9 XII 2018 r., II Niedziela Adwentu

Drogi kręte niech się staną prostymi

Prorocy mówili o drodze, jaką należałoby przeprowadzić przez pustynię, aby ułatwić powrót wygnańcom. Lecz kiedy Jan Chrzciciel podejmuje ich przepowiadanie i jawi się na brzegu Jordanu jako „głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie Jemu ścieżki”, nie zachęca już do zbudowania drogi materialnej, lecz do przygotowania serc i przyjęcia Mesjasza, który już przyszedł i ma rozpocząć swoją działalność.

Nawrócić się, to znaczy oczyścić się z grzechu, wyprostować krzywizny serca i umysłu, wypełnić doliny niestałości i kaprysu, obalić dążenia pychy, zwyciężyć opory egoizmu, wygładzić szorstkości w obcowaniu z bliźnim, jednym słowem, uczynić życie własne prostą drogą do Boga, bez wybojów i kompromisów. Programu tego nie da się wyczerpać w Adwencie, lecz podczas każdego Adwentu należy go wypełniać w nowy i głębszy sposób.


Ogłoszenia duszpasterskie
II Niedziela Adwentu – 9 XII 2018

1. Dziś Kościół w Polsce przez modlitwę i ofiarę solidaryzuje się z Kościołem w byłych republikach sowieckich. Po Mszach św. zbiórka żywności i ofiar pieniężnych do puszek.

2. „Pustynia Serc” rozprowadza własnoręcznie wykonane karty świąteczne. Do nabycia również świece Wigilijnego Dzieła Pomocy w cenie 7 / 8 / 15 zł.

3. Zapraszamy do udziału we Mszach św. roratnich o godz. 6.15. Przynosimy ze sobą lampiony. Korzystajmy ze spowiedzi św. adwentowej.

4. Spotkanie z rodzicami dzieci przygotowujących się do I Komunii św. dziś po Mszy św. o godz. 15.00.

5. We wtorek 11 XII zapraszamy na comiesięczną Mszę św. w intencji Ojczyzny o godz. 18.00.

6. Za tydzień rozpoczynamy nasze rekolekcje adwentowe.
Nauki stanowe: dla kobiet w niedzielę o godz. 19.00, dla mężczyzn w poniedziałek o godz. 19.00.
Nauki ogólne w niedzielę podczas każdej Mszy św., w poniedziałek i wtorek na Mszach św. o godz. 8.30 i 18.00.
Rekolekcjom będzie przewodniczył ks. prof. Piotr Wiśniewski z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

7. Serdecznie dziękujemy za posprzątanie kościoła i wystrój adwentowy. „Bóg zapłać” za ofiary na upiększanie i ogrzewanie kościoła oraz kaplicy. Kolekta z 2 XII wyniosła 5684 zł. Dziękujemy za ofiary na funkcjonowanie Samarytanina, wpłacane na konto i złożone przy okazji roznoszenia opłatka wigilijnego. „Bóg zapłać” za ofiary na świąteczne paczki dla ubogich (3550 zł.).

8. Zapraszamy do naszego sklepiku parafialnego oraz biblioteki i wideoteki parafialnej. W sklepiku można otrzymać płytę z kolędami nagraną przez dzieci z naszej parafialnej scholki. Ofiary składane przy tej okazji będą przeznaczone na potrzeby scholi. Kto jeszcze nie posiada opłatka wigilijnego, może go odebrać w zakrystii, sklepiku lub biurze parafialnym.

Do wieczności odszedł:
Zbigniew Dejewski, l. 66

Pozdrawiamy wszystkich jak najserdeczniej i życzymy, by prostowanie naszych dróg życia dla przychodzącego Króla Miłosierdzia.


XIX Dzień modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie – 09.XII.2018

W II niedzielę Adwentu czyli 9 grudnia br. z inicjatywy Konferencji Episkopatu Polski będzie ob-chodzony w Kościele w Polsce i na placówkach polonijnych:
Dzień modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie.

