7 IV 2019 r., V Niedziela Wielkiego Post

I ja ciebie nie potępiam

Liturgia słowa zachęca nas dzisiaj do rozważania bliskiej już Paschy pod kątem uwolnienia od grzechu. Chrystus wysłużył je raz na zawsze dla wszystkich, lecz uwolnienie to musi się dokonać jeszcze dla każdego człowieka, co więcej, musi się ciągle powtarzać i odnawiać, ponieważ ludzie przez całe życie są narażeni na upadki i nikt nie może uważać się za bezgrzesznego.

Tę nową perspektywę ukazuje wyraziście zdarzenie ewangeliczne z kobietą cudzołożną, którą przyprowadzono do Jezusa, aby ją osądził. Zbawiciel czyni coś zgoła nowego, czego stare prawo nie brało pod uwagę. Nie ogłasza wyroku, ale po chwili milczenia, pełnej napięcia wskutek wyczekiwania oskarżycieli i oskarżonej, odpowiada po prostu: „Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień”. Wszyscy ludzie są grzesznikami, nikt przeto nie ma prawa stawać się sędzią drugich. Ma je tylko jeden, Najniewinniejszy, Pan; lecz również i On nie korzysta z niego, ale posługuje się raczej swoją władzą Zbawiciela: „Nikt cię nie potępił?… i Ja ciebie nie potępiam. — Idź, a od tej chwili już nie grzesz”. Tylko Chrystus, który przyszedł oddać życie za zbawienie grzeszników, może uwolnić niewiastę od grzechu i powiedzieć jej: „Nie grzesz już”. Jego Słowo niesie z sobą łaskę płynącą z Jego ofiary. W sakramencie pokuty ponawia się dla każdego wierzącego gest uwalniający, jakim Chrystus udziela człowiekowi łaski, aby mógł walczyć z grzechem i „nie grzeszyć już”.


W kwietniu łączymy się z Papieżem w modlitwie: Za lekarzy i personel organizacji humanitarnych, przebywających na obszarach objętych wojną, którzy ryzykują własne życie, by ratować życie innych.


Ogłoszenia duszpasterskie
V Niedziela Wielkiego Postu – 7 IV 2019

1. Zapraszamy na Gorzkie Żale dziś o godz. 17.20. Droga Krzyżowa w piątki o godz. 14.30 i po Mszy św. o godz. 18.00. Dla dzieci o godz. 16.30 (w kaplicy), dla młodzieży o godz. 19.30. Miejska Droga Krzyżowa o godz. 17.00 z kościoła garnizonowego do katedry Świętych Janów.

2. Za tydzień Niedzielą Palmową (Męki Pańskiej) rozpoczynamy Wielki Tydzień. Jest to również Dzień Młodych w Kościele. Biskup toruński Wiesław Śmigiel zaprasza młodzież naszej diecezji do wspólnego świętowania na godz. 14.00 do Ojców Paulinów (Rubinkowo) i procesję do kościoła św. Maksymiliana.

3. Chorych z wielkanocną posługą sakramentalną kapłani odwiedzą w sobotę. Chorych nie objętych miesięczną opieką duszpasterską prosimy zgłaszać w zakrystii lub biurze parafialnym. Kartki do spowiedzi świętej wielkanocnej możemy odbierać w sklepiku, biurze parafialnym lub zakrystii.

4. Dziękujemy za posprzątanie kościoła. „Bóg zapłać” za ofiary składane do skarbonki pod chórem na kwiaty do Grobu Pańskiego. Dziękujemy za ofiary na upiększanie naszej Świątyni oraz funkcjonowanie Domu Pomocy Samarytanin. Pomoc przy wypełnianiu PIT-ów z przeznaczeniem 1% podatku dochodowego możemy otrzymać w poniedziałek, wtorek i środę od 15 do 16 w biurze Samarytanina. Za tydzień nasza comiesięczna kolekta inwestycyjno – remontowa. Kolekta z niedzieli 31.03. wyniosła 5261 zł.

