18 VIII 2019 r., XX Niedziela zwykła

Nie pokój, lecz rozłam

Twierdzenie to chociaż na pierwszy widok wstrząsające, ale nie przekreśla tego, co Jezus powiedział gdzie indziej. Teraz raczej wyjaśnia, że pokój wewnętrzny, znak zgody między człowiekiem a Bogiem, a zatem znak przylgnięcia do Jego woli, nie uwalnia od walki, od wojny przeciw wszystkiemu, co we własnym wnętrzu — jak namiętności, pokusy, grzechy — lub we własnym środowisku sprzeciwia się woli Boga, zagraża wierze, przeszkadza służbie Panu. Albowiem chrześcijanin, nawet najspokojniejszy, powinien stać się mężnym i nieustraszonym zapaśnikiem, nie lękającym się ani ryzyka, ani prześladowań, za przykładem Jeremiasza, a jeszcze więcej Chrystusa, który walczył przeciwko grzechowi aż do wylania krwi i do hańby krzyża. Lecz aby ta walka była słuszna i święta, nie powinien wchodzić w grę żaden czynnik lub cel ludzki, osobisty. Powinien do niej pobudzać jedynie ten ogień miłości, jaki Jezus przyszedł rozniecić na ziemi.

Święty Paweł zmagania na drodze ku chrześcijańskiej doskonałości nazywa zawodami. A zatem nie będzie lekko! Stary porządek, zbudowany na naszych złych przyzwyczajeniach, będzie musiał zostać zburzony. Czeka nas wewnętrzna walka i przeorganizowanie dotychczasowej hierarchii wartości, abyśmy osiągnęli obiecane dziedzictwo, które przewyższa wszelkie pragnienia.


W sierpniu łączymy się z Papieżem w modlitwie: Aby rodziny dzięki życiu pełnemu modlitwy i miłości stawały się coraz bardziej «laboratoriami humanizacji».


Ogłoszenia duszpasterskie

XX Niedziela zwykła – 18 VIII 2019

1. Serdecznie witamy wszystkich pielgrzymów, którzy reprezentowali naszą parafię w 41 pielgrzymce na Jasną Górę. Dziękujemy za piękne świadectwo wiary i modlitwę.

2. Jutro na Mszy św. koncelebrowanej o godz. 18 pragniemy podziękować ks. Pawłowi Śliwińskiemu za jego czteroletnią posługę duszpasterską w naszej wspólnocie parafialnej.

Ks. Paweł decyzją Księdza Biskupa udaje się do Sanktuarium Maryjnego w Lubawie.

Będziemy też dziękowali Panu Bogu za miłosierną służbę Siostry Wiktorii ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia – jej 8 – lecie pielęgnacji, szczególnie w naszym Domu Samarytanin.


Siostra Wiktoria
 przez Matkę Generalną została mianowana Przełożoną w Domu Generalnym Sióstr MB Miłosierdzia w Warszawie przy ul. Żytniej.
Niech nasza obecność modlitewna wyrazi wdzięczność za wszelkie dobro, które po sobie pozostawiają Ksiądz Paweł i Siostra Wiktoria.

3. Jutro (19.08) przypada 102 rocznica czwartego objawienia Matki Bożej w Fatimie. Zapraszamy na nabożeństwo fatimskie o godz. 21.00.

4. W piątek 23 sierpnia comiesięczne spotkanie czcicieli św. Ojca Pio po Mszy św. o godz. 18.00.

5. „Bóg zapłać” serdecznie za posprzątanie kościoła i dbałość o teren wokół niego.
Dziękujemy za finansowe wsparcie funkcjonowania parafii i Domu Pomocy Samarytanin oraz upiększania naszej Świątyni. W zamówieniu mamy dwa nowe solidne klęczniki pasujące do wnętrza naszej Świątyni. Za tydzień po Mszach św. zbiórka pieniężna do puszek na potrzeby charytatywne parafii. Kolekta z niedzieli 11.08: 6308 zł.

5. Zapraszamy do naszego sklepiku parafialnego. Polecamy prasę katolicką, pamiątki z naszego Sanktuarium i cegiełki na Samarytanina.

Serdecznie i gorąco pozdrawiamy wszystkich nawiedzających nasze Sanktuarium i życzymy, by ogień Miłosierdzia rozpalał nasze serca !!!


Agresorzy czy ofiary? (ks. Henryk Zieliński „Idziemy” nr 33/2019)

