3 XI 2019 r., XXXI Niedziela zwykła

Oczy zamykasz na grzechy ludzi, by się nawrócili

Nie dziwi nas, że temat o miłosierdziu powraca tak często w liturgii niedzielnej, ponieważ Bóg jest miłosierdziem nieskończonym, niewyczerpanym, a człowiek bardzo potrzebuje miłosierdzia. Bóg, stwarzając go jednym aktem miłości, poszukuje go z dnia na dzień nieustannym aktem miłosierdzia naprawiając jego słabość, przebaczając winy, wybawiając od złego. Żaden człowiek nie może istnieć bez wszechmocnego miłosierdzia Bożego, które nie przestaje miłować go i utrzymywać przy życiu mimo jego grzechów, niewierności i idzie za nim bez przerwy, by doprowadzić go do zbawienia.

Wystarczyła obecność i dobroć Pana, by oświecić sumienie człowieka bez skrupułów, przyzwyczajonego do nieuczciwego zysku. Celnikowi, którego faryzeusze uważali za grzesznika nieodwołalnie straconego, zostało dane zbawienie, a on je przyjął otwierając swój dom i serce Zbawicielowi. Chrystus czyni bezustannie ten sam dar każdemu człowiekowi:
„Oto stoję u drzwi i kołaczę: jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze Mną” (Ap 3, 20). Bóg w swoim nieskończonym miłosierdziu nie zadowala się nawracaniem ludzi i przebaczaniem, lecz ofiaruje im swoją przyjaźń, zapraszając do zjednoczenia z sobą.


W listopadzie łączymy się z Papieżem w modlitwie: Aby na Bliskim Wschodzie, gdzie różne wspólnoty religijne dzielą tę samą przestrzeń życiową, zrodził się duch dialogu, spotkania i pojednania.


Ogłoszenia duszpasterskie
XXXI Niedziela zwykła – 3 XI 2019

1. Przeżywamy oktawę Dnia Zadusznego. Zachęcamy do korzystania z możliwości uzyskania odpustu zupełnego za zmarłych. Można jeszcze składać ofiary na „zdrowaśki” za zmarłych jednorazowe i całoroczne.

2. W czwartek 7 listopada przypada I czwartek miesiąca. Modlimy się o powołania kapłańskie i zakonne. O godz. 20.30 zapraszamy na Apel Jasnogórski w intencji papieża Franciszka.

3. W piątek 8 listopada po Mszy św. o godz. 18.00 comiesięczne spotkanie liderów grup i ruchów duszpasterskich z naszej parafii.

4. Dziękujemy za posprzątanie kościoła. „Bóg zapłać” za wszelkie ofiary na rzecz funkcjonowania parafii i Domu Pomocy Samarytanin. Za tydzień nasza comiesięczna kolekta inwestycyjno – budowlana. Dziękujemy za ofiary na cele charytatywne parafii (2149,79 zł.). Kolekta z niedzieli 27 X: 5141 zł.

5. Zapraszamy do naszego sklepiku oraz biblioteki i wideoteki parafialnej. Polecamy cegiełki na Samarytanina, pamiątki z naszego Sanktuarium. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej.

Złoty Jubileusz Małżeństwa obchodzili Państwo Maria i Władysław Zawadzcy z ul. Lotników. Jubilatom gratulujemy i życzymy Bożego błogosławieństwa na dalsze lata życia.

Serdecznie i gorąco pozdrawiamy wszystkich nawiedzających nasze Sanktuarium i życzymy, by Jezus – Król Miłosierdzia Boże wprowadzał w nas radość i pokój jak u Zacheusza !


W okresie od 1 stycznia do 30 września 2019 r. na drogach regionu doszło do 712 wypadków drogowych, w których śmierć poniosły 164 osoby i 746 zostało rannych – to o 50 osób więcej, niż w roku ubiegłym. Niewątpliwie na to zjawisko wpływ mają nierozerwalne elementy, tj. człowiek-droga-pojazd.

