2 VI 2019 r., Wniebowstąpienie Pańskie

Ja jestem z wami aż do skończenia świata

Wspominamy moment z życia Chrystusa po zmartwychwstaniu, w którym po raz ostatni spotkał się w sposób widzialny z Apostołami i swymi uczniami na górze Oliwnej. Odszedł do nieba. A gdzie jest niebo? Gdzie można Chrystusa dziś spotkać? Gdzie można z Nim porozmawiać? Przecież od tego spotkania zależy szczęście chrześcijanina.
Chrystus Pan pozostał z nami i nie należy sądzić, że tu na ziemi nie można Go spotkać. On przestał się ukazywać, nie można Go dotknąć i nie można włożyć swojego palca w miejsce gwoździ, tak jak to zrobił św. Tomasz. Zrezygnował z tej formy obecności dlatego, że chciał być dla tysięcy i milionów, a ta doczesna obecność była zarezerwowana dla niewielu. Przestał się objawiać w formie widzialnej, ale pozostał z nami.
Niech Chrystus, który w sposób eucharystyczny, sakramentalny się spotka z nami przy ołtarzu, pomoże nam uczynić z naszego serca niebo, pomoże nam odsunąć to wszystko, co je jeszcze zakrywa, pomoże nam odkryć prawdziwe szczęście.


W czerwcu łączymy się z Papieżem w modlitwie: Za kapłanów, aby prowadząc wstrzemięźliwe i pokorne życie, z zaangażowaniem okazywali aktywną solidarność najuboższym.


Ogłoszenia duszpasterskie
Wniebowstąpienie Pańskie – 2 VI 2019

1. Dziś przeżywamy 40. rocznicę rozpoczęcia pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny św. Jana Pawła II. Niech Jego wołanie „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze tej ziemi” przyczyni się do odnowy ducha narodu i Kościoła.

2. Zapraszamy na nabożeństwa do Najświętszego Serca Pana Jezusa: w niedziele i święta o godz. 17.20, w dni powszednie o 17.45. Od dziś rozpoczynamy w ramach nabożeństw czerwcowych modlitwy do Ducha Świętego przed Świętem Pięćdziesiątnicy, która przypada w przyszłą niedzielę.
W sobotę 8 VI w naszym Sanktuarium czuwanie modlitewne przed Zesłaniem Ducha Świętego o godz. 20.00. W programie czuwania: wspólna modlitwa, świadectwa, adoracja, modlitwa wstawiennicza, ok. godz. 22.30 Msza Święta.

3. W tym tygodniu przypadają dni eucharystyczne: I czwartek i I piątek czerwca. Zachęcamy do korzystania z sakramentów świętych – spowiedzi i Komunii pierwszo – piątkowej. Dzieci i młodzież zapraszamy do sakramentu pokuty w czwartek od godz. 16.30. W czwartek spotkanie liderów grup duszpasterskich po Mszy św. o godz. 18.00. W piątek kolekta przeznaczona na działalność misyjną Kościoła. Comiesięczny Apel Jasnogórski w intencji papieża Franciszka o godz. 20.30. W tym dniu przypada 20. rocznica apostolskiej wizyty w Toruniu św. Jana Pawła II. Jest to święto naszego województwa. Na Podgórzu konsekracja kościoła Bł. Stefana Wincentego FrelichowskiegoW sobotę Biskup Toruński Wiesław Śmigiel obchodzi 25 – lecie kapłaństwa.

4. Dziś po Mszach świętych ogólnopolska zbiórka do puszek na budowę Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie w ramach Święta Dziękczynienia.

5. Przygotowujemy się do Uroczystości Bożego Ciała – procesja przejdzie ulicami: Św. Faustyny, Legionów, Inżynierską, Elektryczną, Ugory do Watzenrodego. Ołtarz pierwszy przy Samarytaninie, drugi na początku ul. Elektrycznej, trzeci na końcu tej ulicy, czwarty ołtarz wspólny z parafią św. Andrzeja na placu marketu Intermarche. Prosimy o włączenie się w organizację procesji oraz strojenie domów i ołtarzy.