Celem tego dnia jest duchowe i materialne wsparcie Kościoła katolickiego w krajach Europy Wschodniej i Azji Środkowej czyli Białoruś, Litwa, Łotwa i Estonia, Ukraina, Rosja, Mołdawia, Armenia, Gruzja, Kazachstan, Tadżykistan, Kirgizja i Uzbekistan a także Rumunia i Serbia. Jest to szczególny dzień i wydarzenie dla wielu Polaków. Jedni są rodzinnie czy historycznie związani z tamtymi terenami, inni solida-ryzują się z tymi, którym przyszło żyć i tworzyć wspólnotę Kościoła katolickiego na Wschodzie.
Aktualnie, Kościołowi za wschodnią granicą, służy ponad 200 kapłanów diecezjalnych, 300 kapła-nów zakonnych, 330 sióstr zakonnych, 23 braci zakonnych z Polski oraz osoby świeckie. Zespół Pomocy Kościołowi na Wschodzie przy Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski, na miarę swoich możliwości, w oparciu o złożone ofiary, służy pomocą duszpasterzom i wiernym tam posługującym i mieszkającym. Do biura Zespołu napływają pisemne prośby z diecezji, parafii oraz ze zgromadzeń zakonnych pracujących na Wschodzie.
W bieżącym roku, zebraliśmy (jak dotychczas) 2 407 000 z czego zostało już zrealizowanych ponad 300 próśb na kwotę 2 338 000 złotych.
Prośby te, dotyczą dotacji na budowę lub odbudowę oraz renowację kościołów, plebanii oraz sal katechetycznych. Dotowane są również inicjatywy duszpasterskie, np. wakacyjne spotkania z Bogiem dla dzieci i młodzieży oraz działalność charytatywna poszczególnych ośrodków. Stołówki i kuchnie prowadzone przez siostry i braci zakonnych otrzymują pomoc na dożywianie dzieci, starszych i najbiedniejszych. Ze-spół świadczy nieustannie pomoc liturgiczną dla Kościoła katolickiego na Wschodzie poprzez zakup dla konkretnych parafii paramentów liturgicznych, nagłośnień do kaplic i świątyń, ksiąg liturgicznych, a także modlitewników i śpiewników oraz wszelkiego rodzaju pomocy katechetycznych. Ponadto, Zespół finansuje wysyłkę prasy katolickiej, w tym wiadomości KAI czy czasopisma „Miłujcie się” oraz wspiera wydawnictwa i media działające w ramach Kościoła na Wschodzie. Należy też wspomnieć o pomocy stypendialnej, świadczonej studentom i rodzinom ze Wschodu a szczególnie z terenu Donbasu, objętego działaniami wojennymi.
W mijającym roku, Zespół Pomocy Kościołowi na Wschodzie realizował dodatkowo kilka projektów: współorganizacja II Kongresu Młodzieży Polonijnej, w którym uczestniczyła 70 osobowa grupa młodych ludzi polskiego pochodzenia z różnych krajów za wschodnia granicą. Kolejna inicjatywa to Wolontariat Syberyjski, w tym roku posłaliśmy 35 wolontariuszy, którzy służyli w Abchazji, w Rumunii (na Bukowi-nie), na Ukrainie oraz Syberii. We wrześniu rozpoczęliśmy szkolenie kolejnych 30 chętnych na wschodni wolontariat. Ogłosiliśmy też akcję „Zbiórka Strojów Komunijnych na Wschód”, jej rezultaty przeszły najśmielsze oczekiwania a zebrane stroje juz trafiły na Białoruś Ukrainę, do Mołdawii i na Syberię. Kontynuowaliśmy też „Most modlitewny” pomiędzy parafiami na Syberii a parafiami w Polsce. Do tej inicjatywy dołączyło kolejnych 8 parafii z diecezji warszawskiej, wrocławskiej i pelplińskiej. Dzięki wsparciu Zespołu udało się zorganizować wakacyj-ny wypoczynek dla 30 grup dzieci i młodzieży ze Wschodu. Jesteśmy w trakcie opracowywania leksykonu.

