6 X 2019 r., XXVII Niedziela zwykła

Czemu na zło spoglądasz bezczynnie ?

Prorok Habakuk żali się na opłakane warunki swojego narodu. Bóg zachęca do wytrwałości, ponieważ sprawiedliwości stanie się zadość, lecz w swoim czasie. Nauka ta dotyczy tak Izraelity, jak i chrześcijanina — wszystkich wierzących. Ważna jest w każdej okoliczności życia poszczególnych ludzi, narodów, Kościoła. Nawet kiedy wszystko tak się rozwija, jak gdyby Bóg tego nie widział lub nie istniał, trzeba być mocnym w wierze. Bóg może opóźniać swoją pomoc, lecz jest pewne, że wesprze tych, którzy wierzą w Niego i do Niego się uciekają.
By wierzyć bez wahania i pozostać wiernym Bogu i w przeciwnościach, i w czasie walk toczonych przeciw wierze, trzeba wiary wytrwałej, mocnej, jakiej tylko Bóg może udzielić. Jezus nie żąda wiele, żąda ziarnka wiary równego najmniejszemu ziarnku gorczycy, które nie większe jest niż główka od szpilki. Jeśli jednak wiara jest prawdziwa, żywa, płynie z przekonania, będzie zdolna do rzeczy bardzo wielkich, niepojętych z ludzkiego punktu widzenia. Jezus pragnie wychować swoich uczniów do wiary bez niepewności lub wahań, do wiary, która opierając się na mocy Boga, we wszystko wierzy, wszystkiego się spodziewa, odważa się na wszystko i trwa niezłomna nawet w okolicznościach przykrych i ciemnych.


W październiku łączymy się z Papieżem w modlitwie: Aby tchnienie Ducha Świętego wzbudziło nową wiosnę misyjną w Kościele.


Ogłoszenia duszpasterskie

XXVII Niedziela zwykła – 6 X 2019

1. Październik to szczególny czas modlitwy różańcowej. Zapraszamy na nabożeństwa różańcowe:
– dziś o godz. 17.00
– w przyszłą niedzielę (13 X) będzie to nabożeństwo fatimskie;
– w dni powszednie różaniec po Mszy św. o godz. 17.00
– dla dzieci od poniedziałku do piątku w kaplicy o godz. 16.30, a w soboty o godz. 9.45
Za udział w nabożeństwach różańcowych można uzyskać odpust zupełny.

2. Dziś po Mszy św. o godz. 15.00 spotkanie z rodzicami młodzieży klas VII i VIII oraz szkół ponadpodstawowych przygotowującej się do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Za tydzień o tej samej porze zapraszamy rodziców dzieci klas III przygotowujących się do I Komunii św.

3. Jutro, w poniedziałek 7 X jak co miesiąc zapraszamy na Apel Jasnogórski w intencji papieża Franciszka o godz. 20.30.
W parafii Matki Boskiej Zwycięskiej odpust parafialny. Suma o godz. 18.00.

4. W przyszłą niedzielę (13 X) przeżywać będziemy XIX Dzień Papieski pod hasłem „Wstańcie, chodźmy!” Tradycyjnie odbędzie się zbiórka do puszek na Dzieło Nowego Tysiąclecia. Stypendyści tego dzieła zapraszają na mini festyn po Mszy św. o godz. 12 (w kaplicy). Na Mszy św. o godz. 11.00 modlimy się za nauczycieli.

5. W czwartek obchodzimy w naszej parafii Uroczystość Poświęcenia Świątyni (15 rocznica konsekracji). Przy zapalonych zacheuszkach modlimy się za budowniczych naszego Sanktuarium.

6. W piątek 11 X spotkanie formacyjne Stowarzyszenia Faustinum o godz. 16.30. Msza św. w intencji Ojczyzny o godz. 18.00.

7. Serdeczne „Bóg zapłać” za przygotowanie Uroczystości odpustowej ku czci św. Faustyny, za posprzątanie kościoła, za materialne wspieranie funkcjonowania parafii i Domu Pomocy Samarytanin oraz upiększania Świątyni. Za tydzień nasza kolekta remontowo – inwestycyjna. Dziękujemy za ofiary na pojazdy dla misjonarzy (498 zł.). Kolekta z niedzieli 29 IX: 5274 zł.

8. Zapraszamy do naszego sklepiku parafialnego oraz biblioteki i wideoteki parafialnej. Polecamy prasę katolicką oraz pamiątki z naszego Sanktuarium i cegiełki na Samarytanina. Zachęcamy do lektury prasy i książek katolickich.

Do wieczności odeszli:
Irena Kasprzak, l. 91
Józefa Szmidt, l. 89
Henryk Galant, l. 76
Irena Uzarewicz, l. 89

Wszystkich serdecznie pozdrawiamy i życzymy radosnej Niedzieli i błogosławionego tygodnia !


