15 III 2020 r., III Niedziela Wielkiego Postu

Czy Pan jest rzeczywiście wśród nas ?
Z perspektywy czasu, kiedy patrzymy na dzieje świata, wydaje się, że Pan Bóg jest nieskończenie cierpliwy i wyrozumiały dla człowieka i jego poczynań. To, co wydarzyło się na pustyni jest jednym z niezliczonych aktów miłosierdzia i potwierdzeniem nieustającej miłości Jahwe do swego ludu. Jak bardzo zdesperowani byli Izraelici i rozczarowani swoją sytuacją, skoro wobec niewygód, braku dostarczającej ilości jedzenia i picia, skłonni byli do powrotu do Egiptu, do niewoli, w której tkwili od pokoleń. Pomimo, że czuli obecność Boga, byli niezadowoleni i wydawali się zupełnie nie doceniać faktu, że są Jego wybrańcami.

Jak my zachowujemy się w sytuacjach, kiedy życie nie jest w stanie sprostać naszym oczekiwaniom, kiedy mamy wrażenie, że jest ciągle pod górę. Czy nie ogarnia nas zniechęcenie i bezsilność wobec zdarzeń czy postaw innych ludzi, na które nie mamy wpływu? Może warto czasem przyjąć życie takim, jakie jest i zrozumieć, że wyimaginowana stabilność i wygoda, do których tak dążymy, nie zawsze są dla nas dobre i pożyteczne, bo prowadzić mogą do skupienia całej naszej uwagi i sił na czymś mało istotnym, a w efekcie do zubożenia naszego życia duchowego i wyparcia ze świadomości faktu obecności Pana Boga w naszym życiu.


W marcu łączymy się z Papieżem w modlitwie: Aby Kościół w Chinach trwał w wierności Ewangelii i wzrastał w jedności.


Ogłoszenia duszpasterskie

III Niedziela Wielkiego Postu – 15 III 2020

1. Przeżywając czas pokuty i nawrócenia serdecznie zapraszamy do udziału w nabożeństwach Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali. Gorzkie Żale w niedziele o godz. 17.20, Droga Krzyżowa w piątki o godz. 14.30, 16.30 (dla dzieci w kaplicy), 18.30, 19.30 (z udziałem młodzieży).

2. Dziś zapraszamy rodziców dzieci, które przygotowują się do Pierwszej spowiedzi i Komunii świętej po Mszy świętej o godz. 15.00.

3. W czwartek 19 marca przypada Uroczystość św. Józefa. Odpust parafialny na Bielanach – suma o godz. 18.00. Swoje imieniny obchodzi Biskup pomocniczy Józef Szamocki. Polecajmy jego posługiwanie w Kościele w naszych modlitwach.
W naszym Sanktuarium litania do bł. ks. S. W. Frelichowskiego po Mszy św. o 18.00.

4. Serdeczne „Bóg zapłać” za posprzątanie kościoła oraz naprawę zegara. Dziękujemy za wspieranie funkcjonowania parafii i naszego Domu Pomocy Samarytanin. Zachęcamy do przekazania 1 % podatku dochodowego na to nasze wspólne dobro. Można skorzystać z pomocy wypełniania PIT – ów w środy w godz. 15 – 16. W przyszłą niedzielę kolekta na Wyższe Seminarium Duchowne w Toruniu, a po Mszach św. zbiórka charytatywna na paczki świąteczne dla ubogich naszej parafii. Kolekta z niedzieli 8.03: 5114 zł. Dziękujemy za ofiary dla polskich misjonarzy (3138 zł.).

5. Kartki do spowiedzi świętej wielkanocnej można odbierać w zakrystii, biurze parafialnym lub sklepiku.

6. Zapraszamy do naszego sklepiku parafialnego oraz biblioteki i wideoteki parafialnej. Polecamy prasę katolicką: tygodnik „Niedziela”, miesięcznik „Nasza Arka”, „Świat Misyjny”, „L`Osservatore Romano”, „Droga” (dla młodzieży) oraz kwartalnik „Orędzie Miłosierdzia”. Na półkach pod chórem znajdują się skarbonki Caritas – jako jałmużna postna. Zachęcamy do zbierania ofiar dla osób starszych, by przekazać je na Caritas w Święto Miłosierdzia Bożego.