Okres jesienno-zimowy to pora roku, która patrząc z perspektywy użytkownika dróg, wprowadza utrudnienia zarówno dla kierujących pojazdami, jak i dla pieszych. Szybko zapadający zmrok i złe warunki atmosferyczne przyczyniają się do większej liczby wypadków drogowych. Wraz ze wzrostem natężenia ruchu, szczególnie w godzinach szczytu, coraz częściej dochodzi do zatorów drogowych. Codzienne obowiązki, styl życia, a także wspomniane utrudnienia w ruchu, u wielu kierowców wywołują frustrację, która w następstwie przeradza się w agresję. Kierowcy przejawiający taki stan psychofizyczny, często zapominają, że na drodze obowiązują odpowiednie reguły, określone w obowiązujących przepisach prawa o ruchu drogowym i doprowadzają do zdarzeń drogowych. Do zdarzeń dochodzi także na skutek nieuzasadnionego pośpiechu, czy też po prostu zamyślenia. Prowadzone w tym zakresie przez Policję analizy wskazują, iż od kilku lat głównymi przyczynami zdarzeń drogowych z winy kierującego pojazdem są:
– niedostosowanie prędkości do panujących warunków na drodze,
– nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu.
Śmierć człowieka wiąże się z ogromną tragedią dla rodziny, przyjaciół oraz znajomych. Sprawca wypadku poniesie konsekwencje prawne, ale i w jego pamięci na długie lata pozostaną traumatyczne wspomnienia. Koniecznym zatem jest podjęcie natychmiastowych działań, aby ograniczyć liczbę zdarzeń drogowych, szczególnie z ofiarami w ludziach. Czas również na zmiany w świadomości człowieka, jako użytkownika dróg – potencjalnie każdy z nas może stać się ofiarą wypadku drogowego. Wsiadając za kierownicę pojazdu, wchodząc z domu, każdy ma obowiązek postępować zgodnie z literą prawa.
Odnieść też należy się do zdarzeń drogowych z udziałem niechronionych uczestników ruchu drogowego, jakimi są piesi i rowerzyści. Nieoświetlone drogi, zwłaszcza poza obszarami zabudowanymi oraz niewłaściwy sposób korzystania z dróg przez samych pieszych sprawiają, że wzrasta ryzyko zaistnienia zdarzenia drogowego. Bezpieczeństwo pieszych na drodze, zwłaszcza poza obszarem zabudowanym, zależy w dużej mierze od Ich dobrej widoczności. Pieszy powinien pamiętać o swoim bezpieczeństwie i zadbać o to, aby być widocznym na drodze. Dlatego zachęcamy do korzystania z elementów odblaskowych. Pieszy posiadający takie elementy widoczny jest z odległości 150 metrów, natomiast bez nich odległość ta maleje do 40 metrów.
Zwracam się również z apelem do pieszych, aby zachowali szczególną ostrożność w obrębie przejść dla pieszych, aby przed wejściem na jezdnię zawsze upewnili się, czy ich zachowanie nie doprowadzi do zdarzenia drogowego.
W trosce o bezpieczeństwo na drogach, apelujemy do wszystkich uczestników ruchu drogowego o rozwagę i przestrzeganie przepisów prawa o ruchu drogowym. Pamiętajmy – na drodze nie jesteśmy sami, obok nas są też inni.

insp. Paweł Spychała
Komendant Wojewódzki Policji
w Bydgoszczy


Intencje mszalne

Niedziela 3 listopada
7.30 + Bolesław, Rozalia, Stanisław, Stefan, Zofia i Antoni
7.30 + Stanisław Joniak – greg.
9.30 + rodzice dziadkowie z obojga stron oraz Jacek
9.30 – o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Aleksandry, Karola i Małgorzaty
11.00 + Ignacy Kossakowski (19 r. śm.)
12.00 (kap) + Zofia i Zygmunt oraz zmarli z rodzin Piotrkiewicz, Wasilewskich i Romanowskich
12.30 – suma w intencji parafian
15.00 + Jan i Michał Talar
18.00 + Zbigniew (7 r. śm.)
20.00 + Antoni Gawrych (19 r. śm.)

