19 V 2019 r., V Niedziela Wielkanocna

Po tym wszyscy poznają.

Wzajemna miłość, wzorująca się na miłości Mistrza, co więcej, pochodząca od Niego, zapewnia wspólnocie chrześcijańskiej obecność Jezusa i jest jej znakiem. Równocześnie jest cechą prawdziwych chrześcijan: „Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi jeśli będziecie się wzajemnie miłowali”. Taki właśnie był początek życia Kościoła, życia podtrzymywanego przez siłę spajającą i rozszerzającą, zgoła nową, przez nadzwyczajną moc, opartą nie na miłości ludzkiej zawsze ułomnej i niestałej, lecz na miłości Bożej: na miłości Chrystusa przeżywanej we wzajemnym obcowaniu wierzących.
Taka miłość jest tajemnicą nie znużonej gorliwości apostolskiej Pawła i Barnaby, o czym mówi dzisiaj pierwsze czytanie. Jedna podróż następuje po drugiej: gdy założyli nowe Kościoły, obydwaj ponownie odwiedzają je i zachęcają uczniów „do wytrwania w wierze”. W każdym Kościele wybierają i święcą kapłanów; wyruszają, aby głosić Ewangelię innym krajom, a potem wracają do Antiochii i tam zdają sprawę wspólnocie z tego, „jak wiele Bóg przez nich zdziałał”.

Miłość Chrystusa, która ich podtrzymuje, oraz świadomość, że On sam działa w nich i z nimi, nie uwalnia ich od utrapień, podobnie jak nie były wolne od nich nowe gminy chrześcijańskie i podobnie jak nie jest wolny od nich i obecny Kościół, „bo przez wiele ucisków trzeba nam wejść do królestwa Bożego”.


W maju łączymy się z Papieżem w modlitwie: Aby dzięki zaangażowaniu swoich członków Kościół w Afryce był zaczynem jedności wśród narodów, znakiem nadziei dla tego kontynentu.


Ogłoszenia duszpasterskie

1. Dziś w naszej parafii gościmy przedstawicieli naszego Wyższego Seminarium Duchownego, alumnów z ks. doktorem Bogusławem Dygdałą. Przeprowadzają oni tzw. niedzielę powołaniową.

2. Dziś również młodzież z Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” zaprasza na kolejny piknik rodzinny z degustacją ciast. Piknik odbędzie się w naszym patio w godz. 12 – 15.

3. Zapraszamy na nabożeństwo majowe: dziś o godz. 17.20 w łączności z Nieszporami, w dni powszednie o 17.45, a dla dzieci od poniedziałku do piątku o godz. 16.30 w kaplicy oraz w soboty o godz. 11.00 przy Grotce.

4. W tym tygodniu swoje rocznice święceń kapłańskich obchodzą:
-Ks. Prał. prof. Jan Perszon w środę 22 maja (36. rocznica)
-Ks. Prob. Prał. Stanisław Majewski w sobotę 25 maja (39. rocznica).
Módlmy się w ich intencji.

5. Serdeczne „Bóg zapłać” za posprzątanie kościoła, za dbałość o teren przykościelny. Dziękujemy za ofiary na rzecz funkcjonowania parafii
i Domu Pomocy Samarytanin. Kolekta z niedzieli 12 V wyniosła 6743 zł. W przyszłą niedzielę po Mszach św. zbiórka pieniężna do puszek na pomoc biednym.

6. Zapraszamy do sklepiku parafialnego oraz biblioteki i wideoteki parafialnej. Polecamy prasę katolicką oraz cegiełki na wsparcie Samarytanina.

Do wieczności odeszła:
Jadwiga Krasucka, l. 84

Pozdrawiamy wszystkich modlących się w naszym Sanktuarium i życzymy, by przykazanie miłości kształtowało nasze życie !!!