Do wieczności odeszli:
Zygmunt Rudyk, l. 97
Maria Sielska, l. 95
Jadwiga Lewandowska, l. 71

Serdecznie wszystkich modlących się w naszym Sanktuarium pozdrawiamy i życzymy, byśmy przez Wielki Post stawali się tymi, którzy oddają cześć Bogu w duchu i prawdzie !!!


Z orędzia papieża Franciszka na Wielki Post 2020

1. Tajemnica paschalna, podstawa nawrócenia
W tym Wielkim Poście roku 2020 chciałbym przekazać każdemu chrześcijaninowi to, co już napisałem ludziom młodym w adhortacji apostolskiej Christus vivit: „Spójrz na rozpostarte ramiona ukrzyżowanego Chrystusa, pozwól się zbawiać zawsze na nowo.
A kiedy idziesz wyznać swoje grzechy, mocno wierz w Jego miłosierdzie, które cię uwalnia na zawsze od wszelkiej winy. Kontempluj Jego krew przelaną z powodu tak wielkiej miłości i daj się przez nią oczyścić. W ten sposób możesz się nieustannie odradzać na nowo” (n. 123). Pascha Jezusa nie jest wydarzeniem z przeszłości: ze względu na moc Ducha Świętego jest zawsze aktualna i pozwala nam postrzegać i dotykać z wiarą ciała Chrystusa w wielu osobach cierpiących.

2. Pilna potrzeba nawrócenia
Warto rozważyć dogłębniej Tajemnicę Paschalną, dzięki której została nam udzielona łaska Boża. Doświadczenie miłosierdzia jest bowiem możliwe tylko w kontakcie „twarzą w twarz” z ukrzyżowanym i zmartwychwstałym Panem, który „umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie” (Ga 2, 20). Chodzi o dialog serca z sercem, przyjaciela z przyjacielem. Właśnie dlatego w okresie Wielkiego Postu tak ważna jest modlitwa. Jest ona nie tyle obowiązkiem, ile wyraża potrzebę odpowiadania na miłość Boga, która nas zawsze uprzedza i wspiera. Chrześcijanin modli się bowiem mając świadomość, że jest miłowany pomimo swej niegodności. Modlitwa może przybierać różne formy, ale w oczach Boga tak naprawdę liczy się to, że drąży nasze wnętrze doprowadzając do rozkruszenia zatwardziałości naszego serca, aby je coraz bardziej nawracać ku Niemu i ku Jego woli.
Zatem w tym szczególnie sprzyjającym okresie pozwólmy się wyprowadzić na pustynię, jak Izrael (por. Oz 2,16), abyśmy mogli w końcu posłuchać głosu naszego Oblubieńca, pozwalając mu rozbrzmiewać w nas z większą głębią i otwartością. Im bardziej damy się zaangażować Jego Słowu, tym bardziej uda się nam doświadczyć Jego bezinteresownego miłosierdzia względem nas. Nie pozwólmy zatem, aby ten czas łaski przeminął daremnie, w zarozumiałym złudzeniu, że to my jesteśmy panami czasów i sposobów naszego nawrócenia ku Niemu.

3. Przejmująca wola Boga prowadzenia dialogu ze swoimi dziećmi
Nigdy nie można uznawać za pewnik tego, że Pan da nam po raz kolejny czas sprzyjający naszemu nawróceniu. Ta nowa szansa powinna wzbudzić w nas poczucie wdzięczności i otrząsnąć nas z odrętwienia. Pomimo niekiedy nawet dramatycznej obecności zła w naszym życiu, podobnie jak w życiu Kościoła i świata, ta przestrzeń, dana nam dla zmiany kursu, wyraża nieustępliwą wolę Boga, by nie zrywać z nami dialogu zbawienia.
W ukrzyżowanym Jezusie, którego „Bóg dla nas grzechem uczynił” (2 Kor 5, 21), wola ta posunęła się tak daleko, że na Jego Syna spadły wszystkie nasze grzechy, aż po „zwrócenie się Boga przeciwko samemu sobie”, jak powiedział papież Benedykt XVI (Enc. Deus caritas est, 12). Istotnie Bóg miłuje także swoich nieprzyjaciół (por. Mt 5, 43-48).
Dialog, który Bóg chce nawiązać z każdym człowiekiem poprzez Tajemnicę Paschalną swego Syna, nie jest jak ten przypisywany mieszkańcom Aten, którzy „poświęcali czas jedynie albo mówieniu o czymś, albo wysłuchiwaniu czegoś nowego” (Dz 17, 21). Tego rodzaju gadulstwo, podyktowane pustą i powierzchowną ciekawością jest cechą światowości wszystkich czasów, a w naszych czasach może również wniknąć w zwodnicze używanie środków społecznego przekazu.

