12 I 2020 r., Niedziela Chrztu Pańskiego

Którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą

Wszystkie teksty ukazują Jezusa jako napełnionego, „namaszczonego” Duchem Świętym. Jak Jego życie ziemskie rozpoczęło się za sprawą Ducha Świętego, tak samo i życie apostolskie rozpoczyna się przy szczególnym udziale tegoż Ducha. Duch Święty opanował Go całkowicie i prowadził w wypełnianiu Jego posłannictwa.

W podobny sposób dzieje się z chrześcijaninem: przez chrzest rodzi się on do życia w Chrystusie, a przez udział Ducha Świętego zostaje usprawiedliwiony i odnowiony w całej swojej istocie oraz ukształtowany na dziecko Boże. A kiedy postąpił w latach i ma podjąć świadomie i z odpowiedzialnością obowiązki życia chrześcijańskiego, Duch Święty bierze udział ponownie udzielając łaski przez sakrament bierzmowania, by utwierdzić go w wierze i uczynić mężnym świadkiem Chrystusa. Całe życie chrześcijanina rozwija się pod wpływem Ducha Świętego.

Nieodzownym warunkiem tego, aby łaska chrztu w nas owocowała i abyśmy dali się prowadzić Duchowi Świętemu, jest pokora skłaniająca nas do szukania we wszystkim woli Bożej, z pominięciem wszelkiej korzyści osobistej.


W styczniu łączymy się z Papieżem w modlitwie: Aby chrześcijanie, ci, którzy wyznają inne religie, i ludzie dobrej woli szerzyli pokój i sprawiedliwość na świecie.


Ogłoszenia duszpasterskie.

Niedziela Chrztu Pańskiego – 12 I 2020

1. Dziś w Święto Chrztu Pańskiego dziękujemy Panu Bogu za dar sakramentu chrztu, który włączył nas w Kościół i uczynił Dziećmi Bożymi. Na Mszy św. o godz. 12.30 szczególnie dziękujemy wraz z rodzicami za chrzest dzieci przyjęty w 2019 roku.

2. Od soboty 18 stycznia rozpoczynamy tydzień modlitw o jedność Kościoła Chrystusowego. W Toruniu nabożeństwa ekumeniczne według wyznaczonego planu. Módlmy się, by nastała jedna owczarnia i jeden pasterz.

3. Zapraszamy do udziału w Nabożeństwach przy żłóbku w niedziele o godz. 10.45 i 14.45.

4. Dziś zapraszamy na charytatywny koncert kolęd dla dzieci nieuleczalnie chorych z hospicjum „Nadzieja” o godz. 16.00 w kościele.

5. Dziękujemy za posprzątanie kościoła. „Bóg zapłać” za ofiary na dofinansowanie kosztów grzewczych kościoła i kaplicy (6084 zł.). Dziękujemy za ofiary kolędowena funkcjonowanie parafii i Domu Pomocy Samarytanin. Za tydzień kolekta na Wyższe Seminarium Duchowne w Toruniu.

6. Zapraszamy do naszego sklepiku parafialnego oraz biblioteki parafialnej. Zachęcamy do lektury czasopism religijnych.

7. Są jeszcze wolne miejsca na pielgrzymkę do Rzymu z okazji 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II w dniach 3 – 13 maja 2020 r. Szczegółowe informacje w zakrystii.

Do wieczności odeszli:
Wiesław Sobków, l. 60,
Halina Krajczewska, l. 82,
Jan Tesarz, l. 84,
Krystyna Iwańska, l.85,

W duchu wdzięczności Miłosierdziu Bożemu za dar chrztu świętego jak najserdeczniej pozdrawiamy wszystkich parafian i gości !


Intencje mszalne

Niedziela 12 stycznia
7.30 + Kazimierz Ostrowski – greg.
7.30 + Renata Olszowa – greg.
9.30 + Aleksandra i Józef Talar
11.00 + Andrzej Lopata (13 r. śm.) i rodzice z obojga stron
12.00 (kap) + Witold Cichocki (r. urodzin)
12.30 – suma w intencji parafian
15.00 + Urszula Sadkowska
18.00 + Natalia Gburska – greg.
20.00 + dziadkowie Marta, Ewa, Antoni, Franciszek i zmarli z rodzin z obojga stron

Poniedziałek 13 stycznia
7.00 – o Boże błogosławieństwo dla ks. Dawida z okazji urodzin
7.00 + Małgorzata Sobiechowska, mama Zofia Chojniakow  i babcia Władysława Sass
7.00 + Natalia Gburska – greg.
8.30 + Andrzej Białkowski (13 r. śm.)
8.30 + Kazimierz Ostrowski – greg.
17.00 + Leon i Małgorzata Joachimiak  (22 r. śm.)
17.00 + Renata Olszowa – greg.
18.00 +

Wtorek 14 stycznia
7.00 + Genowefa Sztangerska
7.00 + Natalia Gburska – greg.
8.30 + Zofia i Zbigniew
8.30 + Renata Olszowa – greg.
17.00 + Kazimierz Ostrowski – greg.
17.00 + Barbara Staniszewska
18.00 + Henryk Sherry (20 r. śm.)

