20 X 2019 r., XXIX Niedziela zwykła

Czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych ?

Podtrzymywane ręce Mojżesza to przedziwny wyraz wiary, dzięki której zwycięstwa oczekiwano bardziej od pomocy Boga niż od męstwa walczących. Ewangelia zaś przytacza przypowieść o sędzi i wdowie. Sędzia, który nie troszczył się, by bronić sprawy słabych i uciśnionych, jak nakazywało Prawo Boże, nie chciał słyszeć o biednej wdowie, która zwróciła się do niego, aby wymierzył jej sprawiedliwość. W końcu jednak uległ jej żądaniom — jedynie dlatego, by przestała mu się naprzykrzać.
Jezus kładzie nacisk na ciągłą modlitwę, a jest to przede wszystkim modlitwa o przyjście królestwa Bożego, o zbawienie wybranych, gdy w ostatecznym dniu Syn Człowieczy przyjdzie sądzić świat. Wierzący powinni żyć oczekując tego dnia i modlić się bez przerwy, aby to był dzień zbawienia.
Kościół prześladowany może być pewien, że jego nieustanna modlitwa zostanie w końcu wysłuchana. Bóg uczyni sprawiedliwość swoim wybranym, chociaż teraz dopuszcza na nich prześladowania, utrapienia, niepowodzenia. Trzeba jednak, aby Kościół i poszczególni wierni strzegli czystej wiary i bronili jej od pokusy zniechęcenia. Im więcej Bóg znajdzie w nich wiary wytrwałej i pewnej, tym bardziej przyjdzie im z pomocą, jak przyszedł z pomocą Izraelowi.


W październiku łączymy się z Papieżem w modlitwie: Aby tchnienie Ducha Świętego wzbudziło nową wiosnę misyjną w Kościele.


Ogłoszenia duszpasterskie
XXIX Niedziela zwykła – 20 X 2019

1. Dziś cały Kościół przeżywa Światowy Dzień Misyjny. Modlitwą i ofiarą pomagamy misjonarzom, którzy Ewangelię niosą „na krańce świata”. Niedziela i tegoroczny tydzień misyjny odbywa się pod hasłem: „Ochrzczeni i posłani: Kościół Chrystusa w misji na świecie”. Szczególnie zachęcamy do udziału w misyjnych nabożeństwach różańcowych: dziś o godz. 17.00, w dni powszednie po Mszy św. o godz. 17.00, dla dzieci od poniedziałku do piątku w kaplicy o godz. 16.30, a w soboty o godz. 9.45.

2. We wtorek 22 X obchodzimy liturgiczne wspomnienie św. Jana Pawła II, Patrona naszego województwa i kaplicy klasztornej Sióstr MB Miłosierdzia w Samarytaninie.
O godz. 19.00 pierwsze z cyklu spotkań modlitewno – uwielbieniowych „Siedem Dróg”, podczas których katechezy będzie głosił ks. prof. Jan Perszon.

3. W środę 23 X comiesięczne spotkanie modlitewne czcicieli św. Ojca Pio po Mszy św. o godz. 18.00.

4. W sobotę 26 X comiesięczna Msza św. z modlitwą o uzdrowienie o godz. 9.30 poprzedzona całonocną adoracją Najświętszego Sakramentu i szkołą miłosierdzia (w piątek po Mszy św. o godz. 18.00).

5. Msza św. za pomordowanych na Barbarce w 80 rocznicę zbrodni niemieckiej w niedzielę 27 X o godzinie 13.00.

6. Również w niedzielę 27 X odbędzie się V Toruński Marsz Wszystkich Świętych. Rozpoczęcie o godz. 12.30 w parafii MB Częstochowskiej u Ojców Paulinów. Po Mszy św. przemarsz do kościoła św. Maksymiliana na III Rubinkowie.

7. Zbliża się Uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny. Pamiętajmy nie tylko o grobach naszych Zmarłych, ale też o modlitwie za nich. W zakrystii i biurze parafialnym przyjmowane są ofiary na Mszę św. wspólną (2 XI o godz. 15.00), na wypominki jednorazowe (w oktawie Dnia Zadusznego) i całoroczne (w niedziele przed Sumą).

8. Serdeczne „Bóg zapłać” za posprzątanie naszej Świątyni. Dziękujemy za wspieranie działalności parafii i Domu Pomocy Samarytanin. Kolekta z niedzieli 13 X: 7396 zł. „Bóg zapłać” za ofiary na Dzieło Nowego Tysiąclecia (4961 zł). W przyszłą niedzielę zbiórka pieniężna do puszek na cele charytatywne parafii.

9. Zapraszamy do sklepiku oraz biblioteki i wideoteki parafialnej. Polecamy prasę katolicką, cegiełki na Samarytanina oraz pamiątki z naszego Sanktuarium.

Do wieczności odeszli:
Józefa Rosińska, l. 88,
Krystyna Albiniak, l. 90,
Stanisław Wiśniewski, l. 63,

Pozdrawiamy jak najserdeczniej parafian oraz pielgrzymów nawiedzających nasze Sanktuarium i życzymy, by Jezus – Król Miłosierdzia umacniał nas w dziele misyjnym Kościoła !