Jest to bardzo ważne i ogromne dzieło, które pozwoli ocalić od zapomnienia to co zrobili kapłani i siostry zakonne z Polski dla Kościoła za wschodnią granicą, szczególnie po tzw „pierestrojce”.
Kolejny rok działalności Zespołu, obok realizacji stałych projektów, przyniesie nowe zadania, między innymi – wsparcie budowy Seminarium dla diecezji Kamieniecko – Podolskiej, udział w budowie Kościoła w Solecznikach na Litwie, wsparcie ośrodków dla naszych rodaków w podeszłym wieku oraz domów dla samotnych matek, na Ukrainie, Białorusi i w Rosji. Będziemy też kontynuowali Wolontariat Syberyjski i Most Modlitewny.
W II Niedzielę Adwentu, z Kościołem w Polsce i poza jej grani-cami, łączą się wierni z wielu parafii za wschodnią granicą, dziękując Bogu za modlitwę i składane ofiary. „Dzień modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie” tam, za wschodnią granicą, jest dniem wdzięczności za tych, którzy pomagają duchowo i materialnie. Zwracamy się z gorącą prośbą do wszystkich Polaków zarówno w kraju, jak i Rodaków poza granicami naszej Ojczyzny o duchowe i materialne wsparcie tej inicjatywy Konferencji Episkopatu Polski. W imieniu kapłanów, sióstr i braci zakonnych oraz wolontariuszy świeckich, po-sługujących aktualnie na Wschodzie a także wiernych, składamy serdeczne podziękowanie za wszelką pomoc i modlitwę.

Zespół Pomocy Kościołowi na Wschodzie
przy Konferencji Episkopatu Polski


INTENCJE MSZALNE
Niedziela 9 grudnia
7.30 + Józef Kozyrski (9 r. śm.)
9.30 + Franciszek, Jan, Leon, Katarzyna, Jan Donarscy
11.00 + Salomea (16 r. śm.) błogosławieństwo dla Dominiki z okazji  9 r. urodzin
12.30 – suma w intencji parafian
15.00 + Zofia, Bernard oraz rodzice z obojga stron
18.00 + teściowie Stanisław i Marianna oraz syn Kazimierz Abramowicz
20.00 + Alojzy Froncek (9 r. śm.) oraz rodzice
Poniedziałek 10 grudnia
6.15 + dziadkowie Eugenia i Franciszek Pawlak
7.00 + Daniela Wegner
8.30 + zmarli z rodzin Puszakowskich,Laszkiewicz, Zacharskich i dusze  w czyśćcu cierpiące
17.00 + Felicja i Henryk Malewscy
18.00 + Czesław Kardas (10 r. śm.)
Wtorek 11 grudnia
6.15 + Jan i Maria Szwedowie
7.00 + Kinga (38 r. śm.)
8.30 + zmarli z rodzin Chojnackich,  Dzwonkowskich, Dropiewskich, Rudolf  oraz dusze w czyśćcu cierpiące
17.00 + Kornelia Nowacka (9 r. śm.)
17.00 + Tadeusz (12 r. śm.) i Zofia Rzepka
18.00 – za Ojczyznę
Środa 12 grudnia
6.15 + Felicja i Marcel Koziccy
7.00 + Józef Szczęsny
8.30 – rez. p. Brodowska
17.00 + Józef, Helena, Ryszard i Hela Brzozowscy
18.00 + Bronisława Przybylska (10 r. śm.) i zmarli z rodziny: Jan, Joanna i Halina
Czwartek 13 grudnia
6.15 + Zenona Ługowska (5 r. śm.)
7.00 + Bożena Stępkowska
8.30 + Tadeusz Czarnecki (5 r. śm.)
17.00 + Krystyna (10 r. śm.) i Henryk  Gutowscy, rodzice i rodzeństwo  z obojga stron
17.00 + Jerzy i Wojciech Staśkiewicz oraz rodzice Rumińscy i Staśkiewicz
18.00 + ks. Tomasz Drzymalski (2 r. śm.)
Piątek 14 grudnia
6.15 + Leokadia i Wincenty, Jan, Zofia,  Daniela Rokiccy
7.00 – za nowożeńców Karolinę i Tomasza
8.30 + mąż Józef, córka Renata (10 r. śm.),  siostra Zofia i rodzice z obojga stron
15.00 – msza św. w Godzinie Miłosierdzia
17.00 + Franciszek (25 r. śm.) i Krystyna Drążek, rodzice i rodzeństwo z obojga stron
17.00 + Krzysztof Szczepański (7 r. śm.)
18.00 + Renata Skrzypczyk (10 r. śm.)
Sobota 15 grudnia
6.15 – o nawrócenie wnuczki Katarzyny
7.00 + Jan Trojanowski
8.30 + Stanisława i Józef Górzyńscy
17.00 + Dariusz Murawski (5 r. śm.)  oraz zmarli z rodzin Murawskich i Kasprzykowskich
17.00 + Mieczysław Chmielewski (10 r. śm.)
18.00 + żona Jadwiga Szymecka (16 r. śm.)