XIX Dzień Papieski
Data: Niedziela, 13 października 2019 roku.
Hasło: Wstańcie, chodźmy!

Punkt wyjścia: książka – św. Jan Paweł II Wstańcie, chodźmy!, Kraków 2004.

Tematy rozważań:
I Pielgrzymka do Ojczyzny św. Jana Pawła II (2-10 czerwca 1979 roku)
Czcigodny Sługa Boży Kardynał Stefan Wyszyński, Prymas Tysiąclecia (3.08.1901 – 28.05.1981)

W tym roku minie 40 lat od I Pielgrzymki Św. Jana Pawła II do Ojczyzny. Warto zauważyć, że była to pierwsza w całej historii Polski wizyta papieża w naszej Ojczyźnie. Wizyta niełatwa i zarazem niezwykle doniosła w skutkach. Władze komunistyczne zdecydowanie się jej sprzeciwiały, przeczuwając, że może ona odmienić serca i umysły Polaków i w konsekwencji zmienić przyszłość kraju. Podążając za rozważaniami zawartym w książce Wstańcie, chodźmy! chciejmy spojrzeć na tę pielgrzymkę w perspektywie ostatniego rozdziału: Abraham i Chrystus: „Oto idę pełnić Twoją wolę” (s. 160-164). Papież Polak zestawia tam Abrahama i Chrystusa i zauważa, że powołanie każdego człowieka: (…) to podwójna tajemnica. Przede wszystkim jest to tajemnica pamięci o tym, co z miłości Bożej już stało się w ludzkich dziejach. Zarazem jest to tajemnica przyszłości, a to znaczy nadziei: tajemnica progu, który każdy z nas ma przekroczyć na mocy tego samego wezwania, wspierany wiarą, która nie cofa się przed niczym, bo wie, komu uwierzyliśmy (por. 2 Tm 1, 12). (s. 161). Wyjaśnieniem i zobrazowaniem powyższych słów może być to wszystko, czego dokonał Św. Jan Paweł II przez I Pielgrzymkę do Ojczyzny. Wskazał na chrześcijańskie korzenie Polski i ukazał horyzonty nadziei związanej z ufnością pokładaną w Bogu. Pewnie najbardziej znanym wystąpieniem papieskim z tej wizyty jest homilia na pl. Zwycięstwa w Warszawie (dziś – pl. Marsz. J. Piłsudskiego) wygłoszona w Wigilię Zesłania Ducha Świętego, przypominająca, że: (…) człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć, ani kim jest, ani jaka jest jego właściwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie. Nie może tego wszystkiego zrozumieć bez Chrystusa. I dlatego Chrystusa nie można wyłączać z dziejów człowieka w jakimkolwiek miejscu na ziemi.
Na zakończenie Św. Jan Paweł II zwrócił się do Boga ze słynnym wołaniem:
Niech zstąpi Duch Twój!
Niech zstąpi Duch Twój!
I odnowi oblicze ziemi.
Tej Ziemi!
Amen.

George Weigel, ceniony amerykański biograf Papieża Polaka napisał, że homilia na pl. Zwycięstwa była być może najświetniejszą homilią w życiu Św. Jana Pawła II. (por. G. Weigel, Świadek nadziei, Kraków 2000, s. 373).
Dzień Papieski i przygotowania do niego będą doskonałą okazją dla nas wszystkich do zapoznania się lub przypomnienia bogactwa nauczania papieskiego z tej pielgrzymki, którą Św. Jan Paweł II w przemówieniu pożegnalnym na lotnisku w podkrakowskich Balicach nazwał bezprecedensową w całym tysiącleciu i aktem odwagi. Nieco wcześniej, tego samego dnia w czasie Mszy Świętej apelował do nas: Musicie być mocni, drodzy bracia i siostry, mocą tej wiary, nadziei i miłości świadomej, dojrzałej, odpowiedzialnej (por. św. Jan Paweł II, Homilia w czasie Mszy Św. na Błoniach w Krakowie, 10 czerwca 1979r.).
W odniesieniu do hasła XIX Dnia Papieskiego możemy powiedzieć, że I pielgrzymka do Polski św. Jana Pawła II stanowi przykład dobrej, konsekwentnie realizowanej właściwej odpowiedzi, jaką człowiek może dać na Chrystusowe wezwanie: Wstańcie, chodźmy!
Św. Jan Paweł II w wielu miejscach, w bardzo różnych latach, jednoznacznie podkreślał wielkość życia i dzieła Kard. Stefana Wyszyńskiego. W książce Wstańcie, chodźmy! opisując swoje pierwsze rekolekcje biskupie


