10 XI 2019 r., XXXII Niedziela zwykła

Gdy zmartwychwstanę, będę widział Boga

Tematem dzisiejszej liturgii jest zmartwychwstanie umarłych. W Starym Testamencie prawda ta pozostaje raczej w cieniu; dopiero w późniejszym czasie występuje jasno — u proroka Daniela i w Księdze Machabejskiej. Dzisiaj pierwsze czytanie przytacza właśnie najpiękniejsze słowa wypowiedziane na ten temat przez siedmiu braci Machabeuszów, gdy szli na męczeństwo. Nie chcieli ulec przemocy króla pogańskiego prześladującego Żydów i zmuszającego ich, pod karą śmierci, do przekroczenia prawa Mojżeszowego. A kiedy już ich ciało było wycieńczone cierpieniami, oświadczają z całą pewnością, że posiądą je kiedyś wzbudzone do życia wiecznego. Wiara w zmartwychwstanie i życie wieczne musiała być bardzo mocna, skoro dawała tym młodzieńcom żydowskim siłę do poniesienia śmierci w nadziei zmartwychwstania.

Jezus, sprawca życia wiecznego dla tych, którzy wierzą w Niego, jest również sprawcą ich zmartwychwstania. W Chrystusie zmartwychwstałym cały człowiek został zbawiony, dlatego również materia jest po zmartwychwstaniu uwielbiona. Liturgia, ukazując wiernym pocieszającą prawdę o wiecznym zmartwychwstaniu, wzywa ich, aby żyli z sercem zwróconym ku czekającej ich chwale, aby czyniąc dobrze dostąpili w dzień ostatni zmartwychwstania do życia, a nie potępienia.


W listopadzie łączymy się z Papieżem w modlitwie: Aby na Bliskim Wschodzie, gdzie różne wspólnoty religijne dzielą tę samą przestrzeń życiową, zrodził się duch dialogu, spotkania i pojednania.


Ogłoszenia duszpasterskie

XXXII Niedziela zwykła – 10 XI 2019
1. Jutro, 11 listopada przypada Święto Narodowe – 101. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. W sposób szczególny modlimy się za naszą Ojczyznę. Uroczysta Msza św. w intencji Ojczyzny o godz. 9.30, poprzedzona okolicznościową prelekcją (o godz. 9.20). Pozostałe Msze św. o godz. 7.00, 11.00, 16.30, 18.00. W tym dniu przypada 2. rocznica nominacji bpa Wiesława Śmigla na Biskupa Toruńskiego. Pamiętajmy o modlitwie w intencji naszego Pasterza.

2. W przyszłą niedzielę, 17 listopada rozpoczniemy roznoszenie opłatka na stół wigilijny w naszej parafii. Podczas każdej Mszy św. będziemy święcić i błogosławić opłatki. Niech ten piękny polski zwyczaj będzie jak najlepiej przez nas kultywowany i ma charakter sakralny. Lista posłańców opłatkowych jak zwykle znajduje się w naszej gazetce. Posłańcy opłatkowi legitymować się będą specjalnymi identyfikatorami z parafii. Ewentualne ofiary z roznoszenia opłatków tradycyjnie przeznaczamy na funkcjonowanie naszego Domu Pomocy Samarytanin. Spotkanie organizacyjne z roznosicielami odbędzie się w środę 13 listopada po Mszy św. o godz. 18.00 w kościele.

3. Spotkanie z rodzicami dzieci przygotowujących się do I Komunii świętej w przyszłą niedzielę (17 XI) po Mszy św. o godz. 15.00.

4. W przyszłą niedzielę po raz drugi obchodzić będziemy Dzień Ubogiego – wszystkim zaangażowanym w jakikolwiek sposób w dzieła charytatywne naszej parafii składamy jak najserdeczniejsze „Bóg zapłać” i zachęcamy do włączania się w te dzieła. Dziękujemy też za wszelkie ofiary charytatywne, czy to podczas miesięcznych zbiórek, czy składane do skarbonki św. Antoniego, jak też wpłacane na rzecz Samarytanina.

5. Z okazji 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II organizujemy pielgrzymkę do Rzymu w dniach 3 – 13 maja 2020 r. W programie również m.in. Monte Casino, San Giovanni Rotondo, Orvieto, Manopello. Szczegółowe informacje w zakrystii i w następnym numerze gazetki.

6. Serdeczne „Bóg zapłać” za posprzątanie kościoła, za składane ofiary na upiększanie naszej Świątyni i funkcjonowanie parafii. Kolekta z niedzieli 3 XI: 5211 zł. W przyszłą niedzielę kolekta na WSD w Toruniu, a po Mszach św. zbiórka na Kościół prześladowany.

