5 V 2019 r., III Niedziela Wielkanocna

Panie, Ty wszystko wiesz

Ukazanie się Jezusa nad jeziorem łączy się ze szczególnymi wydarzeniami: cudowny połów stu pięćdziesięciu trzech dużych ryb, śniadanie przygotowane przez Zmartwychwstałego na piasku, nadanie prymatu Piotrowi. Piotr, pobudzony miłością ku Jezusowi, pierwszy wybiega na spotkanie z Nim, a Pan po skończeniu posiłku zapytuje go właśnie o tę miłość. Musiało być przykre dla Apostoła to, że Pan trzykrotnie pyta o tak delikatną sprawę, lecz w ten sposób Jezus doprowadza go niepostrzeżenie do naprawienia trzykrotnego zaparcia się Pana; zarazem daje mu poznać, że człowiek jedynie wtedy może być pewnym swojej miłości ku Bogu, kiedy tę pewność opiera tylko na Nim. Piotr zrozumiał i po trzecim pytaniu, „zasmucony”, lecz bardziej pokorny, odpowiada: „Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham”. Dzięki tej pokorze i ufności Apostoł zostaje ustanowiony głową Kościoła. Musi jednak wiedzieć, że nie chodzi tutaj o zaszczytny tytuł, lecz o służbę podobną do tej, jaką Jezus pełnił dla ludzi, ofiarując się dla ich zbawienia, dlatego słyszy słowa: „Gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny cię opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz”.


W maju łączymy się z Papieżem w modlitwie: Aby dzięki zaangażowaniu swoich członków Kościół w Afryce był zaczynem jedności wśród narodów, znakiem nadziei dla tego kontynentu.


Ogłoszenia duszpasterskie

1. Kościół w naszej Ojczyźnie przeżywa „Niedzielę Biblijną” i rozpoczyna tydzień biblijny. Niech Żywe Słowo Boże kształtuje i umacnia naszą wiarę.

2. W naszej parafii przeżywamy Uroczystość Przyjęcia dzieci do I Komunii Świętej na Mszach św. o godz. 11.00 i 12.30. Módlmy się za dzieci i ich rodziny. Dzieci przez cały tydzień uczestniczą w nabożeństwach majowych o godz. 17.45 i Mszy św. o godz. 18.00 (Biały Tydzień).

3. W przyszłą niedzielę dzieci klas IV na Mszy św. o godz. 15.00 przeżywać będą I rocznicę Przyjęcia Komunii Świętej. Dzieci i ich rodziny zapraszamy do spowiedzi św. w piątek o godz. 15.00.

4. We wtorek zapraszamy na comiesięczny Apel Jasnogórski w intencji papieża Franciszka o godz. 20.30.

5. W sobotę 11 maja Msza św. w intencji Ojczyzny o godz. 18.00.

6. W maju nabożeństwa majowe ku czci Najświętszej Maryi Panny w dni powszednie o godz. 17.45, w niedziele o godz. 17.20.

7. Serdeczne „Bóg zapłać” za posprzątanie kościoła. Dziękujemy za wszelkie ofiary, a szczególnie na funkcjonowanie Domu Pomocy Samarytanin. Kolekta z niedzieli 28 IV wyniosła 6214 zł. Za tydzień nasza kolekta remontowo – inwestycyjna. „Bóg zapłać” za ofiary na cele charytatywne Diecezji (2650 zł.).

8. Zapraszamy do sklepiku parafialnego oraz biblioteki i wideoteki parafialnej. Zachęcamy do lektury czasopism religijnych i nabywania cegiełek na Samarytanina.

Do wieczności odeszła:
Barbara Górecka, l. 60

Pozdrawiamy serdecznie wszystkich parafian, gości i czcicieli Miłosierdzia Bożego, życząc, byśmy na wzór św. Piotra byli zdolni prowadzić dialog z Jezusem – Królem Miłosierdzia !!!


„Uroczysty Dzień Komunii …” – oczami rodzica

Komunia Święta jest jednym z siedmiu sakramentów świętych, które według Katechizmu Kościoła Katolickiego są skutecznym znakiem łaski, ustanowionym przez Chrystusa i powierzonym Kościołowi. Sakramenty Święte obejmują wszystkie etapy i najważniejsze momenty z życia chrześcijanina.

Przed Sakramentem Eucharystii doświadczamy także tajemnicy Sakramentu Pojednania, gdzie Miłosierny Bóg oczyszcza duszę z grzechów i przewinień oraz przebacza nam nasze upadki i słabości. Podczas przyjmowania Komunii Św. jednoczymy się z Jezusem Zmartwychwstałym, który oddał swoje życie za nas. Przelał swoją krew i pozwolił na cierpienie ciała i znieważenie w imię miłości do Ciebie i do mnie. Tak wielkiej miłości, której nie jesteśmy w stanie pojąć.

Dla młodego człowieka jak i dla Jego rodziców Pierwsza Komunia święta jest niezwykłym wydarzeniem. Jej niezwykłość polega na tym, że wiąże się ona nie tylko ze sferą duchową, ale wymaga także zaangażowania w organizację innych przyziemnych aspektów związanych z tą uroczystością. Na barkach rodziców spoczywa zorganizowanie przyjęcia komunijnego, wybór tortu, fryzury, wianuszka, obuwia, kreacji itd. Te niewątpliwie ważne elementy dopełniają istotę tego wydarzenia, by uczynić je jeszcze bardziej wyjątkowym. Wchodząc jednak w spiralę organizacji wspomnianych kwestii, zapominamy o tym, co jest najważniejsze i skupiamy się na otoczce, gubiąc całą wartość i istotę tej niezwykłej uroczystości. Zapominamy, że w tym czasie najważniejszy jest Jezus i nasze dziecko, które przyjmując Chrystusa do serca zasiada z Nim przy jednym stole doświadczając łaski i miłości Bożej.