Intencje mszalne
Niedziela 19 maja
7.30 + Mieczysław Galant – greg.
9.30 + dusze w czyśćcu cierpiące
11.00 + rodzice Riske i Zawadzcy, bracia Waldemar i Marian, Ryszard Piwoński, Alicja Kowalska oraz jej mama Elżbieta Chodkowska
12.00 (kap) + Genowefa i Bartłomiej Porada, Krystyna i Marian Lewandowscy, Jadwiga i Marian  Krzyżelewscy, Zofia, Jerzy i Ireneusz Szczepankiewicz oraz zmarli z rodziny
12.30 – suma w intencji parafian
15.00 + tata Feliks (z ok. urodzin i w 15 r. śm.), mama Urszula i brat Zbigniew
18.00 + Marzanna Mielczarek (3 r. śm.)
20.00 + Stanisława Górzyńska – greg.

Poniedziałek 20 maja
7.00 + Stanisława Górzyńska – greg.
8.30 – o Boże błogosławieństwo dla członków Róży MB Fatimskiej oraz o dar nieba dla zmarłych członków
17.00 + Jerzy Troczyński (1 r. śm.)
18.00 + Mieczysław Galant – greg.

Wtorek 21 maja
7.00 + Stanisława Górzyńska – greg.
8.30 – o szczęśliwe rozwiązanie oraz zdrowie dla Olgi i dziecka
17.00 + Mieczysław Galant – greg.
17.00 + Sławomir Tawrel (1 r. śm.)
18.00 + Andrzej Brończyk (7 r. śm.) oraz zmarli z rodzin Sabińskich i Brończyk

Środa 22 maja
7.00 + Stanisława Górzyńska – greg.
8.30 + zmarli z rodzin Puszakowskich, Zacharskich, Waligórów, Regina oraz dusze w czyśćcu cierpiące
17.00 + Helena Tibin
18.00 + Witold Lesiński

Czwartek 23 maja
7.00 + Stanisława Górzyńska – greg.
8.30 – o Boże błogosławieństwo, opiekę NMP i potrzebne łaski dla Olgi i Adama oraz ich rodziny
17.00 + Stanisław Kubczak i rodzice z obojga stron
17.00 – rez. p. Gowińska
18.00 + Dimitr Szczołkow i Henryk Sherry

Piątek 24 maja
7.00 + Stanisława Górzyńska – greg.
8.30 – o Boże błogosławieństwo, opiekę NMP i potrzebne łaski dla Ks. Proboszcza z okazji 39 rocznicy święceń kapłańskich
8.30 – o zdrowie, Boże błogosławieństwo, i potrzebne łaski dla Joanny, Zuzanny, Joanny i Jakuba
15.00 – msza św. w Godzinie Miłosierdzia
17.00 + Roman Ziemlewski (pół roku po śmierci)
17.00 + Florentyna Wilkowska – z ok. Dnia Matki
18.00 + Alicja Zacharska (14 r. śm.) oraz zmarli z rodzin Grzemskich i Marcinkowskich

Sobota 25 maja
7.00 – dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo dla mamy Aleksandry– z ok. Dnia Matki
8.30 + Stanisława Górzyńska – greg.
8.30 + Jerzy Wolski
17.00 + Lenardo Głodowski (23 r. śm.) oraz córka Grażyna (z ok. urodzin)
17.00 + Jerzy Kaźmierczak (15 r. śm.)
18.00 + Waleria, Józef i Jerzy Mazurkiewicz, Józef i Marek Piotrowscy, Barbara Beifus oraz Mirosława PilarskaW Szkole Miłosierdzia

Z cyklu: „Duchowy rozwój”: „Adoracja – etapy dojrzewania”.

Znaczenie adoracji dla papieży
O adoracji pisali wielokrotnie papieże. Na przykład Jan Paweł II zachęcał:
„Nie mierzmy naszego czasu, udając się na spotkanie z Nim w adoracji. Niechaj nasza adoracja niech nigdy się nie kończy i wyznawał: adoracja jest moim życiem”. Adoracja daje nam gwarancję, że możemy się zmienić, bo czasami ulegamy pokusie opuszczenia rąk, poddania się wątpliwościom i znużeniu. Papież Benedykt XVI mówi o wielkim znaczeniu adoracji dla odbudowy naszej nadziei: „Jakże wielkim dobrodziejstwem jest ponowne odkrywanie adoracji eucharystycznej przez wielu chrześcijan. Ludzkość potrzebuje odkryć na nowo ten sakrament, źródło wszelkiej nadziei!” Warto też wiedzieć, że Papież Benedykt XVI uważał, że nawet dzieciom możemy proponować adorację, w związku z podejmowaniem, jak powiedział: „wysiłków w przygotowaniu do pierwszej komunii, które przybliżyłyby dzieciom piękno przebywania w towarzystwie Jezusa eucharystycznego”.

