26 IV 2020 r., III Niedziela Wielkanocna

Czy serce nie pałało w nas?

Pan Jezus Idzie z uczniami, którzy jeszcze nie mają doświadczenia spotkania Go po zmartwychwstaniu. Są więc smutni i zawiedzeni. Po wylaniu swoich żalów słyszą z ust Pana Jezusa o nierozumni! A potem następuje teoretyczny wykład o tym, co w Pismach napisano o Mesjaszu. Ale to ich nie przemienia. Przemienia ich dopiero doświadczenie. Gdy Jezus siada z nimi, gdy łamie chleb, czyli mówiąc dzisiejszym językiem, daje im Komunię Świętą – wtedy staje się obecny w nich. Znika im z oczu, bo wchodzi w nich, spotykają Go w sobie.

To doświadczenie przemieniło ich ze smutnych i zawiedzionych uciekinierów w zwiastunów i głosicieli Pana. Używają ważnego sformułowania – pałanie serca. Cokolwiek by to w praktyce oznaczało, to coś wewnętrznego w nas, pochodzącego bezpośrednio od Boga, coś, co przekonuje od środka, że On jest żywy i prawdziwy.


W kwietniu łączymy się z Papieżem w modlitwie: Aby wszystkie osoby będące pod wpływem uzależnień uzyskały dobrą pomoc i towarzyszenie.


Ogłoszenia duszpasterskie
III Niedziela Wielkanocna – 26 IV 2020

1. Wszyscy z wielka ulgą przyjmujemy złagodzenie restrykcji związanych z epidemią spowodowaną przez koronawirusa. Dotyczy to szczególnie ilości wiernych mogących uczestniczyć we Mszach świętych. Nie zwalnia to jednak z tego, by zachować maksimum ostrożności (odległość jednej osoby od drugiej – 2 metry, 1 osoba na 15 metrów kwadratowych, założone maseczki i rękawiczki). Niech ta dyscyplina, która spowodowała, że ilość ofiar pandemii jest mała w stosunku do innych krajów europejskich trwa nadal.
W związku z tym, w niedziele kościół 10 minut przed rozpoczęciem Mszy św. zostanie zamknięty, a wierni przeliczeni. Jeśli ich liczba wyniesie ponad 100, reszta (maksymalnie 25 osób) uda się na chór. Jeśli nadal limit będzie przekroczony, osoby nadliczbowe i wszyscy chętni będą mogli w kaplicy przyjąć komunię św. Będzie ona udzielana jak dotychczas w chwili rozpoczęcia Mszy świętych: 7.30, 9.30, 11.00, 12.00 (w kościele), 12.30, 15.00, 18.00, 20.00

2. Od dzisiejszej niedzieli wznawiamy liturgiczną modlitwę godzin:
• 7.10 Jutrznia
• 9.15 Modlitwa w ciągu dnia
• 17.40 Nieszpory

Wystawienie Najświętszego Sakramentu trwać będzie od poniedziałku do piątku od godz. 15 (Godzina Miłosierdzia) do godz. 18 (z przerwą na Mszę św. o godz. 17).

3. Pandemia spowodowała wstrzymanie wydawania gazetki parafialnej. Zauważyliśmy znaczne większe zainteresowanie strona internetową parafii.
Z dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy wznawianie gazetki, ale w znacznie niższym nakładzie. Dlatego zachęcamy, by korzystać nadal ze strony internetowej parafii, a gazetkę w formie papierowej udostępnić seniorom i niekorzystającym z Internetu.

4. Dzisiejszą niedzielą biblijną rozpoczynamy tydzień biblijny i narodowe czytanie Pisma Świętego. Włączmy się w to dzieło.

5. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej.

6. „Bóg zapłać” za przygotowanie Triduum Paschalnego i uroczystości ku czci Miłosierdzia Bożego, dziękujemy za posprzątanie kościoła. Dziękujemy za materialne wspieranie parafii i Domu Opieki Samarytanin (za ofiary składane osobiście, wkładane do koszyka i wpłacane na konto bankowe).

7. W tym tygodniu przypadają I piątek i I sobota maja. Zachęcamy do korzystania z sakramentów świętych. Okazja do spowiedzi św. przed każdą Mszą św. oraz w piątek w godz. 15 – 17. Spowiedź dla dzieci i młodzieży w czwartek w godz.

16.30 – 17.00. Spotkanie z liderami na razie wstrzymane. W piątek kolekta przeznaczona jest na misje. W sobotę nabożeństwo Godzinek ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP o godz. 7.30, a nabożeństwo I – sobotnie i czuwanie Obrońców Życia po Mszy św. o godz. 18. Kapłani w godzinach przedpołudniowych odwiedzą chorych, ale, jak miesiąc temu, tylko na wyraźne życzenie.