Intencje mszalne

Niedziela 20 października
7.30 – o Boże błogosławieństwom dla księdza Karola
9.30 + Henryk Wysocki (17 r. śm.)
11.00 + rodzice Józefa i Józef Komorowscy oraz Zofia i Franciszek Gruszka
11.00 + Liliana Bujnarowska (1 r. śm.)
12.00 (kap) + Krystyna i Jan Kowalscy
12.30 – suma w intencji parafian
15.00 – o Boże błogosławieństwo dla Asi i Henryka z okazji 10 rocznicy ślubuoraz dla ich dzieci
18.00 + Urszula Wiśniewska
20.00 + Sabina Jeszka – greg.

Poniedziałek 21 października
7.00 – dziękczynna za uzdrowienie Marka i Grzegorza
8.30 + Sabina Jeszka – greg.
17.00 + Tadeusz, Feliks i Wanda Siudek, Józef i Maria Szewczyk, Stefan Bańdo oraz Irena Federczak
17.00 + rodzice Franciszka i Jan Wawrzków, Elżbieta, Władysław i Teresa
18.00 + Henryk Grzelczak

Wtorek 22 października
7.00 – przebłagalna za grzechy pewnejosoby
8.30 + Henryk i Estera Glińscy
17.00 + Sabina Jeszka – greg.
17.00 + Wanda Lewandowska
18.00 + Leon Wiśniewski

Środa 23 października
7.00 – za nowożeńców Sarę i Kordiana
8.30 + Bogdan Wojciechowski oraz zmarli z rodzin Wojciechowskich, Nowińskich i Kamińskich
17.00 + Sabina Jeszka – greg.
17.00 + Stanisława i Józef Ciechaccy
18.00 + Zygmunt Wiśniewski

Czwartek 24 października
7.00 + Sabina Jeszka – greg.
8.30 + mąż Zbigniew Meller (26 r. śm.) oraz dziadkowie z obojga stron
17.00 + Stanisława i Tadeusz Rosińscy, Michalina i Leon Kanigowscy
17.00 + Witold Cichocki (1 r. śm.)
17.00 + Władysława Przytuła
18.00 + Józef Majewski (16 r. śm.)

Piątek 25 października
7.00 + Anna Lemańska
8.30 – dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Marii i Władysława z okazji 50 rocznicy ślubu
15.00 – msza św. w Godzinie Miłosierdzia
17.00 – dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i opiekę NMP dla Julii z ok. 18 r. urodzin
17.00 + Sabina Jeszka – greg
17.00 + Bogusław (3 r. śm.), Bogdan, Hanna, Tadeusz, rodzice z obojga stron oraz o potrzebne łaski dla Ireny i dzieci
18.00 + Eugenia i Zdzisław (3 r. śm.) Gawrońscy oraz rodzice Anna i Władysław, Janina i Adam

Sobota 26 października
7.00 + Sabina Jeszka – greg.
8.30 + Agnieszka Bukowska
8.30 + Józef Daszkowski
17.00 – dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Ewy i Romana z okazji 40 rocznicy ślubu
17.00 + Aleksander i Lucjan
17.00 + Feliks Zasadziński (15 r. śm.), Czesław Grodecki oraz zmarli z rodzinŁyszkiewiczów, Zasadzińskich i Kwiatkowskich
18.00 + Dymitr Szczołkow