4. Bogactwo, którym trzeba się dzielić, a nie gromadzić tylko dla siebie

Postawienie w centrum życia Tajemnicy Paschalnej oznacza odczuwanie współczucia dla ran Chrystusa ukrzyżowanego, obecnych w wielu niewinnych ofiarach wojen, przemocy wobec życia, począwszy od tego, które ma się nie narodzić po osoby starsze, różnorodnych form przemocy, katastrof ekologicznych, nierównego podziału dóbr ziemi, handlu ludźmi we wszelkich jego formach i niepohamowanego pragnienia zysku, będącego formą bałwochwalstwa.
Także dzisiaj ważne jest wezwanie ludzi dobrej woli do dzielenia się swoimi dobrami z najbardziej potrzebującymi poprzez jałmużnę, jako formę osobistego uczestnictwa w budowaniu świata bardziej sprawiedliwego. Dzielenie się w miłości czyni człowieka bardziej ludzkim; gromadzenie grozi upodleniem go, zamknięciem w egoizmie.Intencje mszalne

Niedziela 15 marca
7.30 + rodzice Elżbieta i Konrad Tarczykowscy
7.30 + Maria Sielska
9.30 + Zdzisława (4 r. śm.) oraz zmarli z rodzin Golędzinowskich i Nierzwickich
11.00 + Edward Kalinowski, rodzice i dziadkowie z obojga stron, brat Janusz oraz Adam
12.00 (kap) + Brygida Adamska
12.30 – suma w intencji parafian
15.00 + Wiktor Dudek (2 r. śm.) i rodzice z obojga stron
18.00 + Weronika Masłowska
20.00 – dziękczynna za zdrowie mamy

Poniedziałek 16 marca
7.00 + syn Zygmunt (4 r. śm.) i mążTadeusz Żabiccy
8.30 + Agnieszka Majewska
17.00 + mąż Marian (43 r. śm.), syn Marek(3 r. śm.), zmarli z rodzin Wajs, rodzice z obojga stron, siostra Lucyna, zmarli  z rodzin Zalewskich, Kozłowskich, Zalesińskich, dusze w czyśćcu cierpiące
17.00 – o błogosławieństwo Boże dla Krystyny i Haliny
18.00 + Danuta i Zbigniew Rojko

Wtorek 17 marca
7.00 + Marianna Gryfkowicz
8.30 + Jerzy Garstecki
17.00 + Walenty Wasilewski (3 r. śm.)
17.00 + rodzice Lucyna, Tadeusz, Leokadia i Edmund oraz zmarli z rodzin z obojga stron
18.00 + Edmund (3 r. śm.)

Środa 18 marca
7.00 + Lucyna Kiser
8.30 + Irena Maria Siedlecka
17.00 – o Boże Miłosierdzie dla ks. Józefa Kiełpińskiego z okazji imienin
17.00 + Wanda (19 r. śm.), Stanisław i zmarli rodzice
18.00 + Józef Majewski (100 r. urodzin)

Czwartek 19 marca
7.00 + dusze w czyśćcu cierpiące
8.30 + Józefa, Paweł i Jan (r. śm.)oraz Irena i syn Bogdan Schmidt
17.00 + Józef Jastrząb
17.00 + Józef, Marianna i Marian Bartoszewscy
18.00 – int. wolna

Piątek 20 marca
7.00 + Jadwiga Lewandowska
8.30 + Maria Sielska
15.00 – msza św. w Godzinie Miłosierdzia
17.00 + Jan Jankowski (30 r. śm.) i Marianna
17.00 + Bronisława (19 r. śm.) i Andrzej (17 r. śm.) Przypis
18.00 + Edmund Cywka (14 r. śm.) i zmarli z rodzin Cywków i Lewandowskich

Sobota 21 marca
7.00 + Maria Sielska
8.30 + Joanna Jankowska (2 r. śm.) i Michał oraz zmarli z rodzin z obojga stron
17.00 – dziękczynna za dar narzeczeństwa Moniki i Łukasza z prośbą o błogosławieństwo Boże na życie małżeńskie
17.00 + Bożena Bator
18.00 + Lucjan Wypych (r. śm.)