8. Od piątku rozpoczynamy nabożeństwa majowe. Do rozpoczęcia nauki w szkołach będzie tylko jedno nabożeństwo majowe w dni powszednie o godz. 17.45, w niedziele o godz. 17.30. Uczcijmy Matkę Najświętszą.
W piątek 1 maja przypada także 30 rocznica powstania naszej parafii. W tym dniu w sposób szczególny pamiętamy o wszystkich, którzy od samego początku zaangażowali się w dzieło tworzenia tej wspólnoty, budowniczych Świątyni, dobrodziejach i ofiarodawcach.

9. W przyszłą niedzielę przypada 3 maja. Ze względu na czas wielkanocny liturgicznie będziemy obchodzić Uroczystość NMP Królowej Polski w sobotę 2 maja. Msze św. jak w dni powszednie.

10. W przyszłą niedzielę (3 maja) pragniemy po Mszy św. o godz. 15.00 spotkać się z rodzicami dzieci przygotowujących się do I spowiedzi i Komunii świętej. Wychodząc naprzeciw znacznej części rodziców ustaliliśmy datę przyjęcia do I Komunii świętej na 4 października 2020.

Do wieczności odeszli:
Roman Jabłoński, l. 78, ul. Koniuchy

W dniu 19 kwietnia 2020 r., w Niedzielę Bożego Miłosierdzia o godz. 15.45, w Szpitalu Wojskowym w Helu, zmarł w 61 roku życia i 34 roku kapłaństwa, Ksiądz Kanonik Zbigniew Zdybel, pierwszy proboszcz parafii pw. Matki Boskiej Fatimskiej w Kąpinie, dotychczas posługujący w parafii pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Jastarni. Ks. Zbigniew był pierwszym wikariuszem naszej parafii (w latach 1990 – 1991).

Serdecznie wszystkich pozdrawiamy, zachęcając do gorliwej modlitwy o ustanie pandemii koronawirusa.
Niech Chrystus Zmartwychwstały będzie naszą nadzieją,tak jak uczniów podążających do Emaus !


Intencje mszalne

Niedziela 26 kwietnia
7.30 + Helena Ziółkowska i zmarli z rodzinZiółkowskich i Mątewskich
7.30 + zmarli z rodzin, przyjaciele, dusze w czyśćcu cierpiące
9.30 – dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Krystyny i Kazimierza w 50 rocznicę ślubu
11.00 – dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę NMP dla Janiny i Jana z ok. 40 rocznicy ślubu oraz dla dzieci i wnuczek
12.00 (kap) – o łaski Ducha Świętego za przyczyną Niepokalanej dla Aleksandra i braci więźniów
12.30 – suma w intencji parafian
15.00 + Marian Bandrowski
18.00 + Halina Markowska – greg.
20.00 – w intencji Panu Bogu wiadomej

Poniedziałek 27 kwietnia
7.00 + Halina Markowska – greg.
8.30 – o łaski Ducha Świętego za przyczyną Niepokalanej dla Aleksandra i jego bliskich
17.00 + Zofia (6 r. śm.) i Tadeusz Rzepka
17.00 + Włodzimierz Karmienko
18.00 – dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Maćka i całej rodziny

Wtorek 28 kwietnia
7.00 + Halina Markowska – greg.
8.30 – o łaski Ducha Świętego za przyczyną Niepokalanej dla Aleksandra i braci więźniów
17.00 + Ryszard Chodkowski (10 r. śm.)
17.00 + Zofia i Zygmunt Kanonowicz oraz zmarli z rodziny
18.00 + Irena Marcinkowska (1 r. śm.)

Środa 29 kwietnia
7.00 + Halina Markowska – greg.
8.30 – dziękczynna za dar sakramentu małżeństwa Tatiany i Adama
17.00 – o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i dary Ducha Świętego dla Barbary i Grzegorza w 25 r. ślubu
17.00 – dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Zofii i Ryszarda w 48 rocznicę ślubu oraz dla całej rodziny
18.00 + Jadwiga Zyblewska

Czwartek 30 kwietnia
7.00 – o łaski Ducha Świętego za przyczyną Niepokalanej dla Aleksandra i jego bliskich
8.30 + Krystyna Jaskólska
17.00 + Halina Markowska – greg.
17.00 – o Boże błog. za przyczyną św. Joanny Beretty Molli dla Grażyny w dniu urodzin
18.00 – o Boże błogosławieństwoi potrzebne łaski dla Józefa Perdenia z okazji 18 urodzin

Piątek 1 maja
7.00 – o łaski Ducha Świętego za przyczyną Niepokalanej dla Aleksandra i braci więźniów
8.30 – int. wolna
15.00 – msza św. w Godzinie Miłosierdzia
17.00 – dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Justyny i Dominika w 6 rocznicę ślubu
17.00 + Halina Markowska – greg.
18.00 + Aniela Dudek (100 r. urodzin) i zmarli z rodziny

Sobota 2 maja
7.00 + Halina Markowska – greg.
8.30 – wynagradzająca Niep. Sercu NMP
17.00 + Zygmunt Miziniak i dziadkowie z obojga stron
17.00 + Józef Bartoszewski
18.00 – wynagradzająca Niep. Sercu NMP