24 III 2019 r., III Niedziela Wielkiego Postu

Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami ?

Twarde słowa pozwalające nam zrozumieć, że z Bogiem nie można żartować; wypływają one jednak z miłości. Bóg bowiem stara się na wszelki sposób o zbawienie swoich stworzeń. Dzisiaj Bóg nie mówi już do swojego ludu przez Mojżesza, lecz przez swojego Syna; objawia się nie w krzaku płonącym a nie spalającym się, lecz w swoim Jednorodzonym, który, wzywając ludzi do pokuty, uosabia nieskończone miłosierdzie i nigdy nie przestaje się litować. Jezus dzięki temu miłosierdziu prosi Ojca, aby przedłużył czas i poczekał jeszcze, by każdy mógł się opamiętać.
Podobnie czyni ogrodnik z przypowieści, kiedy na widok nieurodzajnego drzewa figowego mówi do gospodarza: „Panie, jeszcze na ten rok je pozostaw; ja okopię je i obłożę nawozem; może wyda owoc. A jeśli nie, w przyszłości możesz je wyciąć”. Jezus ofiaruje każdemu człowiekowi swoją łaskę, ożywia go przez zasługi swojej męki, karmi swoim Ciałem i Krwią, wyjednuje dla niego miłosierdzie Ojca; cóż więcej mógłby uczynić? Człowiek powinien więc starać się nie nadużywać tak wielkich dobrodziejstw, lecz posługiwać się nimi coraz lepiej, by wydawać owoce prawdziwego życia chrześcijańskiego.


W marcu łączymy się z Papieżem w modlitwie: Za wspólnoty chrześcijańskie, zwłaszcza te, które są prześladowane, aby odczuwały bliskość Chrystusa i aby ich prawa były uznawane.


III Niedziela Wielkiego Postu – 24 III 2019

1. Jutro obchodzimy Uroczystość Zwiastowania Pańskiego oraz 27 rocznicę ustanowienia Diecezji Toruńskiej. Jest to Dzień Świętości Życia. Msze św. o godz. 7.00, 9.30, 16.30 i 18.00. Na Mszach św. o godz. 9.30 i 18.00 odbędzie się obrzęd duchowej adopcji dziecka poczętego. Zachęcamy do włączenia się w ruch obrony życia od poczęcia do naturalnej śmierci przez duchową adopcję i modlitwę.

2. W sobotę comiesięczna Msza św. z modlitwą o uzdrowienie o godz. 9.30. W piątek o godz. 20.00 rozpoczęcie całonocnej adoracji Najświętszego Sakramentu do godz. 7 rano (w kościele).

3. Zapraszamy na Gorzkie Żale dziś o godz. 17.20. Droga Krzyżowa w piątki o godz. 14.30 i po Mszy św. o godz. 18.00; dla dzieci o godz. 16.30 (w kaplicy), dla młodzieży o godz. 19.30.

4. Dziś po Mszach św. zbiórka pieniężna do puszek na paczki świąteczne dla ubogich. Ofiary dla potrzebujących możemy składać do skarbonki św. Antoniego, a na kwiaty do Grobu Pańskiego do skarbonki pod chórem przeznaczonej na ten cel. Pod chórem także znajdują się skarbonki Caritas „Dar Juniora dla Seniora”, które złożymy przy Grobie Pańskim. Zachęcamy szczególnie dzieci i młodzież do praktyki tej formy wielkopostnej jałmużny. Kartki do spowiedzi wielkanocnej można odebrać w sklepiku, zakrystii lub biurze parafialnym.

5. W piątek, 22 marca o godz. 18.45 w Kaplicy Szkolnej przy parafii św. Józefa w Toruniu odbędzie się spotkanie poświęcone naprotechnologii (metodzie leczenia niepłodności).

6. Zużyty sprzęt elektroniczny będzie można przeznaczyć na wsparcie dla misjonarzy w piątek 29 marca przed godz. 13 w Samarytaninie.

7. Serdeczne „Bóg zapłać” za przygotowanie uroczystości bierzmowania naszej młodzieży. Dziękujemy za posprzątanie kościoła. „Bóg zapłać” za ofiary na funkcjonowanie parafii oraz Domu Pomocy Samarytanin. Można przeznaczyć 1% podatku dochodowego na Samarytanina. Pomoc przy wypełnianiu PIT-ów świadczą nasze Parafianki: Jolanta, Danuta i Beata w poniedziałek, wtorek i środę w budynku Samarytanina od 15 do 16. Kolekta z niedzieli 17 III wyniosła 4218 zł. „Bóg zapłać” za ofiary na misje (3221 zł.). Za tydzień kolekta przeznaczona na Wyższe Seminarium Duchowne w Toruniu.