W związku z tym, że w ostatnim czasie doszło do dwukrotnej dewastacji, rozbicia i okradzenia skarbonek w kościele, do czasu zmodernizowania systemu alarmowo – monitoringowego Świątynia będzie zamknięta w ciągu dnia. Tymczasowo – jak dawniej – udostępniony będzie przedsionek przy figurze św. Judy.

5. Zapraszamy do naszego sklepiku parafialnego oraz biblioteki i wideoteki parafialnej. Zachęcamy do lektury czasopism katolickich.

6. Pod chórem na półkach do odbioru są skarbonki Caritas jako jałmużna wielkopostna „Dar Juniora dla Seniora”. Z ofiarami składać je będziemy do Święta Miłosierdzia Bożego jako dar ofiarny podczas Mszy świętych lub przy Grobie Pańskim.

7. Dziś po Mszy św. o godz. 20.00 (ok. 20.45) comiesięczny Apel Jasnogórski w intencji papieża Franciszka.

8. W czwartek 11 IV zapraszamy na Mszę św. w intencji Ojczyzny. Jednocześnie modlić się będziemy za ofiary katastrofy smoleńskiej i ich rodziny oraz o wyjaśnienie przyczyn tej największej tragedii narodowej po II wojnie Światowej w  9. rocznicę.

9. Spotkanie rodziców dzieci przygotowujących się do I Komunii Świętej w przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 15.00.

W niedzielę 31 marca gościliśmy w naszej parafii piosenkarkę Violę Brzezińską. Artystka w koncercie po sumie parafialnej przedstawiła swoje interpretacje pieśni pasyjnych. Wokalistce na gitarze akompaniował nasz parafianin Sławek Kosiński.

65. rocznicę małżeństwa obchodzili Państwo Krystyna i Józef Iwańscy z ul. Rolniczej.
Jubilatom gratulujemy oraz życzymy Bożego błogosławieństwa na dalsze lata życia.

Do wieczności odeszły:
Zofia Staszowska, l. 83
Halina Rygielska, l. 73


WSPOMNIENIA Z MISJI

Czwartek Jezus Chrystus jest moim Panem
MISYJNA UROCZYSTOŚĆ OPOWIEDZENIA SIĘ ZA CHRYSTUSEM

„Jeżeli ustami swymi wyznasz, że Jezus jest Panem i jeżeli w sercu swoim uwierzysz osiągniesz zbawienie…”(Rz10,9). Jezu Przemieniony, przemień moje życie, dziś dotykam się Twoich przenajświętszych ran…; Oddaję ci całe moje życie, moją przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, wszystko czym jestem i co posiadam. Ty panuj nade mną i Ty panuj we mnie na wieki…

Piątek „Trwajcie we mnie a Ja w was” /J.15,4/
DZIEŃ CHRZEŚCIJAŃSKIEJ RODZINY

„Jam jest winnym krzewem, wy latoroślami…”( J15,4 ). Rodzina jest uprzywilejowanym miejscem spotkania się Boga z człowiekiem. Jest podarowaniem siebie, wzajemnym służeniem w miłości. Dla dziadków, rodziców i dzieci jest pierwszym doświadczeniem Boga, który daje życie. Niech nigdy nam chrześcijanom nie zabraknie odwagi byśmy tę tajemnicę objawiali światu, byśmy tu przy ołtarzu Eucharystii odnajdywali dla rodziny nadzieję i życie.. .

Sobota „Oto Matka twoja …” /J19,26 /

Ty Matko byłaś pierwszym świadkiem i nosicielem największej Tajemnicy, Ty jesteś moją przewodniczką na drogach wiary…; Żadna z ewangelii nie wspomina, by w wielkanocny poranek była przy pustym grobie Matka Zbawiciela. A przecież to zazwyczaj matki są pierwszymi opiekunkami grobów swych dzieci. Maryja pojawia się dopiero w wieczerniku. A tam, wraz z Apostołami, trwa na modlitwie, czyli na spotkaniu ze Zmartwychwstałym Synem. Ona szukała Go w rodzącym się Kościele, a nie przy grobie.