7. Zapraszamy do naszego sklepiku parafialnego oraz biblioteki i wideoteki parafialnej. Zachęcamy do lektury czasopism katolickich. Polecamy pamiątki z naszego Sanktuarium oraz cegiełki na Samarytanina.

Do wieczności odeszli:
Dania Jaworska, l. 83
Marianna Pachlińska, l. 78
Saturnin Ochociński, l. 88
Medard Izraelski, l. 70
Edward Kazimierz Ostrowski, l. 88
Małgorzata Kędzierska, l. 85

Serdecznie i gorąco pozdrawiamy całą Rodzinę parafialną i wszystkich gości i życzymy, by Miłosierdzie Boże umacniało w nas prawdę o życiu wiecznym !


Intencje mszalne

Niedziela 10 listopada
7.30 + zmarli członkowie Róż
św. Faustyny i św. Teresy od Dz. Jezus
7.30 + Stanisław Joniak – greg.
7.30 + Kazimierz Markowski
oraz rodzice Stefania i Ignacy
9.30 + Antoni Marchlewicz i rodzice
z obojga stron
11.00 – o Boże błogosławieństwo
dla Joanny i Henryka oraz ich dzieci
12.00 (kap) + Eugenia i Bronisława
Balewscy, Adela i Czesław Sądowscy
12.30 – suma w intencji parafian
15.00 + Wiesław Ziółkowski (9 r. śm.)
oraz zmarli z rodzin Ziółkowskich
i Nowackich
18.00 + Ewa Breś (2 r. śm.), Jan Breś
i Anna Mazurek
20.00 + Barbara Nikiel

Poniedziałek 11 listopada
7.00 + Ryszard Kawczyński (2 r. śm.),
rodzice i zmarli z rodzin z obojga stron
9.30 – za Ojczyznę (rez.)
11.00 + Hanna Mielcarek (46 r. śm.)
oraz zmarli z rodzin Mielcarków
i Wojciechowskich
16.30 + Jan i Danuta Lenz i zmarli
z rodziny Walczaków
16.30 + Stanisław Joniak – greg.
16.30 + Edward Ostrowski
18.00 – dziękczynna z prośbą o błog. Boże
dla Karoliny z okazji 11 r. urodzin
i dla Patryka z okazji 9 r. urodzin

Wtorek 12 listopada
7.00 + Witold Kurecki
8.30 + Zbigniew, Gertruda, Teresa, Bogumiła, siostra Beata, Elżbieta, Irena Fryśna oraz prof. Leokadia Rogalska
17.00 + Stanisław Joniak – greg.
17.00 + Marianna Pachlińska
18.00 + Helena Koba i zmarli z rodzin Koba i Jaskulskich

Środa 13 listopada
7.00 – za nowożeńców Marcina i Martę
8.30 + Maciej Nowakowski
17.00 + Stanisław Joniak – greg.
17.00 – dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Justyny i Roberta
w 10 r. ślubu oraz dla całej rodziny
18.00 + rodzice Teresa i Stanisław Bojanowscy

Czwartek 14 listopada
7.00 + Stanisław Joniak – greg.
8.30 + Zygfryd Kwiatkowski (1 r. śm.)
17.00 + rodzice Irena i Edmund oraz bracia Ryszard i Mirosław Mrówczyńscy
17.00 + Henryk Cioch, Mirosława i rodzice z obojga stron
17.00 + Saturnin Ochociński
18.00 + rodzice Stanisława i Józef Wydrzyńscy, Helena i Józef Łyczak oraz zmarli z obojga stron

Piątek 15 listopada
7.00 + Stanisław Joniak – greg.
8.30 – za nowożeńców Tomasza i Patrycję 15.00 – msza św. w Godzinie Miłosierdzia
17.00 + rodzice, bracia, rodzice chrzestni Rutkowscy i zmarli z rodziny Zawadzkich
17.00 + Jan Borkowski (15 r. śm.) oraz rodzice z obojga stron
17.00 + zmarli z rodzin Puszakowskich, Zacharskich, Laszkiewicz, Waligórów, Regina i dusze w czyśćcu cierpiące
18.00 + Józef Cieślak i rodzice z ob. stron

Sobota 16 listopada
7.00 + Stanisław Joniak – greg.
8.30 + Edward Kopij (2 r. śm.), rodzice, bracia, siostry i zmarli z obojga stron
8.30 + Józefa Schmidt
15.00 – dziękczynna z prośbą o błog. Boże dla Państwa Zielaskowskich w 50 r. ślubu
17.00 – dziękczynna z prośbą o błog. Boże dla Barbary i Dariusza w 30 r. ślubu
17.00 + Czesław Kardas (9 r. śm.), Marianna Owsian (3 r. śm.) i zmarli z rodziny
17.00 + Medard Izraelski
18.00 + ks. kan. Edmund Jastak