Bardzo łatwo nam, rodzicom, „zszarzyć” piękno tego sakramentu i zatracić sentencję w gąszczu obowiązków. Dlatego pomocne nam są organizowane comiesięczne katechezy dla rodziców i opiekunów. Niejednokrotnie oburzamy się, gdy mamy w nich uczestniczyć. Twierdzimy że zabierany jest nam weekendowy czas, że nie możemy w tym czasie wyjechać czy spotkać się ze znajomymi. Te spotkania, wbrew temu co myślimy, nie mają na celu uprzykrzyć nam życia. Nie jest to także złośliwy wymysł księdza proboszcza. Wręcz przeciwnie. Katechezy mają nam pomóc w poprawie jakości naszego katolickiego życia, mają odbudować i wzmocnić naszą relację z Bogiem, przybliżyć nas do Jezusa, otworzyć oczy zaślepione wszechobecnym konsumpcjonizmem. Mają przede wszystkim uświadomić nam jak powinniśmy przygotować duchowo i emocjonalnie siebie i dziecko do prawidłowego przeżycia tak ważnej uroczystości oraz przywrócić w nas radość z tego, że Jezus Eucharystyczny ogarnie swą miłością i obecnością serce naszego dziecka.

My jesteśmy odpowiedzialni duchowo za nasze dzieci, bo to, co mówimy i czynimy ma największe odbicie w ich sercach. Jeśli nauczymy się patrzeć na sakramenty przez pryzmat wiary to również nasze dzieci odkryją w swojej Pierwszej Komunii Świętej to co najistotniejsze, a prezenty nie będą najważniejszym elementem tego dnia.

„Uroczysty Dzień Komunii” niech będzie zatem największą radością dla dzieci, dla rodziców i dla innych uczestników tego pięknego święta.
Edyta M.


Intencje mszalne 

Niedziela 5 maja
7.30 + Helena Ziółkowska i rodzice z obojga stron
7.30 + Siostra Flawia
9.30 + syn Wiesław Kacperek, mąż Krzysztof oraz zmarli z rodziny Kacperek
11.00 – I Komunia Święta
12.00 (kap) – o Boże Miłosierdzie i wszelkie potrzebne łaski za przyczyną Matki Bożej dla HannyKosińskiej z okazji 1 r. urodzin
12.30 – Wczesna Komunia Święta
15.00 + Marian Bandrowski
18.00 + Stanisława Górzyńska – greg.
20.00 + Mieczysław Galant – greg.

Poniedziałek 6 maja
7.00 + Felicja i Stanisław Kijek
8.30 + Agnieszka Majewska
17.00 + Mieczysław Galant – greg.
17.00 + Jarosław Wiśniewski
18.00 + Stanisława Górzyńska – greg.

Wtorek 7 maja
7.00 + Stanisława Górzyńska – greg.
8.30 + Józef Kubacki
17.00 + Stanisława i Józef Ciechaccy
17.00 + Czesława, Leszek i Hanna Tacikowscy
18.00 + Mieczysław Galant – greg.

Środa 8 maja
7.00 + Stanisława Górzyńska – greg.
8.30 + Józef Kubacki
17.00 + Mieczysław Galant – greg.
17.00 – z podziękowaniem Panu Bogu i Matce Najświętszej za Jolantę i dzieci z rodzinami
18.00 + rodzice Antoni (21 r. śm.) i Maria oraz brat Marian (2 r. śm.)

Czwartek 9 maja
7.00 + Stanisława Górzyńska – greg.
8.30 + syn, maż i rodzice z obojga stron
17.00 + rodzice Elżbieta i Konrad Tarczykowscy
17.00 + Mieczysław Galant – greg.
18.00 + Adela i Zdzisław Żytniewscy

Piątek 10 maja
7.00 + Stanisława Górzyńska – greg.
8.30 + zmarli z rodzin Puszakowskich, Laszkiewicz, Zacharskich, Waligórów, Regina i dusze w czyśćcu cierpiące
15.00 – msza św. w Godzinie Miłosierdzia
17.00 + Mieczysław Galant – greg.
17.00 + Zbigniew Gross (15 r. śm.)
18.00 + Józef Daczkowski

Sobota 11 maja
7.00 + Stanisława Górzyńska – greg.
8.30 + Stanisława Wasilewska (7 r. śm.)
8.30 + Zofia Staszowska
17.00 + teściowie Teofil i Genowefa Jankowscy oraz rodzice Anna i Klemens Różańscy
17.00 + Mieczysław Galant – greg.
18.00 – za Ojczyznę


PIERWSZA KOMUNIA

Tu, w kościele na ołtarzu
Jezus na nas czeka już.
I zaprasza nas do siebie,
Jest pasterzem naszych dusz.
Chociaż byłem nieposłuszny,
Grzechem obraziłem Cię,
O mój Jezu ukochany,
Za me winy żałuję.
Swoje życie chcę naprawić,
Według Ewangelii żyć,
Moje serce chcę Ci oddać,
Twoim wiernym dzieckiem być.
Teraz pomóż, Jezu miły,
Żebym godnie przyjął Cię
I przez całe moje życie
Zawsze wiernie kochał Cię.
Dziękuję Ci, Jezu drogi
Za dzisiejsze łaski Twe
I z radością całe życie
Imię Twoje wielbić chcę.
Prosimy Cię, dobry Jezu
Pobłogosławić nas chciej
I na zawsze nasze dusze
Pod opieką Twoją miej!

Anna Chodkowska

Jezus jest mym Przyjacielem,
Jezus jest Obrońcą mym,
Jezus jest mym Zbawicielem,
zawsze chcę przebywać z Nim.