9 II 2020 r., V Niedziela zwykła

Aby wiara wasza opierała się nie na mądrości ludzkiej

Wspaniałym pierwowzorem ucznia Chrystusowego, solą i światłem świata, jest apostoł Paweł. Skuteczność jego apostolstwa nie polega „na blasku słów i mądrości”, lecz na życiu całkowicie natchnionym przez Ewangelię i upodobnionym do Chrystusa ukrzyżowanego. Tylko w ten sposób chrześcijanin staje się solą: przemienia świat na głębię, na światłość, która w pełni jaśnieje.
O słodki Jezu, spraw, abym był solą ziemi nawet wtedy, gdybym musiał przejść przez ogień i wodę, by stać się solą. Nie dozwól, abym zamiast dać jej smak, pogorszył go i by ziemia posypana solą nie stała się z mojej winy bezpłodną, gdybym przemieniał na jej szkodę zadanie, jakie Ty mi powierzyłeś dla jej pożytku.

O słońce sprawiedliwości. Ty dajesz światło gwiazdom Kościoła, spraw, abym był jedną z nich, wolny od wszelkiej ciemności; bym pozostając tam, gdzie mnie postawiłeś, biegł natychmiast na każde Twoje wezwanie i oświecał z radością świat, który stworzyłeś dla swojej chwały. Ty tak bardzo pragniesz chwały swojego Ojca przedwiecznego, udziel mi więc takiej jasności życia, aby dzięki niej rosła Jego chwała na ziemi i rozszerzała się między ludźmi, aby Go wszyscy uwielbiali.
(L. da Ponte).


W lutym łączymy się z Papieżem w modlitwie: Aby krzyk braci migrantów, którzy wpadli w ręce pozbawionych skrupułów handlarzy ludzi, był słyszany i brany pod uwagę.


Ogłoszenia duszpasterskie.

V Niedziela zwykła – 9 II 2020

1. We wtorek 11 II cała rodzina ludzka obchodzi XVIII Światowy Dzień Chorego, ustanowiony przez św. Jana Pawła II. Tegoroczny Dzień odbywa się pod hasłem: „Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy obciążeni i utrudzeni jesteście, a Ja was pokrzepię”. W tym dniu modlimy się za chorych, ale też za służbę zdrowia i wszystkich, którzy chorymi się opiekują. Chorych objętych stałą opieką sakramentalną odwiedzą wolontariusze, by przekazać słowo pozdrowienia i solidarności. Msza św. z sakramentem namaszczenia chorych o godz. 18.00 wraz z intencją modlitwy za Ojczyznę.
Centralne uroczystości Dnia Chorego we wtorek 11 II o godz. 11.00 w kościele św. Józefa na Bielanach.

2. Za tydzień 16 II po Mszy św. o godz. 15.00 spotkanie z rodzicami dzieci, które przygotowują się do I spowiedzi i Komunii świętej.

3. Zachęcamy do udziału w modlitwie w czasie Godziny Miłosierdzia od poniedziałku do piątku o godz. 15.00.

4. Serdeczne „Bóg zapłać” za posprzątanie kościoła. Dziękujemy za ofiary na upiększanie naszej Świątyni. Za tydzień nasza comiesięczna kolekta remontowo – budowlana. Dziękujemy za wspieranie materialne Domu Pomocy Samarytanin. Będziemy wdzięczni za przekazanie 1% podatku dochodowego na funkcjonowanie Samarytanina. Kolekta z niedzieli 2.02: 5394 zł. „Bóg zapłać” za ofiary na rzecz klasztoru karmelitanek w Łasinie (2869 zł.).

5. Zapraszamy do naszego sklepiku parafialnego oraz biblioteki parafialnej. Zachęcamy do lektury czasopism katolickich.

Do wieczności odeszły:
Teresa Ozdoba, l .72
Alicja Ziółkowska, l. 83

Serdecznie witamy i pozdrawiamy wszystkich czcicieli Miłosierdzia Bożego,zarówno z parafii, jak i spoza niej. Niech Król Miłosierdzia prowadzi nas po drogach życia !