Poniedziałek 4 listopada
7.00 + Franciszek, Marianna, Józef, Elżbieta, Kazimierz, Aniela, Franciszek, Leona i Władysław
8.30 + Teodor, jego rodzice i rodzeństwo
17.00 – dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo dla zarządu i pracowników TKMP
17.00 + Stanisław Joniak – greg.
17.00 + Bogdan Algusiewicz
18.00 + Jan Wojdanowski oraz zmarli z rodzin Bochenków, Bondar i Wojdanowskich

Wtorek 5 listopada
7.00 + Stanisław Joniak – greg.
8.30 + Agnieszka Majewska
17.00 + Jan Talar (33 r. śm.)
17.00 + Jan Pronobis
18.00 + Tadeusz Drygalski (25 r. śm.) i zmarli z rodziny z obojga stron

Środa 6 listopada
7.00 + Stanisław Joniak – greg.
8.30 + Gertruda, Józef, Marek i Eugeniusz
17.00 + rodzice Stanisława i Piotr Oberlan
17.00 + Henryk Pokorniecki
18.00 + Łukasza Zaidlewicz (27 r. śm.)

Czwartek 7 listopada
7.00 + Teresa, Grzegorz, Ksawery Osowscy, Agnieszka i Alojzy Gliszczyńscy oraz Krzysztof Downer
8.30 + Stanisław Skowronek (23 r. śm.), rodzice z obojga stron i rodzeństwo
17.00 + Stanisław Joniak – greg.
17.00 – dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Celiny za wstawiennictwem Matki Bożej
17.00 – o nowe powołania do Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia
18.00 + Helena Tibin (20 r. śm.)

Piątek 8 listopada
7.00 – dziękczynna za uzdrowienie duszy i ciała
8.30 + rodzice Waleria i Antoni oraz siostra Bogusława
15.00 – msza św. w Godzinie Miłosierdzia
17.00 – o wiarę i Boże błogosławieństwodla Magdy i Łukasza w 7 rocznicę ślubuoraz dla syna Wiktora
17.00 + Stanisław Joniak – greg.
17.00 + zmarli z rodzin Puszakowskich, Zacharskich, Laszkiewicz, Waligórów, Regina i dusze w czyśćcu cierpiące
18.00 + Agnieszka Bukowska

Sobota 9 listopada
7.00 – za nowożeńców Magdalenę i Błażeja
8.30 + Henryk i Marta Kwiatkowscy, Jan, Waleria i Marta Zwolińscy, Elżbieta Pilkiewicz, Jan Gonigroszek oraz rodzice
8.30 + Jan, Wanda, Stanisław Czaplińscyoraz Helena i Leon Surdykowscy
17.00 + rodzice Marianna i Franciszek oraz zmarli z rodzin Przygodów i Lewandowskich
17.00 + Lenardo Głodowski (z ok. imienin) i jego córka Grażyna
17.00 + Stanisław Joniak – greg.
18.00 – int. wolna

Niedziela 10 listopada
7.30 + zmarli członkowie Róż św. Faustyny i św. Teresy od Dzieciątka Jezus
7.30 + Stanisław Joniak – greg.
7.30 + Kazimierz Markowski oraz rodzice Stefania i Ignacy
9.30 + Antoni Marchlewicz i rodzice z obojga stron
11.00 – o Boże błogosławieństwo dla Joanny i Henryka oraz ich dzieci
12.00 (kap) + Eugenia i Bronisława Balewscy, Adela i Czesław Sądowscy
12.30 – suma w intencji parafian
15.00 + Wiesław Ziółkowski (9 r. śm.) oraz zmarli z rodzin Ziółkowskich i Nowackich
18.00 + Ewa Breś (2 r. śm.), Jan Breś i Anna Mazurek
20.00 + Barbara Nikiel