Kościół odróżnia ludzi o odmiennych skłonnościach seksualnych od ideologii, która, podobnie jak komunizm, ma cechy totalitarnej utopii. Tych, którzy swojej seksualności nie potrafią przeżywać zgodnie z Biblią i ludzką naturą, wzywa
do nawrócenia i seksualnej abstynencji. Zapewnia, że oni również powołani są
do zbawienia. Przeciwstawia się natomiast ideologii, o której Franciszek mówi,
że „wymachuje flagą wolności, a w rzeczywistości przyniosła dewastację duchową i materialną niezliczonym ludzkim istotom, szczególnie najbardziej narażonym”.
Aktywiści LGBT mają swoje reprezentacje w parlamentach. Skutecznie dążą do takich zmian w prawie, edukacji i kulturze, które pozbawiają naturalne małmałżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny jego wyjątkowej pozycji, prezentując związki homoseksualne jako wyższą i bardziej nowoczesną formę relacji międzyludzkich. Jest to ideologia utopijna, ponieważ nie odzwierciedla stanu zgodnego z naturą, ale próbuje narzucić społeczeństwu przemocą wzorce sprzeczne z naturą. Bez przemocy żadna utopia nie ma szansy zaistnieć w rzeczywistości. Dlatego aktywiści LGBT nie stronią od przemocy nie tylko tej prawnej i kulturowej, ale również fizycznej. W Polsce szydzą z katolickich sakramentów pod ochroną policji. Za odmowę włączenia się w propagandę LGBT, na wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich (sic!), ludzie są ciągani po sądach (drukarz z Łodzi), tracą pracę (pan Tomasz z IKEA), z aktorami zrywane są kontrakty (Redbad Klijnstra, Jarosław Jakimowicz). Na Zachodzie jest jeszcze gorzej. W Szwecji w 2005 r. sądzono pastora Akego Greena za cytowanie Pierwszego Listu św. Pawła do Koryntian, że „Mężczyźni współżyjący ze sobą królestwa Bożego nie odziedziczą.” W Wielkiej Brytanii zamyka się katolickie ośrodki adopcyjne, które nie zgadzają się na oddawanie dzieci homoseksualistom. W USA Carrie Prejean w 2009 r. straciła koronę najpiękniejszej w Kalifornii za odpowiedź, że dla niej małżeństwo to związek mężczyzny i kobiety.
W watykańskiej instrukcji „Mężczyzną i niewiastą stworzył ich” czytamy, że ogólne hasło „niedyskryminacji”, na które powołują się działacze LGBT często skrywa niebezpieczną ideologię. I o to właśnie chodzi, że w przypadku aktywistów i ideologów LGBT nie mamy do czynienia z ludźmi pokrzywdzonymi, tylko z ideologiczną agresją, która nie cofnie się przed niczym, by podporządkować sobie wszystkie dziedziny życia. Wobec tej agresji trzeba powiedzieć: Non possumus.


Intencje mszalne

Niedziela 18 sierpnia
7.30 + rodzice Czesława i Stanisław Sumińscy
9.30 – o zdrowie dla Heleny w 89 urodzinyoraz dla Elżbiety w 60 urodziny
11.00 – rez.
12.30 – suma w intencji parafian
18.00 + Zbigniew Leszczyński (2 r. śm.)
20.00 + Tadeusz Pancierzyński

Poniedziałek 19 sierpnia
7.00 + dusze w czyśćcu cierpiące
8.30 – o zdrowie i błogosławieństwo Bożedla ojca Michała
17.00 + Honorata Krajewska (1 r. śm.)
18.00 + rodzice Gertruda (3 r. śm.) i Józef (9 r. śm.) Ostrowscy

Wtorek 20 sierpnia
7.00 – dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo z ok. urodzin dla Agaty za przyczyną św. Jana Pawła II
8.30 + Bogdan Wojciechowski
17.00 + Janina Modrzejewska (1 r. śm.) i zmarli z rodziny
17.00 – o Boże błog. i opiekę NMP dla córki Agaty
18.00 + Helena i Jan Czyżewscy oraz zmarli z obojga stron (rez.)

Środa 21 sierpnia
7.00 + Aniela i Franciszek Barzyccy, Kazimierz Szwed, Leona i Władysław Krzakowie
7.00 – o Boże błog. i opiekę NMPdla chrześniaków
8.30 + Józef i Jan Majewscy
17.00 + Halina Kisielewicz (10 r. śm.) oraz rodzice z obojga stron
18.00 + Helena i Tadeusz Oczachowscy

Czwartek 22 sierpnia
7.00 – o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Brygidy
8.30 – rez. p. Białecka
17.00 + Henryk i Estera Glińscy
17.00 – o Boże błogosławieństwo dla Nikodema w 18 r. urodzin
18.00 + Hieronim Marciniak (9 r. śm.)

Piątek 23 sierpnia
7.00 + Danuta Filbrandt (1 r. śm.) i Roman Winiarski (13 r. śm.)
8.30 – dziękczynna za dar chrztu Karola z prośbą o błogosławieństwo Boże
15.00 – msza św. w Godzinie Miłosierdzia
17.00 + Władysław Józefiak (19 r. śm.), Józef oraz zmarli z rodzin Józefiaków i Maślińskich
17.00 + Urszula Waczyńska (3 r. śm.)
18.00 + zmarli z rodzin Orepuk i Gaguckich oraz Teresa

Sobota 24 sierpnia
7.00 + Zofia Drozd (3 r. śm.)
8.30 + Bronisław Chojnacki (25 r. śm.)
16.00 – msza św. ślubna
17.00 + Stanisław (32 r. śm.), Franciszka i Henryk
17.00 – o błogosławieństwo Boże, dary Ducha Świętego i przymnożenie wiarydla dzieci Krzysztofa i Dominiki
18.00 + Maria i Henryk Buczkowscy oraz Tadeusz Janik

Niedziela 25 sierpnia
7.30 – o błogosławieństwo Boże dla członków Róży MB Częstochowskiej
9.30 + Władysław i rodzice
11.00 + Salomea i Feliks
11.00 + Bogumiła Grzecznowska
12.30 – suma w intencji parafian
18.00 + mama Urszula (3 r. śm.), tata Feliks i brat Zbigniew
20.00 + Jadwiga Szulc (20 r. śm.) i zmarli z rodziny