6. W przyszłą niedzielę toruński Marsz dla Życia i Rodziny. Więcej informacjiw gazetce.

7. Serdeczne „Bóg zapłać” za posprzątanie kościoła i dbałość o teren okalający kościół. Dziękujemy za wsparcie materialne funkcjonowania parafii i Domu Pomocy Samarytanin. Kolekta z niedzieli 26.05 wyniosła 5176 zł. „Bóg zapłać” za ofiary na potrzebujących naszej parafii (2064 zł.).

8. Zapraszamy do naszego sklepiku parafialnego oraz biblioteki i wideoteki parafialnej. Polecamy prasę katolicką oraz pamiątki z naszego Sanktuarium.

Do wieczności odeszli:
Józef Poklewski – Koziełł, l. 82
Stanisław Łysiak, l. 74,

Błogosławiona Mario od Pana Jezusa Dobrego Pasterza, która wzorowałaś swoje życie na przykładzie Najświętszej Rodziny z Nazaretu, wyjednaj mi łaskę naśladowania Ciebie i natchnij rodziny chrześcijańskie pragnieniem życia zgodnego z ich powołaniem dla większej chwały Boga i dla rozszerzenia Królestwa Bożej Miłości na ziemi. Amen.

Serdecznie pozdrawiamy wszystkich modlących się w naszym Sanktuariumi życzymy, by Król Miłosierdzia przygarnął nas do nieba !!!


Intencje mszalne
Niedziela 2 czerwca
7.30 + Jadwiga i Marian Bojanowscy oraz Halina i Kazimierz Jaworscy
7.30 + Wiesław Grabarczyk (12 r. śm.),zmarli z rodziny i przyjaciele
9.30 + Beata, rodzice Zofia i Józef oraz zmarli z rodziny Cichockich
11.00 – dziękczynna za sakrament chrztu świętego z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Jasia
12.00 (kap) – dziękczynna z prośbą o Bożebłogosławieństwo dla Joanny i Grzegorzaw 7 r. ślubu
12.30 – suma w intencji parafian
15.00 + Zofia Nadrowska – greg.
18.00 + Antoni Gawrych
20.00 + Rafał Szymkowski (1 r. śm.) i Józef (13 r. śm.)

Poniedziałek 3 czerwca
7.00 + Zofia Nadrowska – greg.
8.30 + Emilia Przybylińska (1 r. śm.)
17.00 + Andrzej Pniewski i rodzice
18.00 + Jarosław Wiśniewski – int. od sąsiadów

Wtorek 4 czerwca
7.00 + Zofia Nadrowska – greg.
8.30 + Agnieszka Majewska
17.00 + Marek Chaustowicz (5 r. śm.)
18.00 + Mieczysław Burak (8 r. śm.) i rodzice z obojga stron

Środa 5 czerwca
7.00 + Zofia Nadrowska – greg.
8.30 + rodzice Marianna i Kazimierz oraz rodzeństwo
17.00 + Józef Wojciechowski (8 r. śm.) i rodzice z obojga stron
18.00 + Zbigniew Kozłowski

Czwartek 6 czerwca
7.00 + Zofia Nadrowska – greg.
8.30 + Jerzy Garstecki
17.00 + Jan i Kazimierz Baliccy oraz rodzice z obojga stron
17.00 + Maria Kluczewska
18.00 + Jadwiga i Władysław Zawłoccy oraz Witold i Marianna Szalewscy

Piątek 7 czerwca
7.00 + Henryk Grzelczak
8.30 + Jerzy Garstecki
15.00 – msza św. w Godzinie Miłosierdzia
17.00 + rodzice Jan i Leokadia Kalinowscyoraz Kazimiera i Jerzy Krzywdzińscy
17.00 + Zofia Nadrowska – greg.
18.00 + Krystyna, Cecylia i Justyna

Sobota 8 czerwca
7.00 + Zofia Nadrowska – greg.
8.30 + zmarli z rodzin Kraśnickich,
Zawada, Oszwałdowskich, Nowakóworaz bliscy znajomi
8.30 + Jerzy Jankowski
17.00 + Marek Żurawski (20 r. śm.), rodzicei zmarli z rodzin z obojga stron
17.00 – dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Marty i Arkadiusza z ok. 15 r. ślubu
18.00 + Bronisława (1 r. śm.) i Eugeniuszoraz Adela i Czesław


