Drogi Księże Proboszczu !

Z okazji Twoich imienin życzymy Ci, aby dobry Bóg obdarzył Cię obfitością swoich łask, dobrym zdrowiem, radością i umiejętnością przezwyciężania kłopotów dnia codziennego.
Niech wraz z mocą przemiany chleba i wina, daje Ci moc przemiany ludzkich serc.
I oby nigdy nie zgasł w Tobie apostolski i prorocki zapał, który wskazuje właściwą drogę naszej wspólnocie!

Twoim Patronem jest św. Stanisław Kostka. Cyprian Kamil Norwid, urzeczony postacią świętego Polaka, napisał wiersz, który pragniemy Ci dedykować:
A ty się odważ świętym stanąć Pana
A ty się odważ stanąć jeden sam
Być świętym – to nie zlękły powstać z wschodem
To ogromnym być, przytomnym być!

Krocz – jasny, uśmiechnięty,
Na twarzy ten Chrystusa rys Miłość
Święty aż po krzyż – przez krzyż – na krzyż!
Ty się wahasz? Ty się cofasz?
Ty się odważ świętym być!

Msza św. w intencji Księdza Proboszcza z okazji imienin w środę 18 września o godz. 18.00


Witamy w naszej parafii !

Od 26 sierpnia 2019 r. posługę w naszej parafii pełni ks. Artur Żurawski.
Oto, co pisze sam o sobie:
Urodziłem się 4 lutego 1988 roku w Grudziądzu, gdzie spędziłem pierwsze lata swojego życia. Jeszcze w trakcie nauki w szkole podstawowej przeprowadziłem się z rodzicami i bratem do Torunia i właśnie z tym miastem związane są moje dalsze lata. Ukończyłem Gimnazjum nr 29, a później III Liceum Ogólnokształcące. Po zdaniu matury w 2007 roku wstąpiłem do Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu. Po sześciu latach otrzymałem święcenia prezbiteratu i zostałem posłany do parafii Wniebowzięcia NMP w Chełmnie. Tam spędziłem trzy lata swojego kapłaństwa. Następnym miejscem mojej pracy był Grudziądz, a konkretnie parafia św. Józefa Oblubieńca NMP. Po kolejnych dwóch latach – rok spędziłem w parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Łasinie. Jak dotąd główne moje zajęcia dotyczyły pracy z ministrantami i lektorami, przygotowania do sakramentów świętych, a także katechezy w szkołach średnich i podstawowych. Niedawno otrzymałem dekret do naszej parafii i jest to już czwarte miejsce, w którym dane mi będzie pełnić posługę kapłańską.

Ksiądz Artur będzie przygotowywał dzieci do I Komunii świętej oraz młodzież do sakramentu bierzmowania. Został opiekunem następujących grup:
• Żywy Różaniec
• Pustynia Serca
• Stowarzyszenie Faustinum
• Krąg Domowego Kościoła
Uczy także religii w Szkole Podstawowej nr 3.


15 IX 2019 r., XXIV Niedziela zwykła

Cieszcie się ze mną

Niedługo po zawarciu Przymierza z Izraelitami Bóg widzi, że ci w czasie nieobecności Mojżesza sporządzili sobie złotego cielca. Rozgniewany taką niewiernością, zamierza ukarać lud zniszczeniem. I jak kiedyś objawił Abrahamowi swój plan przeciw Sodomie i Gomorze, tak teraz objawia Mojżeszowi swój plan dotyczący Izraela. Mojżesz nie myśli o sobie, pragnie tylko ocalić lud, który kocha, i jak niegdyś Abraham zanosi śmiałe błaganie. Nie może liczyć na jakąś ilość sprawiedliwych, bo zgrzeszył cały naród, lecz stawia śmiało na miłość Boga względem Izraela. Przypomina Mu cuda, dzięki którym wyprowadził go z Egiptu, a także obietnice dane patriarchom, perswaduje że powinien oszczędzić lud dla sławy swojego imienia!
Lecz wielki Mojżesz jest tylko bladą figurą Jezusa, pośrednika nieskończenie bardziej potężnego, który nie musi negocjować z Bogiem, by wyjednać miłosierdzie dla grzesznej ludzkości — On sam bowiem jest zapłatą za grzech. Przychodzi natomiast oznajmić światu radość Boga z nawrócenia grzeszników.
Czy to oznacza, że Bóg bardziej miłuje nawróconych grzeszników niż dzieci zawsze Mu wierne? Odpowiedź jest taka, jaką dał ojciec starszemu synowi, zazdrosnemu o przyjęcie urządzone bratu: „Moje dziecko, ty zawsze jesteś przy mnie i wszystko moje do ciebie należy”. Czyż nie jest to największa uczta być zawsze z Bogiem i każdego dnia kosztować Jego dóbr? Przypowieści nie twierdzą, że Bóg woli raczej grzeszników niż sprawiedliwych, lecz jasno podkreślają radość, z jaką przyjmuje On wszystkich pokutujących, oraz uczą ludzi radować się z powrotu braci, otwierając im serce z dobrocią podobną do dobroci Bożej.


We wrześniu łączymy się z Papieżem w modlitwie: Aby wszyscy, którzy wymierzają sprawiedliwość, działali uczciwie, i aby niesprawiedliwość, która szerzy się w świecie, nie miała ostatniego słowa.