Intencje mszalne

Niedziela 6 października
7.30 + Katarzyna, Anastazja, Stanisław,Franciszek
7.30 – dziękczynna z prośbą o dalsze łaskidla Małgorzaty i Mirosława z okazji 30 rocznicy ślubu
9.30 + Kazimierz, Zofia, Helena, Eugeniusz, Stanisława Grodziccy
11.00 + Zdzisław, Joanna, Władysław, Tomczak oraz Innocenty Świniarski
12.00 (kap) + Edwin (3 r. śm.), Zofia,Teresa Pułkonik
12.30 – suma w intencji parafian
12.30 + Daniela Wegner
15.00 + Jerzy Sieminiak (10 r. śm.), rodzice, rodzeństwo oraz zmarli z rodzin Sieminiak, Wlaźlak i Pater
18.00 – o szczęśliwy przebieg operacji i powrót do zdrowia dla wnuczki Martynki
20.00 + Sabina Jeszka – greg.

Poniedziałek 7 października
7.00 + Henryk i Stanisław Wydrzyńscy
8.30 + Sabina Jeszka – greg.
17.00 + Sylwester Lewandowski
17.00 + Jadwiga Komor (5 r. śm.)
17.00 – o uzdrowienie dla Jarka oraz wiarę i siłę dla całej rodziny
18.00 + Mirosław Józefiak oraz zmarli z rodzin Józefiaków, Maślińskich i Karpińskich

Wtorek 8 października
7.00 + mąż Zenon oraz teściowie Janina i Władysław Olejnik
8.30 + Ewa (r. urodzin) i Włodzimierz Nowakowscy
17.00 + Piotr Marosz
17.00 + rodzice Bronisław (49 r. śm.) i Cecylia Markowscy, Helena i Józef Korczyńscy
17.00 + Stanisław (25 r. śm.) i Helena Załeńscy
18.00 + Sabina Jeszka – greg.

Środa 9 października
7.00 – o uzdrowienie i uwolnienie dla Agaty za wstawiennictwem św. O. Pio
8.30 + Agnieszka Bukowska
17.00 + Sabina Jeszka – greg.
17.00 + Henryk Galant
18.00 + Lucyna i Tadeusz, Leokadia i Edmund oraz zmarli z obojga stron

Czwartek 10 października
7.00 + Julian Usar
8.30 + rodzice, bracia, bratowa oraz Wacław Kończalscy
17.00 + Krystyna, Edward, Aleksy i Jadwiga
17.00 + Sabina Jeszka – greg
17.00 + Sylwester Lewandowski
18.00 + Agnieszka Dąbrowska – int. od Róży MB Fatimskiej

Piątek 11 października
7.00 + Jadwiga Dytkowska
8.30 – dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Eweliny i Sławomira w 9 rocznicę ślubu
8.30 + Agnieszka Bukowska
15.00 – msza św. w Godzinie Miłosierdzia
17.00 + Sylwester Lewandowski
17.00 + Sabina Jeszka – greg
18.00 – za Ojczyznę

Sobota 12 października
7.00 + Sabina Jeszka – greg.
8.30 + Mieczysław Wróbel oraz rodzice Jan i Maria Znojek
8.30 + Piotr Użarowski
17.00 + Klemens (29 r. śm.) i rodzice z obojga stron
17.00 + Sylwester Lewandowski
17.00 + Kazimierz, Maria, Marcin i zmarli z rodziny Witkowskich
18.00 + rodzice Maria i Edmund, Michał, Teresa Kosińscy, Ryszard Pukownik i zmarli z rodziny


Stowarzyszenie Apostołów Bożego Miłosierdzia “Faustinum” wyrasta z charyzmatu św. Siostry Faustyny, z jej duchowości i działalności apostolskiej. Łączy kapłanów, osoby konsekrowane i świeckie, które pragną służyć orędziu Miłosierdzia Bożego.
Celem działalności Stowarzyszenia jest:
1. Dążenie do doskonałości chrześcijańskiej, czyli doskonałej miłości, drogą ufności w stosunku do Pana Boga i miłosierdzia względem bliźnich.
2. Poznawanie i głoszenie tajemnicy miłosierdzia Bożego objawionej najpełniej w Chrystusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym.
3. Wypraszanie miłosierdzia Bożego dla całego świata, szczególnie dla grzeszników oraz kapłanów i osób zakonnych.
Główny akcent w działalności Stowarzyszenia spoczywa na formacji, która ma pomóc w osobistym spotkaniu z Jezusem Miłosiernym, wprowadzić apostołów Bożego Miłosierdzia w fascynujący świat życia we wspólnocie z Bogiem oraz przygotować do podjęcia w swoim środowisku misji miłosierdzia.

Zapraszamy w piątek 11 października o godz. 16.30 w Samarytaninie