Niedziela „o tym wszystkim” / Łk. 24,48/

Wywyższony bądź Panie mój, wywyższony bądź krzyżu Chrystusa…;
Nie szukajcie w Kościele dobrego samopoczucia i rozwiązania jedynie doczesnych problemów. Szukajcie czegoś o wiele wspanialszego. Niech istota wiary nie zniknie wam z oczu. Życie wieczne w szczęściu i świetle Boga – tego pragnijcie.. Niech ta prawda nie zagubi się w grzechu, w kłamstwie, także w pustej religijności…; My błogosławimy was w Imię Chrystusa…


Intencje mszalne

Niedziela 7 kwietnia
7.30 + rodzice Jadwiga i Józef oraz brat Ryszard
9.30 + Janina Dziejak, rodzice oraz braciaStanisław i Kazimierz
11.00 + Michał Midura, Maria i Jan Zielaskowscy, Henryk Turowski, IrenaLamparska oraz dziadkowie z obojga stron
12.00(kap) + Gertruda (35 r. śm.) i Zdzisław(22 r. śm.) Mierzwa
12.30 – suma w intencji parafian
15.00 – dziękczynna za 28 lat życia z prośbąo Boże błogosławieństwo
18.00 + Józefa Zielińska – greg.
20.00 + Alojzy Krajewski (r. śm.)

Poniedziałek 8 kwietnia
7.00 + Józefa Zielińska – greg.
7.00 + Siostra Flawia
8.30 + syn Tomasz Wegner (5 r. śm.)
17.00 + Adam Wiśniewski (2 r. śm.)
18.00 + Jerzy Lesiński

Wtorek 9 kwietnia
7.00 + Józefa Zielińska – greg.
8.30 – za nowożeńców Annę i Pawła
17.00 + Czesław Ziółkowski
17.00 + Stella (10 r. śm.)
18.00 + Czesława Lewandowska (9 r. śm.)

Środa 10 kwietnia
7.00 + Józefa Zielińska – greg
8.30 – za nowożeńców Paulinę i Kamila
17.00 + koleżanka Małgorzata Zapalska
18.00 – dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę NMP dla Kuby i Kacpra oraz ich przyjaciół  w czasie matury, oraz o pomyślny wybór drogi życiowej

Czwartek 11 kwietnia
7.00 + Józefa Zielińska – greg.
8.30 + Janina Kluszczyńska
17.00 + mąż Marek Wajs (42 r. śm.), syn Marek i zmarli z rodziny Wajs, rodzice i siostra Lucyna, zmarli z rodzin Zalewskich, Zalesińskich, Kozłowskich, dusze w czyśćcu cierpiące
17.00 + Wanda i Stanisław Kocen oraz rodzice z obojga stron Wanda i Jan
18.00 – za Ojczyznę
18.00 + Ofiary katastrofy smoleńskiej

Piątek 12 kwietnia
7.00 + Józefa Zielińska – greg.
8.30 + Zofia Kanonowicz
15.00 – msza św. w Godzinie Miłosierdzia
17.00 + Bronisława i Franciszek Wierszyłooraz zmarli z rodzin Wierszyło i Bildź
17.00 + Kazimierz Wierzbowski (43 r. śm.)
18.00 + Janina Wąsikowska (10 r. śm.)

Sobota 13 kwietnia
7.00 + Siostra Majela
7.00 + Józefa Zielińska – greg.
8.30 + tata Dominik
16.00 – dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Hanny i Wojciecha Kosińskich z ok. 50 r. ślubu
17.00 – o światło Ducha Świętego i dar rozeznania w godzinie decyzji
17.00 + Izabela Kowalska (15 r. śm.), mąż Albin i rodzice z obojga stron
18.00 + Stefania i Zygmunt Rentflejsz oraz rodzice z obojga stron