gablocie.

3. W czasie Adwentu zapraszamy na roraty (Msza św. przed świtem) o godz. 6.15. Przynosimy ze sobą lampiony, które są wyrazem naszego adwentowego oczekiwania na Pana Jezusa.

4. W tym tygodniu przypadają I czwartek i I piątek grudnia. Zachęcamy do korzystania z sakramentów świętych. Okazja do spowiedzi przed Mszami św., zwłaszcza przed roratami. Dzieci zapraszamy do spowiedzi św. w czwartek o godz. 16.30. W czwartek po Mszy św. o godz. 18 comiesięczne spotkanie liderów grup i stowarzyszeń działających w naszej parafii. W piątek kolekta przeznaczona na misje. O godz. 20.30 comiesięczny apel jasnogórski w intencji Ojca Świętego Franciszka. Po Mszy św. o godz. 18 spotkanie z posłańcami opłatkowymi.

5. W sobotę 8 grudnia przypada Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Msze święte o godz. 6.15, 7.00, 9.30, 16.30, 18.00. Między godziną 12 a 13 Godzina Łaski. Na Mszach św. o 9.30 i 18.00 będzie miała miejsce duchowa adopcja dziecka poczętego. Włączenie się w to dzieło niech będzie wyrazem naszej obrony życia od poczęci do naturalnej śmierci.

6. Osoby zainteresowane pielgrzymką do Medjugorie, Chorwacji i Budapesztu prosimy o jak najszybsze zgłaszanie się do zakrystii. Musimy znać przybliżoną liczbę uczestników w celu dokonania rezerwacji w hotelach.

7. Dziękujemy za posprzątanie kościoła oraz za przygotowanie dekoracji adwentowych. „Bóg zapłać” za ofiary na funkcjonowanie parafii oraz domu pomocy Samarytanin, szczególnie te składane podczas roznoszenia opłatka wigilijnego. Dziękujemy za ofiary na dofinansowanie ogrzewania kościoła i kaplicy. Kolekta z 25 XI wyniosła 5343 zł. Ks. Proboszcz Łukasz Skarżyński dziękuje za pomoc złożoną na budowę kościoła parafii św. Andrzeja na Jarze.

8. Zapraszamy do naszego sklepiku parafialnego oraz biblioteki i wideoteki parafialnej. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Polecamy pamiątki z naszego Sanktuarium oraz cegiełki na Samarytanina.

Serdecznie pozdrawiamy wszystkich nawiedzających nasze Sanktuarium i życzymy radosnego Adwentu.
Marana Tha – Przyjdź, Panie Jezu !!!


Nowi ministranci
Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata jest patronalnym świętem ministrantów, lektorów i ceremoniarzy, których zawołaniem oraz pozdrowieniem jest wyznanie „Króluj nam Chryste!” W ten dzień w wielu parafiach promuje się nowych członków Liturgicznej Służby Ołtarza.

zdjęcie nr 1/ brak/

Przed Mszą świętą o godz. 15.00 nowymi ministrantami zostali dotychczasowi kandydaci: Mateusz Kopaczewski, Jakub Kuduk, Krzysztof Szramke, Patryk Wałdowski. Ksiądz Proboszcz Stanisław Majewski pobłogosławił chłopców oraz prosił dla nich o Bożą pomoc przy pełnieniu ich posługi. Założył także nowym ministrantom kołnierze, które są zewnętrznym znakiem pełnienia ich służby. Mateusz, Kuba, Krzysztof i Patryk złożyli na koniec przed ołtarzem swoje przyrzeczenie, że święte czynności będą wypełniać chętnie, pobożnie, gorliwie i radośnie na chwałę Bożą i dla dobra nas wszystkich.

zdjęcie nr 2/brak/

Nowo promowanym ministrantom serdecznie gratulujemy, dziękujemy za ich zaangażowanie oraz życzymy, aby ich posługa przyczyniała się do ich duchowego wzrostu oraz była źródłem radości i satysfakcji.


Intencje mszalne
Niedziela 2 grudnia
7.30 + rodzice Czesława i Stanisław Sumińscy
7.30 + siostra Letycja
9.30 + Piotr, Wacław (r. śm.) i zmarli  z rodziny Rutkowskich
11.00 – dziękczynna z prośbą o Boże błog. dla Tobiasza z okazji 14 urodzin
12.00(kap) + Wanda Lewandowska
12.30 – suma w intencji parafian
15.00 + Genowefa (21 r. śm.) i Władysław  Olejniczak
18.00 + Jan Jeszka – greg.
20.00 + Mieczysław Dejewski
Poniedziałek 3 grudnia
6.15 – o Boże błogosławieństwo  i potrzebne łaski dla Jolanty
7.00 – o zdrowie dla Jadwigi Dąbkowskiej
8.30 + Emilia Przybylińska
17.00 + rodzice Barbara i Zdzisław
17.00 + Jan Jeszka – greg.
18.00 – rez. p. Kiełbasiewicz
Wtorek 4 grudnia
6.15 + Jan Jeszka – greg.
7.00 + dusze w czyśćcu cierpiące
8.30 – o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Leonarda
17.00 + Barbara Zaidlewicz oraz zmarli  z rodzin Zaidlewicz i Malewskich
18.00 + Bogumiła Pytlarczyk (6 r. śm.)
Środa 5 grudnia
6.15 + Zenon Olejnik
7.00 – za nowożeńców Karolinę i Norberta
8.30 + Teofil Drzymalski oraz rodzice  i rodzeństwo z obojga stron
17.00 – o błog. Boże dla Róży Różańcowej,  rodziców, dzieci za przyczyną bł. Michała  Tomaszka
18.00 + Stefan Gołębiewski (11 r. śm.)
Czwartek 6 grudnia
6.15 – rez. p. Wylegała
7.00 + rodzice Jan i Gabriela Góreccy  oraz teściowie Władysław i Apolonia Pliszczyńscy
8.30 + zmarli z rodzin Grabosz i Tollik
17.00 + Mikołaj Bojarski i zmarli z rodziny
17.00 – rez. p. Strzesak
18.00 + Magdalena Mech (1 r. śm.)
Piątek 7 grudnia
6.15 – dziękczynna z prośbą o dalsze Boże  błogosławieństwo z okazji 52 r. urodzin
7.00 – dziękczynna z prośbą o dalsze Boże  błogosławieństwo dla Katarzyny i Jarka
8.30 – rez. p. Połetko
15.00 – msza św. w Godzinie Miłosierdzia
17.00 + Jan, Józefa, Maria, Natalia, Felicja, Janek i zmarli z rodziny Rogalskich
17.00 – o błog. Boże i potrzebne łaski dla rodziny za przyczyną św. Józefa
18.00 + Tomasz Malicki (9 r. śm.)
 Sobota 8 grudnia
6.15 + babcia Stefania Grabosz
7.00 + Wanda (29 r. śm.)
9.30 + Marianna i Edmund Mossakowscy oraz ich dzieci
16.30 + Jerzy Golder (4 r. śm.) i zmarli z rodziny
16.30 + Ryszard Olszak, zmarli rodzice  i rodzeństwo oraz Tadeusz i Jan Kardas
18.00 + Helena i Michał Kądziołkowie