Intencje mszalne

Niedziela 9 lutego
7.30 – o zdrowie i pomyślny przebiegoperacji Dominiki
7.30 + Edward Wielich – greg.
9.30 + Stefan (26 r. śm.) i Janina Czerwińska, dziadkowie z obojga stron oraz Ewa Ledóchowska
11.00 + mąż Mieczysław Pietruszyński (7 r. śm.) i rodzice z obojga stron
12.00 (kap) – o zdrowie dla Małgorzaty i uratowanie jej dziecka
12.30 – suma w intencji parafian
15.00 – o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i potrzebne łaski dla Mateusza z okazji urodzin
18.00 + Bronisława Lesińska
20.00 + syn Janusz Żbikowski – greg.

Poniedziałek 10 lutego
7.00 + Krystyna Iwańska
8.30 + zmarli z rodzin Puszakowskich, Zacharskich, Laszkiewicz, Waligórów, Regina i dusze w czyśćcu cierpiące
17.00 + syn Janusz Żbikowski – greg.
17.00 + Kunegunda
18.00 + Edward Wielich – greg.

Wtorek 11 lutego
7.00 + syn Janusz Żbikowski – greg.
8.30 + Edward Wielich – greg.
17.00 + Maksymilian Osiński
17.00 + Henryk Sobociński (18 r. śm.)
18.00 – za Ojczyznę

Środa 12 lutego
7.00 + syn Janusz Żbikowski – greg.
8.30 + Edward Wielich – greg.
17.00 + Kazimierz Witkowski, jego żona Maria, syn Marcin i zmarli z rodziny
17.00 + Franciszek Kuziemkowski (r. śm.)
18.00 – w intencji Panu Bogu wiadomej

Czwartek 13 lutego
7.00 + syn Janusz Żbikowski – greg.
8.30 + Edward Wielich – greg.
17.00 + rodzice Wanda i Jan oraz brat Stanisław Wysoccy
17.00 + Czesław Grzelachowski (6 r. śm. oraz w dniu urodzin)
18.00 + Zenon Gwizdała (16 r. śm.) i rodzice

Piątek 14 lutego
7.00 – dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo dla dobrodziejów i gospodarzy pieszej pielgrzymki na Jasną Górę
8.30 + Edward Wielich – greg.
15.00 – msza św. w Godzinie Miłosierdzia
17.00 + Iwona Jasińska – int. od sąsiadów
17.00 + syn Janusz Żbikowski – greg.
18.00 + Franciszek i Tadeusz Kużel oraz zmarli z rodziny Kużel

Sobota 15 lutego
7.00 + syn Janusz Żbikowski – greg.
8.30 – dziękczynna z prośbą o potrzebne łaski dla Walentyny
17.00 + Czesław Ziółkowski (1 r. śm.)
17.00 + Edward Wielich – greg.
18.00 + Hanna Górska (2 r. śm.) oraz córka Joanna Biegalska


ZAPROSZENIE
„Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie – niech przyjdzie do Mnie i pije”. (J 7, 37)
Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym „Dobry Pasterz” zaprasza na coroczne Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy (REO)

REO jest propozycją dla Ciebie, jeśli:
– w swoim sercu przeżywasz tęsknotę za Bogiem i pragniesz doświadczyć Jego miłości,
– straciłeś sens swojego życia lub pogubiłeś się,
– pragniesz osobistej relacji z Jezusem,
– pragniesz pogłębienia i umocnienia wiary, – pragniesz odkrycia Osoby Ducha Świętego i Jego darów,  szukasz swojego miejsca w Kościele.
Cel rekolekcji : osobiste spotkanie i doświadczenie Boga, który Cię kocha, podjęcie decyzji o oddaniu się Jezusowi Chrystusowi jako jedynemu Panu i Zbawicielowi oraz podjęcie nowego życia w Duchu Świętym.
• spotkania raz w tygodniu ( osiem czwartków)
• w programie: katechezy, modlitwa osobista, grupa dzielenia, nabożeństwo z modlitwą o uzdrowienie, nabożeństwo o wylanie, ożywienie darów Ducha Świętego
Początek: 20 lutego 2020 r. godz. 19.00 – Msza Święta w kościele z katechezą „Sens życia”, potem krótkie spotkanie organizacyjne.
Forma i treść rekolekcji wymagają pewnej dojrzałości, dlatego udział w nich mogą wziąć osoby, które ukończyły 18 lat.
Serdecznie zapraszamy