Ogłoszenia duszpasterskie

XXIV Niedziela zwykła – 15 IX 2019

1. Dziś przypada 16. rocznica przyjęcia Obrazu Jezusa Miłosiernego przez naszą Świątynię i ogłoszenia jej Sanktuarium Miłosierdzia Bożego Diecezji Toruńskiej.
Po Mszy św. o godz. 18.00 rozpocznie się całodobowa adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi św. (od godz. 21 – 24). Prosimy o włączenie się  w adorację wg ustalonego planu.

2. Dziś po Mszy św. o godz. 15.00. spotkanie rodziców dzieci klas III przygotowujących się do I Komunii św.
Za tydzień o tej samej porze zapraszamy rodziców dzieci klas I i II szkoły podstawowej.

3. W środę przypada Święto św. Stanisława Kostki. Modlimy się za młodzież, o jej chrześcijańskie wychowanie. Młodzież zapraszamy na Mszę św. o godz. 18.00 i nowennę do MB Nieustającej Pomocy.

4. Zapraszamy wszystkich parafian do wspólnego śpiewu i na pieczenie kiełbasek przy ognisku na dziedzińcu Samarytanina w sobotę 21 IX po Mszy św. o godz. 18.00. Na pożegnanie lata zaprasza Stowarzyszenie Rodzin Katolickich.

5. Inicjatywa społeczna „SOS dla Polskiej Rodziny” organizuje cykl spotkańw diecezji, których tematem będą zagrożenia związane z ideologią LGBT. Pierwsze spotkanie odbędzie się w naszej parafii jutro o godz. 18.30.

6. Serdeczne „Bóg zapłać” za posprzątanie kościoła i dbałość o teren przykościelny. Dziękujemy za wspieranie działalności i funkcjonowania parafii i Domu Pomocy Samarytanin. W przyszłą niedzielę kolekta przeznaczona jest na Wyższe Seminarium Duchowne w Toruniu, a po Mszach św. zbiórka na cele charytatywne parafii. Kolekta z niedzieli 8 IX: 5113 zł.

7. Zapraszamy do naszego sklepiku parafialnego oraz biblioteki i wideoteki parafialnej. Polecamy pamiątki z naszego Sanktuarium, cegiełki na Samarytanina,zachęcamy do lektury prasy katolickiej.

Do wieczności odeszła:
Bożena Stryjska – Lach, l. 77

Pozdrawiamy wszystkich modlących się w naszym Sanktuarium i życzymy, by każdy z nas został przygarnięty przez Miłosiernego Ojca!


Intencje mszalne

Niedziela 15 września
7.30 + Irena (6 r. śm.) i Bronisław Jurkojć
7.30 + Stanisław Kruczyński (10 r. śm.)
9.30 + Halina i Katarzyna Terek
11.00 + Jaromir Durczewski (1 r. śm.)
12.00 (kap) + Stanisława Habrych – greg.
12.30 – suma w intencji parafian
15.00 + Barbara i Stanisław Skrzat
18.00 + Marek (3 r. śm.) oraz zmarli z rodzin Sulikowskich, Wajs, Winieckich, Zalewskich, dusze w czyśćcu cierpiące
20.00 + Marzena Araźna – greg.

Poniedziałek 16 września
7.00 + Marzena Araźna – greg.
8.30 + Leokadia Rokicka, Wincenty, Jan,
Zofia i Daniela, Kazimierz Truchan, Jadwiga i Michał
17.00 + Jerzy Troczyński – z ok. urodzin
17.00 + Maria, Benedykt i Piotr Jarosz
17.00 + Tadeusz, Teodozja i dziadkowie
18.00 + Stanisława Habrych – greg.

Wtorek 17 września
7.00 + Stanisława Habrych – greg.
8.30 – rez. p. Rochecka
17.00 + Jerzy Jankowski – z ok. urodzin
17.00 + Stefan Dombrowski (5 r. śm.) i Andrzej
18.00 + Marzena Araźna – greg.

Środa 18 września
7.00 + Stanisława Habrych – greg.
8.30 + Marzena Araźna – greg.
17.00 – o potrzebne łaski dla Wojtka Kosickiego oraz rodziców
18.00 – dziękczynna za dar kapłaństwa z prośbą o Boże błogosławieństwo i daryDucha Świętego dla Ks. Proboszcza z okazji imienin

Czwartek 19 września
7.00 + dusze w czyśćcu cierpiące
8.30 + Kazimiera (27 r. śm.) oraz zmarli z rodzin Budzińskich i Pokornieckich
17.00 + Elżbieta i Bronisław Zawaccy
17.00 + Marzena Araźna – greg.
17.00 + Stanisława Habrych – greg.
18.00 – dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Antoniego za przyczyną Matki Bożej

Piątek 20 września
7.00 + Stanisława Habrych – greg.
8.30 + Adam (25 r. śm.) i Marianna Kozioł
15.00 – msza św. w Godzinie Miłosierdzia
17.00 + Jadwiga i Edmund Jankowscy
17.00 + Marzena Araźna – greg.
18.00 – dziękczynna w 23 rocznicę ślubu Anny i Jarosława z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski  dla całej rodziny

Sobota 21 września
7.00 – rez. Siostry MB Miłosierdzia
8.30 + Kazimierz Witkowski
8.30 + Marzena Araźna – greg.
16.00 – msza św. ślubna
17.00 + Witold i Bronisława Lesińscy
17.00 + Stanisława Habrych – greg.
17.00 – dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Teresy i Zygmunta w 45 rocznicę ślubu
18.00 + Bożena Lach