2 czerwca 2019 XII Święto Dziękczynienia

Podczas tegorocznego Święta Dziękczynienia, które będziemy celebrowali 2 czerwca podziękujemy Opatrzności Bożej za dwóch wielkich Pasterzy – świętego Jana Pawła II i kardynała Stefana Wyszyńskiego prymasa Tysiąclecia. Święto Dziękczynienia odbywa się dokładnie w 40. rocznicę rozpoczęcia pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny (samolot z papieżem wylądował na Okęciu 2 czerwca o godzinie 10.07). Jednocześnie żyjemy w oczekiwaniu na ogłoszenie decyzji o beatyfikacji Czcigodnego Sługi Bożego Stefana Wyszyńskiego. Obaj ci Mężowie Opatrznościowi, których Bóg dał Kościołowi polskiemu i Kościołowi Powszechnemu ogromną wagę przywiązywali do rodziny, a troskę o nią wyrażali w wielu swych działaniach.

Uwięziony Prymas Tysiąclecia, kreśląc w Komańczy tekst Ślubów Jasnogórskich zawarł w nich obietnicę czuwania na progu ogniska domowego, aby przy nim życie Polaków było bezpieczne, a inaugurując narodową nowennę przed 1000. rocznicą Chrztu Polski piąty jej rok poświęcił właśnie rodzinie. Rok 1961/1962 nowenny, był to rok rodziny katolickiej, pod hasłem: „Rodzina Bogiem silna”. Prymas Tysiąclecia wiedział, że rodzina jest niejako pierwszą świątynią, gdzie dzieci dowiadują się o Bogu, jest pierwszą szkołą wychowania chrześcijańskiego.

Jakże aktualna jest postawiona przed laty diagnoza kardynała Stefana Wyszyńskiego: Istnieją dziś potężne siły rozkładowe rodziny.
Głęboko przekonany o niezwykłej roli rodziny we współczesnym świecie był Jan Paweł II. To On w 1981 roku powołał Papieska Radę do spraw Rodziny i zainaugurował cykliczne, odbywające się co trzy lata Światowe Spotkania Rodzin.

Kilka miesięcy po zamachu na placu św. Piotra wydał adhortację apostolską Familiaris consortio, w której zakreślił zadania rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym i stwierdził, iż Kościół jest świadomy tego,że małżeństwo i rodzina stanowią jedno z najcenniejszych dóbr ludzkości. Podobnie jak wcześniej Prymas Tysiąclecia Jan Paweł II dostrzegał, że rodzina jest przedmiotem ataków ze strony licznych sił, które chciałyby ją zniszczyć lub przynajmniej zniekształcić.
W liście Gratissimam sane nazwał rodzinę „drogą Kościoła” i przypomniał, że(…) Pośród tych wielu dróg rodzina jest drogą pierwszą i z wielu względów najważniejszą.

Jest szczególnym znakiem, że podczas XII Święta Dziękczynienia, w którym wielbimy Boga za tych dwóch Wielkich Pasterzy, do Świątyni Opatrzności Bożej wprowadzone zostaną relikwie błogosławionej Marii od Jezusa Dobrego Pasterza, założycielki Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu. Charyzmatem tego zgromadzenia jest szerzenie Królestwa Bożej miłości poprzez oddanie się służbie Kościoła,zwłaszcza misji względem rodziny.
Relikwie zostaną wprowadzone do Świątyni w 30-lecie beatyfikacji założycielki Zgromadzenia, dokonanej przez Jana Pawła II, patrona rodzin, który ogłosił wówczas, iż siostra Maria od Pana Jezusa Dobrego Pasterza pozostaje apostołką godności ogniska rodzinnego.

Patrząc na splot wydarzeń osnutych wokół XII Święta Dziękczynienia wypada się zgodzić z twierdzeniem księdza Bronisława Bozowskiego, że „w życiu chrześcijanina nie ma przypadków, są tylko znaki…”
/www.centrumopatrznosci.pl/