Bóg przyspiesza w naszych czasach w rozdawaniu łask na adoracji
W naszych czasach, w których żyjemy w tak niesłychanym tempie, zaczęto na nowo odkrywać znaczenie adoracji. Wielu młodych ludzie na świecie odkryło, że to naprawdę działa i szybko można dotrzeć bardzo głęboko. Polska autorka książki o adoracji Dorota Szczerba przytacza wypowiedzi na ten temat o. Tomasza Philippe, wielkiej postaci francuskiej duchowości. Powiedział on, że: „miłosierdzie Boże w naszej trudnej epoce przyspieszyło i pomaga tym, którzy naprawdę chcą – dając im często od razu wszystko! Dzisiaj rzadziej dochodzi się do Boga przez lata ascezy, medytacji i rozmyślań. To dzięki adoracji Bóg przychodzi często na samym początku do człowieka, który jest nieprzygotowany, który poszukuje Jezusa objawiającego swą obecność w Hostii Świętej”.

Z Eucharystii promieniuje moc łaski
Dlaczego adoracja daje taką wielka nadzieją na uzdrowienie? Adoracja to wymiana spojrzeń między mną, a kochającym Chrystusem: „Jezus spojrzał z miłością na bogatego młodzieńca (Mk10,21)”. To spojrzenie z miłością przez Jezusa promieniuje mocą i uzdrawia. O takiej promieniującej mocy Chrystusa mówi się w przypowieści o uzdrowieniu kobiety cierpiącej na krwotok: „Jezus natychmiast uświadomił sobie, że moc wyszła z Niego (Mk5,30)”. Dzisiaj, jak dwa tysiące lat temu, z Jezusa obecnego w Eucharystii nieustannie promieniuje moc Jego łaski, co symbolizowane jest przez „promienie” monstrancji.

Etapy dojrzewania duchowego na adoracji
Na koniec powiedzmy o trzech etapach modlitwy adoracyjnej. Ich znajomość pozwoli nam przezwyciężyć trudności, które będą się pojawiać.
Na pierwszym początkowym etapie, dużo z Jezusem rozmawiamy, mówiąc Mu o sobie. Przeżywamy szczęśliwe chwile, ukojenie. Z czasem pojawiać się będzie coraz więcej ciszy, ponieważ powiedzieliśmy wszystko co trzeba było. Ta cisza oznacza, że staliśmy się już sobie bliscy, więc słowa nie są już potrzebne. Ale tutaj, ku naszemu zaskoczeniu zacznie się najtrudniejszy moment na drodze rozwoju adoracji. Oto wyczerpały się nasze możliwości, rozmowy nas nużą, a nie odczuwamy jeszcze Bożej Obecności. Skończyły się podniosłe uczucia – wpadamy w oschłość i natręctwo pustych, jałowych myśli. Tutaj najwięcej osób wycofuje się. Te osoby nie wiedzą, że weszły w drugi etap, czas „przejścia”, między szczęśliwymi chwilami rozmowy z Panem, a prawdziwie duchową modlitwą. W tym momencie najważniejsze jest umieć zachować bierność i wytrwać. Teraz trzeba się zatrzymać, czekać i pozwolić działać Bogu, nie nam. Ale zachować bierność na modlitwie, czyli „nic nie robić” jest dla nas czymś trudnym, ponieważ do tej pory byliśmy przyzwyczajeni do aktywności. Nie zamartwiajmy się jednak, gdyż oschłość to właśnie znak drugiego etapu, czyli „przejścia”.
Jeżeli zatem wytrwamy w bierności, wtedy przyjdzie etap trzeci: modlitwa Obecności, będąca nadprzyrodzonym darem, naprawdę duchową, przemieniająca nas do samej głębi. Jej istotę streszczają słowa wspomnianego wcześniej o. Tomasza Philippe: „Pozwól się kochać Jezusowi” – oto cała tajemnica adoracji. Jego miłością będziemy nasiąkali jak gąbka, do najgłębszych pokładów.