12 VII 2020 r., XV Niedziela zwykła

Izajaszowe czytanie, stanowiące tło dla Jezusowej przypowieści o siewcy, powstało około 550 lat przed Chrystusem. Wiedza o świecie, co oczywiste, była wówczas inna niż nasza, także w tym, co dotyczy zjawisk naturalnych: deszczu, śniegu i ich pochodzenia. Ale w tekście tym nie chodzi wyłącznie o wiedzę, ale przede wszystkim o mądrość płynącą z wiary w Boga, który stworzony przez siebie świat ma w swojej opiece. I nie pozostawia go samego, troszcząc się o jego wzrost.
Prorok Izajasz obraz nawodnienia ziemi i roślin przez deszcze i śniegi, porównuje do skuteczności słowa Bożego. Tak jak deszcze i śniegi nawadniają glebę, podtrzymując wegetację, użyźniają i zapewniają urodzaj, tak słowo Boże zasiane w duszy człowieka daje życie. I nigdy nie pozostaje bezowocne.
Użyty tu hebrajski termin dabar oznacza zarazem „słowo” oraz „czyn, działanie”. Za takim znaczeniem kryje się ważna idea: słowo ma wielką moc – słowem można zranić bardziej niż mieczem, ale i zbudować lepiej niż z cegieł. Boże słowo ma moc stwórczą (Bóg mówi i się staje), ale i moc zbawczą. Bóg poprzez swoje słowo może zmieniać świat i życie każdego z nas. Tylko jaki plon wyda ono w nas i jak na nie odpowiemy?


W lipcu łączymy się z Papieżem w modlitwie: Aby dzisiejszym rodzinom towarzyszyły miłość, szacunek oraz rada.


Ogłoszenia duszpasterskie

XV Niedziela zwykła – 12 VII 2020

1. Przypominamy o wakacyjnym porządku sprawowania Mszy św., funkcjonowaniu biura parafialnego i odmawiania Nieszporów.

2. Jutro 13.07 kolejne nabożeństwo fatimskie o godz. 20.30.

3. Zachęcamy do udziału w Godzinie Miłosierdzia od poniedziałku do piątku o godz. 15.00.

4. W niedzielę 19.07 po Mszy świętej o godz. 18.00 litania do bł. Stefana Frelichowskiego.

5. Serdeczne „Bóg zapłać” za złożone ofiary na cele inwestycyjno-remontowe podczas dzisiejszej kolekty. W realizacji naprawa dachu kościoła i domu katechetycznego oraz dodatkowe meble do zakrystii. Dziękujemy za posprzątanie kościoła i dbanie o teren przykościelny.

6. Zachęcamy do lektury czasopism katolickich. W zakrystii do nabycia najnowsza książka ks. prof. Waldemara Chrostowskiego „Dekalog”. Kolekta z niedzieli 05.07: 4136 zł.

Życzymy dobrego wypoczynku.

Niech zasiew Słowa Bożego przynosi jak najpiękniejsze owoce wiary, nadziei i miłości.


Intencje mszalne

Niedziela 12 lipca
7.30 + Irena Marcinkowska – greg.
7.30 + Maria Sielska – greg.
9.30 + Ludwik Bojanowski (13 r. śm.)
11.00 + Franciszek (6 r. śm.), rodzice z obojga stron i krewni
12.30 – suma w intencji parafian
18.00 + Józef Skrzek (8 r. śm.)  i rodzice z obojga stron
20.00 + Stanisław Krażewski (17 r. śm.)

Poniedziałek 13 lipca
7.00 + Irena Marcinkowska – greg.
8.30 + Maria Sielska – greg.
17.00 – o błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Roberta z okazji 50 urodzin
17.00 – int. wolna
18.00 + rodzice Helena (44 r. śm.) i Józef Korczyńscy oraz Cecylia i Bronisław Markowscy

Wtorek 14 lipca
7.00 + zięć Tadeusz (16 r. śm.), rodziceJózef i Józefa, brat Zygmunt, mąż Stefan
8.30 + Maria Sielska – greg.
17.00 – dziękczynna za sakrament małżeństwa Elizy i Marka oraz za dar życia dzieci
17.00 + Genowefa Turowska (6 r. śm.)
18.00 + Irena Marcinkowska – greg.

Środa 15 lipca
7.00 + Kazimierz Woźniak
8.30 + Maria Sielska – greg.
17.00 + Henryk Malewski oraz zmarli z rodzin Malewskich, Marańskich i Zaidlewicz
17.00 + Irena Marcinkowska – greg.
18.00 + Ryszard Sielski (1 r. śm.)

Czwartek 16 lipca
7.00 + Leokadia (r. śm.)
8.30 + Maria Sielska – greg.
17.00 – o Boże błogosławieństwo dla rodziny Zielińskich
17.00 + Irena Marcinkowska – greg.
18.00 + Janina (9 r. śm.) i Stefan Czerwińscy, dziadkowie z obojga stron, Ewa Ledóchowska

Piątek 17 lipca
7.00 + rodzice Józef i Anna Romanowscy,
Bolesław i Julianna Osińscy
oraz rodzeństwo z obojga stron
8.30 + Maria Sielska – greg.
15.00 – msza św. w Godzinie Miłosierdzia
17.00 + Irena Marcinkowska – greg.
17.00 + zmarli z rodzin Puszakowskich, Zacharskich, Laszkiewicz, Waligórów, Sójka oraz dusze w czyśćcu cierpiące
18.00 + zmarli z rodzin Stefanowskich, Paszkiewiczów i Zgierskich

Sobota 18 lipca
7.00 + Ryszard Mateusiak
8.30 + Maria Sielska – greg.
17.00 + Teresa (13 r. śm.) i Zdzisław
Urbańscy
17.00 + Irena Marcinkowska – greg.
18.00 + Bożena Kowalska – od wnuczki
Agnieszki z rodziną

Niedziela 19 lipca
7.30 + Irena Marcinkowska – greg.
7.30 + Maria Sielska – greg.
9.30 + dusze w czyśćcu cierpiące
11.00 + tata Franciszek (6 r. śm.) i zmarli z rodzin z obojga stron
12.30 – suma w intencji parafian
18.00 + Edward Wolsza (31 r. śm.), rodzice z obojga stron, zmarli z rodzin Borowskich, Radtke, Kazimierz Olejnik
20.00 + Weronika Masłowska (1 r. śm.)


Modlitwy poranne, które – jeśli odmawiane będą z serca
– pomogą nabrać duchowych sił potrzebnych do dobrego przeżycia każdego dnia

Dobry Boże, zawierzam Tobie cały dzisiejszy dzień i wszystko, co mnie dziś spotka. Sukcesy pragnę z radością przyjąć, a porażki i trudności cierpliwie znieść, wszystko dla Twojej chwały. Pomóż mi, dobry Ojcze, w dniu dzisiejszym jak najwięcej dobra uczynić i do Ciebie się jeszcze bardziej zbliżyć. Amen.

Wszechmogący Ojcze, który jesteś w niebie, Już z rana wznoszę me serce do Ciebie. Tyś mnie zachował od złego tej nocy, Udziel i we dnie swej Boskiej pomocy. Niech żadnym grzechem nie skalam mej duszy, Oddal ode mnie szatańskie pokusy. Niech myśli, słowa i czyny dnia tego Wciąż głoszą chwałę Imienia Twojego.