8. Zapraszamy do naszego sklepiku parafialnego oraz biblioteki i wideoteki parafialnej.

NOTATKA Z POSIEDZENIA RADY PARAFIALNEJ

Dnia 6 marca 2019 r. miała miejsce zimowo-wiosenna sesja Duszpasterskiej Rady Parafialnej. W porządku posiedzenia znalazły się dwa punkty: Misje Święte (09-17.03.2019 r.) oraz sprawa ostatnich ataków na naszą parafię. W odniesieniu do Misji Świętych szczegółowo został omówiony ich program oraz zaangażowanie przedstawicieli Wspólnot i Rady w trakcie poszczególnych dni. W trakcie omawiania punktu drugiego porządku obrad Ksiądz Prałat Stanisław Majewski zapoznał Radę z tłem wydarzeń, które miały ostatnio miejsce. W efekcie Rada Parafialna sformułowała oświadczenie, które zostało podpisane przez jej członków oraz Liderów wspólnot parafialnych.
Kolejna sesja Rady Parafialnej została zaplanowana na wrzesień br.
Piotr Józefiak

Do wieczności odszedł:
Józef Kubacki, l. 81


Serdecznie pozdrawiamy wszystkich modlących się w naszym Sanktuariumi życzymy, by nasze nawrócenie wielkopostne wydało obfite owoce !


„Dziś chcę gościć w Twoim domu”

W tym roku parafia Miłosierdzia Bożego i Św. Faustyny w Toruniu przeżywa 10. rocznicę koronacji wizerunku Jezusa Miłosiernego.
Dla wszystkich parafian jest to dobry moment do tego, aby na chwilę zatrzymać się i spojrzeć na swoje życie z innej perspektywy. Pomogły Misje Święte, których myślą przewodnią były słowa wypowiedziane przez Pana Jezusa do Zacheusza: „dziś chcę gościć w Twoim domu …” (Łk 19,5). Słowo Boże w tym świętym czasie głosili Misjonarze Redemptoryści: Ojciec Józef Szczecina i Ojciec Ireneusz Homoncik.
Misje uroczyście rozpoczęły się w sobotę 9 marca Mszą św. o godz. 18.00. W procesji do ołtarza zostały przyniesione znaki towarzyszące Misjom: paschał – żywy Chrystus obecny w Kościele i Ewangeliarz – Słowo Boże, które On przez usta misjonarzy głosi swojemu ludowi. Misje odbywały się w obecności Ikony Świętej Rodziny i w swoim orędziu szczególną uwagę poświęcały rodzinie, która jest uprzywilejowanym miejscem danym do życia człowiekowi. Ksiądz Proboszcz Stanisław Majewski powitał misjonarzy oraz udzielił im władzy przepowiadania Słowa Bożego w powierzonej sobie wspólnocie poprzez symboliczne przekazanie stuły.
W programie oprócz Mszy św. z kazaniem misyjnym nie zabrakło konferencji dla rodziców i małżonków, osób chorych oraz spotkań dla dzieci, jak również dla młodych i dłużej pracujących. Licznie zgromadzeni wierni uczestniczyli również w pokutnej Drodze Krzyżowej ulicami osiedla oraz w nabożeństwie ekspiacyjnym, któremu towarzyszyła modlitwa o uzdrowienie relacji w rodzinach i zranień niesionych z przeszłości.
Misje Święte potrwały do niedzieli 17 marca i zakończyły się poświęceniem krzyża misyjnego oraz udzieleniem błogosławieństwa papieskiego z odpustem zupełnym. Księdza Proboszcza i wikariuszy radowała bardzo duża frekwencja podczas każdego dnia Misji.
Dla wszystkich uczestników był to bez wątpienia czas łaski i miłosierdzia.
x D


25 marca

DZIEŃ ŚWIĘTOŚCI ŻYCIA

 ŚWIADECTWO

 To się stało przed Wielu laty . Byłam wtedy młodą dziewczyną. Kochałam swego chłopca i za wszelką cenę chciałam go zatrzymać. Powiedziano mi , że to jeszcze nie dziecko, a tylko zlepek komórek, bezkształtna masa. Dziewczyny w akademiku miały to już za sobą. Przeżyć przygodę , mieć zabieg – to było nawet w jakimś sensie modne. Nie myślałam wtedy o bogu ani konsekwencjach. Cierpienie przyszło wiele lat później , kiedy byłam już żoną i matką. Uderzyło mnie nagle z wielką siłą. Bóg jeden wie , co przeżyłam. Uciekałam na widok dziecięcych wózków , wypłakiwałam się w poduszkę podczas bezsennych nocy. Rodziły się kolejne dzieci. Myślałam  , że wtedy zapomnę. Istotnie było to złagodzenie bólu  i uwielbienie Bożego Miłosierdzia. Zdumienie, że powierza mi kolejne dziecko, choć wie, co zrobiłam tym, które dał mi wcześniej. Lecz bolesna rana nie zagoiła się ani w mojej świadomości, ani w moim sercu. Wystarczyło, że któreś z dzieci zachorowało, a ogarniał mnie przeraźliwy lęk, że oto nadchodzi zaległa kara i Bóg zechce mi je odebrać. Lecz było coś jeszcze gorszego. W niewinnym spojrzeniu, w wyciągniętych rękach, radosnym gaworzeniu widziałam to dziecko, któremu nie dałam szans, odbierając mu prawo do życia i miłości. Pamiętam taki bardzo tragiczny wieczór. Karmiłam wtulone we mnie dziecko, ufne i bezpieczne spokojnie ssało moją pierś. Nagle moje serce przeszył nieopisany ból. Coś we mnie krzyczało.  Tamto dziecko to był cud, święte dzieło samego Boga – a ja je zabiłam. Zniszczyłam wspaniały Boży plan wobec tej niepowtarzalnej istoty ludzkiej. Byłam wstrząśnięta, wewnętrznie rozdarta. Płakałam, a moje łzy padały na uśpioną główkę dziecka. Uklękłam, wzięłam krzyż, przytuliłam go do piersi.