Środa 15 stycznia
7.00 + Natalia Gburska – greg.
7.00 + Kazimierz Ostrowski – greg.
8.30 + Edmund, Cecylia, Mirosław, Maria i Henryk
8.30 + Eugeniusz Skrzek (9 r. śm.) oraz rodzice
17.00 + Jan (3 r. śm.)
17.00 + Renata Olszowa – greg.
18.00 + Daniela Wegner (4 r. śm.)

Czwartek 16 stycznia
7.00 + Natalia Gburska – greg.
7.00 + Kazimierz Ostrowski – greg.
8.30 – dziękczynna za dar życia Roberta z okazji jego urodzin
8.30 – o Boże błogosławieństwoi potrzebne łaski dla Krystyny
17.00 + Jadwiga i Julian Smoczyńscy
17.00 + Renata Olszowa – greg.
18.00 + Weronika (25 r. śm.) i Kazimierz Kozioł

Piątek 17 stycznia
7.00 + Natalia Gburska – greg.
7.00 + Kazimierz Ostrowski – greg.
8.30 + rodzice Helena i Maksymilian, Waleria i Franciszek oraz rodzeństwo  Agnieszka i Henryk
8.30 – dziękczynna za 26 lat życia Moniki z prośbą o błog. Boże i opiekę NMP
15.00 – msza św. w Godzinie Miłosierdzia
17.00 + Władysław, Stanisława i Roman Karczewscy
17.00 + Wiesław Sobków
18.00 + Renata Olszowa – greg.

Sobota 18 stycznia
7.00 + Jadwiga Olkiewicz
7.00 + Natalia Gburska – greg.
8.30 + Kazimierz Ostrowski – greg.
8.30 + Renata Olszowa – greg.
17.00 + Marian Jędraszewski (5 r. śm.)oraz rodzice z obojga stron
18.00 – dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Ryszardy i Grzegorza z okazji
45 rocznicy ślubu oraz dla całej rodzinyDroga do Betlejem

W II Dzień Świąt Narodzenia Pańskiego po Mszy Świętej o godzinie 15.00 w naszej parafii odbyło się trzecie spotkanie z cyklu Siedem Dróg. Tym razem udaliśmy się w drogę do Betlejem. Główny punkt programu stanowiły jasełka przygotowane przez dzieci ze scholi parafialnej oraz ogniska działającego przy naszym kościele, a za oprawę muzyczną odpowiadał zespół „Droga Uwielbienia”. Już za kulisami można było dostrzec pełne podekscytowania twarze młodych aktorów oraz dumne spojrzenia ich rodziców, którzy bardzo zaangażowali się w całe przedsięwzięcie.

W atmosferę tamtejszej nocy wprowadził nas narrator, ogłaszając cudowną nowinę o bliskim przyjściu Syna Bożego na świat. Maryja z Józefem po długiej wędrówce do Betlejem szukali schronienia, jednak nikt nie chciał ich przyjąć na nocleg. Podczas pierwszej sceny Matka Boża pyta Świętego Józefa: „Jak iść przez ten świat”?
– gdy nie ma miejsca dla mającego narodzić się Dziecięcia, które przychodzi, aby zbawić ludzi. Dokąd zmierza świat? Właśnie… dokąd? Śpiew kolędy „Nie było miejsca dla Ciebie” wzruszył oraz uzmysłowił nam ogromną miłość Pana Jezusa do każdego człowieka, który przychodzi ogień miłości zapalić i przez swą mękę najdroższą, świat od zagłady ocalić. Pomimo trudności oraz niechęci ze strony ludzi, Bóg się rodzi.
Scena druga to pochód aniołów i pasterzy wraz ze zwierzętami do stajenki betlejemskiej. Była to doskonała okazja, aby duchowo włączyć się w wędrówkę do Betlejem poprzez otwarcie swoich serc na przyjście Nowonarodzonego. W kolejnej scenie zobaczyliśmy trzech króli podążających do żłóbka, aby złożyć dary i oddać pokłon Panu jako akt najwyższego uwielbienia. Następnie, w rytm kolędy Dzisiaj w Betlejem, dzieci zaczęły rozdawać papierowe serduszka, symbolizujące miłość Pana Jezusa do każdego z nas, a także nasze serca, które mogliśmy złożyć u stóp Dzieciątka.

Słowa, wieńczące całe przedstawienie, były niczym orędzie na tegoroczne Święta i zaprosiły nas, aby z radością w sercu nieść tę Miłość światu.

„Miłość to jest dar ponad darami, weźmy ją dzisiaj z wdzięczności łzami zanieśmy ludziom na całym świecie, tę miłość, co nam przyniosło dzisiaj Boże Dziecię.
To w Nim jest źródło prawdziwej miłości,a reszta…to są tylko szopki”.
MK