W Szkole Miłosierdzia

Z cyklu: „Duchowy rozwój”
„Adoracja – charyzmat wspólnoty”
Chcielibyśmy przybliżyć wszystkim doświadczenie mocy płynącej z adoracji, której jako wspólnota doświadczamy, ponieważ jest ona jednym z charyzmatów wspólnoty „Dobry Pasterz”. Całonocna adoracja przed Najświętszym Sakramentem poprzedza każdą Mszę św. z modlitwą o uzdrowienie. Rozeznanie co do potrzeby całonocnego czuwania otrzymaliśmy za pośrednictwem Matki Bożej. Zrodziło się ono w Sanktuarium Maryjnym na Jasnej Górze. Przyszło wtedy zrozumienie, że każda modlitwa o uzdrowienie wymaga pewnej ofiary, co zapewnia duchową osłonę i łaskę uzdrowienia.
Korzystamy tutaj z wielowiekowego duchowego doświadczenia Kościoła. Już Ojcowie Kościoła, zwłaszcza greccy, praktykowali adorację jako mistykę spojrzenia i traktowali ją jako duchowe lekarstwo. Na tym właśnie polega kult ikony rozpowszechniony na Wschodzie.
Podobnie Święty Tomasz z Akwinu uważał adorację eucharystyczną za lek nie tylko dla duszy, ale ciała i w tym celu posłużył się obrazem uzdrowienia dziecka przez proroka Elizeusza (2 Krl 4,32-35).
Matka zmarłego chłopca błagała proroka o cud wskrzeszenia swego dziecka. Prorok wielokrotnie pochylał się nad ciałem zmarłego i modlił, aż przywrócił chłopca do życia. Biskup Dominigue Rey komentuje ten fakt następującymi słowami: „Tak samo eucharystyczne ciało Chrystusa uzdrawia wszystkie nasze władze cielesne”.
Pragniemy jednak pokreślić, że adoracja raz na miesiąc nie wystarczy. Okoliczności naszego życia mogą jednak sprawić, że nie będziemy mogli każdego dnia adorować Pana Jezusa w kościele, co jest najwłaściwsze. Współczesna technika przychodzi nam tu z pomocą. Możemy adorować Chrystusa za pośrednictwem internetu. Taką możliwość stworzyły między innymi Mniszki Klaryski od Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu ze Słupska, które traktują to jako swoją misję.
Im dłużej praktykujemy ten typ modlitwy czyli adorację, tym bardziej rozsmakowujemy się w niej. Pewien kleryk, który rozpoczął adorację w seminarium, a obecnie jest księdzem mówi: „Nie wiem czym ta modlitwa jest, ale po latach nie mogę się obejść bez niej”.
Również w naszej parafii są osoby, które poczuły tę bliskość Jezusa w Eucharystii i mówią, że przychodzą na adorację, bo zrodziło się w nich pragnienie trwania w ciszy przed Panem, tak że stało się to ich głęboką potrzebą. Można powiedzieć, że modlitwa adoracyjna wciąga i staje się codzienną praktyką. W ten sposób spełniamy pragnienia serca Jezusowego, który zaprasza każdego z nas do wejścia z Nim w intymną bliskość.


Kolejna Szkoła Miłosierdzia i całonocna adoracja Najświętszego Sakramentu w piątek 25 października
po Mszy św. o godz. 18.00.

Jezus na Ciebie czeka !

Zachęcamy także do udziału w Godzinie Miłosierdzia
i adoracji Chrystusa Eucharystycznego
od poniedziałku do piątku od 15 do 17.
______________________________________________________________

Każdy z nas, dzięki Bożej łasce, może to osiągnąć. Z czasem nasze częste wołanie w czasie eucharystycznej adoracji: „Jezu, Ty na mnie spójrz” zaczniemy intuicyjnie przenosić na różne momenty upływającego dnia. I choć jesteśmy wtedy poza zasięgiem wzroku Jezusa z Najświętszego Sakramentu, to nasza wiara w żywą obecność Chrystusa, zrodzona podczas wielu godzin spędzonych na adoracji, ma moc ponownego przywołania Jezusowego spojrzenia. Ono się uobecnia w momencie naszego wołania z wiarą. Jezus zaś nigdy nie pozostaje obojętny na szczerą wiarę. Zaczniemy wtedy odczuwać,
że chodzimy pod spojrzeniem Jezusa przez cały dzień. Pod spojrzeniem, które nas umacnia, przemienia i oczyszcza. Odtąd nie jesteśmy już sami, a każdy z nas wie, jak ciężko żyje się z poczuciem osamotnienia. W ten sposób wchodzimy też w doświadczenie modlitwy ciągłej, do której gorąco zachęca św. Paweł. W pierwszym liście do Tesaloniczan pisze: „Zawsze się radujcie i nieustannie się módlcie (1Tes 5,16-17)”.

Na podstawie: Dorota Szczerba, „Wielka cisza. Tajemnica adoracji”, Bp. Dominigue Rey, „Od adoracji do ewangelizacji”, ks. Józef Pierzchalski SAC, „Przewodnik duchowy”.


Modlitwa zaproponowana przez papieża Franciszka

na Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny  Październik 2019

Boże Ojcze,

Twój Jednorodzony Syn, Jezus Chrystus,

po zmartwychwstaniu  powierzył swoim uczniom misję:

„Idźcie na cały świat i czyńcie uczniami wszystkie narody”.

Ty nam przypominasz, że przez chrzest

zostaliśmy włączeni w misję Kościoła.

Przez dary Twojego Ducha Świętego udziel nam łaski,

byśmy byli odważnymi i gorliwymi świadkami Ewangelii,

aby misja powierzona Kościołowi,

wciąż jeszcze daleka do zrealizowania,

mogła znaleźć nowe i skuteczne sposoby

niesienia światu życia i światła.

Spraw, byśmy tak działali,

aby wszystkie narody mogły spotkać się ze zbawczą miłością

i miłosierdziem Jezusa Chrystusa,

który żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,

przez wszystkie wieki wieków.  Amen.


PROJEKT ZAMBIA 2019

Nadzwyczajny Tydzień Misyjny mobilizuje nas do jeszcze większej troski o dzieło misyjne Kościoła. Pomoc misjonarzom zawsze leżała naszej wspólnocie parafialnej na sercu. W ten sposób okazujemy miłosierdzie tym wszystkim, którzy jeszcze Chrystusa nie znają. Jedną z wielu form wsparcia misji w ostatnim czasie było nasze zaangażowanie w Projekt Zambia 2019.