 Wszystko we mnie krzyczało z bólu. Zrozumiałam wtedy, że mój grzech dotknął nie tylko mnie, ale przede wszystkim zranił Boga, ukrzyżował Go, zabił. Zasnęłam spłakana, z różańcem w ręku i małym obrazkiem Jezusa Miłosiernego na piersi. W nocy miałam dziwny sen. Przyszedł do mnie Jezus. Nie widziałam jego twarzy, ale tylko wysmukłą , majestatyczną postać zbliżającą się ku mnie. Stałam naprzeciwko Niego przerażona, zalękniona, zdruzgotana swym grzechem. A On wziął mnie w ramiona i przytulił tak jak najczulsza matka tuli swe chore, cierpiące dziecko. Jego miłość przeniknęła całą moją istotę, każdą komórkę mojego ciała, dosięgając głębi zranionego serca. Zawładnęło mną nieprawdopodobne uczucie miłości, której nie sposób opisać słowami ani wyrazić po ludzku, bo takiej miłości nie zaznałam nigdy tu na ziemi.  Wiedziałam, że Jezus mnie kocha, przebacza mi i nie chce, bym więcej cierpiała. Zostałam uzdrowiona, a wraz z tym uzdrowieniem Bóg wlał w moje serce nową wiarę, nadzieję i miłość, którą pragnę przekazać wszystkim matkom.

      Barbara

Wspólnota Obrońców życia


Intencje mszalne

Niedziela 24 marca
7.30 + Agnieszka Majewska – greg.
7.30 + Stanisław Żak (1 r. śm.)
9.30 + Jan, Zuzanna, Józef i Marianna Lis oraz Stanisław Reczuch
11.00 + Krzysztof Liszcz
12.00(kap) + Józefa Zielińska – greg.
12.30 – suma w intencji parafian
15.00 + Józef (20 r. śm.), Zofia i Antoni Werner, Irena, Józef i Adam Pankowscy
18.00 + Stanisław Sztangierski
20.00 + Ryszard Matuszewski, Władysława i Zygmunt Głowińscy

Poniedziałek 25 marca
7.00 + Józefa Zielińska – greg.
9.30 + Agnieszka Majewska – greg.
16.30 + Stanisław (35 r. śm.) i Rozalia Podolscy
16.30 + Paweł Schmidt (r. śm.) oraz rodzice, rodzeństwo i zmarli z rodziny
18.00 – dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo

Wtorek 26 marca
7.00 + Józefa Zielińska – greg.
8.30 + Agnieszka Majewska – greg.
17.00 + Michał Smorowski (23 r. śm.)
18.00 – o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Krzysztofa  z okazji urodzin

Środa 27 marca
7.00 + Józefa Zielińska – greg.
8.30 + zm. z rodzin Puszakowskich, Zacharskich, Laszkiewicz, Waligórów  i dusze w czyśćcu cierpiące
17.00 + Walenty Wasilewski (2 r. śm.)
18.00 + Agnieszka Majewska – greg.

Czwartek 28 marca
7.00 + Józefa Zielińska – greg.
8.30 + Danuta Kowal (23 r. śm.)
17.00 + Agnieszka Majewska – greg.
17.00 – o błogosławieństwo Boże dla siostry Lidii w dniu imienin
18.00 + Lucyna Skrzek (11 r. śm.) i rodzice

Piątek 29 marca
7.00 + Józefa Zielińska – greg.
8.30 + Agnieszka Majewska – greg.
15.00 – msza św. w Godzinie Miłosierdzia
17.00 + Kazimiera oraz o łaski Boże dla Urszuli
17.00 + rodzice Stefania i Jan Pędzisz
18.00 + Halina Zyblewska

Sobota 30 marca
7.00 + Józefa Zielińska – greg
8.30 + Agnieszka Majewska – greg.
8.30 + Julian Wojna
17.00 – o łaski Boże dla Krystyny i Haliny
17.00 + Zdzisław (5 r. śm.) i Teresa Urbańscy oraz zmarli z rodzin Urbańskich i Jędrzejczak
18.00 + Zygmunt Miziniak oraz dziadkowie z rodzin Miziniaków i Rychłowskich